xác định mục tiêu của chương trình học

Slide báo cáo TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy đại học THEO ELEARNING đề tài dạy và học ELEARNING HIỆU QUẢ

Slide báo cáo TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy đại học THEO ELEARNING đề tài dạy và học ELEARNING HIỆU QUẢ

Kinh tế - Quản lý

... tượng người học Xác định việc học viên cần làm Xác định mục tiêu cần đạt Xác định cách đánh giá Xác định đối tượng người học o Đối tượng mục tiêu mô tả đặc điểm học viên chương trình học Nó hỗ trợ ... khoá học dài) o Tổ chức đội nhóm nghiên cứu Xác định mục tiêu chương trình học o Chương trình học trực tuyến nên dựa chương trình khung chuẩn lớp học bình thường (kiến thức giáo khoa quan trọng) ... học • Coi trọng tiến Đánh giá kết học tập người học o đề nghị để trình đánh giá trở nên hiệu dẫn dắt trình học người học : • Xác định mục tiêu mà bạn muốn người học nắm • Lựa chọn công việc phần...
 • 62
 • 1,618
 • 4

Bài tập nhóm: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ PHOTOCOPY, IN ẤN THÀNH CÔNG pptx

Bài tập nhóm: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ PHOTOCOPY, IN ẤN THÀNH CÔNG pptx

Báo cáo khoa học

... photocopy Thành Công Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu chung : Đánh giá mức độ hài lòng sinh viên trường đại học Cần Thơ dịch vụ photocopy, in ấn Thành Công 2.2 Mục tiêu cụ thể : • Mục tiêu 1: Phân tích ... Marketing TM-DV Mục Lục Mục Lục : Chương : Đặt Vấn Đề Lí Do Chọn Đề Tài Mục Tiêu Nghiên Cứu Đối Tượng Và Phạm Vi Nghiên Cứu Phương Pháp Nghiên Cứu Ý Nghĩa Thực Tiễn Của Đề Tài Chương : Cơ Sở Lý ... thành phần Chọn mẫu nghiên cứu: 4.1 Xác định tổng thể: Tất sinh viên học trường Đại học Cần Thơ có sử dụng dịch vụ photocopy, in ấn Thành Công 4.2 Cỡ mẫu: Cách xác định cỡ mẫu: • Độ biến động liệu:...
 • 41
 • 777
 • 0

đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ du lịch của công ty tnhh thanh thanh

đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ du lịch của công ty tnhh thanh thanh

Quản trị kinh doanh

... đánh giá => Đề tài nghiên cứu đời Báo cáo môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Nhóm – 12SQT21 II Mục tiêu nghiên cứu:  Xác định yếu tố ảnh hưởng lên hài lòng khách hàng dịch vụ du lịch công ty TNHH ... Khoa Học Nhóm – 12SQT21 VI Kết cấu đề tài nghiên cứu bao gồm: Chương 1: Giới thiệu tổng quát đề tài (Đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn) Chương ... thuyết nghiên cứu, thang đo mô hình nghiên cứu cụ thể đề tài) Chương 3: Trình bày kết phân tích thông tin, kết nghiên cứu Chương 4: Đề xuất định hướng (Các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng dịch...
 • 14
 • 434
 • 0

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán, trường hợp 10 công ty chứng khoán đứng đầu thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ sàn HSX năm 2012 tại thành phố hồ chí minh

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán, trường hợp 10 công ty chứng khoán đứng đầu thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ sàn HSX năm 2012 tại thành phố hồ chí minh

Kinh tế

... 3.1 Quy trình nghiên c u ti th c hi n nghiên c u 26 3.1.1 Quy trình nghiên c u 26 3.1.2 Ti th c hi n nghiên c u 27 3.2 Nghiên c u 27 3.2.1 M c tiêu nghiên ... 26 U CH NG D CH V MÔI GI I CH NG KHOÁN 3.1 Quy trình nghiên c u ti th c hi n nghiên c u 3.1.1 Quy trình nghiên c u Hình 3.1- Quy lý thuy t M c tiêu nghiên c u Nghiên c - Li t kê 20 y u t Mô hình ... (2012), tiêu chu n xác c l n c a VIF hi theo kinh nghi m n u VIF > hi ng n x ng n xu t hi n V i nghiên c u này, tác gi s d ng VI ng n ho c n u có hi n t n x y c) Phân tích h i qui N u gi trình...
 • 147
 • 242
 • 0

đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của các văn phòng công chứng ở thành phố cần thơ

đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của các văn phòng công chứng ở thành phố cần thơ

Kinh tế - Quản lý

... Trang MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Trang Luận văn tốt nghiệp 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ ... 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng phát triển hệ thống văn phòng công chứng Cần Thơ Mục tiêu 2: Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng văn phòng công chứng Cần Thơ Mục tiêu 3: ... nghiệp  Tiến trình phân tích nhân tố Xác định vấn đề Lập ma trận tương quan Xác định nhân tố Giải thích nhân tố Tính điểm nhân tố Chọn nhân tố thay Xác định mô hình phù hợp Hình 3: Tiến trình phân...
 • 93
 • 238
 • 0

đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa của công ty zalora việt nam trong nội thành thành phố hồ chí minh

đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa của công ty zalora việt nam trong nội thành thành phố hồ chí minh

Kinh tế - Quản lý

... tra ch t l ng ch dành cho ki m tra quy trình: đ đ m b o ch t l ng d ch v ch ki m tra quy trình mà B i vì, trình d ch v x y khó can thi p đ ch nh s a nh trình s n xu t  Tính không th t n tr Ta ... i đ m c tiêu đ ki m tra trình, thi t k tiêu chu n ch t l ng chi ti t chu n hóa nhi m v Kho ng cách lo i 3: Xu t hi n nhân viên c a công ty không chuy n giao d ch v cho khách hƠng theo tiêu chí ... u Bài nghiên c u s đ CH NGă1:ăCH c trình bày qua sáu ch NGăM ng chính: U Ch ng nƠy s gi i thi u b i c nh lý hình thƠnh đ tài nghiên c u, m c tiêu c a công trình nghiên c u, ph ng pháp th c hi...
 • 182
 • 244
 • 2

Phân tích, đánh giá mức độ đáp ứng của chương trình xúc tiến bán hàng của sản phẩm sữa so với mục tiêu marketing, mục tiêu truyền thông marketing, tình thế marketing của công ty Vinamilk và đánh giá mức độ hợp lý của các thành tố khác của truyền thông mar

Phân tích, đánh giá mức độ đáp ứng của chương trình xúc tiến bán hàng của sản phẩm sữa so với mục tiêu marketing, mục tiêu truyền thông marketing, tình thế marketing của công ty Vinamilk và đánh giá mức độ hợp lý của các thành tố khác của truyền thông mar

Kinh tế - Thương mại

... lớn Việt Nam Mục tiêu truyền thông Mục tiêu truyền thông bao gồm hai loại mục tiêu định tính (mục tiêu truyền thông) mục tiêu định lượng (mục tiêu doanh số) Mục tiêu định tính (Mục tiêu truyền ... marketing, mục tiêu truyền thông marketing, tình marketing Vinamilk 21 Mục tiêu marketing Mức độ đáp ứng chương trình xúc tiến bán hàng với mục tiêu sản phẩm Vinamilk qua tiêu doanh số thị phần Mục tiêu ... sử dụng công cụ khuyến mại Các định chủ yếu khuyến mại bao gồm: Quyết định mục tiêu khuyến mại Mục tiêu khuyến mại rút từ mục tiêu marketing sản phẩm Những mục tiêu riêng khuyến mại thay đổi...
 • 36
 • 1,648
 • 5

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Tài chính - Ngân hàng

... lấy lợi nhuận làm mục tiêu phấn đấu Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu Doanh nghiệp kinh doanh BHNT không nằm ngaòi mục tiêu Để đạt mục tiêu lợi nhuận, hoạt ...  Tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng : chương trình dành cho tất khách hàng tahm gia bảo hiểm công ty Vào năm 2006 công ty tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng “Hành trình vàng” ... nên tăng lên 16,07%, so với trứôc triển khai chương trình tăng 11,41% Cùng với nhiều chương trình chăm sóc khách hàng khác, “Hành trình vàng” chương trình dành riêng cho khách hàng tham gia bảo...
 • 95
 • 1,963
 • 5

116 Đánh giá mức độ thỏa mãn của cán bộ công nhân viên đang công tác tại Bưu điện tỉnh Lâm Đồng

116 Đánh giá mức độ thỏa mãn của cán bộ công nhân viên đang công tác tại Bưu điện tỉnh Lâm Đồng

Quản trị kinh doanh

... văn gồm chương: Chương 1: chương giới thiệu tổng quát chung đề tài Chương 2: Trình bày sở lý luận thỏa mãn người lao động tổ chức Chương 3: Trình bày phương pháp nghiên cứu Chương 4: Trình bày ... liệu làm sạch, để tiếp tục đưa vào bước kiểm định thang đo 4.2.3 Kết 4.2.3.1 Kết kiểm định thang đo - Mục tiêu phương pháp thực hiện: + Mục tiêu: xác định mức độ ảnh hưởng biến quan sát tới biến ... n=234 Trong chương tiếp theo, trình bày phương pháp phân tích thông tin kết nghiên cứu cụ thể 41 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Giới thiệu: Chương trình bày kết thăm dò, khám phá nhận định, đánh...
 • 100
 • 601
 • 1

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN HỆ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN HỆ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Công nghệ thông tin

... tách: Sản xuất tiêu thụ đồng thời Quá trình cung ứng dịch vụ tiêu thụ dịch vụ - Không thể hoàn trả: Nếu khách hàng không hài lòng, họ hoàn tiền hoàn dịch vụ - Nhu cầu bất định: Độ bất định nhu cầu ... công nghệ thông tin Trường đại học kinh tế Huế - 1-P: tỉ lệ nam sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin Trường đại học kinh tế Huế Trong trường hợp nghiên cứu này, khó xác định tỉ lệ nam nữ sử dụng dịch ... cạnh tranh Trường đại học kinh tế Huế so với trường khác địa bàn TP Huế Mục tiêu cụ thể: + Tìm hiểu đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin Trường Đại học kinh tế Huế + Đánh...
 • 54
 • 737
 • 1

đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên bán hàng đối với siêu thị thuận thành

đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên bán hàng đối với siêu thị thuận thành

Quản trị kinh doanh

... hành vi tự định hướng vào mục tiêu quan trọng Vì động phải kéo theo nổ lực, kiên trì mục đích Nó đòi hỏi phải có mong muốn thực người Kết thực thực tế mà nhà quản trị đánh giá để xác định cách ... mãn nhu cầu) Hành vi hướng đến mục tiêu (những hành vi nhằm thỏa mãn nhu cầu) Sơ đồ 1: trình động 1.1.4 Các học thuyết động thúc đẩy người hoạt tốt tổ chức 1.1.4.1 Học thuyết nhu cầu Maslow Maslow ... cầu Maslow hai lý thuyết Herberg Các lý thuyết trình lại cố gắng giải thích mô tả trình hành vi truyền sinh lực, đạo, trợ sức cuối chấm dức Tức xác định biến cần thiết để giải thích lựa chọn (ví...
 • 35
 • 911
 • 0

ĐÁNH GIÁ mức độ hài LÒNG của NHÂN VIÊN đối với CÔNG VIỆC tại SIÊU THỊ NGUYỄN văn cừ TRÊN địa bàn QUẬN THO

ĐÁNH GIÁ mức độ hài LÒNG của NHÂN VIÊN đối với CÔNG VIỆC tại SIÊU THỊ NGUYỄN văn cừ TRÊN địa bàn QUẬN THO

Quản trị kinh doanh

... Đức” làm đề tài nghiên cứu của mình quá trình thực tập tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu nghiên cứu đề tài dựa sở hài lòng nhân viên, đánh giá thực trạng mức ... gian định để đổi kiến thức, học hỏi kỹ nâng cao khả thực công việc để đáp ứng yêu cầu công việc mục tiêu tổ chức đề Việc đào tạo nhân viên trải qua ba giai đoạn: Đào tạo nhận việc: mục tiêu ... hai tiêu chí “hài lòng với chương trình phúc lợi công ty” với mức điểm bình quân 4,1000 (trong có 121 nhân viên đồng ý 17 nhân viên hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này) Và cuối tiêu chí “các chương...
 • 89
 • 936
 • 2

Đánh giá mức độ hài lòng của người tiêu dùng thành phố huế và dầu gội sunsilk mềm mượt diệu kỳ

Đánh giá mức độ hài lòng của người tiêu dùng thành phố huế và dầu gội sunsilk mềm mượt diệu kỳ

Quản trị kinh doanh

... thực sụ chiếm cảm tình khách hàng tiêu dùng phái nữ?Đặc biệt thị trường khách hàng thành phố Huếnơi mà mái tóc coi nét đẹp dịu dàng? *Mục tiêu nghiên cứu: +Mục tiêu tổng quát: Đánh giá chất lượng ... thấy khách hàng hài lòng với tiêu chí hay hiệu mà sunsilk mang lại cho mái tóc đặc biệt tiêu chí tóc mềm mượt với giá trị trung bình cao Tuy nhiên tiêu chí tóc gàu tiêu chí có khách hàng không ... khách hàng nhằm đưa số biện pháp để hoàn thiện chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khách hàng cách tốt +Mục tiêu cụ thể: -Phân tích, đánh giá chất lượng dòng sản phẩm Sunsilk thông qua đo...
 • 26
 • 1,456
 • 11

Xem thêm