xác định tính chất và hình thức của mối liên hệ

TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ P2 - Đề tài: "KHÁI NIỆM BẢO HIỂM ? BẢN CHẤT HÌNH THỨC CỦA BẢO HIỂM ? TẠI SAO NÓI BẢO HIỂM LÀ TRUNG GIAN TÀI CHÍNH ?" pdf

TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ P2 - Đề tài:

Cao đẳng - Đại học

... trả bảo hiểm chế độ, thời hạn yếu tố hàng đầu Đối với công ty BHNT việc chi trả có tính chất dài hạn tơng đối ổn định, ngoại trừ số rủi ro phát sinh Trong năm 2002 có nhiều hợp đồng BHNT đáo hạn ... mục đầu t cho thấy Việt Nam mối quan hệ ngân hàng công ty bảo hiểm gắn bó có đến 52,9% số vốn nhàn rỗi công ty đợc gửi ngân hàng Các khoản mục đầu t khác là: góp vốn liên doanh: 7.2%, đầu t bất ... ty BHNT Bảo Việt 150 tỷ đồng Đối với lĩnh vực BHPNT, việc chi trả diễn thờng xuyên không ổn định Tình hình tổn thất xảy năm 2002 biến động lớn so với năm 2001, tổng số tiền bồi thờng năm 2002 khoảng...
 • 30
 • 965
 • 9

Bài giảng thí nghiệm ô tô - Đại học - Chương 6 xác định tính chất động lực học của ô tô

Bài giảng thí nghiệm ô tô - Đại học - Chương 6 xác định tính chất động lực học của ô tô

Cao đẳng - Đại học

... nghiệm xác định khả tăng tốc ô tô 6.3.1 Dùng cảm biến tenxơ 6.4 Xác định đặc tính kéo ô tô 6.4 Xác định phòng thí nghiệm 6.4 Xác định đặc tính kéo ô tô đường Chương 6: Xác định tính chất động ... f(v) Chương 6: Xác định tính chất động lực học ô tô Số vòng quay bánh xe chủ động xác định theo công thức sau: Hình 6.6 Dạng đồ thị đặc tính kéo ô tô Chương 6: Xác định tính chất động lực học ... tốc ta xác định đồ thị phụ thuộc gia tốc tốc độ ô tô J0=f(v0) Chương 6: Xác định tính chất động lực học ô tô Hình 6.6 Đồ thị phụ thuộc gia tốc tốc độ số truyền Chương 6: Xác định tính chất động...
 • 30
 • 785
 • 7

Nghiên cứu xác định quy mô hình thức bố trí hợp lý hồ điều hòa cho vùng hỗn hợp nông nghiệp đô thị

Nghiên cứu xác định quy mô và hình thức bố trí hợp lý hồ điều hòa cho vùng hỗn hợp nông nghiệp đô thị

Tiến sĩ

... nhõn to c xõy dng cụng viờn, khu ụ th nhm to cnh quan v vui chi gii trớ Hệ thống tiêu trạm bơm Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội Hệ thống tiêu trạm bơm Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Hỡnh 2.4 H...
 • 177
 • 222
 • 0

Nghiên cứu xác định quy mô hình thức bố trí hợp lý hồ điều hòa cho vùng hỗn hợp nông nghiệp đô thị

Nghiên cứu xác định quy mô và hình thức bố trí hợp lý hồ điều hòa cho vùng hỗn hợp nông nghiệp  đô thị

Tiến sĩ

... KBn Hình 2.10 Phương pháp xác định kịch (KB) hình thức bố trí hồ 2.3.3 Xác định quy mô công trình kịch Sau đề xuất kịch hình thức bố trí quy mô hồ điều hòa cần phải xác định quy mô công trình hệ ... cứu xác định rõ ranh giới, có quy hoạch mặt tuyến kênh hay đường ống, độ dốc đoạn kênh xác định, hình thức kết cấu cố định, hồ điều hòa làm việc theo hình thức tự chảy 5) Các kịch phải hình thức ... Bước 1: Xác định kích thước sơ kênh, trạm bơm theo quy định hành, cụ thể theo công thức TCVN 7957: 2008, TCVN 4118-85 Bước 2: Sử dụng mô hình thủy văn, thủy lực để kiểm tra lại hệ thống xác định...
 • 27
 • 270
 • 0

Sổ kế toán hình thức kế toán Liên hệ công ty cổ phần tổng hợp Việt Thái

Sổ kế toán và hình thức kế toán Liên hệ công ty cổ phần tổng hợp Việt Thái

Cao đẳng - Đại học

... hợp sử chữa ghi sổ kế toán máy vi tính thực dựa vào “Phương pháp ghi số âm” “Phương pháp ghi bổ sung” Hình thức kế toán Hình thức Nhật ký chung  Đặc trưng hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất ... cao,không thuận tiện cho việc ứng dụng tin học văn phòng vào công tác kế toán Hình thức kế toán máy vi tính Liên hệ thực tế: sổ kế toán hình thức kế toán công ty cổ phần tổng hợp Việt Thái Giới ... kế toán, hình thức kế toán công ty -Đơn vị tiền tệ công ty sử dụng để hạch toán kế toán Việt Nam đồng -Công ty sử dụng hình thức kế toán máy vi tính -Sổ kế toán công ty ghi máy vi tính -Hệ thống...
 • 34
 • 445
 • 0

Bài giảng quản trị cơ sở dữ liệu chương 4 mô hình thực thể mối liên hệ

Bài giảng quản trị cơ sở dữ liệu  chương 4 mô hình thực thể mối liên hệ

Cơ sở dữ liệu

... thể tham gia vào mối liên hệ thuộc tính mối liên hệ số thuộc tính lại Duyệt lại để tìm liên hệ tương tác khác, không tiếp tục • Xác định mối quan hệ phụ thuộc sở hữu thực thể Các quan hệ thường ... THEO, CỦA, LÀ, Ở…tạo mối liên hệ thực thể quan hệ này, xác định số thuộc tính lại thuộc tính thuộc mối liên hệ để gán với đánh dấu thuộc tính chọn 4.Vẽ biểu đồ mô hình ER • Vẽ tất thực thể mối liên ... thuộc tính định danh “mã hàng” B3 Xác định mối liên hệ Từ thuộc tính có chứa động từ tương tác “Đặt” ta lập bảng câu hỏi: Xác định mối liên hệ ĐẶT liên kết hai thực thể KHÁCH HÀNG, mối liên kết...
 • 52
 • 540
 • 0

Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase xác định tính chất lý hóa của

Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó

Thạc sĩ - Cao học

... thủy phân r bán kính lỗ), biểu thị hoạt tính tƣơng đối enzyme 2.2.3 Xác định hoạt tính endo-β-1,4-glucanase Hoạt tính enzyme đƣợc xác định theo phƣơng pháp định lƣợng đƣờng khử Nelson/Samogi (Nelson ... khác để xác định hoạt tính endo-β-1,4-glucanase Kết cho thấy, 24 hoạt tính đạt 1,96 U/ml Hoạt tính enzyme đạt tối đa 120 (2,34 U/ml) Sau 120 hoạt tính giảm dần trở mức ổn định, hoạt tính đạt ... nguồn chất cảm ứng nhiệt độ 30C, lắc 200 vòng/phút, sau 72 2.2.2 Định tính endo-β-1,4-glucanase Hoạt tính enzyme đƣợc định tính theo phƣơng pháp khuếch tán đĩa thạch Đĩa thạch chứa 0,5% chất...
 • 90
 • 791
 • 0

Tuyển chọn nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-B-1,4-glucanase xác định tính chất lý hóa của

Tuyển chọn nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-B-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó

Công nghệ - Môi trường

... thủy phân r bán kính lỗ), biểu thị hoạt tính tƣơng đối enzyme 2.2.3 Xác định hoạt tính endo-β-1,4-glucanase Hoạt tính enzyme đƣợc xác định theo phƣơng pháp định lƣợng đƣờng khử Nelson/Samogi (Nelson ... khác để xác định hoạt tính endo-β-1,4-glucanase Kết cho thấy, 24 hoạt tính đạt 1,96 U/ml Hoạt tính enzyme đạt tối đa 120 (2,34 U/ml) Sau 120 hoạt tính giảm dần trở mức ổn định, hoạt tính đạt ... nguồn chất cảm ứng nhiệt độ 30C, lắc 200 vòng/phút, sau 72 2.2.2 Định tính endo-β-1,4-glucanase Hoạt tính enzyme đƣợc định tính theo phƣơng pháp khuếch tán đĩa thạch Đĩa thạch chứa 0,5% chất...
 • 90
 • 516
 • 0

Tài liệu luận văn: TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA NÓ pot

Tài liệu luận văn: TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE VÀ XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA NÓ pot

Thạc sĩ - Cao học

... thủy phân r bán kính lỗ), biểu thị hoạt tính tƣơng đối enzyme 2.2.3 Xác định hoạt tính endo-β-1,4-glucanase Hoạt tính enzyme đƣợc xác định theo phƣơng pháp định lƣợng đƣờng khử Nelson/Samogi (Nelson ... khác để xác định hoạt tính endo-β-1,4-glucanase Kết cho thấy, 24 hoạt tính đạt 1,96 U/ml Hoạt tính enzyme đạt tối đa 120 (2,34 U/ml) Sau 120 hoạt tính giảm dần trở mức ổn định, hoạt tính đạt ... nguồn chất cảm ứng nhiệt độ 30C, lắc 200 vòng/phút, sau 72 2.2.2 Định tính endo-β-1,4-glucanase Hoạt tính enzyme đƣợc định tính theo phƣơng pháp khuếch tán đĩa thạch Đĩa thạch chứa 0,5% chất...
 • 90
 • 492
 • 0

nghiên cứu qui trình tách chiết, tổng hợp dẫn xuất xác định tính chất, hoạt tính của tinh dầu curcumin từ cây nghệ vàng (curcuma longa l.) bình dương

nghiên cứu qui trình tách chiết, tổng hợp dẫn xuất và xác định tính chất, hoạt tính của tinh dầu và curcumin từ cây nghệ vàng (curcuma longa l.) bình dương

Tiến sĩ

... bố hoạt tính sinh học dược học củ Nghệ vàng thành phần chiết xuất từ củ nghệ, curcuminoid tinh dầu nghệ chứng minh thành phần tạo nên dược tính cao củ Nghệ vàng Việt Nam có nguồn Nghệ vàng phong ... trưng củ Nghệ vàng vùng giúp đánh giá đầy đủ giá trị sử dụng, từ có định hướng tốt cho việc phát triển nguồn Nghệ vàng nước Các nghiên cứu Nghệ vàng nước chủ yếu tập trung số vùng Nghệ vàng phía ... vào việc tìm hiểu thêm nguồn Nghệ vàng khác nước, đề tài này, chọn đối tượng nghiên cứu củ Nghệ vàng Bình Dương, với đề tài “Nghiên cứu quy trình tách chiết, tổng hợp dẫn xuất xác định tính chất, ...
 • 26
 • 1,191
 • 2

thí nghiệm công nghệ thực phẩm chương 1- các phương pháp xác định tính chất lý hóa cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm

thí nghiệm công nghệ thực phẩm chương 1- các phương pháp xác định tính chất lý hóa cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm

Công nghệ - Môi trường

... thái ẩm nguyên liệu Vì sản xuất, xác định thành phần ẩm hay độ ẩm nguyên liệu người ta thường xác định tính toán độ ẩm tương đối (ω) % theo biểu thức (2) XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI ω: 2.1 Phương ... quản, sân phơi, trạm sấy để xác định độ ẩm nguyên vật liệu kịp thời phục vụ cho công nghệ thu hoạch * Nhược điểm: Chỉ xác định độ ẩm số ngũ cốc có tính chất gần giống Độ xác thấp, sai số ± - 3% 2.3 ... LƯỢNG ĐỘ RỖNG CỦA KHỐI HẠT, QUẢ, CỦ MỤC ĐÍCH: Xác định thông số nói để phục vụ cho nghiên cứu khoa học, cho trình tính toán công nghệ, thiết bị, kho tàng sản xuất DỤNG CỤ, HOÁ CHẤT NGUYÊN...
 • 175
 • 586
 • 0

luận văn “nghiên cứu sản xuất, xác định tính chất của bê tông bọt bê tông khí chưng áp”

luận văn “nghiên cứu sản xuất, xác định tính chất của bê tông bọt và bê tông khí chưng áp”

Công nghệ - Môi trường

... sản xuất xác định tính chất bê tông bọt bê tông khí chưng áp CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để biết tính chất loại bê tông nhẹ phải tiến hành đúc mẫu sau thử nghiệm tính chất đặc tính chúng, ... xuất xác định tính chất bê tông bọt bê tông khí chưng áp Tiêu chuẩn quy định phương pháp xác định tiêu kỹ thuật cho Blốc bê tông nhẹ chế tạo từ hỗn hợp xi măng, cốt liệu mịn, chất tạo bọt chất ... phẩm b, Xác định kích thước Dùng thước kim loại đo chiều viên Blốc, xác tới 1mm Kết giá trị trung bình cộng kết đo hai cạnh bên mặt tương ứng c, Xác định khuyết tật hình dạng c.1 Xác định độ...
 • 73
 • 1,205
 • 15

TUYỂN CHỌN, NUÔI cấy CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG hợp ENDO β 1,4 GLUCANASE xác ĐỊNH TÍNH CHẤT lý hóa của

TUYỂN CHỌN, NUÔI cấy CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG hợp ENDO β 1,4 GLUCANASE và xác ĐỊNH TÍNH CHẤT lý hóa của nó

Công nghệ - Môi trường

... ENDO-β-1,4-GLUCANASE XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA NÓ Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC SINH HỌC Thực tại: Viện Công nghệ Sinh học Viện Khoa học công nghệ Việt Nam HÀ ... thủy phân r bán kính lỗ), biểu thị hoạt tính tƣơng đối enzyme 2.2.3 Xác glucanase định hoạt tính endo-β-1,4- Hoạt tính enzyme đƣợc xác định theo phƣơng pháp định lƣợng đƣờng khử Nelson/Samogi (Nelson ... nguồn chất cảm ứng nhiệt độ 30°C, lắc 200 vòng/phút, sau 72 2.2.2 Định tính endo-β-1,4-glucanase Hoạt tính enzyme đƣợc định tính theo phƣơng pháp khuếch tán đĩa thạch Đĩa thạch chứa 0,5% chất...
 • 123
 • 288
 • 0

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 1 ppt

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 1 ppt

Cao đẳng - Đại học

... sánh : (Tinh dầu, dầu thực vật, rỉ đường ) Đối với tinh dầu dầu thực vật, trước lấy mẫu phải xác định tính động lô hàng, đối chiếu với chứng từ kèm theo kiểm tra đầy đủ tình trạng bao bì lô hàng ... mẫu lấy cho vào cốc thuỷ tinh khô, dùng đũa thuỷ tinh khuấy đều, từ lấy mẫu trung bình tinh dầu Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 200 gam Chia mẫu trung bình thành hai phần nhau, cho vào lọ thuỷ ... Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm * Đối với loại rau, củ, quả: Rau, củ, thường chứa đựng sọt thùng cacton có lỗ thông thoáng Muốn lấy mẫu ban đầu, ta chọn tỷ lệ xác suất giống phần ngũ cốc...
 • 3
 • 390
 • 0

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 4 potx

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 4 potx

Cao đẳng - Đại học

... bình hút ẩm tương ứng Sau đặt mẫu vật liệu cần xác định độ ẩm cân độ ẩm tới hạn vào bình hút ẩm, đậy nắp lại, đem cân ta tính độ ẩm cần xác định Định kỳ: Lập lại số lần cân độ ẩm không tăng (Kinh ... Chi chú: Muốn xác định độ ẩm tới hạn ta tiến hành tính toán xác định độ ẩm cân nêu trên, có điều khác dung dịch H2SO4 thay nước cất Sự phụ thuộc độ ẩm tương đối không khí bình hút ẩm vào nồng độ ... dịch pha vào bình hút ẩm, mức dung dịch phải đỡ bình hút ẩm Dùng cân phân tích hay cân điện tử có độ xác 1/1000gam, cân xác gam mẫu nghiền nhỏ biết độ ẩm ban đầu (nếu chưa biết phải xác định độ...
 • 4
 • 1,229
 • 19

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 5 docx

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 5 docx

Cao đẳng - Đại học

... lực cắt nhỏ τo, coi giới hạn chảy Một chất lỏng, mà chất lỏng có tính chất giống biểu nêu biểu khác, khác với quan hệ chảy chất lỏng Newton, người ta gọi chất lỏng không Newton Biểu diễn đường ... vai trò quan trọng công nghệ sản xuất, từ độ nhớt ta tính toán vấn đề sau: - Độ khiết dung dịch Newton không Newton - Nồng độ chất hoà tan, nồng độ chất khuếch tán - Chất lượng bán thành phẩm ... Q=π × π Xác định ∆p Q nhờ nhớt kế mao quản, từ ta tính độ nhớt η dung dịch cần đo Độ xác phép đo ± 0,1% 3.2 Nhớt kế bi rơi: * Sơ đồ nguyên tắc: α : Góc nghiêng 10o 19 Thí nghiệm Công nghệ thực...
 • 7
 • 612
 • 2

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 6 ppt

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 6 ppt

Cao đẳng - Đại học

... * Xác định độ cứng tạm thời nước: Dung Pipet hút lấy 100ml nước cần xác định độ cứng, cho vào bình nón 250ml, thêm giọt thị metylen da cam, dùng dung dịch HCl 0,1N chuẩn bị Buret chuẩn độ để định ... HCl 0,1N dùng định phân 2,8- Là số mg CaO tương ứng với 1ml HCl 0,1N * Xác định độ cứng vĩnh cửu nước: Mẫu nước chứa bình nón nói sau xác định xong độ cứng tạm thời, ta cho thêm vào 20ml dung ... chuyển tất vào bình định mức 250ml, tráng bình nón nước cất từ đến lần tất nước tráng đổ vào bình định mức, thêm nước cất ngấn bình quy định, lắc lọc qua giấy lọc 24 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm...
 • 3
 • 302
 • 0

Xem thêm