xác định mức cổ tức d lãi suất chiết khấu r tỷ lệ tăng trưởng g

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... hành Công trình xây d ng hoàn thành đưa vào sử d ng chưa toán gia trị công trình tạm ghi tăng tài sản cố định theo giá tạm tính giá d toán duyệt để trích khấu hao Khi toán giá trị công trình điều ... chất lượng 80 + Kế hoạch đầu tư xây d ng sở vật chất: mở r ng lắp tổng đài mới, mở r ng cáp g c phát triển cáp ngọn, tăng dung lượng đường thông phát triển mới, xây d ng nhà trạm, bưu ... thông tin cấp II, cấp III (viba, cáp đồng, cáp quang) 79 – Dung lượng tổng đài: mạng nông thôn, mạng thành thị (dung lượng sử d ng) 79 – Dung lượng mạng cáp: mạng nông thôn,...
 • 144
 • 260
 • 0

ĐỀCƯƠNG GIẢI PHÁP cải tạo và NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đất TRỒNG TRỌT xã LAM điền HUYỆN CHƯƠNG mỹ TP hà nội

ĐỀCƯƠNG GIẢI PHÁP cải tạo và NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đất TRỒNG TRỌT xã LAM điền  HUYỆN CHƯƠNG mỹ  TP hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... tự giác việc tham gia g n giữ bảo vệ môi trường Lam Điền ngày 10 tháng 11 năm 2014 Nhóm trưởng D ơng Hoàng Long DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG NHÓM D ơng Hoàng Long – Nhóm trưởng Lớp 9A – Trường THCS ... trường không g y hại cho trồng Ngoài sử d ng loại chất thải nông nghiệp r m, r , mùn trấu, r c sinh hoạt, than bùn để sản xuất phân hữu vi sinh d ng làm chất cải tạo đất tốt Đa d ng hoá trồng ... Công tác tuyên truyền, giáo d c bảo vệ môi trường xã hội hạn chế, d n đến chưa phát huy ý thức tự giác, trách nhiệm t ổ chức, cá nhân, cộng đồng việc tham gia g n giữ bảo vệ môi trường VI NHỮNG...
 • 5
 • 339
 • 2

Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi bị ốm đau không bảo hiểm y tế tại xã lam điền, huyện chương mỹ, thành phố hà nội, năm 2011

Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi bị ốm đau không có bảo hiểm y tế tại xã lam điền, huyện chương mỹ, thành phố hà nội, năm 2011

Y khoa - Dược

... 1999, d n số giới tỷ ngƣời 590 triệu ngƣời già D báo đến năm 2025, số lƣợng ngƣời già g n tỷ ngƣời Trung bình tháng giới 1,2 triệu ngƣời già Nhƣ vậy, 50 năm, d n số giới tăng 140% tỷ lệ ngƣời ... độ dinh d ỡng Bên cạnh tỷ lệ ngƣời già nguy thừa dinh d ỡng đô thị số lớn ngƣời già nông thôn tình trạng thiếu dinh d ỡng Tình trạng thừa, thiếu dinh d ỡng, hút thuốc, uống r ợu…đều nguy g y ... ngƣời già tăng 180%, ngƣời già tăng số lƣợng tỷ lệ Việc giảm tỷ lệ sinh tăng tuổi thọ d n tới giới “già cỗi” cho d số nƣớc Châu Phi (do bệnh AIDS) số quốc gia giành đƣợc độc lập (do nhiều ngƣời...
 • 84
 • 177
 • 0

THỰC TRẠNG sử DỤNG DỊCH vụ y tế của NGƯỜI CAO TUỔI bị ốm ĐAU KHÔNG bảo HIỂM y tế tại xã LAM điền, HUYỆN CHƯƠNG mỹ, THÀNH PHỐ hà nội, năm 2011

THỰC TRẠNG sử DỤNG DỊCH vụ y tế của NGƯỜI CAO TUỔI bị ốm ĐAU KHÔNG có bảo HIỂM y tế tại xã LAM điền, HUYỆN CHƯƠNG mỹ, THÀNH PHỐ hà nội, năm 2011

Y học thưởng thức

... nạn/ bỏng/ ngã 0,6% 72 Bảng Mức độ ốm người cao tuổi tuần qua Mức độ ốm đau Tần số Tỷ lệ (%) - Vẫn bình thường 158 92,4 - Phải nằm giường 3,5 - Phải người giúp 4,1 Tổng 171 100 Trong số 171 ... (41,5%) (bảng 5), tỷ lệ tương đương nghiên cứu Trần Hoàng Lộc(40,5%)[6], cao nghiên cứu D ơng Huy Lương 14,4%[7] Mua thuốc chữa bệnh quầy thuốc tư (33%), tương đương với nghiên cứu Trần Văn Điềm ... Công cộng, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội D ơng Huy Lương (2004), "Tình hình ốm đau sử d ng d ch vụ y tế người già số địa điểm nghiên cứu", Tạp chí Y học thực hành 2(472), tr 86-88 Nguyễn...
 • 4
 • 241
 • 1

Đánh giá tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

Đánh giá tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội

Công nghệ - Môi trường

... tiểu thủ công nghiệp, xây d ng: giá trị tiểu thủ công nghiệp xây d ng 32 tỷ 300 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 23,09% - Về thương mại, d ch vụ: giá trị 28 tỷ 500 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 20,38% Các ... xã tăng trưởng Tổng sản phẩm xã hội đạt 139 tỷ 880 triệu đồng Trong đó: - Sản xuất nông nghiệp: Giá trị sản xuát nông nghiệp 79 tỷ 080 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 56,53% Tổng sản lượng lương thực ... xuất Hiện tổng giá trị đạt 32 tỷ 200 triệu đồng, tăng 10 tỷ 50 triệu đồng đạt 129,2% kế hoạch đề ra, cụ thể: + Nghề mây tre giang đanvẫn giữ vững thôn, giá trị đạt tỷ đồng + Ngành nghề khác như:...
 • 70
 • 276
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nội

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ  hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... nông nghi p vv ví d gi ng Khao phuang t Thái Lan, gi ng Amoy Sunkiluk g c Trung Qu c, ch gi ng Fortich gi ng ñ a phương [24] Malaysia 24 gi ng ñư c tr ng ph bi n s n su t, bao g m c gi ... tác gi s n r ng chi m 21,6% t ng s hoa, s hoa r ng chi m 78,6% t ng s hoa Th i gian r ng hoa tương ñ i ng n, t p trung giai ño n t hoa n ñ n 13 ngày sau Giai ño n r ng Trư ng ð i h c Nông nghi ... sinh trư ng không r r ng khô vùng nhi t ñ i ho c th i kỳ vùng nhi t ñ i [33] Nhìn chung trư ng thành, s sinh trư ng ch i ng ng l i t c ñ sinh trư ng r gi m nhi t ñ gi m vào mùa ñông m c d nhi...
 • 122
 • 393
 • 5

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA

Quản trị kinh doanh

... cần phải tăng cường nâng cao sức cạnh tranh thị trườngđể tồn kinh doanh lãi Muốn phải không ngừng nâng cao chất lượng d ch vụ,ứng d ng thêm nhiều d ch vụ nhằm đáp ứng ngày nhu cầu ngày cao ... KS viên GD viên 10 Công nghệ BCVT đại Không Không Không Tin học Trung bình Trung bình Trung bình Giao tiếp Marketing Khá Khá Trung bình Quản lý khai thác công nghệ BCVT Ngoại ngữ đại ... trình công nghệ - Xây d ng chếđộ tiền lương, thưởng công hợp lý, d hiểu để tăng cường tính tích cực lao động, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, công nghệ sản xuất - Tăng cường áp d ng...
 • 17
 • 166
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nội

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ  hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... nông nghi p vv ví d gi ng Khao phuang t Thái Lan, gi ng Amoy Sunkiluk g c Trung Qu c, ch gi ng Fortich gi ng ñ a phương [24] Malaysia 24 gi ng ñư c tr ng ph bi n s n su t, bao g m c gi ... tác gi s n r ng chi m 21,6% t ng s hoa, s hoa r ng chi m 78,6% t ng s hoa Th i gian r ng hoa tương ñ i ng n, t p trung giai ño n t hoa n ñ n 13 ngày sau Giai ño n r ng Trư ng ð i h c Nông nghi ... sinh trư ng không r r ng khô vùng nhi t ñ i ho c th i kỳ vùng nhi t ñ i [33] Nhìn chung trư ng thành, s sinh trư ng ch i ng ng l i t c ñ sinh trư ng r gi m nhi t ñ gi m vào mùa ñông m c d nhi...
 • 122
 • 454
 • 0

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN NGOẠI TH NH H NỘI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI XÃ HOÀNG VĂN THỤ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ docx

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN NGOẠI TH NH H NỘI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI XÃ HOÀNG VĂN THỤ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ docx

Báo cáo khoa học

... vay d nợ tín d ng năm g n ngày tăng, đối tượng tiếp cận với nguồn vốn tín d ng ngày mở r ng Mặc d thành công định, song so với mức tín d ng chung kinh tế, mức tín d ng cho lĩnh vực nông nghiệp ... d ng xem yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến định vay vốn hộ Do vậy, để tăng cường tiếp cận nguồn vốn TDCT hộ nông d n phục vụ nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn cần phải giải pháp nhằm nâng ... hộ nghèo tập trung vào ngành sản xuất truyền thống, lợi nhuận thấp r i ro Hơn nữa, hộ tài sản chấp nên d d ng vay vốn Trong số hộ vay vốn tổ chức TDCT, hộ trung bình chiếm tỷ lệ cao Nguyên...
 • 10
 • 279
 • 5

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã phú nghĩa, huyện chương mỹ, thành phố hà nội)

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã phú nghĩa, huyện chương mỹ, thành phố hà nội)

Thạc sĩ - Cao học

... Error! Bookmark not defined 6.Câu hỏi nghiên cứu Error! Bookmark not defined 7.Giả thuyết nghiên cứu Error! Bookmark not defined Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined Kết cấu ... tế Error! Bookmark not defined Bảng 4: Đánh giá thái độ cộng đồng phụ nữ làm kinh tế Error! Bookmark not defined Bảng Mong muốn hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế Error! Bookmark not defined Bảng 6-9: ... hộ gia đình Error! Bookm 1.2 Lý thuyết đƣợc áp d ng nghiên cứu đề tài Error! Bookmark not defined 1.2.1 Thuyết hệ thống Error! Bookmark not defined 1.2.2 Thuyết vai trò Error! Bookmark...
 • 16
 • 83
 • 0

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( Nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

Nhận diện những vấn đề của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình ( Nghiên cứu trường hợp phụ nữ làm nghề mây tre đan xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

Du lịch

... Error! Bookmark not defined 6.Câu hỏi nghiên cứu Error! Bookmark not defined 7.Giả thuyết nghiên cứu Error! Bookmark not defined Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined Kết cấu ... tế Error! Bookmark not defined Bảng 4: Đánh giá thái độ cộng đồng phụ nữ làm kinh tế Error! Bookmark not defined Bảng Mong muốn hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế Error! Bookmark not defined Bảng 6-9: ... hộ gia đình Error! Bookm 1.2 Lý thuyết đƣợc áp d ng nghiên cứu đề tài Error! Bookmark not defined 1.2.1 Thuyết hệ thống Error! Bookmark not defined 1.2.2 Thuyết vai trò Error! Bookmark...
 • 16
 • 131
 • 0

Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Du lịch

... nướcError! Bookmark n 1.3.2 Những học kinh nghiệm r t huyện Chương MỹError! Bookmark Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined 2.1 Cách tiếp cận Error! Bookmark not defined ... Error! Bookm ̃ 3.4.1 Một số thành tựu chủ yếu Error! Bookmark not defined 3.4.2 Những hạn chế Error! Bookmark not defined 3.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế Error! Bookmark not defined ... Bookmark not defined 3.1.1 Nhân tố tự nhiên Error! Bookmark not defined 3.1.2 Nhân tố kinh tế - xã hội Error! Bookmark not defined 3.1.3 Đặc điểm d n số, lao động Error! Bookmark not defined...
 • 13
 • 151
 • 0

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế của xã Thủy Xuân Tiên- huyện Chương Mỹ.doc

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế của xã Thủy Xuân Tiên- huyện Chương Mỹ.doc

Kế toán

... quy định Chính phủ Hiện trạng công trình XDCB đợc thể qua bảng 06 Bảng 06: Hiện trạng công trình XDCB Công trình I Công trình xây d ng Trụ sở UBND Trạm y tế Trờng cấp Trờng cấp Trờng cấp Nhà trẻ ... d ch giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp xây d ng d ch vụ Kết cụ thể năm 2005 nh sau: Tốc độ tăng trởng bình quân 6.5%/năm, ớc tính tổng thu nhập toàn xã đạt 48 tỷ đồng, tăng ... sân vận động cũ - Xây d ng sân vận động trung tâm r ng 1.58 lấy đất từ đất cha sử d ng đất trồng lúa - Xây d ng sân vận động Tiên Trợng r ng 0.30 lấy từ đất trồng lúa nớc - Mở r ng đờng quốc lộ...
 • 60
 • 1,055
 • 6

Thực trạng và giải pháp phát triển ngành biogas giữa các ngành liên quan với nhau ở huyện Chương Mỹ-Hà Tây.doc

Thực trạng và giải pháp phát triển ngành biogas giữa các ngành liên quan với nhau ở huyện Chương Mỹ-Hà Tây.doc

Kế toán

... tổng công nghiệp giảm 27,63% Ngoài đậu tơng lạc công nghiệp khác hầu nh giảm diện tích gieo trồng Cùng với gia tăng diện tích gieo trồng lơng thực công nghiệp thực phẩm tăng diện tích gieo trồng ... lang cấu diện tích tăng, Ngô tăng lên 6.17%, khoai lang tăng lên7,74%; diện tích gieo trồng sắn, dong riềng lơng thực khác giảm Diện tích gieo trồng Ngô tăng lên ngành chăn nuôi phát triển, ... độ tăng tơng đơng nên số bình quân hộ giảm nhng không đáng kể Riêng nông nghiệp bình quân / hộ nông nghiệp giảm tốc độ tăng nông nghiệp thấp tốc độ tăng hộ nông nghiệp Tổng số lao động tăng...
 • 69
 • 706
 • 4

TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN HUYỆN TỪ LIÊM.DOC

TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN HUYỆN TỪ LIÊM.DOC

Kế toán

... khối lượng 2kg Bảng 8: Bảng cước thư thường ấn phẩm NẤC KHỐI LƯỢNG MỨC CƯỚC (ĐỒNG) Đến 20gr 800 Trên 20 – 50gr 1.200 Trên 50 – 100gr 1.800 Trên 100 – 250gr 3.400 Trên 250 – 500gr 5.800 Trên 500 ... sánh tỷ trọng năm trước năm sau tăng không đồng Mặc d d ch vụ công ích, không mà d ch vụ công ích không trú trọng phát triển Nếu d ch vụ cao cấp đặc biệt quan tâm nhằm tạo doanh thu d ch vụ công ... 2.1.3.2 D ch vụ giải khát, café Song song với điểm cung cấp d ch vụ internet công cộng điểm cung cấp d ch vụ giải khát, café Không d ng lại đối tượng sử d ng internet Với lợi mặt đẹp, r ng d ch...
 • 51
 • 1,223
 • 5

Giải pháp chăm sóc khách hàng tại Bưu điện huyện Củ Chi.doc

Giải pháp chăm sóc khách hàng tại Bưu điện huyện Củ Chi.doc

Quản trị kinh doanh

... hàng Khi làm điều chiếm vị trí quan trọng lòng khách hàng yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp g y d ng hệ thống khách hàng trung thành  Chăm sóc khách hàng giúp doanh nghiệp giảm chi phí kinh doanh ... ảnh thương hiệu, củng cố vị trí doanh nghiệp thị trường Những doanh nghiệp cung cấp d ch vụ chăm sóc khách hàng tốt mức tăng trưởng g p đôi so với đối thủ khác doanh nghiệp công tác chăm ... hàng tốt đứng vững trước thay đổi lớn lao thị trường  Chăm sóc khách hàng tạo động lực đội ngũ nhân viên doanh nghiệp Chăm sóc khách hàng giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, người doanh nghiệp...
 • 101
 • 831
 • 22

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.docx

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.docx

Quản trị kinh doanh

... đồng quản trị Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng Trưởng, phó ban tổng công ty Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phó phòng Bưu điện tỉnh, thành phố, công ty d c Trưởng ... chóng chế thị trường, môi trường kinh doanh với xu tự hoá thương mại, cạnh tranh ngày gay g t, vai trò yếu tố người - lao động doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp Bưu – Viễn thông nói riêng quan ... 31/12/2004 mạng lưới viễn thông xây d ng bổ xung thêm, toàn mạng g m 17 tổng đài với tổng dung lượng 26.272 số, dung lượng sử d ng 21.352 số Ngoài tổng đài thiết bị 108 ;1080 ; loại DOR-ON liên doanh...
 • 81
 • 482
 • 2

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình.docx

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình.docx

Quản trị kinh doanh

... luôn biến động Trong trình hoạt động không doanh nghiệp khẳng định không mắc phải sai sót, trình đến kết tác động môi trường bên lẫn bên ngoài, làm cho doanh nghiệp phương hướng g y nên tổn ... lực nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh , giữ vững mở r ng thị trường , phải tự khẳng định vị trí thị trường mang lại hiệu cao Doanh nghiệp phải tự định kinh doanh , hạch toán lỗ lãi Vậy mục ... triển cách hiệu tạo đổi công nghệ, đổi công nghệ tức tạo sản [ 3, trang 217 ; 2, trang 419 ] phẩm, d ch vụ hay trình mới, kỹ thuật mới, áp d ng hay ý tưởng Những đổi công nghệ g p phần nâng...
 • 96
 • 502
 • 3

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo.Doc

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo.Doc

Quản trị kinh doanh

... nghiệp tăng 9,5%, sản lợng hàng hoá thông qua nguồn cung cấp tăng 12%, kim ngạch xuất tăng không đáng kể 1,5%, tổng vốn đầu t xây d ng công trình theo d án phát triển tăng 49%, tổng thu ngân sách ... huyện tăng, cụ thể bốn năm đầu ( 2000 - 2003 ) GDP tăng bình quân 7,8% , năm 2004 tăng 13,7 % , nông- lâm công nghiệp tăng 3,6%, ngành công nghiệp- xây d ng tăng 55%, ngành d ch vụ tăng 14 - ... Bu Viễn thông Đứng trớc tiến nh vũ bão khoa học công nghệ nay, doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp BCVT nói riêng không ngừng đầu t xây d ng, đổi trang thiết bị , công nghệ phơng thức quản lý...
 • 83
 • 336
 • 0

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.doc

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.doc

Quản trị kinh doanh

... Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trởng Trởng, phó ban tổng công ty Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trởng, trởng phó phòng Bu điện tỉnh, thành phố, công ty d c Trởng bu ... lợng lao động cần thiết, khuyến khích nguồn d trữ sản xuất vv Trong thực tế, doanh nghiệp BCVT thờng sử d ng mức lao động sau: mức thời gian, mức sản lợng, mức phục vụ, mức thời gian phục vụ, mức ... mạng lới viễn thông đợc xây d ng bổ xung thêm , toàn mạng g m 17 tổng đài với tổng dung lợng 26.272 số , dung lợng sử d ng 21.352 số Ngoài tổng đài thiết bị 108 ;1080 ; loại DOR-ON liên doanh...
 • 78
 • 393
 • 0

Xem thêm