xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực PHÁP THEO NGHỊ ĐỊNH số 60nđ CP NGÀY 23 THÁNG 7 năm 2009 của CHÍNH PHỦ

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực tư PHÁP THEO NGHỊ ĐỊNH số 60nđ CP NGÀY 23 THÁNG 7 năm 2009 của CHÍNH PHỦ

Kinh tế - Quản lý

... - Hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt trong hoạt động giám định pháp 6.1. Cơ sở pháp lý để quy định các hành vi vi phạm hành chính (VPHC) ở Mục này là Pháp lệnh Giám định pháp ... pháp luật.2. Về Mục 1- Chương II- Hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt trong hoạt động thi hành án dân sự Hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt trong hoạt động thi hành ... xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự theo qui định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, do đó việc ban hành nghị định qui định hành vi, hình thức xử phạt đối với các hành...
 • 74
 • 732
 • 0

Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tài liệu khác

... Mẫu biểu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đaiMẫu biểu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai được ... định cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai1. Đối ng bị xử phạt bị áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trong các trường ... định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt mà đối ng bị xử phạt không chấp hành; Trường...
 • 7
 • 5,149
 • 11

Các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thực tiễn thi hành

Các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thực tiễn thi hành

Khoa học xã hội

... tiền trong xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được áp dụng là biện pháp xử phạt chính còn hình phạt tiền trong hình sự có thể là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung- Phạt tiền trong ... VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường các cá nhân, tổ chức đều phải chịu một trong các biện pháp xử phạt chính sau đây: Phạt cảnh cáo.Cảnh cáo trong xử phạt VPHC là biện pháp xử phạt chính, ... về các biện pháp xử phạt VPHC gồm các biện pháp xử phạt chính và các biện pháp xử phạt bổ sung.a. Các biện pháp xử phạt chính. Tại Điều 3 Khoản 1 Nghị định 177 và Điều 12 Khoản 1 Pháp lệnh 2002...
 • 63
 • 2,304
 • 8

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Trong lĩnh vực giao thông đường bộ

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Biểu mẫu

... pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ__________Căn cứ Điều (67) …… Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ... chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ______________Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;Để bảo đảm thi hành Quyết ... phúc_______________________________________……(2)……, ngày …… tháng …… năm ……QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Trong lĩnh vực giao thông đường bộ___________Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;Căn cứ Nghị...
 • 20
 • 2,052
 • 0

49/2005/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo duc

49/2005/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo duc

Tư liệu khác

... Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là một năm, kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính ... xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nếu có hành vi chống người thi hành công vụ, trì hoãn, trốn tránh việc chấp hành ... coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.Điều 7. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả 1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục,...
 • 16
 • 647
 • 0

Bài giảng CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Bài giảng CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Tư liệu khác

... Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là một năm, kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính ... Điều 27. Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục1. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn ... coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.Điều 7. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả 1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục,...
 • 16
 • 573
 • 1

Tài liệu CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Tài liệu CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Tư liệu khác

... 121 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Điều 30. Xử lý vi phạm đối với người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo ... Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là một năm, kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính ... Điều 27. Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục1. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn...
 • 16
 • 456
 • 0

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 217 2013 TT BTC

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 217 2013 TT BTC

Đầu tư Chứng khoán

... xử phạt vi phạm hành chính 1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Quyết định xử phạt ... Luật xử lý vi phạm hành chính. Chương IIITHẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNHĐiều 11. Phân định thẩm quyền xử phạt Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực ... của tổ chức vi phạm, hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả.Chương IVCƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ...
 • 11
 • 558
 • 0

Tài liệu TóM TắT CáC HìNH THứC Xử PHạT Và MứC PHạT CáC HàNH VI VI PHạM HàNH CHíNH TRONG LĩNH VựC BảO Vệ Và KIểM DịCH THựC VậT ppt

Tài liệu TóM TắT CáC HìNH THứC Xử PHạT Và MứC PHạT CáC HàNH VI VI PHạM HàNH CHíNH TRONG LĩNH VựC BảO Vệ Và KIểM DịCH THựC VậT ppt

Báo cáo khoa học

... Xử PHạT Và MứC PHạT CáC HàNH VI VI PHạM HàNH CHíNH TRONG LĩNH VựC BảO Vệ Và KIểM DịCH THựC VậT (Theo qui định tại Nghị định 26/2003/NĐ-CP, ngày 19/3/2003 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành ... vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ) (Tiếp theo số trước) Nguyễn Thị Phương Vinh Chi Cục BVTV Bình Thuận Điều 14: Hình thức xử phạt và mức phạt đối với ... (lít) đến dưới 50 kg (lít) thuốc thành phẩm. 6.000.000 - 15.000.000đ. Điểm b, Khoản 5, Điều 14. Tư ớc quyền sử dụng Giấy Chứng chỉ hành nghề. Điểm a, Khoản 7, Điều 14....
 • 3
 • 500
 • 2

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt tiền pot

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt tiền pot

Biểu mẫu

... QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt tiền (Theo thủ tục đơn giản) Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 ... Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Căn cứ Điều ……… Nghị định số của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong ... của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Điều 2. Ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 Quyết định này phải nghiêm chỉnh chấp hành...
 • 2
 • 2,405
 • 2

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt cảnh cáo (Theo thủ tục đơn giản) docx

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt cảnh cáo (Theo thủ tục đơn giản) docx

Biểu mẫu

... QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt cảnh cáo (Theo thủ tục đơn giản) Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 ... cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Căn cứ Điều ……… Nghị định số ……………. của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành ... …………………………………………………………………………………………………………….2 Quy định tại Điểm …………. Khoản ……… Điều …………… Nghị định số của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Điều 2. Quyết định này có...
 • 2
 • 2,104
 • 0

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước pdf

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước pdf

Biểu mẫu

... chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn ………… ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Quá thời hạn này, nếu ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 Quyết định này cố tình không chấp hành ... tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành và phải chịu mọi phí tổn cho việc tổ chức cưỡng chế. Số tiền phạt phải nộp tại điểm thu tiền phạt là: ……………………………. tại Kho bạc ... đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. Việc khiếu nại, khởi kiện của ông (bà)/tổ chức không làm đình chỉ việc thi hành quyết định xử phạt. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể...
 • 2
 • 1,205
 • 1

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kinh Doanh Bảo hiểm - Hành vi và hình phạt áp dụng

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kinh Doanh Bảo hiểm - Hành vi và hình phạt áp dụng

Bảo hiểm

... định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói chung và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nói riêng. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực KDBH ... tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi thẩm quyền của mình quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; Chánh ... điểm d, khoản 3, Điều 12 của Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính và khoản 3, Điều 5 của Nghị định này. Ai có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm? Chủ...
 • 5
 • 724
 • 1

Xem thêm