xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế

Đề tài “Thực hành CTXH trong lĩnh vực y tế” pptx

Đề tài “Thực hành CTXH trong lĩnh vực y tế” pptx

Khoa học xã hội

... sở y tế 1Cơ sở y tế 1Cơ sở y tế 4Cơ sở y tế 4Cơ sở y tế 3Cơ sở y tế 3Gia đình bệnh nhânTrung tâm CTXHTrung tâm CTXHCTXH trong lĩnh vực y tế Các dịch vụ CTXH trong lĩnh vực y tế: -Tổ ... trong lĩnh vực y tế của Trung tâm CTXHCTXH trong lĩnh vực y tế được trình b y trong mô hình 2 là một mảng hoạtđộng của Trung tâm CTXH. CTXH trong lĩnh vực y tế thuộc sự quản lý và điều hành của ... Bộ Y tế thườngtrực báo cáo để triển khai lĩnh vực n y. Như v y, ngành CTXH trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam đã có một hướng đirõ ràng. Thực hiện thành công việc đưa CTXH vào lĩnh vực y tế sẽ...
 • 78
 • 455
 • 4

Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tài liệu khác

... chế hành chính trong lĩnh vực đất đaiMẫu biểu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư n y. ... định cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai1. Đối tượng bị xử phạt bị áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trong các trường ... 4. Thẩm quyền quyết định cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai1. Người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng một trong các biện pháp cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định tại...
 • 7
 • 5,149
 • 11

Các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thực tiễn thi hành

Các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thực tiễn thi hành

Khoa học xã hội

... về các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.2.1.1. Các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Xử phạt hành chính là hoạt động ... thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản đó phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt. ”Biên bản trong xử phạt VPHC nói chung và trong xử phạt VPHC ... có thẩm quyền xử phạt. ( Ngoài ra còn một số văn bản trong các lĩnh vực cụ thể như: Nghị định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực Đất đai 105/2009; Nghị định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực Du lịch...
 • 63
 • 2,304
 • 8

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Trong lĩnh vực giao thông đường bộ

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Biểu mẫu

... ng y …… tháng …… năm ……QUYẾT ĐỊNHCưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ______________Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ng y 02 ... quả do vi phạm hành chính g y ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ__________Căn cứ Điều (67) …… Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ng y 02 tháng 7 năm ... Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ng y 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;Xét hành vi vi phạm hành chính do ông (bà)/tổ chức: ………………...
 • 20
 • 2,052
 • 0

49/2005/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo duc

49/2005/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo duc

Tư liệu khác

... định n y quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (lĩnh vực d y nghề không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định n y) , hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, ... xử phạt vi phạm hành chính 1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là một năm, kể từ ng y hành vi vi phạm hành chính được thực hiện; đối với các vi phạm hành chính trong ... định n y. Điều 24. Uỷ quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Trong trường hợp người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định tại Điều 22 và khoản...
 • 16
 • 647
 • 0

Bài giảng CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Bài giảng CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Tư liệu khác

... xử phạt vi phạm hành chính 1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là một năm, kể từ ng y hành vi vi phạm hành chính được thực hiện; đối với các vi phạm hành chính trong ... định n y quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (lĩnh vực d y nghề không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định n y) , hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, ... thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dụcNgười có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục mà sách nhiễu, dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý...
 • 16
 • 573
 • 1

Tài liệu CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Tài liệu CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Tư liệu khác

... dục quy định tại Chương II Nghị định n y. Điều 24. Uỷ quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Trong trường hợp người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo ... xử phạt vi phạm hành chính 1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là một năm, kể từ ng y hành vi vi phạm hành chính được thực hiện; đối với các vi phạm hành chính trong ... là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nếu qua một năm, kể từ ng y chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ng y hết hiệu...
 • 16
 • 456
 • 0

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 217 2013 TT BTC

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 217 2013 TT BTC

Đầu tư Chứng khoán

... kể từ ng y nhận được thông báo; trường hợp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người ra quyết định xử phạt phải h y bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Điều 14. Chuyển giao vụ ... hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyếtđịnh xử phạt vi phạm hành chính. Trong thời hạn 03 ng y, kể ... quan y ban Chứng khoán Nhà nước.Điều 16. Công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1. Trong thời hạn 03 ng y làm việc, kể từ ng y ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính...
 • 11
 • 558
 • 0

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực tư PHÁP THEO NGHỊ ĐỊNH số 60nđ CP NGÀY 23 THÁNG 7 năm 2009 của CHÍNH PHỦ

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực tư PHÁP THEO NGHỊ ĐỊNH số 60nđ CP NGÀY 23 THÁNG 7 năm 2009 của CHÍNH PHỦ

Kinh tế - Quản lý

... luật về xử lý vi phạm hành chính, do đó việc ban hành nghị định qui định hành vi, hình thức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp nói chung, lĩnh vực thi hành ... Nếu hành vi vi phạm hành chính đã được người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định xử phạt thì không đồng thời áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác đối với hành vi đó. Trong trường hợp hành ... phạm bị chuyển hồ sơ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự mà trước đó đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người đã ban hành quyết định xử phạt phải h y bỏ quyết định xử phạt; nếu...
 • 74
 • 732
 • 0

Tài liệu TóM TắT CáC HìNH THứC Xử PHạT Và MứC PHạT CáC HàNH VI VI PHạM HàNH CHíNH TRONG LĩNH VựC BảO Vệ Và KIểM DịCH THựC VậT ppt

Tài liệu TóM TắT CáC HìNH THứC Xử PHạT Và MứC PHạT CáC HàNH VI VI PHạM HàNH CHíNH TRONG LĩNH VựC BảO Vệ Và KIểM DịCH THựC VậT ppt

Báo cáo khoa học

... Xử PHạT Và MứC PHạT CáC HàNH VI VI PHạM HàNH CHíNH TRONG LĩNH VựC BảO Vệ Và KIểM DịCH THựC VậT (Theo qui định tại Nghị định 26/2003/NĐ-CP, ng y 19/3/2003 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành ... vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ) (Tiếp theo số trước) Nguyễn Thị Phương Vinh Chi Cục BVTV Bình Thuận Điều 14: Hình thức xử phạt và mức phạt đối với ... 14 Tước quyền sử dụng Gi y Chứng chỉ hành nghề. Điểm a, Khoản 7, Điều 14. Tịch thu thuốc và nguyên liệu làm thuốc. Điểm c, Khoản 7, Điều 14. Buộc tiêu h y thuốc. Điểm...
 • 3
 • 500
 • 2

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt tiền pot

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt tiền pot

Biểu mẫu

... hành Quyết định xử phạt trong thời hạn …………… ng y, kể từ ng y được giao Quyết định xử phạt. Quá thời hạn n y, nếu ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 Quyết định n y cố tình không chấp hành Quyết ... số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ng y 02 tháng 4 năm 2008; Căn cứ Điều ……… Nghị định số của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ... của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Điều 2. Ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 Quyết định n y phải nghiêm chỉnh chấp hành...
 • 2
 • 2,405
 • 2

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt cảnh cáo (Theo thủ tục đơn giản) docx

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt cảnh cáo (Theo thủ tục đơn giản) docx

Biểu mẫu

... điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ng y 02 tháng 4 năm 2008; Căn cứ Điều ……… Nghị định số ……………. của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ... QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt cảnh cáo (Theo thủ tục đơn giản) Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ng y 02 tháng ... Quy định tại Điểm …………. Khoản ……… Điều …………… Nghị định số của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Điều 2. Quyết định n y có...
 • 2
 • 2,104
 • 0

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước pdf

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước pdf

Biểu mẫu

... Quyết định n y phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn ………… ng y, kể từ ng y được giao Quyết định xử phạt. Quá thời hạn n y, nếu ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 Quyết ... Quyết định n y có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định n y theo quy định của pháp luật. Việc khiếu nại, khởi kiện của ông (bà)/tổ chức không làm đình chỉ việc thi hành quyết định xử ... Quyết định n y cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành và phải chịu mọi phí tổn cho việc tổ chức cưỡng chế. Số tiền phạt phải nộp tại điểm thu tiền phạt là: ……………………………....
 • 2
 • 1,205
 • 1

Xác định hành vi , hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê pdf

Xác định hành vi , hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê pdf

Báo cáo khoa học

... Nhà nớc trong lĩnh vực thống kê. Chính vì v y, Nhà nớc đà có Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính nói chung và Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 6quyết định xử phạt ... thứ nhất: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê là một trong những công cụ tất y u để quản lý nhà nớc 3A/ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê - Tính tất y u khách ... thứ nhất xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê là một trong những công cụ tất y u để quản lý nhà nớc A/ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê - Tính tất y u khách...
 • 88
 • 717
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25