vnen toán 6 phần hình học

Giáo án toán lớp 6 phần hình học

Giáo án toán lớp 6 phần hình học

Toán học

... Cho O ∈ xy Hình gồm điểm O phần đường thẳng bò chia điểm 16 - Học sinh nhận xét hình vẽ hai tia Ax By tia dài ? - Giới thiệu thêm hình gồm điểm A tất điểm phía A gọi tia gốc A - Dựa vào hình vẽ ... - Quan sát hình vẽ bảng cho biết đường thẳng a đường thẳng b đường thẳng dài - Quan sát hình SGK I - Điểm : •A - Học sinh trả lời - Học sinh lên bảng vẽ điểm M - Học sinh quan sát hình SGK Đọc ... - Học sinh vẽ hình chỗ trả lời trình bày bảng 4./ Củng cố : Từng phần tập 5./ Dặn dò : Về nhà xem Bài tập 27 / 113 a) Tia AB hình gồm điểm A tất điểm nằm - Học sinh trả lời phía với B A b) Hình...
 • 79
 • 534
 • 8

Ôn tập toán 9: Phần hình học phẳng

Ôn tập toán 9: Phần hình học phẳng

Toán học

... BAC = 60 0 Chứng minh tam giác DOE Bài 4: Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O) Đường cao AH tam giác ABC cắt (O) D , AO kéo dài cắt (O) E a Chứng minh tứ giác BDEC hình thang cân b Gọi M điểm chình ... BN, H giao điểm AN với BM CMR: a Tứ giác AMNB hình thang cân b PH ┴ AB Từ suy P, H, O thẳng hàng c ON tiếp tuyến đường tròn đươnngf kính PH Bài 6: Cho (O, R) , dây cung AB < 2R Gọi M điểm cung ... dây MN 31 a Chứng minh điểm A,B,I,O,C nằm đường tròn b Nếu AB = OB tứ giác ABOC hình ? Tại sao? Tính diện tích hình tròn độ dài đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABOC theo bán kính R (O) Bài 22:...
 • 9
 • 258
 • 0

KẾ HOẠCH GIẢNG dạy TOÁN 9 PHẦN HÌNH HỌC

KẾ HOẠCH GIẢNG dạy TOÁN 9 PHẦN HÌNH HỌC

Toán học

... nãn, h×nh nãn cơt 61 -HH Lun tËp 62 -HH H×nh cÇu, diƯn tÝch mỈt cÇu vµ thĨ tÝch H.cÇu 63 -HH H×nh cÇu, diƯn tÝch mỈt cÇu vµ thĨ tÝch H.cÇu 64 -HH 35 Lun tËp 60 -HH 34 59-HH Lun tËp 65 -HH ¤n tËp ch¬ng ... DẠY PPCT 20 33-HH 34-HH 21 35-HH 36- HH Hình học :38 tiết 13 tuần đầu x tiết = 26 tiết tuần cuối x tiết = 12 tiết MỤC ĐÍCH U CẦU CHƯƠNG ĐỒ DÙNG TRÌNH GIẢM DẠY HỌC TẢI H.sinh n¾m ®ỵc ba vÞ trÝ t¬ng ... kiến thức (Cả Đ.số & H .Học ) học Rèn tính tự giác tự lập Đề kiểm tra phơ tơ Đề kiểm tra phơ tơ HỌC KÌ II( 18 tuần :68 tiết) Tuần Đại số : 30 tiết 13 tuần đầu x tiết = 26 tiết tuần cuối x tiết...
 • 15
 • 101
 • 0

Toán 7 phần hình học dạy tự chọn bám sát cả năm

Toán 7 phần hình học dạy tự chọn bám sát cả năm

Toán học

... GV ®a bµi tËp 6: · => AOB = 350 + 400 = 750 · · Cho h×nh vÏ, biÕt AOB = 60 0, OAx = Bµi 6: · 300, Ta cã: Ot lµ ph©n gi¸c cđa AOB nªn: OBy = 1500 Ot lµ ph©n gi¸c cđa AOB · · · 60 = 30 AOt = tOB ... ®éng 3: Bµi tËp A Bµi 1: Cho ∆ ABC cã A = 60 0 D¹ng 1: TÝnh sè ®o c¸c gãc cđa mét tam gi¸c vµ C = 500 Tia 0ph©n gi¸c cđa B GT 60 µ · µ · ∆ ABC ; A = 60 0 ; C = 500 ; ABD = DBC c¾t AC t¹i D TÝnh ... Trêng THCS Hng Kh¸nh Trung A cạnh tương ứng - Rèn kĩ hình, khả phân tích tìm lời giải trình bày chứng minh tốn hình Thái độ - Rèn thái độ học tập tích cực II Chn bÞ Gi¸o viªn: HƯ thèng bµi tËp...
 • 38
 • 401
 • 3

like bài giảng toán 6 bài hình học 6 - tiết 7 đoạn thẳng

like bài giảng toán 6 bài hình học 6 - tiết 7 đoạn thẳng

Lớp 6

... SGK Toán tập - Quyển tập toán tập - Quyển Phương pháp giải toán theo chủ đề hình học - Quyển để học tốt toán tập -Quyển SGV toán tập - Tài liệu chuẩn kiến thức – kỹ toán lớp - Phần mềm vẽ hình ... ) vạch theo mép thước từ A đến B, ta hình A B - Quan sát hình vẽ, cho biết hình gồm điểm ? - Là điểm ? - Hình vừa vẽ gồm hai điểm A, B tất điểm nằm A B - Hình vừa vẽ gọi đoạn thẳng AB - Trong ... - Học thuộc định nghĩa hiểu định nghĩa đoạn thẳng - Chú ý cách vẽ hình biểu diễn đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, đoạn thẳng cắt tia, đoạn thẳng cắt đường thẳng - Làm tập: 34, 36, 38, 39 - ( SGK/116...
 • 26
 • 120
 • 0

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7 phần hình học

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7 phần hình học

Toán học

... + B + C = 1800 nờn x + x + x = 1800 x = 1800 x = 360 Vy x = = 360 A à A = C = ( 1800 360 ) : = 720 Nờn B à Bi 64 : Tam giỏc ABC cú B = 60 0 ; C = 300 Ly im D trờn cnh AC im E trờn cnh AB ... ABC + + 60 = 270 ( ) ( ) ã ã ã KCF = 360 0 KCI + BCA + ã ACF = 360 0 2700 = 900 + ( ) T (1) v (2) suy ã ã ã ã ã HAF = KCF Nờn AHF = CKF ( c.g c ) HF = KF ; AFH = CFK HFK = 60 ú tam giỏc ... ã ã EMB = 360 0 2.BMC = 360 0 3000 = 60 0 Do ú tam giỏc BME u suy BM =BE Ta ã cú: EAB + ã AEM = 800 + 100 = 900 nờn AB ME suy BA l phõn giỏc ca gúc 0 ã ã ã ã ã MBE EBA = MBA = 60 0 : = 300...
 • 28
 • 414
 • 0

các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7 phần hình học

các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7 phần hình học

Toán học

... 20: Tỡm x nguyờn 10 06 x + A= HD : 2012 x + 2(10 06 x + 1) + 2009 2009 = 2+ = 10 06 x + 10 06 x + 10 06 x + 2012 x + 2009M 10 06 x + x l s CP 10 06 x + Vi x >1 v x l s CP thỡ 10 06 x + > 2012 > 2009 ... 24.25 25. 26 ữ ( n + 1) ( n + ) Vi C = 1 1 1 1 1 1 + + + + + + = + + + = = Suy 2.3 3.4 24.25 25. 26 3 25 26 26 13 ( n + 1) ( n + ) A > = > 0,15 13 13 2 Vi n t (1) ta cú: B > 2n + 6n + ... -3 chia ht cho , khụng chia ht cho b) Ta cú 363 8 = ( 362 )19 = 12 961 9 = ( 7.185 + 1) 19 = 7.k + ( k N*) 4133 = ( 7 .6 1)33 = 7.q ( q N*) Suy : A = 363 8 + 4133 = 7k + + 7q = 7( k + q) M Bi 34:...
 • 18
 • 268
 • 0

Toán 6: Dạng Hình học-Ôn thi học kì II

Toán 6: Dạng Hình học-Ôn thi học kì II

Tư liệu khác

... Giải: ˆ < xOy ˆ (60 0 < 1200 ) nên tia Oz nằm hai tia Ox Oy a)Vì xOz ˆ + zOy ˆ = xOy ˆ b) Vì tia Oz nằm tia Ox Oy nên: xOz 60 0 0 0 ˆ = 120 ⇒ zOy ˆ = 120 − 60 = 60 ˆ = zOy ˆ Hay 60 + zOy Vậy xOz ... '− xOy ˆ = 1800 - 1200 = 60 0 => x 'Oz ˆ = xOx ˆ '− xOz ˆ = 1800 - 60 0 = 1200 d) x 'Oy z x TỰ GIẢI Bài Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OX vẽ hai tia OY OZ cho góc XOY = 60 0; góc XOZ = 1200 a) ... Tính xÔz ? Bài 4: Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz, Ot cho: xOy = 30º, yOt = 60 º, tOz = 90º a) Tính xOt, xOz b) Các cặp góc phụ nhau? Vì sao? c) Các cặp góc bù nhau? Vì sao?...
 • 2
 • 64
 • 0

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Toán: 6 Chuyên đề ôn thi phần Hình học phẳng

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Toán: 6 Chuyên đề ôn thi phần Hình học phẳng

Toán học

... điểm chuyển động nói cách S 26 Chuyên đề Hình học phẳng – ôn thi Đại học – Cao đẳng 27 Chuyên đề Hình học phẳng – ôn thi Đại học – Cao đẳng MỤC LỤC Dạng Chứng minh toán liên quan đến góc – độ ... hệ toán với toán chứng minh điểm thẳng hàng đường thẳng đồng quy + Sử dụng phép biến hình để ảnh đường thẳng d qua điểm cố định d qua điểm cố định 23 Chuyên đề Hình học phẳng – ôn thi Đại học ... AC Hãy chứng minh PM phân giác góc BPH A   Chuyên đề Hình học phẳng – ôn thi Đại học – Cao đẳng Chuyên đề Hình học phẳng – ôn thi Đại học – Cao đẳng Bài (Đề thi Olympic Italia)   DAB,  ...
 • 28
 • 615
 • 1

Tài liệu ôn toán - Bài tập hình học lớp 12 - phần 6 pdf

Tài liệu ôn toán - Bài tập hình học lớp 12 - phần 6 pdf

Cao đẳng - Đại học

... chỳng: a) d1 : { x = + 2t, y = + 3t , z = + t ; d2 : { x = + 4t ', y = + 6t ', z = + 2t ' f) d1 : x -1 y + z - = = ; -6 x - y -1 z + c) d1 : = = ; ỡ2 x + y - z - 10 = d) d1 : ; ợ x - y - z - ... 25) Lp phng trỡnh mt phng qua A, B v tip xỳc vi mt cu (S) cú phng trỡnh: x + y + z - x + y - 6z + = 26) Lp phng trỡnh mt cu ngoi tip t din ABCD Trang 57 PP To khụng gian Trn S Tựng V GII TON ... + y + z - x + z + = a) d : = = -1 ỡ2 x + y - z - = b) d : ; (S ) : ( x - 1)2 + ( y - 2)2 + z = 16 x - 2z - = ợ ỡ x - 2y - z - = ; (S ) : x + y + z2 - x + y - 14 = c) d : x+y+2=0 ợ ỡ x - 2y - z...
 • 10
 • 349
 • 5

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán phần Hình học lớp 6 năm 2012 - 2013 trường THCS Tam Thanh

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán phần Hình học lớp 6 năm 2012 - 2013 trường THCS Tam Thanh

Đề thi lớp 6

... D phần đường thẳng nằm M, N Câu Cho I trung điểm đoạn thẳng HK, biết HK = 6cm Vậy IK có độ dài ? A 3cm B 12cm C 4cm D 6cm B TỰ LUẬN (7 điểm) Bài (3 điểm) Cho ... 1A 2B 3D 4A 5B 6A B Tự luận (7đ) Bài (3đ) Vẽ H, C, E thuộc b H Bài (4đ) C H (0,5đ) Vẽ đường thẳng EN (0,5đ) Vẽ tia NH E (0,5đ) Vẽ đoạn thẳng CN b (1đ) Vẽ điểm N N (0,5đ) O A B x Hình vẽ đến câu...
 • 3
 • 394
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán phần Hình học lớp 6 năm 2014 - 2015 trường THCS Tam Thanh

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán phần Hình học lớp 6 năm 2014 - 2015 trường THCS Tam Thanh

Đề thi lớp 6

... 0,5 điểm Câu Đáp án a a d c d c B Tự luận: (7 điểm) Bài (2đ) a) Vẽ hình điểm b) Vẽ hình điểm D t n O C B m Bài 2: m t y Vẽ hình 0,5 điểm a) Tia Oy nằm Ox Ot xOt > xOy (105o > 35o) => yOt = xOt...
 • 4
 • 219
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán phần Hình học lớp 6 trường THCS Tam Thanh

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán phần Hình học lớp 6 trường THCS Tam Thanh

Đề thi lớp 6

... ĐÁP ÁN A TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu 0,5 điểm Câu Đáp án d b d a a c B TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: - Vẽ hình 0,75 điểm - Nêu cách vẽ - Đo 0,75 đ · MNP = 90o Bài 2: Ta có: (0,5đ) · · CAD + DAB = 180o ( ... hai góc kề bù) (0,25đ) · CAD + 140o = 180o · CAD = 180o − 140o => (0,25đ) · CAD = 40o Bài 3: Vẽ hình (0,5đ) (0,5đ) m a) Tia Oy nằm hai tia Ox Oz Vì · · xOy < xOz (35o < 140o ) z (0,5đ) y b) Vì...
 • 4
 • 192
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 2 PHẦN HÌNH HỌC MÔN: TOÁN LỚP 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 2 PHẦN HÌNH HỌC MÔN: TOÁN LỚP 6

Toán học

... tia Ox, vẽ tia · · Oy, Oz cho xOy = 40O, xOz = 150O (hình 2) a) Tính số đo góc yOz b) Kể tên góc nhọn, góc tù · · Bài 6: (bài tập thêm) Trong hình biết AOM = 90O, BON = 35O · a) Tính MON ; b) Hãy ... hai D, vẽ đoạn thẳng BD CD Tính chu vi tam giác DBC c) Đoạn thẳng AD cắt BC H Hỏi hình vẽ có tất tam giác (h .6) ? ... Hiểu khái niệm tia phân giác góc b) Về kĩ năng: Biết vẽ tia phân giác góc BÀI TẬP: 30, 31, 33, 36 SGK · · · Bài 7: (bài tập thêm) Cho hai góc kề bù AOB BOC BOC = 50O Trên nửa · mặt phẳng bờ AC...
 • 5
 • 826
 • 1

GIÚP HỌC SINH VƯỢT QUA NHỮNG SAI LẦM TRONG LẬP LUẬN TOÁN HỌC: PHẦN HÌNH HỌC

GIÚP HỌC SINH VƯỢT QUA NHỮNG SAI LẦM TRONG LẬP LUẬN TOÁN HỌC: PHẦN HÌNH HỌC

Trung học cơ sở - phổ thông

... Hỡnh 2.1 - Hn na, SI = SJ = 3a 3a v SIH = SJH = SKH Nờn SK = 6. cos 6. cos Do ú, S xq = S +S SAB SBC +S SAC = 3.S 3a = .a = a SAB 6. cos 4.cos Phõn tớch sai lm - T gi thit ( SAC ) ( ABC ) ... song vi AD nờn: MN = SK (5) AD SJ KS IS Mt khỏc: IK l phõn giỏc nờn: KJ = IJ = 2cos (6) a a + 2.cos T (5) v (6) suy ra: MN = + 2cos Ta tớnh c: KI = + 2.cos a + 2.cos a = a+ Do ú: S BCNM + ... Tớnh th tớch hỡnh lng tr D kin sai lm - HS thng xỏc nh sai gúc gia hai mt phng (ABC) v (CAB) 36 Ta cú: A ' BA l gúc gia hai mt phng C' B' (ABC) v (ABC) Do ú A ' BA = A ' Khi ú: AC = a.tan...
 • 34
 • 870
 • 17

Giúp học sinh trung học phổ thông vượt qua những sai lầm trong lập luận toán học: Phần hình học

Giúp học sinh trung học phổ thông vượt qua những sai lầm trong lập luận toán học: Phần hình học

Khoa học tự nhiên

... hướng KTĐG môn toán 1.2.2 Những xu hướng KTĐG môn toán Yêu cầu     Phải đánh giá xác toàn diện lực toán học học sinh Tạo cho học sinh nhiều hội để bộc lộ khả niềm say mê toán học Quan tâm ... 0 .61 0 .64 0.21 Bỏ trống KẾT LUẬN     Hoạt động KTĐG tự KTĐG học sinh khâu tách rời trình dạy học trường phổ thông Song song với việc đổi sách giáo khoa, đổi phương pháp dạy phương pháp học ... Trong đó: Dt : Số học sinh chọn nhóm Dd : Số học sinh chọn nhóm T : ½ số học sinh hai nhóm Đối với phương án nhiễu S d − St d= T Trong đó: Sd : Số học sinh chọn sai nhóm St : Số học sinh chọn sai...
 • 34
 • 439
 • 0

Xem thêm