xác định hệ số polime hóa

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật

Xã hội học

... Ucraina Điều 33, với Bêlarút Điều 39 Còn lại ba Hiệp định Hiệp định với Cuba, Hiệp định với Trung Quốc Hiệp định với Cộng Hoà Pháp điều khoản quy định vấn đề V Ý nghĩa việc giải xung đột pháp luật ... luật (Lex loci delicti commisi), pháp luật Việt Nam quy định áp dụng hệ thuộc luật quốc tịch bên đương tức bên gây thiệt hại bên bị thiệt hại hệ thuộc luật quốc tịch phương tiện Cụ thể trường hợp: ... tế biển xác định theo pháp luật nước mà tàu bay, tàu biển mang quốc tịch, trừ trường hợp pháp luật hàng không dân dụng pháp luật hàng hải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định khác...
 • 4
 • 555
 • 4

Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Công nghệ - Môi trường

... chính), bên bảo hiểm bảo đảm tài là chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại * Xác định phạm vi yêu cầu đòi bồi thường Bên bị thiệt hại chỉ được bồi thường theo phần giới ... khởi kiện là năm kể từ ngày biến cố đầu tiên xảy (Điều VIII, công ước CLC 1992) + Xác định Tòa án có thẩm quyền việc phân chia Quỹ Sau bị đơn thiết lập Quỹ thì Tòa án của ... có thể, đến việc soạn thảo tiêu chuẩn thủ tục toán tiền bồi thường thích đáng, chẳng hạn trù định khoản bảo hiểm bắt buộc hay quỹ bồi thường” Như vậy, theo Công ước luật biển năm 1982,...
 • 13
 • 87
 • 0

CHUYÊN đề hệ THỐNG PHÁP LUẬT ANH

CHUYÊN đề hệ THỐNG PHÁP LUẬT ANH

Tài liệu khác

... of Common: MP, Majority party forms the Government: Viện dân biểu gồm nghị sĩ dân bầu; đảng đa số thành lập Chính phủ House of Lords: Viện nguyên lão: Do Chính quyền cử, Thừa kế kế vị Nguyên ... vấn tập Client money rules Quản lý tiền khách hàng Law society regulation requires:Hội luật quy định: Every partnership or solicitor must open separate bank account for client’s moneys, no mixing ... khách hàng Trust gives pro rata share to each client “Sự tin cậy”: phân chia rủi ro theo tỷ lệ số tiền khách hàng Conclusion: Kết luận Feature and development of Common Law System Thank for attention...
 • 15
 • 261
 • 0

Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp lao động

Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp lao động

Quản trị kinh doanh

... loại sau đây: o Hợp đồng lao động với thời hạn không xác định o Hợp đồng lao động với thời hạn xác định o Hợp đồng lao động theo công việc định theo mùa vụ - Các bên giao kết Hợp đồng lao động ... ngày Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; + 30 ngày Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ năm đến năm; + ngày Hợp đồng lao động theo mùa vụ, theo công việc định mà thời hạn năm d) Người ... Người lao động làm theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn ốm đau điều trị 12 tháng liền, người lao động làm theo Hợp đồng lao động xác định thời hạn ốm đau điều trị tháng liền người lao...
 • 9
 • 289
 • 2

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành- Thực trạng và giải pháp

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành- Thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... thảo luận, định vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐND Kì họp làm việc tập thể định theo đa số (hơn 50%) trừ việc bãi nhiệm, miễn nhiệm đại biểu giữ chức trách Hội đồng bầu cần 2/3 số người tán ... thường xuyên nghiêm túc Quy định bỏ phiếu tín nhiệm chưa có chế thực Những hạn chế nêu có ảnh hưởng tác động định đến việc khẳng định vai trò, vị trí hội đồng nhân dân hệ thống trị địa phương, gây ... tự quản xác định cần có quy định pháp luật phạm vi, phương thức, điều kiện pháp lý, tổ chức, vật chất, quyền giám sát, quyền bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ HĐND bầu phê chuẩn, định ngân...
 • 8
 • 322
 • 2

Tài liệu Báo cáo "Một số giải pháp đổi mới hệ thống pháp luật về quyền sử hữu trí tuệ Việt Nam theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế " docx

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... số quy định pháp luật nằm rải rác luật khác, hệ thống pháp luật SHTT Việt Nam đầy đủ theo yêu cầu Hiệp định TRIPs Tuy nhiên, để quy định quyền SHTT vào sống vấn đề phải thực thi có hiệu quy định ... số đơn đăng ký xác lập quyền SHTT số bảo hộ đợc cấp cho chủ thể quyền ngời Việt Nam thấp mối tơng quan so sánh với ngời nớc ngoài, chủ yếu do: (1) Trình độ Số 13 (3+4/2007) số giải pháp đổi hệ ... nghệ môi trờng kinh doanh VEMR để từ tạo nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền SHTT; (4) Hệ thống quy định pháp luật đăng ký xác lập quyền SHTT nhiều bất cập cấu trúc văn pháp luật thủ tục đăng ký xác...
 • 11
 • 255
 • 0

năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam

năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam

Kế toán

... thể bị thiệt hại yêu cầu cần xác định nơi có trách nhiệm có khả để thực nghĩa vụ bồi thường Do xác định lực bồi thường thiệt hại cá nhân vấn đề quan trọng xác định lực bồi thường thiệt hại ... cần phủ xác định trách nhiệm bồi thường thuộc Đây vấn đề quý trọng bởi lẽ không xác định người phải bồi thường thỉ quyền lợi cửa người bị thiệt hại không đảm bảo Chính mà vấn đề cá thể hóa trách ... việc quy định độ tuổi yếu tố để cá thể trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng thể Bộ luật Dân 2005, tương thích việc quy định độ tuổi để xác định lực hành vi dân với vào độ tuổi để quy định...
 • 37
 • 266
 • 0

Đề học kỳ lao động, đề 12 Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Đề học kỳ lao động, đề 12 Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Cao đẳng - Đại học

... quyền định kỷ luật chịu trách nhiệm định định mình” (Điểm a khoản Điều 11 nghị định số 41/1995 sửa đổi, bổ sung tại nghị định Chính phủ số 33/2003/NĐ - CP ngày 02 tháng năm 20031) Xem nghị định ... 20031) Xem nghị định Chính phủ số 33/2003/NĐ - CP Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng năm 1995 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ Luật Lao động kỷ luật ... Tạp chí luật học, số 9/2009 Nghị định Chính phủ 44/2003/N Đ – CP ngày 9/5/2003 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật lao động hợp đồng lao động Nghị định Chính phủ số 114/2002/N Đ...
 • 18
 • 101
 • 0

Chế Định Pháp Luật Về Hợp Đồng - Luật Kinh Tế

Chế Định Pháp Luật Về Hợp Đồng - Luật Kinh Tế

Luật thương mại

... liệu Luật kinh doanh, tranh chấp vận dụng quy định Luật Dân để giải CHƯƠNG III CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG Ký kết hợp đồng - Bộ Luật Dân quy định nguyên tắc + Tự giao kết không trái pháp luật ... việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân (Bộ Luật Dân 2005, điều 388) - Khi lập ước mà có tổn thất bóc lột bên điều kiện kinh tế hai bên chênh lệch khế ước coi vô hiệu(Sắc lệnh số 97/SL, ... CHƯƠNG III CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG 3.1 Khái niệm; 3.2 Ký kết hợp đồng; 3.3 Thực hợp đồng; 3.4 Hợp đồng vô hiệu; 3.5 Trách nhiệm pháp lý vi phạm hợp đồng CHƯƠNG III CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT...
 • 26
 • 239
 • 0

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Khoa học xã hội

... Nghị định 99/2009/NĐ-CP Chính phủ xử phạt vi Ban hành: Quốc hội Số văn Luật số: 99/2009/NĐCP NĐ số: rừng quản lý lâm sản Nghị định số 82/2006/NĐ-CP quản lý hoạt động xuất Ban hành: Thủ tướng 82/2006/NĐ- ... vật có số mặt gây tác hại đến đời sống người Nhiều loài động vật nguyên nhân trực tiếp gián tiếp gây số bệnh dịch nguy hiểm cho người: Chuột truyền dịch hạch; muỗi Anopheles truyền bệnh sốt rét; ... hành vi vi phạm: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, (quy định Nghị định số 32/2006/NĐ-CP phủ quản lý thực vật rừng, động vật rừng...
 • 26
 • 391
 • 0

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khoa học xã hội

... quy định người lao động làm việc nước Ngày 20/1/1995 Chính phủ ban hành Nghị định số 07/CP thay Nghị định 370 Năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/1999/NĐ-CP (thay Nghị định 07) quy định ... Chính phủ Trong trường hợp chưa có Hiệp định tương trợ tư pháp hai quốc gia, có Hiệp định tương trợ tư pháp Hiệp định quy định chưa cụ thể cần có xác định rõ ràng phạm vi điều chỉnh đối tượng ... thực gồm: Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật người Lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng; Nghị định số 144/2007/NĐ-CP...
 • 76
 • 523
 • 1

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khoa học xã hội

... quy định người lao động làm việc nước Ngày 20/1/1995 Chính phủ ban hành Nghị định số 07/CP thay Nghị định 370 Năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/1999/NĐ-CP (thay Nghị định 07) quy định ... Chính phủ Trong trường hợp chưa có Hiệp định tương trợ tư pháp hai quốc gia, có Hiệp định tương trợ tư pháp Hiệp định quy định chưa - 22 - cụ thể cần có xác định rõ ràng phạm vi điều chỉnh đối tượng ... thực gồm: Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật người Lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng; Nghị định số 144/2007/NĐ-CP...
 • 79
 • 771
 • 0

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

Khoa học xã hội

... xâm phạm mồ mả gồm chi phí hợp lý dể hạn chế, khắc phục thiệt hại” Việc xác định xâm phạm mồ mả quan trọng pháp lý để xác định có hay nhiệm bồi thường thiệt hại xâm phạm mồ mả Thú nhất, người có ... để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại xâm phạm mồ mả Căn vào bốn dấu hiệu trên, người gây thiệt hại có trách nhiệm bồi thường chi phí hợp lý để hạn chế khắc phục thiệt hại Khi xác định ... hạn chế, khắc phục thiệt hại hành vi xâm phạm gây Tính hợp lý xác định thiệt hại tài sản liên quan đến mồ mả người bị xâm phạm xác định sở thiệt hại thực tế Những thiệt hại tài sản mồ mả bị xâm...
 • 25
 • 301
 • 0

Pháp luật về thư tín dụng của mỹ, trung quốc và một số khuyến nghị đối với việt nam

Pháp luật về thư tín dụng của mỹ, trung quốc và một số khuyến nghị đối với việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... kinh tế theo định hướng đề ra, việc đổi hoàn thiện pháp luật /C cần tiếp cận sở nguyên lý kinh tế thị trường , Mặt khác, để đạt mục tiêu đề án phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010 định hướng ... sang – /C ,c 600 , , , Tuy nhiên, nhận định, đánh giá đề xuất Luận văn thực tảng kiến thức hạn chế người bước đầu nghiên cứu khoa học nên đúng, hợp lý số điểm cần tiếp tục nghiên cứu, tranh luận ... tính phù hợp tính thống phải thể nội văn pháp luật , tức tiến hành xây dựng văn cần đặt mối liên hệ, so sánh tương quan với văn sửa đổi, bổ sung văn cần lưu ý đến điều khoản có liên quan văn pháp...
 • 25
 • 289
 • 2

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... HỌC NGHỆ THUẬT DÂN GIAN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 2.3.1 Quy định pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian điều ước quốc tế số nước ... ban hành Nghị định 62/ CP xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Nghị định có hiệu lực từ ngày 25 tháng năm 2014 3.1.2 Một số bất cập, hạn ... TPVHNTDH chưa quy định Trong VBQPPL QSHTT TPVHNTDG thiếu số quy định người lưu giữ TPVHNTDG, mối quan hệ tác giả gốc tác giả phái sinh… Luật SHTT năm 2005 không đề cập đến cộng đồng, nghệ nhân, người...
 • 27
 • 241
 • 0

Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN và thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN

Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN và thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN

Kế toán

... chức hoạt động theo Nghị định số 70/CP Quyết định số 61/TTg Thủ tướng Chính phủ, thực kiểm toán theo chương trình, kế hoạch kiểm toán Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nghị định số 93/2003/NĐ-CP ngày ... toán Nhà nước ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước theo Quyết định số 06/1999/QĐKTNN làm sở cho việc ban hành quy định tổ chức quản lý thực kiểm toán cách thống Hệ thống Chuẩn mực ban ... nhà nước Tổng KTNN định thành phần Hội đồng có thẩm quyền không tư vấn thẩm định tái thẩm định báo cáo KTNN bị khiếu nại mà cần thiết nên mở rộng đến việc thẩm định, tái thẩm định cuối báo cáo...
 • 44
 • 131
 • 0

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Luật

... luật quốc tế quốc gia chưa có nhiều Một số công trình, bài nghiên cứu, viết, luận văn viết vấn đề tôn giáo nhân quyền: • Mối quan hệ tôn giáo nhân quyền (Khóa luận tốt nghiệp – Nguyễn Thị Ánh ... các nhà tu hành Bởi vậy, tôn giáo không còn vấn đề nhỏ tập trung vào một nhóm thiểu số nữa mà quan hệ xã hội phức tạp, cần có điều chỉnh toàn diện pháp luật nước Ngoài ra, quá trình ... học Quốc gia Hà Nội, 2012) • Tôn giáo tác động lên ý thức pháp luật tín đồ, liên hệ với thực tiễn Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp – Nguyễn Văn Vĩnh, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội,...
 • 101
 • 412
 • 2

Xem thêm