xây dựng hệ thống đánh giá báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức

Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc tại trung tâm viễn thông di động khu vực II

Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc tại trung tâm viễn thông di động khu vực II

Quản trị kinh doanh

... cho chức danh vị trí cơng việc nhân viên cơng ty 21 Sơ đồ 3.1 Các bước xây dựng hệ thống đánh giá kết thực công việc nhân viên Quy trình xây dựng hệ thống đánh giá kết thực công việc nhân viên Đánh ... sở xây dựng sách trì nguồn nhân lực hợp lý, hiệu Do thiếu sót cơng ty chưa quan tâm đến việc xây dựng hệ thống đánh giá kết thực công việc nhân viên III Xây dựng hệ thống đánh giá kết thực công ... hồi sau đánh giá 19 III Xây dựng hệ thống đánh giá kết thực công việc nhân viên trung tâm thông tin di động khu vực II .20 Quy trình xây dựng hệ thống đánh giá kết thực công việc...
 • 48
 • 459
 • 1

Ứng dụng bảng thẻ điểm cân bằng để xây dựng hệ thống đánh giá kết quả hoạt động dựa trên chiến lược cạnh tranh của công ty cổ phần in và bao bì bình thuận

Ứng dụng bảng thẻ điểm cân bằng để xây dựng hệ thống đánh giá kết quả hoạt động dựa trên chiến lược cạnh tranh của công ty cổ phần in và bao bì bình thuận

Chuyên ngành kinh tế

... phương diện tài đánh giá số tài tác giả sử dụng số ROE để đánh giá, điều làm cho việc đánh giá trở nên phiến diện Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3.1 Mục tiêu chung Xây dựng hệ thống đánh giá kết hoạt ... vừa hệ thống đo lường đánh giá kết cho nhà quản lý, vừa hệ thống quản lý chiến lược công cụ truyền đạt thông tin Bảng điểm cân hệ thống đo lường đánh giá kết Nếu doanh nghiệp muốn tồn thành công ... quan hệ - Hi sinh giá trị dài hạn: Đặc trưng chung báo cáo tài truyền thống cắt giảm chi phí để tạo báo cáo tích cực ngắn hạn Tuy nhiên nỗ lực cắt giảm chi phí thường hướng vào hoạt động tạo giá...
 • 109
 • 226
 • 0

291 Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên tại trung tâm thông tin di động khu vực 2

291 Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên tại trung tâm thông tin di động khu vực 2

Quản trị kinh doanh

... CHƯƠNG III: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC II 3.1 Các công cụ xây dựng hệ thống đánh giá kết thực công việc nhân viên ... tiếp đào tạo Giáo viên trực tiếp đào tạo THỰC HIỆN ĐỢT ĐÀO TẠO Chuyên viên đào tạo P.TC - HC Các phòng - đài có nhân viên tham dự đào tạo Phòng TC - HC: - Cấp giấy chứng nhận đào tạo (nếu có) - Báo ... thực chức lại HRM Như nhiệm vụ phận HRM phải xây dựng cho hệ thống đánh giá kết công việc thực khoa học, xác khách quan 1.2 Hệ thống đánh giá kết thực công việc 1.2.1 Tầm quan trọng hệ thống đánh...
 • 75
 • 982
 • 3

Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần nhựa đà nẵng

Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần nhựa đà nẵng

Kinh tế

... ñánh giá: c p ñánh giá t ñánh giá Ti n ñ hồn thành cơng vi c Đ i tư ng đánh giá: c p ñánh giá Tinh th n h p tác v i thành viên khác cơng ty Đ i tư ng đánh giá: t đánh giá ñ ng nghi p ñánh giá ... c a đánh giá thành tích ch quan ngư i đánh giá ph i quan sát ñánh giá hành vi liên quan ñ n công vi c 3.3.3 Xây d ng h th ng tiêu chu n đánh giá thành tích nhân viên t i cơng ty Vi c đánh giá ... i dung đánh giá thành tích nhân viên bao g m: - Đánh giá d a ñ c ñi m - Đánh giá d a hành vi - Đánh giá d a k t qu 1.2.5 Ti n hành ñánh giá thành tích nhân viên 1.2.5.1 Đ i tư ng ñánh giá thành...
 • 26
 • 343
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá giám sát an ninh hệ thống điện việt nam phụ lục

Nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá giám sát an ninh hệ thống điện việt nam  phụ lục

Báo cáo khoa học

... xác lập bảng mơ động bảng Hình Sơ đồ địa lý hệ thống điện Việt Nam Hình Sơ đồ sợi hệ thống điện Việt Nam Bảng Số liệu tính tốn chế độ xác lập hệ thống điện Việt Nam 0, 100.00 / PSS/E-29.0 WED, ... Sản phẩm (Dạng kết II) Cơ sở liệu hệ thống điện (Copyright: Viện Năng lượng) Hệ thống điện Việt Nam theo Quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 20112020 tầm ... đồ hệ thống điện Việt Nam 2015 Hình Hình (Nguồn: Quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến 2030) Số liệu phục vụ tính tốn chế độ xác lập bảng mơ động bảng Hình Sơ đồ địa lý hệ...
 • 88
 • 325
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá giám sát an ninh hệ thống điện việt nam

Nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá giám sát an ninh hệ thống điện việt nam

Báo cáo khoa học

... BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT ... toán đánh giá ổn định động mơ hình hố HTĐ hợp lý 1-19 CHƯƠNG CẤU HÌNH CHUNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN 2.1 Tổng quan số hệ thống đánh giá giám sát an ninh động giới 2.1.1 Hệ ... CHƯƠNG CẤU HÌNH CHUNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN 2.1 2-1 Tổng quan số hệ thống đánh giá giám sát an ninh động giới 2-1 2.1.1 2.1.2 Mơ hình đánh giá an ninh động Hồng Kông...
 • 318
 • 406
 • 1

Định hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính việt nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế

Định hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính việt nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế

Tiến sĩ

... chia thành ba nhóm quốc gia: nhóm có hệ thống kế tốn hệ thống thuế hoàn toàn độc lập Hoa Kỳ, Anh; nhóm có hệ thống kế tốn hệ thống thuế chung hệ thống, hệ thống thuế quy định chi tiết kế toán ... phương thức hội tụ 2.3 Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài quốc tế vai trò Hội đồng Chuẩn mực kế toán quốc tế 2.3.1 Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài quốc tế Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài quốc tế, hiểu ... Tổ chức nghề nghiệp 121 3.7 Đánh giá chung thành tồn hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 122 3.7.1 Các thành đạt 123 3.7.2 Các tồn 123 Chương – Định hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo...
 • 172
 • 454
 • 0

Nghiên cứu kinh nghiệm của trung quốc trong việc xây dựng hệ thống đánh giá khoa học và công nghệ và đề xuất áp dụng cho việt nam

Nghiên cứu kinh nghiệm của trung quốc trong việc xây dựng hệ thống đánh giá khoa học và công nghệ và đề xuất áp dụng cho việt nam

Báo cáo khoa học

... sơ số liệu thu được; Tổ chức công tác đánh giá; Lập báo cáo đánh giá 16 CHƯƠNG XÂY DỰNG MƠ HÌNH TỔ CHỨC CHO HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ Ở VIỆT NAM 3.1 Các mơ hình hệ thống đánh giá KH&CN số nước giới 3.1.1 ... Viện Đánh giá Khoa học Định giá Công nghệ ThS Phạm Quỳnh Anh Viện Đánh giá Khoa học Định giá Công nghệ TS Phạm Xuân Thảo Viện Đánh giá Khoa học Định giá Công nghệ TS Nguyễn Nghĩa Cộng tác viên, cựu ... Viện Đánh giá Khoa học Định giá Công nghệ TS Vũ Hồng Diệp Viện Đánh giá Khoa học Định giá Công nghệ CN Nguyễn Thị Thu Oanh Viện Đánh giá Khoa học Định giá Công nghệ ThS Nguyễn Mai Dương Viện Đánh...
 • 126
 • 296
 • 0

Xây dựng hệ thống đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trên nền web

Xây dựng hệ thống đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trên nền web

Web

... hệ thống thực đánh giá trực tuyến Hệ thống đánh giá xây dựng web để tiện lợi phù hợp với tảng thiết bị Sinh viên sau đăng nhập dễ dàng đánh giá theo khuôn mẫu định sẵn xem lại đánh giá Giảng Viên ... Giảng Viên năm học học kỳ tương ứng hành II.1.2 Lưu kết đánh giá: Sau đánh giá đầy đủ mục, sinh viên lưu lại kết đánh giá, hệ thống ghi nhận kết thông báo người dùng đánh giá II.1.3 Xem kết đánh giá: ... tiết chức Xây dựng đặc tả chức năng, sơ đồ chức (usecase diagram), sơ đồ trình tự (sequence diagram) I.4.4 Chương IV: Hiện thực - kết quả: Hiện thực chức hệ thống, hình ảnh chi tiết chức hệ thống...
 • 24
 • 454
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ định hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính việt nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế

tóm tắt luận án tiến sĩ định hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính việt nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế

Tiến sĩ

... gia 2.3 Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài quốc tế vai trò Hội đồng Chuẩn mực kế tốn quốc tế 2.3.1 Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài quốc tế Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài quốc tế bao gồm tổ chức lập ... trình xây dựng ban hành chuẩn mực - Tổ chức lập qui hệ thống chuẩn mực báo cáo tài quốc tế bao gồm tổ chức phối hợp thực sở cấu trúc hoạt động độc lập gồm: Tổ chức Ủy ban chuẩn mực báo cáo tài ... toán quốc tế Chương 3: Khảo sát đánh giá hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam bối cảnh hội tụ kế toán quốc tế Chương 4: Định hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài Việt Nam đáp ứng xu hội...
 • 24
 • 355
 • 0

xây DỰNG hệ THỐNG ĐÁNH GIÁ kết QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC của vận ĐỘNG VIÊN tại TRUNG tâm HUẤN LUYỆN kỹ THUẬT THỂ THAO KHÁNH hòa

xây DỰNG hệ THỐNG ĐÁNH GIÁ kết QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC của vận ĐỘNG VIÊN tại TRUNG tâm HUẤN LUYỆN kỹ THUẬT THỂ THAO KHÁNH hòa

Khoa học xã hội

... Tác động trực tiếp Tác động gián tiếp Tiêu chuẩn công việc Đào tạo Đánh giá kết thực công việc Khen thưởng Động viên Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ chức QTNNL Để làm điều phải xây dựng mối liên kết chức ... 1.2.2 Đối tượng đánh gía thực cơng việc Đánh giá thực công việc đánh giáhệ thống thức tình hình thực công việc nhân viên quan hệ so sánh với tiêu chuẩn xây dựng thảo luận đánh giá Bởi vậy, đối ... gây ngộ nhận chất đánh giá thực công việc đánh giá người khơng phải đánh giá q trình thực công việc Xác định đối tượng đánh giá đắn dễ dàng cho việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, so sánh với tiêu...
 • 90
 • 473
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUỖI CUNG ỨNG NGÀNH DỆT MAY KHU VỰC TPHCM

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUỖI CUNG ỨNG NGÀNH DỆT MAY KHU VỰC TPHCM

Quản trị kinh doanh

... Delphi vòng Xây dựng hệ thống Bổ sung vào thống Dựa vào trị trung bình Hồn chỉnh hệ thống đánh giá lực đánh giá lực Cronbach apha, hệ đánh giá lực chuỗi cung ứng với chuỗi cung ứng với thống loại ... tính chủ quan đánh giá đánh giá KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ Kết luận nghiên cứu Đã xây dựng hệ thống đánh giá lực chuỗi cưng ứng mơ hình phân cấp Đã tính tốn số đánh giá chung cho ... Xây dựng hệ thống đánh giá theo mơ hình phân cấp (Cơ sở lý thuyết, kỹ thuật Delphi, Cronbach apha) Xây dựng mơ hình đánh giá lực chuỗi cung ứng (Độ đo mờ, tích phân mờ, FAHP, SAW) Kiểm định hệ...
 • 33
 • 728
 • 0

xây dựng hệ thống đánh giá thành tích tại công ty vạn tường - quân khu 5

xây dựng hệ thống đánh giá thành tích tại công ty vạn tường - quân khu 5

Kinh tế - Quản lý

... cơng tác đánh giá Bởi Cơng ty thành lập phận chuyên làm công tác đánh giá, việc phát triển, sử dụng hệ thống đánh giá tốn II CĂN CỨ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH Chiến lược mục tiêu Công ... III XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH Thời gian đối tượng đánh giá 1.1 Thời gian đánh giá Người tiến hành đánh giá phải thiết lập sách người đánh giá, thời gian mức độ thường xuyên việc đánh ... chương trình Những thực đánh giá nhân viên tùy theo công ty 1.2 Đối tượng đánh giá 1.2.1/ Tự đánh giá: Đây phương pháp để người công nhân tự đánh giá họ thông qua bảng tự đánh giá với nhiều tiêu chuẩn...
 • 96
 • 400
 • 0

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành báo chí - truyền thông ở Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành báo chí - truyền thông ở Việt Nam

Khoa học xã hội

... chương trình đào tạo, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nhằm phác hoạ mơ hình đảm bảo chất lượng đào tạo đại học ngành báo chí - ... cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo báo chí - truyền thông 1.2.1 Nguồn gốc đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo 1.2.2 Các nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá ... cho việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo đại học báo chí - truyền thơng Việt Nam - Xây dựng nên tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành báo chí -...
 • 24
 • 367
 • 1

Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá BSC KPI cho Công ty X

Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá BSC KPI cho Công ty X

Kinh tế

... vực, đào tạo nước nước sẵn sàng hỗ trợ cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý chiến lược BSC tới Công ty X Mục tiêu Xây dựng hệ thống đánh giá BSC - KPI cho công ty X nhằm giải số vấn đề công ty ... lường Vấn đề thiếu quan trọng hệ thống đánh giá đo lường kết Do sau thống tiêu, Tư vấn công ty phải đưa thống phương pháp đo lường đánh giá để bảo đảm việc đánh giá kết thực 19 nhanh chóng, hiệu ... lệ % hoạt môn cho nhân viên động đào tạo có Hoạt động đào tạo hệ thơng tin phản hồi có thơng tin phản Đào tạo phát triển Phát triển thống thông tin trực tuyến Nâng cao tạo chuyên hồi (10%) lực...
 • 21
 • 1,367
 • 14

TIỂU LUẬN THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC Đề tài Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá BSC - KPI cho Công ty X

TIỂU LUẬN THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC Đề tài Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá BSC - KPI cho Công ty X

Xã hội học

... vực, đào tạo nước nước sẵn sàng hỗ trợ cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý chiến lược BSC tới Công ty X Mục tiêu Xây dựng hệ thống đánh giá BSC - KPI cho công ty X nhằm giải số vấn đề công ty ... lường Vấn đề thiếu quan trọng hệ thống đánh giá đo lường kết Do sau thống tiêu, Tư vấn công ty phải đưa thống phương pháp đo lường đánh giá để bảo đảm việc đánh giá kết thực 19 nhanh chóng, hiệu ... lệ % hoạt môn cho nhân viên động đào tạo có Hoạt động đào tạo hệ thơng tin phản hồi có thơng tin phản Đào tạo phát triển Phát triển thống thông tin trực tuyến Nâng cao tạo chuyên hồi (10%) lực...
 • 21
 • 327
 • 2

Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc theo công cụ KPI tại Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu

Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc theo công cụ KPI tại Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu

Quản trị kinh doanh

... T12 T1 Chu n hóa ch c danh, Xây d ng m u bi u liên quan x Hoàn thành vi c xây d ng h th ng mô t công vi c c a Công ty t t l 100% Ph i h p tri n khai xây d ng mô t công vi c v trí c a t ng nv ... x x x x x x x x x x x x x Xây d nh ph ng v n ng viên ngh vi c t l ng, s l ng công tác n d ng hàng tháng K th pv nv nh h ng phát tri n ngh nghi p cho nhân viên x x ng viên c qui x x x x x x T ng ... theo ngân sách xây d ng xây d nh c p phát, qu ph m Xây d ng trình t ban hành quy hành chánh u ph i, phân công công vi c, giám sát h tr thành viên nhóm c a b n thân qu t 90% hoàn thành m c tiêu...
 • 103
 • 415
 • 9

Xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên tại công ty TNHH Indochine Engineering

Xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên tại công ty TNHH Indochine Engineering

Quản trị kinh doanh

... tích nhân viên hi n 32 CH NG XÂY D NG H TH NG ÁNH GIÁ NHÂN VIÊN 3.1 M t s ki n ngh nh m c i thi n công tác ánh giá nhân viên 36 3.2 Xây d ng h th ng ánh giá nhân viên 37 3.2.1 Xây d ng ... thành tích nhân viên Xây d ng h th ng ánh giá nhân viên Y u i m c a công ty hi n công tác ánh giá nhân viên nhi u b t c p, ó vi c c n có m t h th ng ánh giá nhân viên v n mà công ty ph i u tiên ... thêm nhân viên ph c v cho công tác qu n tr ngu n nhân l c mà c th ây cơng tác ánh giá thành tích nhân viên Xây d ng b ng mô t công vi c Xây d ng b ng mô t công vi c a m t s tiêu chu n v công vi...
 • 65
 • 291
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CP NHỰA TÂN TIẾN.PDF

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CP NHỰA TÂN TIẾN.PDF

Kinh tế

... suất vào công tác đánh giá kết thực công việc CB CNV Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến Chương 3: Xây dựng hệ thống đánh giá kết thực công việc CB CNV làm việc Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến dựa công cụ ... ảnh hưởng đến số đo lường đặt Xây dựng quy chế đánh giá lực kết công việc sở đánh giá nhân viên: Công ty xây dựng quy chế rõ ràng bao gồm phần đánh giá lực đánh giá thành tích thay cho quy chế ... Khái quát đánh giá kết thực công việc .5 1.1.1 Khái niệm đánh giá kết thực công việc nhân viên 1.1.2 Mục đích đánh giá kết thực công việc 1.1.3 Các phương pháp đánh giá kết thực công việc...
 • 111
 • 1,338
 • 12

XÂY DỰNG hệ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG lực CHUỖI CUNG ỨNG

XÂY DỰNG hệ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG lực CHUỖI CUNG ỨNG

Kinh tế

... Một hệ thống đánh giá lực vận hành chuỗi cung ứng cung cấp cho tổ chức khung hình chuẩn để đánh giá lực mối quan hệ bên bên doanh nghiệp  Thang đo lường lực bên giúp loại bỏ hoạt động không tạo ... nghiên cứu, tác giả nhận định số vấn đề tồn hệ thống đánh giá lực hoạt động logistics nói riêng chuỗi cung ứng nói chung sau: (1) Chỉ số chi phí nên tiếp tục sử dụng hệ thống đánh giá lực (2) ... hình, tác giả nhận thấy hệ thống tiêu chí đánh giá lực chuỗi cung ứng ngành dệt may nên xem tốn định đa thuộc tính cần phải giải Trong thuộc tính mơ hình tiêu chí mục tiêu mà hệ thống xây dựng...
 • 29
 • 450
 • 1

Xem thêm