viet bai son tinh thuy tinh bang loi van cua em

Bài giảng Sơn Tinh - Thủy Tinh

Bài giảng Sơn Tinh - Thủy Tinh

Ngữ văn

... thắng?Nếu Thủy Tinh thắng thì hậu quả sẽ thế nào? Sơn Tinh, Thủy Tinh I, Tìm hiểu chung1. Sơn Tinh, Thủy Tinh thuộc loại truyền thuy t về thời vua Hùng Sơn Tinh, Thủy Tinh là câu ... nướcđánh Sơn Tinh. 5.Năm nào Thủy Tinh dâng cũng dâng nướcđánh Sơn Tinh nhưng đều thua.6. Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn.7. Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh bị thua, ... nào em thấy phù hợp:- Sơn Tinh, Thuỷ Tinh - Truyện Vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh, Thủy Tinh - Vua Hùng kén rểGiải thích sự lựa chọn.Tên văn bản là Sơn Tinh, Thủy Tinh là phù hợp nhấtvì được...
 • 13
 • 3,588
 • 27

Phân tích tình hình biến động lợi nhuận của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung.doc

Phân tích tình hình biến động lợi nhuận của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung.doc

Kế toán

... â ta i quaù m ùi meợ õ i v ùi em cu ng v ïi th i gianãö ì å äú å ì å åì th ûc t ûp haûn ch . Do âọ â ta i kh ng trạnh kho i nh ợngổ ỏ óỳ óử ỡ ọ ớ æ thi u soït. Em r t mong nh ûn â üc s û quan ... ty.ãú í áö ä ì ä ä Em xin ch n tha nh ca m n s û giuùp õ ợ nhi ỷt tỗnh cu aỏ ỡ ớ å ỉ å ã í giạo vi n h ïng d ùn cu ng cạc c chụ anh chë trong C ng ty õaợó ổồ ỏ ỡ ọ ọ giuùp õ ợ em hoa n tha nh ... cho l ỹi nhu ûn täư ỉ ä ì å á ỉì hoảt â üng kinh doanh nàm 2004 tàng l n so v ïi nàm 2003. Songä ã å song v ïi vi ûc tàng cạc loải chi phê cu a nàm 2004 so v ïi 2003å ã í å cu ng v ïi vi ûc...
 • 81
 • 446
 • 2

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Sơn Tinh Thủy Tinh

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Sơn Tinh Thủy Tinh

Mầm non - Tiểu học

... BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : TC - SƠN TINHTHUỶ TINH. Tuần : 25Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Chép lại chính xác một đoạn trích trong bài “Sơn TinhThuỷ Tinh .- Làm đúng các bài tập phân biệt ... bài15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn tập chép.Mục tiêu : Giúp HS viết đúng đoạn chép “Sơn Tinh – Thuỷ Tinh .Cách tiến hành : + Hướng dẫn chuẩn bị.GV đọc đoạn chép trên bảng phụ.- Yêu cầu HS...
 • 2
 • 4,522
 • 13

Phân tích tình hình biến động lợi nhuận của công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản

Phân tích tình hình biến động lợi nhuận của công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản

Công nghệ thông tin

... cho l ỹi nhu ûn täư ỉ ä ì å á ỉì hoảt â üng kinh doanh nàm 2004 tàng l n so v ïi nàm 2003. Songä ã å song v ïi vi ûc tàng cạc loải chi phê cu a nàm 2004 so v ïi 2003å ã í å cu ng v ïi vi ûc ... ng k â ûoc lai em lải k t qu ỉå äú ã ỉ ãú í ng üc laûi. Nàm 2004 ta i sa n tàng l n 526.670.825.553 â ng,ỉå ì í ã äư nàm 2004 chè âaût con s 78.947.421.765 â ng nh ng lải em ú äư ỉ lai k ... seợỏ ó ỡ ồ ỏ du ng â n m üt va i chè ti u trong Ba ng c n â i k toaïn. ì ãú ä ì ã í á äú ãú1.3. Thuy út minh baïo cạo ti chênh:y la m üt loải bạo cạo ta i chênh â üc l ûp â gia iÂá ì ä ì æå á...
 • 81
 • 429
 • 0

Phân tích tình hình biến động lợi nhuận của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung

Phân tích tình hình biến động lợi nhuận của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung

Tài chính - Ngân hàng

... â ta i quaù m ùi meợ õ i v ùi em cu ng v ïi th i gianãö ì å äú å ì å åì th ûc t ûp haûn ch . Do âọ â ta i kh ng trạnh kho i nh ợngổ ỏ óỳ óử ỡ ọ ớ æ thi u soït. Em r t mong nh ûn â üc s û quan ... ty.ãú í áö ä ì ä ä Em xin ch n tha nh ca m n s û giuùp õ ợ nhi ỷt tỗnh cu aỏ ỡ ớ å ỉ å ã í giạo vi n h ïng d ùn cu ng cạc c chụ anh chë trong C ng ty õaợó ổồ ỏ ỡ ọ ọ giuùp õ ợ em hoa n tha nh ... c ng su t ch bi n l n 100.000 t n/1nàm â i v ïi cạc loảiä áú ãú ãú ã áú äú å ha i sa n nh t m, cua, m ûc, cạí í ỉ ä ỉII. Phán têch cạc nhán täú nh hỉåíng tåïi låüi nhûnSvth: Hoaìng Thë Phæång...
 • 81
 • 383
 • 0

Phân tích tình hình biến động lợi nhuận của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung

Phân tích tình hình biến động lợi nhuận của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung

Kế toán

... nhưng cũng không làm cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2004 tăng lên so với năm 2003. Song song với việc tăng các loại chi phí của năm 2004 so với 2003 cùng với việc giảm các khoản mục ... phương pháp thống kê đựoc lai em lại kết quả ngược lại. Năm 2004 tài sản tăng lên 526.670.825.553 đồng, năm 2004 chỉ đạt con số 78.947.421.765 đồng nhưng lại em lai kết quả khả quan hơn là ... điểm của hội chợ này tham gia chi phí thấp hơn chi phí hội chợ chỉ giới thiệu sản phẩm .Hàng hóa em sang tham dự hội chợ bị đánh thuế giống như hàng nhập khẩu .Từ đặc điểm của hai hội chợ trên...
 • 55
 • 966
 • 3

đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bia với năng suất 22 triệu lít một năm tại khu công nhgiệp Phú Bài thuộc thị trấn Phú Bài huyện Hương Thuỷ tỉnh Thừa Thiên Huế

đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bia với năng suất 22 triệu lít một năm tại khu công nhgiệp Phú Bài thuộc thị trấn Phú Bài huyện Hương Thuỷ tỉnh Thừa Thiên Huế

Công nghệ - Môi trường

... khả năng sát trùng dịch đường và bia. +Tinh dầu của hoa houblon là một hỗn hợp phức tạp của các hydrat cacbon và nhiều hợp chất chứa oxy dạng tecpen. Chính tinh dầu làm cho hoa có mùi thơm đặc ... nước. Trong quá trình sản xuất khoảng 98% lượng tinh dầu bị bay hơi, chỉ còn 2% tồn tại trong bia tạo hương thơm cho bia. Trong quá trình bảo quản tinh dầu sẽ mất dần do bay hơi và bị oxy hoá, ... β-amylaza thuỷ phân tinh bột.Sau đó, tiếp tục nâng nhiệt độ của khối dịch lên 730C trong vòng 10 phút và giữ ở nhiệt độ này 30 phút để enzim α_amylaza tiếp tục thuỷ phân tinh bột.Cuối cùng...
 • 19
 • 736
 • 3

Sơn Tinh, Thủy Tinh

Sơn Tinh, Thủy Tinh

Ngữ văn

... quả của cuộc thi tài ? Tạisao Thuỷ Tinh chủ động dâng nước đánh Sơn Tinh ? Theo em việc Thuỷ Tinh nổi giận là có líkhông ?- Thuỷ Tinh đã dâng nước đánh Sơn Tinh như thế nào ? Cuộc tân công ... Tinh, Thuỷ Tinh, lạc hầu.II. Tìm hiểu chi tiết : 1. Hệ thống nhân vật :Sơn Tinh Thuỷ Tinh - Thần núi - Thần sông, biển- Ở vùng núi Tản Viên- Ở miền biển phần bất lợi trước Sơn Tinh ... ? Theo em có thể xoá bỏ thời gian và địa điểm trong truyện được không ?- Trật tự kể ? Em có nhận xét gì về ngôi kể của truyền thuy t này, nó có giống với những truyền thuy t khác em đã học...
 • 8
 • 4,938
 • 13

Tiết 9: Sơn Tinh, Thủy Tinh

Tiết 9: Sơn Tinh, Thủy Tinh

Ngữ văn

... Thuỷ Tinh đến rút quân.? Sau khi thua cuộc Thuỷ Tinh đà làm gì?? Em có nhận xét gì về sức mạnh của Thuỷ Tinh? ? Để chống lại sức mạnh ghê gớm của Thuỷ Tinh, Sơn Tinh đà làm gì?? Em hÃy ... yếu tố đó truyện sẽ thiếu tính thuy t phục, kém hấp khan.- HS phát biểu.- Trả lời: Không, vì cốt truyện sẽ thiếu tính thuy t phục, không còn ý nghĩa truyền thuy t.- Hình thành nhóm, thảo ... các Lạc Hầu, gả Mị Nơng. - Mị Nơng: theo chồng về núi. - Sơn Tinh: cầu hôn, lấy đợc vợ, giao chiến với Thuỷ Tinh. - Thuỷ Tinh: Cầu hôn, không lấy đợc vợ, dâng nớc đánh ST, thua cuộc....
 • 16
 • 2,413
 • 14

Sơn Tinh Thủy Tinh

Sơn Tinh Thủy Tinh

Ngữ văn

... Sơn Tinh, Thủy Tinh I, Tìm hiểu chung1. Sơn Tinh, Thủy Tinh thuộc loại truyền thuy t về thời vua Hùng Sơn Tinh, Thủy Tinh là câu chuyện tưởng tượng kì ảo, ... nướcđánh Sơn Tinh. 5.Năm nào Thủy Tinh dâng cũng dâng nướcđánh Sơn Tinh nhưng đều thua.6. Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn.7. Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh bị thua, ... nơi thờ Sơn Tinh lớn nhất nướcĐền Và – nơi thờ Sơn Tinh lớn nhất nước Kết quảSơn Tinh đến sớm, rước Mị Nươngvề núiThủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùngđùng nổi giận, em quân đuổi...
 • 13
 • 787
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008