xây dựng hệ thống bài tập luyện viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4 5

Xây dựng hệ thống bài tập luyện viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5

Xây dựng hệ thống bài tập luyện viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5

Giáo dục học

... XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP LUYỆN VIẾT VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, LỚP Để học sinh có lực thực hóa chương trình biểu đạt nghĩa học sinh có lực sản sinh văn tốt, bắt đầu luyện cho học sinh luyện ... giả xây dựng tập luyện viết theo dạng văn miêu tả: miêu tả đồ vật, miêu tả cảnh, miêu tả cối, miêu tả vật, miêu tả người tập luyện quan sát miêu tả Như vậy, tác giả tập trung vào xây dựng hệ thống ... thụ xây dựng văn miêu tả Ở bậc Tiểu học, từ lớp học sinh làm quen với tập văn miêu tả qua tập quan sát trả lời câu hỏi Tuy nhiên phải lên lớp 4, học sinh thức học văn miêu tả Các văn miêu tả thức...
 • 79
 • 947
 • 3

Xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 2 - 3

Xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 2 - 3

Khoa học tự nhiên

... tiểu học, gồm 42 tập đọc lớp 3 65, 5 tiết tập đọc lớp 2, 3, 4, -7- Ở lớp Tập đọc học từ tuần 23 với 42 đọc Từ lớp đến lớp Tập đọc học 31 tuần (không kể tuần ôn tập) , lớp tuần có tiết (3 bài) , lớp ... dựng hệ thống tập rèn kĩ đọc hiểu cho học sinh Tiếp -4- thu kết nghiên cứu tác giả, xây dựng nên hệ thống tập đọc rèn kĩ đọc hiểu cho học sinh lớp 2, Mục đích nghiên cứu - Xây dựng hệ thống tập rèn ... thực tập: tập dùng chung, tập cho nhóm, tập cho cá nhân, Hệ thống tập rèn kĩ đọc hiểu cho học sinh lớp 2,3 xây dựng luận văn nhằm mục tiêu: * Giúp học sinh nắm nội dung vật liên cá nhân văn từ...
 • 99
 • 1,263
 • 7

Sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4

Ngữ văn

... qu nh sau: - Lp 4C: 27 S bi im 9-10 im 7-8 im 5- 6 im di 20 em- 10% em- 40 % em- 45 % em- 5% - Lp 4D tụi ging dy: S bi im 9-10 im 7-8 im 5- 6 im di 20 em- 20% 11 em- 55 % em- 20% em- 5% 3.3 Nhn xột: ... sau: Lp S s im 9- 10 im 7- im 5- im di 4C 20 HS = 5% HS = 30% 10 HS = 35% HS = 15% 4D 20 HS = 5% HS = 25% 11 HS = 55 % HS = 15% Qua õy, tụi xin nờu lờn nhng phng phỏp, bin phỏp tin hnh trờn c s ... bi miờu t ca hc sinh lp mc rt nhiu li Tu theo mc , hc sinh khỏ, gii cú kh nng hn ch hn mt s li c bn õy t mt cp thit l dy hc sinh vit cho mch lc, giu hỡnh nh, tỏi hin c c th, sinh ng i tng miờu...
 • 30
 • 3,137
 • 12

Khóa luận tốt nghiệp Một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5

Khóa luận tốt nghiệp Một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5

Giáo dục học

... dạy học TLV viết văn miêu tả - Thực trạng viết văn miêu tả học sinh Chúng tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng viết văn miêu tả 54 HS thu kết bảng sau: Bảng: Thực trạng viết văn miêu tả học sinh ... tâm sinhhọc sinh lớp 4, với việc dạy học văn miêu tả 10 1.3 Ý nghĩa việc rèn kĩ viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 11 1.2 Cơ sở thực tiễn 11 1.2.1 Văn miêu tả trường Tiểu học ... tin xây dựng văn miêu tả hoàn chỉnh Văn miêu tả chiếm vị trí quan trọng chương trình Tập làm văn lớp 4, Ở lớp số tiết học văn miêu tả 30/62 tiết Tập làm văn chiếm 48 ,38% (chưa kể số tiết ôn tập...
 • 104
 • 1,186
 • 9

Xây dựng hệ thống bài tập luyện viết câu văn có hình ảnh cho học sinh lớp 3

Xây dựng hệ thống bài tập luyện viết câu văn có hình ảnh cho học sinh lớp 3

Khoa học xã hội

... 24 2.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, tính khoa học 26 2.2 Xây dựng hệ thống tập luyện viết câu văn có hình ảnh 26 2.2.1 Dạng tập luyện viết câu văn có hình ảnh dựa lõi câu cho ... làm sở lí thuyết cho khóa luận đồng thời điều tra thực tiễn luyện viết câu văn có hình ảnh cho HS lớp trường tiểu học - Xây dựng hệ thống tập luyện viết câu văn có hình ảnh cho HS lớp - Tiến hành ... cụ thể 2.2 Xây dựng hệ thống tập luyện viết câu văn có hình ảnh 2.2.1 Dạng tập luyện viết câu văn có hình ảnh dựa lõi câu cho trước Ở dạng tập này, tập trung vào dạng sau: - Dạng tập luyện kĩ diễn...
 • 77
 • 853
 • 1

xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa trong viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5

xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa trong viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Thạc sĩ - Cao học

... pháp học sinh tiểu học (2) Đề xuất hệ thống tập rèn kỹ sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa cho học sinh lớp dạy học văn miêu tả hướng dẫn sử dụng hệ thống tập dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp ... 1) Về văn miêu tả; 2) Văn miêu tả nhà trường việc rèn luyện kỹ viết văn miêu tả cho học sinh tiểu học góc độ sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa 2.1 Những nghiên cứu văn miêu tả Văn miêu tả thể ... viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5, góp phần nâng cao hiệu dạy học văn miêu tả, tạo tiếng nói tích cực cho việc đổi phương pháp dạy học Lịch sử nghiên cứu đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống tập...
 • 13
 • 1,182
 • 4

Xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa trong viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa trong viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Sư phạm

... pháp học sinh tiểu học (2) Đề xuất hệ thống tập rèn kỹ sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa cho học sinh lớp dạy học văn miêu tả hƣớng dẫn sử dụng hệ thống tập dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp ... thức học sinh, không dễ mà không khó so với em 2.2 Mô tả hệ thống tập rèn kỹ sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa viết văn miêu tả cho học sinh lớp Nội dung dạy học Tập làm văn lớp 5, học sinh đƣợc học ... viết Đặc điểm làm cho văn miêu tả văn học khác hẳn miêu tả khoa học (nhƣ sinh học, địa lí học, khảo cổ học, …) Miêu tả nội dung dạy học Tập làm văn khác hẳn môn khoa học tự nhiên xã hội tiểu học...
 • 104
 • 811
 • 1

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học phần hợp chất hữu cơ có nhóm chức lớp 11 chương trình nâng cao trường THPT

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học phần hợp chất hữu cơ có nhóm chức lớp 11 chương trình nâng cao trường THPT

Khoa học xã hội

... B X l A g HCHO; 4, 4g CH 3CHO Trng Th Nht Dung B 18 g HCHO; 8,8 g CH 3CHO 47 Cao hc 16 i hc Vinh Lun thc s khoa hc giỏo dc C 4, 5 g HCHO; 4, 4 g CH 3CHO Ngnh: Húa hc D g HCHO; 8,8 g CH 3CHO 2.120 Mt ... NH3, un núng thu c 32 ,4 g Ag CTCT thu gn ca hai anehit X l A CH 3CHO v C2H 5CHO C HCHO v C2H 5CHO B HCHO v CH 3CHO D C2H 3CHO v C3H 5CHO 2.1 24 t chỏy hon ton a mol anehit X no, mch h thu c b mol CO2 v ... CH3-CH(OH) -CHO B CH2OH-CH2 -CHO D CH2OH-CO-CH3 2.118 Cho 0, 9 45 g hn hp anehit no, n chc l ng ng k tip tỏc dng ht vi dd AgNO3/NH3 c 3, 24 g Ag CTCT thu gn ca anehit l A CH 3CHO v HCHO C C2H 5CHO v C3H7CHO...
 • 175
 • 762
 • 3

Quy trình rèn luyện kĩ năng viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 ở các trường tiểu học huyện tam nông, tỉnh đồng tháp luận văn thạc sĩ giáo dục học

Quy trình rèn luyện kĩ năng viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 ở các trường tiểu học huyện tam nông, tỉnh đồng tháp luận văn thạc sĩ giáo dục học

Khoa học xã hội

... 149 30 Trả văn miêu tả vật 34 159 Bảng 1.2 Thống kê nội dung chương trình văn miêu tả lớp 5: STT Tên Tuần Trang Tập 1 Luyện tập tả cảnh 21 Luyện tập tả cảnh 34 Luyện tập tả cảnh 43 Luyện tập tả ... Trang Tập 1 Thế miêu tả 14 140 Cấu tạo văn miêu tả đồ vật 14 143 22 LT miêu tả đồ vật 15 150 Quan sát đồ vật 15 153 LT miêu tả đồ vật 16 162 Đoạn văn văn miêu tả đồ vật 17 169 LT xây dựng đoạn văn ... điểm văn miêu tả, đặc điểm tâm lý học sinh lớp 4, việc dạy học văn miêu tả - Khảo sát thực tế việc rèn luyện kỹ viết văn miêu tả dạy học Tập làm văn cho học sinh lớp 4, - Đề xuất quy trình rèn luyện...
 • 84
 • 2,811
 • 7

Thông qua hoạt động tạo hình và sử dụng vật thật có làm tăng hứng thú làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 trường tiểu học Phú Cường không ?

Thông qua hoạt động tạo hình và sử dụng vật thật có làm tăng hứng thú làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 trường tiểu học Phú Cường không ?

Mầm non - Tiểu học

... tả phân môn Tập làm văn giúp học sinh lớp 4/ 3 nâng cao hứng thú học tập việc làm văn miêu tả GIỚI THIỆU Hứng thú học sinh việc làm văn miêu tả có ý nghĩa vô quan trọng trình dạy học môn Tiếng ... Lớp Tập làm văn 4/ 3 Tiết 27: Thế miêu tả Thứ tư 30/11/2011 Thứ sáu 2/12/2011 Thứ Tư 7/12/2011 Thứ sáu 9/12/2011 Tập làm văn 4/ 3 Tập làm văn 4/ 3 Tập làm văn 4/ 3 Tiết 28: Cấu tạo văn miêu tả đồ ... đơn sơ )và viết câu văn miêu tả thật hay hình ảnh phía hình - Bài : Cấu tạo văn miêu tả cối ( tiết 42 ) lồng ghép hoạt động tạo hình vào tập phần luyện tập (bài tập yêu cầu HS miêu tả ăn quen...
 • 36
 • 679
 • 1

Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4 5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4  5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... vật Luyện tập xây dựng kết văn miêu tả đồ vật Ôn tập tả đồ vật 22,23 Luyện tập miêu tả phận cối Số tiết 1 1 23 BỐN 24 Tả Đoạn văn văn miêu tả cối Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cối Luyện tập ... tập xây dựng mở văn 25 cối 26 miêu tả cối Luyện tập xây dựng kết văn 26 NĂM Tả BỐN vật NĂM Tả cảnh miêu tả cối Luyện tập miêu tả cối 27 Ôn tập tả cối 31,32 Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả ... tạo văn miêu tả, Luyện tập quan sát, Luyện tập lập dàn ý, Luyện tập xây dựng đoạn văn, Bài viết trả 25 viết Các nội dung khuôn mẫu, lặp lại kiểu văn miêu tả: miêu tả đồ vật, miêu tả cối, miêu tả...
 • 145
 • 15,505
 • 96

Nâng cao chất lượng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Nâng cao chất lượng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Tư liệu khác

... trình 1 75 tuần dành cho lớp tiểu họclớp 4, 5, Tập làm văn học 35 tuần, tuần tiết + Tập làm văn lớp thường gắn với chủ điểm môn tập đọc Tập gồm chủ điểm học 18 tuần, tập hai gồm chủ điểm, học 17 ... LƯỢNG VIẾT VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP Ở TIỂU HỌC Họ tên: Hồ Thị Như Nguyệt Chức vụ: Giáo viên PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU I/ Lý chọn đề tài: Nâng cao chất lượng viết văn miêu tả cho học sinh lớp Tiểu học ... giáo khoa lớp (mới) * Chuyên đề bồi dưỡng Văn- Tiếng Việt lớp Nguyễn Thị Kim Dung-TP HCM * Thơ với lời Bình dành cho học sinh tiểu học NXB GD * Văn miêu tả phương pháp dạy học văn miêu tả Nguyễn...
 • 15
 • 3,372
 • 38

KINH NGHIỆM Rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5

KINH NGHIỆM Rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Khoa học xã hội

... thời gian khâu nhắc nhở học sinh lúc viết văn b Hớng dẫn học sinh viết từ độc đáo: Một văn miêu tả vănhọc sinh biết cách dùng từ độc đáo Trong việc làm văn miêu tả học sinh biết dùng từ lúc ... dẫn học sinhviết văn miêu tả (đặc biệt kiểu tả ngời tả cảnh) IV Phạm vi nghiên cứu V Phơng pháp nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu kinh nghiệm "Rèn kĩ viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5" ... Tập làm văn lớp 5, thể loại văn miêu tả - Đề xuất số kinh nghiệm hớng dẫn học sinh lớp luyện tậpviết văn miêu tả theo hớng đổi mới, phát huy đợc tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh -...
 • 16
 • 1,243
 • 1

rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 45

rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5

Thạc sĩ - Cao học

... 23 Luyện tập miêu tả phận cối Đoạn văn văn miêu tả cối Tuần 24 Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cối Tuần 25 Luyện tập xây dựng mở văn miêu tả cối Tuần 26 Luyện tập xây dựng mở văn miêu tả ... Luyện tập miêu tả đồ vật Quan sát đồ vật Tuần 16 Luyện tập miêu tả đồ vật Tuần 17 Đoạn văn văn miêu tả đồ vật Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật Tuần 19 Luyện tập xây dựng mở văn miêu tả ... Luyện tập miêu tả cối Tuần 27 Miêu tả cối (Kiểm tra viết) Trả văn miêu tả cối Tuần 29 Cấu tạo văn miêu tả vật Tuần 30 Luyện tập quan sát vật Tuần 31 Luyện tập miêu tả phận vật Luyện tập xây dựng...
 • 105
 • 1,019
 • 1

Xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh tiểu học

Xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh tiểu học

Tiến sĩ

... tậpviết văn miêu tả Do khuôn khổ luận án, tập trung xây dựng BT RLKN viết văn miêu tả cho HS lớp 4, 5 Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đợc hệ thống BT RLKN viết văn miêu tả cho HS tiểu học cách ... việc xây dựng hệ thống BT RLKN viết văn miêu tả cho HS tiểu học; Chơng 2: Hệ thống BT RLKN viết văn miêu tả cho HS tiểu học; Chơng 3: Thực nghiệm s phạm 4 Chơng sở lý luận thực tiễn việc xây dựng ... dựng hệ thống tập rèn luyệnviết văn miêu Tả cho học sinh tiểu học 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Văn miêu tả - khái niệm số đặc trng 1.1.1.1 Khái niệm văn miêu tả Có nhiều quan niệm văn miêu tả, ...
 • 27
 • 3,529
 • 19

skkn xây dựng hệ thống bài tập luyện kỹ năng cho học sinh chuyển đổi giưa cấu trúc lặp while- do và for -do

skkn xây dựng hệ thống bài tập luyện kỹ năng cho học sinh chuyển đổi giưa cấu trúc lặp while- do và for -do

Giáo dục học

... dạn xây dựng hệ thống tập để luyện kỹ cho học sinh chuyển đổi cấu trúc lặp For Do While…Do Mục đích nghiên cứu Để tạo cho học sinh thực hiệu giải toán có thao tác phải thực lặp lặp lại số lần, luyện ... học, xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực Bên cạnh bám sát nội dung chương trình dạy học, cụ thể Tiết phân phối chương trình thứ 17 Tin Học 11 phần “ Câu hỏi tập Tôi xây dựng hệ ... đủ sách dụng cụ học tập điều thúc đẩy có thêm nhiều tâm huyết xây dựng đề tài ý thức học tập, xây dựng em hăng say sôi Các biện pháp tiến hành Khi hướng dẫn cho học sinh làm tập cấu trúc lặp,...
 • 14
 • 568
 • 1

Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần Tiếng Việt thực hành

Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần Tiếng Việt thực hành

Tiến sĩ

... GI TÀI LI U THAM KH O PH L C 144 144 1 45 147 149 149 149 151 1 54 157 157 158 160 163 167 172 173 1 84 M Lí ch n U tài 1.1 Kĩ nói có vai trò r t quan tr ng i v i sinh viên sư ph m Hình thành phát ... 132 133 1 34 1 35 1 35 137 140 140 140 3.3.3 3.3.3.1 3.3.3.2 3 .5 3 .5. 1 3 .5. 1.1 3 .5. 1.2 3 .5. 1.3 3 .5. 2 3 .5. 2.1 3 .5. 2.2 3 .5. 2.3 3.6 Quá trình nh n th c th c hành kĩ nói c a SV qua ki m tra Bài ki m ... phát tri n cho sinh viên sư ph m 1.1.2.1 Căn c xác nh kĩ nói b ph n 1.1.2.2 Nh ng kĩ nói b ph n c n phát tri n cho sinh viên SP Trang 1 7 11 19 20 21 22 23 23 24 24 24 24 24 34 42 42 48 1.1.3 1.1.3.1...
 • 246
 • 1,118
 • 2

Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần tiếng việt thực hành (tt)

Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần tiếng việt thực hành (tt)

Tiến sĩ

... ki n 04 9h30-9h 45 - Báo cáo tình hình th c hi n i di n H i ph nhi m v thu chi qu l p huynh 05 9h 45- 10h 15 - Ph huynh trao i, góp ý v GVCN, i di n n i dung báo cáo H i ph huynh 06 10h 15- 10h 25 - GVCN ... là: nhóm BT phát tri n KNDN 12 bài; nhóm BT phát tri n KNTB 24 bài; nhóm BT phát tri n KNT TL 24 bài; nhóm BT phát tri n KNTP 24 bài; nhóm BT phát tri n KNKT 12 bài; nhóm BT phát tri n t ng h ... d y h c môn Ng Văn b c THPT, K y u H i th o khoa h c qu c gia v D y h c Ng Văn NXB trư ng Ph thông Vi t Nam, i h c sư ph m, tr 45 1 - 45 8 Thu Hà (2013), “Phát tri n l c giao ti p cho giáo viên trung...
 • 14
 • 655
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose