xây dựng chương trình nhận dạng văn bản tiếng việt sử dụng thư viện tesseract ocr

ỨNG DỤNG THƯ VIỆN LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG VĂN BẢN CHỮ VIỆT, ANH TỪ ẢNH SỐ

ỨNG DỤNG THƯ VIỆN LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG VĂN BẢN CHỮ VIỆT, ANH TỪ ẢNH SỐ

Đồ họa

... thuật nhận dạng ký tự quang học 1.5.1 Ứng dụng lôgic mờ nhận dạng mẫu 1.5.2 Ứng dụng mạng nơ – ron nhận dạng mẫu 10 CHƯƠNG THƯ VIỆN NHẬN DẠNG TESSERACT 15 2.1 Ứng dụng nhận dạng ... HỌC CHƯƠNG THƯ VIỆN NHẬN DẠNG TESSERACT 2.1 Ứng dụng nhận dạng ký tự quang học Nhận dạng ký tự quang học (OCR) chương trình xây dựng để chuyển đổi hình ảnh chữ viết tay chữ đánh máy thành văn ... ứng dụng jTessBoxEditor 25 THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG VĂN BẢN 3.1 Ngơn ngữ lập trình thư viện sử dụng Có nhiều ngơn ngữ lập trình viết chương trình nhận...
 • 43
 • 1,021
 • 0

ỨNG DỤNG THƯ VIỆN LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG VĂN BẢN CHỮ VIỆT, ANH TỪ ẢNH SỐ.

ỨNG DỤNG THƯ VIỆN LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG VĂN BẢN CHỮ VIỆT, ANH TỪ ẢNH SỐ.

Lập trình

... thuật nhận dạng ký tự quang học 1.5.1 Ứng dụng lôgic mờ nhận dạng mẫu 1.5.2 Ứng dụng mạng nơ – ron nhận dạng mẫu 10 CHƯƠNG THƯ VIỆN NHẬN DẠNG TESSERACT 15 2.1 Ứng dụng nhận dạng ... HỌC CHƯƠNG THƯ VIỆN NHẬN DẠNG TESSERACT 2.1 Ứng dụng nhận dạng ký tự quang học Nhận dạng ký tự quang học (OCR) chương trình xây dựng để chuyển đổi hình ảnh chữ viết tay chữ đánh máy thành văn ... ứng dụng jTessBoxEditor 25 THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG VĂN BẢN 3.1 Ngơn ngữ lập trình thư viện sử dụng Có nhiều ngơn ngữ lập trình viết chương trình nhận...
 • 43
 • 410
 • 0

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MẠNG NEURAL TỐI ƯU CHO KỸ THUẬT NHẬN DẠNG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MẠNG NEURAL TỐI ƯU CHO KỸ THUẬT NHẬN DẠNG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

Lập trình

... vực nhận dạng Và toán nhận dạng ký tự toán lớp toán nhận dạng, xử lý ảnh Hiện giới, sản phẩm nhận dạng ký tự triển khai tương đối rộng rãi Tuy nhiên sản phẩm nhận dạng ký tự tiếng Anh, nhận dạng ... đề tài “Nghiên cứu xây dựng mạng Neural tối ưu cho kỹ thuật nhận dạng văn tiếng việt Hệ thống chữ Tiếng Việt xây dựng dựa chữ Latinh có thêm chữ ghép dấu phụ Do việc nhận dạng gặp khó khăn so ... Anh, nhận dạng ký tự tiếng Việt có người Việt Nam phát triển Ở nước ta vài năm gần có số sản phẩm nhận dạng tiếng việt triển khai thị trường Nhưng sản phẩm bán thị trường dạng đóng kín nên việc...
 • 45
 • 287
 • 0

Một phương pháp nhận dạng văn bản tiếng việt nghiên cứu các phép xử lý và nhận dạng văn bản, ứng dụng mô hình markov ẩn trong nhận dạng cấu trúc chữ việt

Một phương pháp nhận dạng văn bản tiếng việt nghiên cứu các phép xử lý và nhận dạng văn bản, ứng dụng mô hình markov ẩn trong nhận dạng cấu trúc chữ việt

Công nghệ thông tin

... luận văn với đề tài: "Một phương pháp nhận dạng văn Tiếng Việt" sử dụng mô hình Markov ấn nhận dạng chữ in Luận văn tốt nghiệp cao học Lê M inh H oàng < M ột phương pháp nhận dạng văn tiếng Việt ... phương pháp nhận dạng văn bán tiéng Việt «é* dạng mẫu áp dụng cho lĩnh vực như: Nhận dạng tín hiệu, nhận dạng tiếng nói, nhận dạng ảnh v.v Nhận dạng anh coi cơng đoạn cuối q trình xử lý ảnh Rất ... -9 ỉ Mận văn tôt nghiệp cao học Lê Minh Hoàng Một phương pháp nhận dạng văn tiếng Việt «é* Chương III: XÂY DỰNG CÁC MƠ HÌNH ■ NHẬN DẠNG CẤU TRÚC CHỮ VIỆT ■ ■ ■ Hệ thống nhận dạng chữ chia...
 • 86
 • 591
 • 0

Xây dựng chương trình nhận dạng vân tay

Xây dựng chương trình nhận dạng vân tay

Công nghệ thông tin

...  Hệ thống nhận dạng vân tay nhận người cách tìm kiếm mẫu sở liệu để khớp Nó thể phép so sánh với nhiều để xác minh nhận dạng người Sơ đồ của hệ thống xác nhận vân tay hệ thống nhận dạng vân tay ... ứng dụng lĩnh vực tương lai trở nên phổ biến Chính em lựa chọn đề tài: “Tìm hiểu số kỹ thuật nhận dạng vân tay” làm đồ án tốt nghiệp Đồ án chia làm chương:  Chương 1: Giới thiệu hệ thống nhận dạng ... tương lai Động lực chủ yếu đằng sau tiến công nghệ nhận dạng dấu vân tay áp lực luật pháp nhà nghiên cứu pháp lý Sử dụng dấu vân tay để nhận dạng kẻ bị tình nghi vụ án bước quan trọng điều tra...
 • 52
 • 248
 • 0

XÂY DỰNG hệ THỐNG PHÂN LOẠI văn bản TIẾNG VIỆT sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP máy véc tơ hỗ TRỢ kết hợp các PHƯƠNG PHÁP tối ưu KÍCH THƯỚC dữ LIỆU

XÂY DỰNG hệ THỐNG PHÂN LOẠI văn bản TIẾNG VIỆT sử DỤNG PHƯƠNG PHÁP máy véc tơ hỗ TRỢ kết hợp các PHƯƠNG PHÁP tối ưu KÍCH THƯỚC dữ LIỆU

Hệ thống thông tin

... lớp toán xử lý văn đời nhằm khai thác cách hiệu thông tin từ liệu văn Lớp toán xử lý văn bao gồm: dịch tự động văn bản, tóm tắt văn bản, tìm kiếm văn bản, phân loại văn bản, … Xử lý văn kỹ thuật ... nghiên cứu Việt Nam • Chương Biểu diễn văn bản: Trình bày phương pháp biểu diễn văn khơng gian Vec tơ • Chương Các phương pháp phân loại văn bản: Trình bày phương pháp phân loại văn bản, phương ... 1.5 Mục tiêu luận văn Luận văn tập trung trình bày phương pháp tối ưu kích thư c liệu ứng dụng toán phân loại văn tiếng Việt Phương pháp phân loại văn sử dụng luận văn phương pháp Máy vec tơ...
 • 73
 • 1,214
 • 9

xây dựng hệ thống phân loại văn bản tiếng việt sử dụng phương pháp máy véc-tơ hỗ trợ kết hợp các phương pháp tối ưu kích thước dữ liệu

xây dựng hệ thống phân loại văn bản tiếng việt sử dụng phương pháp máy véc-tơ hỗ trợ kết hợp các phương pháp tối ưu kích thước dữ liệu

Công nghệ thông tin

... nội dung văn • Ứng dụng: Hệ thống phân loại văn ứng dụng hệ thống lọc thư rác (mail spam), dịch máy, tóm tắt văn bản, tìm kiếm,… Mơ hình hóa tốn (tiếp) - Biểu diễn văn bản: Ví dụ: • Cho văn D = ... xấp xỉ tương đương điều chứng tỏ bỏ qua toán tách từ văn tiếng Việt cách tách văn theo âm tiết giống văn tiếng Anh kết phân loại văn tiếng Việt cho kết tốt ... = G T A • Output: Y ∈ ¡ kxn mxn Dữ liệu văn huấn luyện Dữ liệu văn kiểm thử Xử lý liệu văn huấn luyện biểu diễn văn Xử lý liệu văn kiểm thử biểu diễn văn Ma trận Term-Doc Ma trận Term-Doc Biến...
 • 39
 • 625
 • 4

Xây dựng hệ thống tóm tắt văn bản tiếng việt sử dụng mạng nơ ron cho việc huấn luyện

Xây dựng hệ thống tóm tắt văn bản tiếng việt sử dụng mạng nơ ron cho việc huấn luyện

Hệ thống thông tin

... CHƯƠNG TRÌNH Trong chương trình bày phương pháp phân tích thiết kê xây dựng chương trình tóm tắt văn tiếng việt sử dụng mạng nơ ron với thuật toán lan truyền ngược huấn lyện Chương trình xây dựng ... chương trình tóm tắt văn Về thực nghiệm : - Chương trình thực nghiệm Bố cục đồ án gồm chương Chương Trình bày tổng quan khai phá liệu, tóm tắt văn Chương Ứng dụng mạng nơ ron tóm tăt văn Chương ... kế xây dựng chương trình tóm tắt văn Kết đạt được: • • Về lý thuyết : - Tìm hiểu khai phá liệu, tóm tắt văn - Trình bày ứng dụng mạng nơ ron vào tóm tăt văn - Phân tích thiết kế xây dựng chương...
 • 50
 • 822
 • 10

Trích rút quan hệ giữa các thực thể từ văn bản tiếng Việt sử dụng phương pháp lan truyền nhãn

Trích rút quan hệ giữa các thực thể từ văn bản tiếng Việt sử dụng phương pháp lan truyền nhãn

Kỹ thuật lập trình

... Q trình lặp lại khơng tìm liệu thỏa mãn Tác giả [8] sử dụng phương pháp học máy bán giám sát sử dụng phương pháp SVM kết hợp với kỹ thuật bagging bootstrapping để trích rút mối quan hệ văn tiếng ... huấn luyện hệ thống sử dụng liệu gán nhãn (thư ng có kích cỡ nhỏ) liệu chưa gán nhãn (thư ng có kích cỡ lớn) Zhang cộng [11] giải tốn trích rút mối quan hệ thực thể cách sử dụng phương pháp Bootstrapping ... thể cho văn tiếng Việt TRÍCH RÚT QUAN HỆ GIỮA CÁC THỰC THỂ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LAN TRUYỀN NHÃN 2.1 Phương pháp lan truyền nhãn Trong phương pháp này, liệu gán nhãn chưa gán nhãn biểu diễn dạng điểm...
 • 13
 • 219
 • 0

phân loại văn bản tiếng việt sử dụng phương pháp máy hỗ trợ vector (support vector machine – svms)

phân loại văn bản tiếng việt sử dụng phương pháp máy hỗ trợ vector (support vector machine – svms)

Ngân hàng - Tín dụng

... Phân loại văn tiếng Việt sử dụng phương pháp SVMs  Dạng phi cấu trúc (unstructured): dạng văn sử dụng ngày thể dạng ngôn ngữ tự nhiên người chúng khơng có cấu trúc cụ thể Ví dụ, văn lưu dạng tệp ... loại văn tiếng Việt sử dụng phương pháp SVMs CHƢƠNG THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH Các chương 1, báo cáo trình bày sở lý thuyết chung lĩnh vực Khai phá liệu văn bản, phương pháp phân loại văn ... Phân loại văn tiếng Việt sử dụng phương pháp SVMs  Tiếng: Mỗi tiếng tiếng Việt viết thành chữ, ngược lại chữ đọc thành tiếng, chữ nằm hai dấu phân cách câu Tiếng dùng để tạo thành từ, tiếng có...
 • 79
 • 360
 • 1

Tóm tắt văn bản tiếng việt sử dụng cấu trúc diễn ngôn

Tóm tắt văn bản tiếng việt sử dụng cấu trúc diễn ngôn

Kỹ thuật lập trình

... trúc diễn ngơn Q trình xây dựng CTDN trải qua ba giai đoạn: - Xây dựng CTDN mức câu - Xây dựng CTDN mức đoạn văn - Xây dựng CTDN mức văn Trong ba bước trên, bước xây dựng diễn ngôn mức câu thực ... vậy, nghiên cứu gần Tóm tắt văn bản, người ta thư ng sử dụng phương pháp dựa ngữ nghĩa để nâng cao độ xác Song, phạm vi tóm tắt văn tiếng Việt, đến đa phần nghiên cứu sử dụng cải tiến phương pháp ... mức đoạn văn mức văn bản, ta xây dựng CTDN từ tập QHDN, sử dụng giải thuật bottom-up (tương tự giải thuật CYK) Ví dụ 11: Với tập QHDN: ta xây dựng CTDN sau: Ví dụ 13: Xét CTDN hình 2, áp dụng công...
 • 10
 • 297
 • 1

Hướng tiếp cận mới trong việc tách từ để phân loại văn bản tiếng việt sử dụng giải thuật di truyền và thống kê trên internet

Hướng tiếp cận mới trong việc tách từ để phân loại văn bản tiếng việt sử dụng giải thuật di truyền và thống kê trên internet

Kĩ thuật Viễn thông

... 109 Bảng Tần số tài liệu số từ thơng dụng tiếng Việt Tiếng Việt có df 21.3 × 106 20.4 × 106 14.4 × 106 Do từ tiếng Việt gồm (số) tiếng liên tiếp nhau, ta cần độ đo thông kê mức độ liên kết tiếng ... et al [11], thay sử dụng ngữ liệu thô, tác giả sử dụng thông tin thống kê trực tiếp từ Internet sử dụng giải thuật di truyền để tìm cách phân đọan văn tối ưu văn Mặc dù báo trình bày kết thử ... Foo Li [7] tách từ văn tiếng Hoa thống kê chúng tơi việc tách từ tiếng Việt (Hình 1) Hình Các hướng tiếp cận việc phân đọan văn tiếng Hoa hướng tiếp cận việc phân đọan văn tiếng Việt Các hướng tiếp...
 • 8
 • 430
 • 2

Các vấn đề thường gặp trong quá trình tạo lập văn bản tiếng việt

Các vấn đề thường gặp trong quá trình tạo lập văn bản tiếng việt

Tin học văn phòng

... nay,công việc soạn thảo văn trở nên quan trọng với nhiều người.Tuy nhiên,trong trình soạn thảo văn tiếng việt thư ng phát sinh nhiều vấn đề gây cản trở việc hoàn thành văn đó.Vì vậy,khắc phục ... câu luận đề Phân tán chủ đề Văn có nhiều đoạn văn mở rộng ý làm cho văn trở lên dàn trải,phân tán  Lặp chủ đề Văn chứa nhiều đoạn văn trùng lặp với ý ý diễn đạt đoạn văn luẩn quẩn I Nội dung ... Các vấn đề trình tạo lập văn Công cụ làm việc Nội dung & cấu trúc văn Thể thức & Kỹ thuật trình bày Ngày văn thức nhà nước thực máy tính Soạn thảo văn trở lên quen thuộc với tất...
 • 23
 • 985
 • 0

Tóm tắt đơn văn bản tiếng việt sử dụng chuỗi từ vựng

Tóm tắt đơn văn bản tiếng việt sử dụng chuỗi từ vựng

Công nghệ thông tin

... tắt văn tiếng Việt sử dụng xích từ vựng Chương Mạng từ Trong chương này, chúng tơi trình bày kiến thức sở mạng từ tiếng Anh trường đại học Princeton, mạng từ tiếng Việt có 2.1 2.1.1 Mạng từ tiếng ... ứng dụng thực tế cách • Sử dụng kiến trúc phân tán để tăng tốc độ cho q trình tóm tắt vănSử dụng phiên đầy đủ mạng từ tiếng Việt để phân tích xác hiệu tác động phương pháp tóm tắt văn tiếng Việt ... tưởng Laconec sử dụng mạng từ tiếng Anh làm hạt nhân, Laconec dịch tương ứng thuật ngữ tiếng Anh tiếng Việt ngôn ngữ khác tiếng Việt, tiếng Nhật hay Thái Phần lớn liệu ngôn ngữ tiếng Việt Laconec...
 • 43
 • 384
 • 0

Tóm tắt văn bản tiếng việt sử dụng phương pháp textrank

Tóm tắt văn bản tiếng việt sử dụng phương pháp textrank

Công nghệ thông tin

... tắt văn Tiếng Việt sử dụng TextRank 2.4.1 Một số đặc trưng Tiếng Việt Trước trình bày chi tiết q trình tóm tắt văn Tiếng Việt sử dụng TextRank, tác giả xin trình bày đặc điểm ngôn ngữ Tiếng Việt ... tóm tắt văn Tiếng Việt sử dụng TextRank Hình Mơ hình tóm tắt văn Tiếng Việt sử dụng Cosine Ở đây, tác giả mô tả chi tiết cách thức xây dựng hệ thống tóm tắt tự động văn Tiếng Việt sử dụng TextRank ... luận văn bao gồm chương sau:  Chương 1: Tổng quan tốn tóm tắt văn bản, chương giới thiệu tổng quan tốn tóm tắt văn tự động, tóm tắt văn sử dụng phương pháp trích rút  Chương 2: Tóm tắt văn sử dụng...
 • 64
 • 753
 • 6

Tóm tắt văn bản tiếng việt sử dụng phương pháp textrank

Tóm tắt văn bản tiếng việt sử dụng phương pháp textrank

Thạc sĩ - Cao học

... quan hệ đơn vị từ vựng văn 17 Hình Đồ thị mơ kết nối cập câu văn 23 Hình Mơ hình tóm tắt văn Tiếng Việt sử dụng TextRank 28 Hình Mơ hình tóm tắt văn Tiếng Việt sử dụng Cosine 28 Hình ... hoá văn 14 2.2 Sử dụng TextRank trích xuất từ khố 15 2.3 Sử dụng TextRank trích rút câu 20 2.4 Tóm tắt văn Tiếng Việt sử dụng TextRank 26 vii 2.4.1 Một số đặc trưng Tiếng ... HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN VĂN NGHIỆP TÓM TẮT VĂN BẢN TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TEXTRANK Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60.48.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ Hướng dẫn...
 • 15
 • 430
 • 4

Tóm tắt đơn văn bản tiếng việt sử dụng chuỗi từ vựng

Tóm tắt đơn văn bản tiếng việt sử dụng chuỗi từ vựng

Thạc sĩ - Cao học

... 2.2.2 Mạng từ tiếng Việt đề tài KC.01.20/11-15 2.3 Sử dụng mạng từ tiếng Việt Ứng dụng xích từ vựng 3.1 Xích từ vựng 3.2 Xây dựng xích từ vựng 3.3 Sử dụng xích từ vựng ... thiếu để giải vấn đề Đối với tiếng Việt, tốn tóm tắt văn tiếng Việt đóng vai trò quan trọng việc khai thác hiệu thông tin kho ngữ liệu văn tiếng Việt lớn Nó có ứng dụng lớn hệ thống như: tìm kiếm ... bước tóm tắt văn tiếng Việt sử dụng xích từ vựng 3.1 Thuật tốn tính tốn xích từ vựng 16 v Danh sách bảng 2.1 2.2 Số loạt đồng nghĩa phân theo loại mạng từ tiếng Việt ...
 • 13
 • 217
 • 0

Trích rút thông tin cá nhân từ văn bản tiếng việt

Trích rút thông tin cá nhân từ văn bản tiếng việt

An ninh - Bảo mật

... Việt Luận văn sử dụng phương pháp tiếp cận sử dụng CRF Trình bày khái quát biểu thức qui (Regulary Expression) ứng dụng để trích rút quan hệ thực thể Chương trình bày thiết kế xây dựng hệ thống ... Tỉnh địa điểm văn tiếng Việt Các từ thư ng dấu hiệu xuất Bộ, Trường, Hội, Cục Nguyễn Cao Cường 48 Luận văn Thạc sỹ Trích rút thơng tin cá nhân từ văn tiếng Việt tổ chức văn tiếng Việt Các từ chức ... vựng Trong ngôn ngữ tiếng Anh tiếng Pháp, thực thể thư ng đặt tên từ nằm bảng từ vựng Tuy nhiên, ngôn ngữ tiếng Việt, thực thể thư ng có tên nằm bảng từ vựng, làm cho việc nhận dạng thực thể có...
 • 70
 • 226
 • 3

LUẬN VĂN: Nghiên cứu xây dựng chương trình nhận dạng tập từ hạn chế Tiếng Việt trong môi trường nhiễu pot

LUẬN VĂN: Nghiên cứu xây dựng chương trình nhận dạng tập từ hạn chế Tiếng Việt trong môi trường nhiễu pot

Công nghệ thông tin

... đồ án nghiên cứu xây dựng chƣơng trình nhận dạng từ tiếng Việt Trƣớc hết, chức chƣơng trình mơ đƣợc công việc nhận dạng từ đơn tiếng Việt Nó sở cho việc nhận dạng đơn vị tiếng Việt lớn nhƣ: từ ... Trích Nhận dạng Nhận dạng nhận đặc trƣng âm vị từ dạng Đầu vào âm Đầu kết Nhận dạng từ dựa nhận dạng âm vị 3.2.4.2 So sánh độ tương đồng mẫu Ngày nhận dạng tiếng nói trở nên phát triển đƣợc ứng dụng ... số từ tiếng Việt sau ghi âm từ lần nói khác cho hệ thống nhận dạng + Nhận dạng từ đơn (từ có tiếng) tiếng Việt từ file nguồn: Một từ đƣợc nhận dạng sau cho máy học từ đó, chức nhằm nhận dạng từ...
 • 51
 • 355
 • 0

Nghiên cứu xây dựng chương trình nhận dạng tập từ hạn chế tiếng việt trong môi trường nhiễu

Nghiên cứu xây dựng chương trình nhận dạng tập từ hạn chế tiếng việt trong môi trường nhiễu

Công nghệ thông tin

... xây dựng chương trình nhận dạng từ tiếng Việt Trước hết, chức chương trình mô công việc nhận dạng từ đơn tiếng Việt Nó sở cho việc nhận dạng đơn vị tiếng Việt lớn như: từ ghép, cụm từ, câu… Chương ... thanh: Tổng hợp tiếng nói, nhận dạng tiếng nói Nhận dạng tiếng nói dựa tiêu chuẩn LPC-10 vận dụng kỹ thuật dự báo tuyến tính nhằm tăng hiệu nhận dạng chương trình 42 CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH DEMO 4.1 ... cần nhận dạng trình SoundRecorder Window tích hợp sẵn hệ thống ghi vào file Wave, sau với nhận dạng file âm chức nhận dạng chương trình Hoặc để kiểm tra khả nhận dạng chương trình ta sử dụng...
 • 49
 • 321
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose