xây dựng giáo trình tài liệu tham khảo

Quyết định Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại học Cần Thơ

Quyết định Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại học Cần Thơ

Tài liệu khác

... để biên soạn giáo trình, tài liệu học tập Ngơn ngữ dùng để biên soạn giáo trình, tài liệu học tập tiếng Việt Giáo trình, tài liệu học tập số học phần chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng ... THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU HỌC TẬP Điều 11 Quy trình thẩm định giáo trình, tài liệu học tập Trưởng môn quản lý học phần gửi cho Trung tâm Học liệu thẩm định danh mục tài liệu tham khảo tác ... tính từ chương I, tài liệu tham khảo phụ lục có d) Một (bộ) giáo trình có nhiều học phần, ưu tiên viết giáo trình cho học phần từ mức thấp đến mức cao e) Biên soạn giáo trình tham khảo từ sách nước...
 • 13
 • 56
 • 0

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Ứng dụng C# vào xây dựng chương trình quản lý công văn tại Bộ tài chính

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Ứng dụng C# vào xây dựng chương trình quản lý công văn tại Bộ tài chính

Công nghệ thông tin

... tin học Bộ Tài Chính, em chọn đề tài nghiên cứu cho chuyên ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp lµ: “øng dơng C# vµo xây dựng chơng trình quản lý công văn Bộ Tài Chính Mục đích chơng trình nhằm xây dựng đợc ... thuộc Trung ơng, xây dựng dự toán ngân sách Nhà Nớc hàng năm * Cùng với Uỷ Ban Khoa học Nhà nớc xây dựng kế hoạch tài trung, dài hạn, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch xây dựng bản, vấn ... dụng, đồng thời đợc hớng dẫn thầy giáo TS Lê Văn Năm em chọn đề tài: ứng dụng C# vào xây dựng chơng trình quản lý công văn Bộ Tài Chính với mục đích nghiên cứu trình hoạt động quản lý công văn...
 • 106
 • 1,066
 • 4

Sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học khoá trình lịch sử việt nam giai đoạn 1930 1945 [ sách giáo khoa lịch sử 12]

Sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học khoá trình lịch sử việt nam giai đoạn 1930  1945 [ sách giáo khoa lịch sử 12]

Khoa học xã hội

... niệm tài liệu đợc hiểu theo hai cách: thứ nhất, tài liệu văn giúp cho việc tìm hiểu vấn đề nh tài liệu học tập, tài liệu tham khảo. Thứ hai, tài liệu sử liệu Xét theo nghĩa đó, tài liệu tham khảo ... phải đọc thêm nhiều tài liệu tham khảo khác 10 Tài liệu tham khảo có ý nghĩa thiết thực thể ba phơng diện: giáo dỡng, giáo dục phát triển toàn diện học sinh 1.1.1 Về mặt giáo dỡng: Quy luật nhËn ... Chơng 22 Các loại tài liệu tham khảo sử dụng dạy học khoá trình lịch sử Việt Namgiai đoạn 1930 1945 (lớp 12) 2.1 Cơ sở khoa học để xác định loại tàI liệu tham khảo dạy học khoá trình lịch sử Việt...
 • 99
 • 834
 • 0

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có quy hoạch công trình xây dựng 1/500) docx

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có quy hoạch công trình xây dựng 1/500) docx

Thủ tục hành chính

... Văn xác nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Chủ đầu tư xây dựng cơng trình có nhu cầu đầu tư xây dựng Bước khu vực có quy hoạch cơng trình xây dựng 1/500 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định Nộp hồ ... khai đồ án quy hoạch xây dựng bao gồm: Luật số 16/2003/QH11 sơ đồ, mơ hình, vẽ quy hoạch xây dựng; ngày 26 - Giải thích quy hoạch xây dựng; - Cung cấp chứng quy hoạch xây dựng Nội dung Người ... chứng quy hoạch xây dựng Nội dung Người có yêu cầu cung cấp thông tin văn phải chịu tồn chi phí tài liệu yêu cầu Văn qui định Luật số 16/2003/QH11 ngày 26 ...
 • 4
 • 563
 • 1

Thao tác dữ liệu XML với java và api jdom ứng dụng quản lý các tài liệu tham khảo của giáo trình

Thao tác dữ liệu XML với java và api jdom ứng dụng quản lý các tài liệu tham khảo của giáo trình

Công nghệ thông tin

... JDOM Bên cạnh đó, xây dựng chương trình ứng dụng “quản lý tài liệu tham khảo giáo trình để minh họa sinh động kết hợp Java XML hay nói API JDOM I.3 PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI Phạm vi đề tài chủ yếu tìm ... II.1.2 Các quy tắc tài liệu XML II.1.2.1 Tạo tài liệu XML cú pháp (well-formed) Đầu tiên, xây dựng tài liệu XML phải biết qui tắc cú pháp định nghĩa thành phần tài liệu XML Các trình diễn dịch XML ... mang lại cho bạn kết tốt nhiều II.1.1.5 Cấu trúc tài liệu XML Một tài liệu XML thường có phần sau: Hình Cấu trúc tài liệu XML Ta thấy cấu trúc tài liệu XML có phần bản: khai báo, phần tử gốc, thích,...
 • 113
 • 539
 • 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƯỜNG lối đổi mới TRONG CÔNG CUỘC xây DỰNG CHỦ NGHĨA xã hội ở nước TA HIỆN NAY

TÀI LIỆU THAM KHẢO  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƯỜNG lối đổi mới TRONG CÔNG CUỘC xây DỰNG CHỦ NGHĨA xã hội ở nước TA HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... Xây dựng chủ nghĩa xã hội công việc mẻ tất Đảng Cộng sản cầm quyền, chủ nghĩa xã hội khơng có khn mẫu sãn chờ tất nước Vì việc tìm tòi nghiên cứu, xác định mơ hình, nục tiêu, bước trình xây dựng ... quan ý chí đánh giá tình hình, đề tiêu q cao, nơn nóng muốn bỏ qua cần thiết, thiên xây dựng công nghiệp nặng xây dựng bản; không tập trung sức giải vấn đề lương thực, thực phẩm hàng tiêu dùng; nóng ... định cụ thể nội dung bước cơng nghiệp hóa phù hợp với chặng đường Quá trình đạo thực kế hoạch năm (1981 - 1985) trình tìm tòi khảo nghiệm với mục đích khắc phục khuyết điểm qua thoát khỏi chế quan...
 • 10
 • 226
 • 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC của ĐẢNG TA về xây DỰNG, PHÁT TRIỂN văn hóa

TÀI LIỆU THAM KHẢO  QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC của ĐẢNG TA về xây DỰNG, PHÁT TRIỂN văn hóa

Khoa học xã hội

... lên xây dựng chủ nghĩa xã hội (sau năm 1975), Đảng ta xác định nhiệm vụ trọng tâm xây dựng văn hóa người xã hội chủ nghĩa Đại hội lần thứ IV Đảng (12/1976) xác định: Xây dựng người mới, xây dựng ... trào Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giải pháp, bao gồm nhiều biện pháp để xây dựng văn hóa từ sở, từ xây dựng tư tưởng, đạo đức, ... QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG TA VỀ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA Quan điểm, chủ trương xây dựng văn hoá * Trước thời kỳ đổi Trong suốt trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta lãnh tụ Hồ Chí Minh q trình...
 • 31
 • 193
 • 0

Xây dựng Kế hoạch Truyền thông Tài liệu tham khảo cho những

 Xây dựng Kế hoạch Truyền thông Tài liệu tham khảo cho những

PR - Truyền thông

... địa điểm - Sản xuất biên tập video chỗ - Tài liệu báo chí: • Thơng cáo báo chí • Tài liệu giới thiệu • Tài liệu kỹ thuật • Tư vấn truyền thơng - Các tài liệu khác • Bài báo viết sẵn • Diễn văn ... chương trình bạn nội dung nội dung điểm qua, thêm thắt? • Phương pháp đánh giá theo cách đa dạng Bạn tham khảo Media Relations Rating Points (xem viết One Degree Ben Boudreu làm ví dụ tham khảo) ... tâm tới chương trình này? • Có đối tượng liên quan trơng đợi khác khơng? • Có khía cạnh kế hoạch thu hút giới báo chí trước khơng? • Blog viết đề tài này? Họ nói gì? • Liệu chương trình có tạo...
 • 40
 • 4,287
 • 11

Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu giáo trình, các tài liệu tham khảo khác

Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu giáo trình, các tài liệu tham khảo khác

Kinh tế - Thương mại

... việc Từ ta tổng hợp vào xây dựng đợc mô tả công việc Sau xây dựng đợc mô tả công việc ta dựa vào kết hợp với việc tham khảo ý kiến cán thực công việc, cán lãnh đạo Rồi từ xây dựng yêu cầu công việc ... danh công việc, mối quan hệ trình thực công việc Cùng với thông tin ta kết hợp với liệu thu thập đợc từ việc đọc tài liệu liên quan nh: Bản phân công chức năng, qui trình công việc, qui chế thực ... chọn đợc ngời phù hợp với công việc Để xây dựng đợc tiêu chuẩn tất yếu phải thông qua phân tích công việc II Quá trình tuyển dụng Quá trình tuyển dụng Sơ đồ trình tuyển mộ Kế hoạch hoá nguồn nhân...
 • 28
 • 1,108
 • 2

phương pháp sử dụng sách giáo khoa và các loại tài liệu tham khảo trong day - học môn lịch sử ở trường phổ thông

phương pháp sử dụng sách giáo khoa và các loại tài liệu tham khảo trong day - học môn lịch sử ở trường phổ thông

Lịch sử

... hiểu lịch sử + Phơng tiện dạy học đồ dùng dạy học thiếu, tài liệu tham khảo ít, kênh hình minh hoạ hạn chế, tản mạn hầu hết tài liệu giáo viên tự mua => Để góp phần vào công đổi phơng pháp dạy- ... đông hay Hy Lạp Rô ma giáo viên yêu cầu học sinh su tầm t liệu thành tựu từ học trớc, sau em tự trình bày kết làm đợc Các em khai thác t liệu kênh hình kênh chữ Bên cạnh giáo viên cho học sinh ... Dự để học tập kinh nghiệm, su tầm t liệu, làm đồ dùng trực quan, tham gia đầy đủ lớp học bồi dỡng nghiệp vụ chuyên môn Bộ giaó dục Sở giáo dục tổ chức - Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra đánh gi¸...
 • 8
 • 1,401
 • 6

Sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học khóa trình lịch sử việt nam giai đoạn 1858 1918 (lớp 11 nâng cao)

Sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học khóa trình lịch sử việt nam giai đoạn 1858  1918 (lớp 11  nâng cao)

Khoa học xã hội

... niệm tài liệu tài liệu tham khảo Cho đến có nhiều quan niệm khác tài liệu tài liệu tham khảo Trong dạy học tài liệu tài liệu tham khảo hiểu cách tổng quát cơng cụ phục vụ có hiệu cho q trình ... niệm tài liệu hiểu theo nghĩa: Thứ nhất, tài liệu văn giúp cho việc tìm hiểu vấn đề tài liệu học tập, tài liệu tham khảo; Thứ hai, tài liệu sử liệu Xét theo cách hiểu thứ hai tài liệu tham khảo ... Điều kiện dạy học bao gồm nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho dạy học, trình độ sử dụng tài liệu tham khảo giáo viên khả tiếp thu học sinh Các nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho dạy học lịch...
 • 106
 • 962
 • 4

Giáo trình lịch sử nghệ thuật - TÀI LIỆU THAM KHẢO DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC NGÀNH KIẾN TRÚC

Giáo trình lịch sử nghệ thuật - TÀI LIỆU THAM KHẢO DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC NGÀNH KIẾN TRÚC

Kiến trúc - Xây dựng

... thiên tài họa sĩ TRẤN VĂN TÂM Trang GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ NGHỆ THUẬT + “Thánh Martin người ăn mày” (EL GRECO-tr.12): Mô tả người đàn ông vừa tú vừa mạnh mẽ, tình cảm TRẤN VĂN TÂM Trang GIÁO TRÌNH ... cẩm thạch 30 tCN TRẤN VĂN TÂM Trang GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ NGHỆ THUẬT H16 Venus Milo Thế kỷ tCN H17 Nữ thần chiến thắng 190 tCN - Đền Parthenon (H18): Được xây dựng khoảng năm 447 đến 432 tCN, để ... Trang GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ NGHỆ THUẬT H6 Tranh tường Ai Cập cổ đại H7 Những ngỗng Meidoum Hầm mộ Ai Cập 2530 tCN (trên) H8 Ông thư lại Kai Đá vôi phủ màu 2500 tCN (phải) TRẤN VĂN TÂM Trang GIÁO TRÌNH...
 • 49
 • 1,315
 • 2

Tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành xây dựng - kiến trúc CẤU TẠO NHÀ CÔNG NGHIỆP VÀ KẾT CẤU MỚI

Tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành xây dựng - kiến trúc CẤU TẠO NHÀ CÔNG NGHIỆP VÀ KẾT CẤU MỚI

Kiến trúc - Xây dựng

... Kết cấu lưới thép, mái phủ pin lượng mặt trời Vật liệu titanium kết hợp kính Kết cấu dây treo vật liệu PTFE Gỗ Kính Vật liệu nhơm phủ vàng Vật liệu thép ... BƠM KHÍ - VẬT LIỆU ETFE ETFE LÀ LOẠI VẬT LIỆU CĨ ĐỘ BỀ VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CAO, CĨ THỂ TRONG SUỐT, DỄ DANG THAY ĐỔI MÀU SẮC VÀ IN HOA VĂN, CÓ KHẢ NĂNG TỰ LÀM SẠCH BỀ MẶT VẬT LiỆU ETFE Kết ... XUẤT HIỆN NHIỀU CƠNG TRÌNH NHỊP LỚN SỬ DỤNG VỎ MỎNG BTCT KẾT CẤU NHẸ NHÀNG, BAY BỔNG, TẠO RA ĐƯỢ NHIỀU HÌNH DẠNG KHÁC NHAU, PHONG PHÚ VÀ HẤP DẪN GIÁ THÀNH CAO, ĐÒI HỎI CƠNG NGHỆ TRÌNH ĐỘ CAO VÀ THI...
 • 32
 • 1,304
 • 2

Xem thêm