vi phạm quy chế chuyên môn

Quyết định về việc Buộc thôi học những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Quyết định về việc Buộc thôi học những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Tài liệu khác

... SÁCH HỌC SINH, SINH VI N BỊ BUỘC THÔI HỌC(Kèm theo QĐ số 43 /QĐ - TĐHHN, ngày 06 tháng 1 năm 2012)STT Mã SV Họ và tên Lớp Lý do kỷ luậtHình thức kỷ luật1CC01000891 Phạm Gia PhúCD10CM1 ... NhấtCD10CM1 Nghỉ học liên tục từ đầu tháng 10 đến 30/11/2011Buộc thôi học3CC01000007 Hoàng Vi t Dũng CD10CM3Nghỉ học 123 tiết từ đầu kỳ Iđến 30/11/2011Buộc thôi học4CC01001146 Nguyễn...
 • 2
 • 867
 • 0

Xóa tên khỏi danh sách lớp những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Xóa tên khỏi danh sách lớp những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Tài liệu khác

... DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VI N BỊ XÓA TÊN KHỎI DANH SÁCH(Kèm theo QĐ số 42 /QĐ - TĐHHN, ngày 6 tháng 1 năm 2012)STT Mã SV...
 • 2
 • 494
 • 0

QUYẾT ĐỊNH Buộc thôi học những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

QUYẾT ĐỊNH Buộc thôi học những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Tài liệu khác

... Nhà trường;- Lưu: VT, CTHSSV(2). KT. HIỆU TRƯỞNGPHÓ HIỆU TRƯỞNG(Đã ký) Phạm Văn KhiênDANH SÁCH HỌC SINH, SINH VI N BỊ BUỘC THÔI HỌC(Kèm theo QĐ số 204 /QĐ - TĐHHN, ngày 07 tháng 2 năm 2012)STT...
 • 2
 • 1,442
 • 7

Buộc thôi học những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Buộc thôi học những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Tài liệu khác

... 2011-2012Buộc thôi học2 CC00902937 Phạm Thị Duyên CĐ9KE3Nghỉ học không phép từ đầu học kỳ I năm 2011-2012 Đến hết kỳ II năm 2010-2011Buộc thôi học3 CC00902854 Phạm Thị An CĐ9KE3Nghỉ học không ... DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VI N BỊ BUỘC THÔI HỌC(Kèm theo QĐ số 557 /QĐ - TĐHHN, ngày 16 tháng 3 năm 2012)STT Mã SV Họ và...
 • 2
 • 345
 • 0

Buộc thôi học những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Buộc thôi học những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Tài liệu khác

... TĐHHNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI T NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012 QUY T ĐỊNH V/v Buộc thôi học những học sinh sinh vi n vi phạm quy chế công tác HSSVHIỆU TRƯỞNG ... sinh vi n;Xét đề nghị của Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Trắc địa bản đồ, Khoa Quản lý đất đai và phòng Công tác HSSV, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Buộc thôi học những học sinh, sinh vi n vi phạm quy chế ... cứ Quy t định số 42/QĐ-BGDĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về vi c ban hành Quy chế học sinh, sinh vi n trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên...
 • 4
 • 231
 • 0

Kỷ luật những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Kỷ luật những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Tài liệu khác

... do 42 tiết Khiển trách22 Phạm Công HạCĐ10TĐ1 Nghỉ học không lý do 39 tiết Khiển trách23Hà Văn HuyCĐ10TĐ1 Nghỉ học không lý do 48 tiết Khiển trách24Nguyễn Bá Quy nCĐ10TĐ1 Nghỉ học không ... Đức HiếnCĐ10TĐ1 Nghỉ học không lý do 54 tiết Cảnh cáo31 Vi Văn TránhCĐ10TĐ1 Nghỉ học không lý do 57 tiết Cảnh cáo32Tạ Quang VinhCĐ10TĐ1 Nghỉ học không lý do 51 tiết Cảnh cáo33Lý Quang ... không lý do 42 tiết Khiển trách14Lê Văn HòaTC44TĐ1 Nghỉ học không lý do 37 tiết Khiển trách15 Phạm Thế HoàngTC44TĐ1 Nghỉ học không lý do 33 tiết Khiển trách16Trần Doãn LâmTC44TĐ1 Nghỉ học...
 • 3
 • 295
 • 0

Kỷ luật những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Kỷ luật những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Tài liệu khác

... TĐHHNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI T NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2012 QUY T ĐỊNH V/v Kỷ luật những học sinh sinh vi n vi phạm quy chế công tác HSSVHIỆU TRƯỞNG ... 1. Kỷ luật học sinh, sinh vi n vi phạm quy chế công tác HSSV (có danh sách kèm theo)Điều 2. Quy t định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh vi n; Trưởng phòng Đào tạo; ... cứ Quy t định số 42/QĐ-BGDĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về vi c ban hành Quy chế học sinh, sinh vi n trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên...
 • 6
 • 321
 • 0

Buộc thôi học những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Buộc thôi học những học sinh sinh viên vi phạm quy chế công tác HSSV

Tài liệu khác

... TĐHHNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI T NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2012 QUY T ĐỊNH V/v Buộc thôi học những học sinh sinh vi n vi phạm quy chế công tác HSSVHIỆU TRƯỞNG ... học sinh sinh vi n;Xét theo đề nghị của Hội đồng khen thưởng kỷ luật HSSV cấp trường họp ngày 29/6/2012, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Buộc thôi học những học sinh, sinh vi n vi phạm quy chế công tác ... cứ Quy t định số 42/QĐ-BGDĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về vi c ban hành Quy chế học sinh, sinh vi n trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên...
 • 3
 • 159
 • 0

Chấn chỉnh vi phạm quy chế đô thị sapa

Chấn chỉnh vi phạm quy chế đô thị sapa

Quản lý nhà nước

... Quản lý đô thị Sa Pa, trong năm 2010, đã xử lý Chấn chỉnh vi phạm quy chế đô thị du lịch Sa Pa Vi c xây dựng nhà ở tự phát vi phạm quy chế đô thị ở Sa Pa. Thị trấn Sa Pa nổi tiếng với khí hậu ... triển đô thị Sa Pa. Quy chế đô thị Sa Pa đã được UBND tỉnh Lào Cai công bố theo Quy t định số 498/QÐ-UBND ngày 8-9-2004. Quy chế này bao gồm sáu quy tắc định hướng nhằm ngăn ngừa vi c xây dựng nhà ... tầng để tăng số phòng ốc, giảm suất đầu tư, dẫn đến vi phạm quy chế đô thị đã ban hành, thí dụ như khách sạn Mường Thanh, Grenn Bamboo ; hoặc vi phạm chỉ giới xây dựng, như khách sạn Ngôi sao phương...
 • 3
 • 638
 • 2

Biện pháp kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn

Biện pháp kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn

Khoa học xã hội

... giá quy chế chuyên môn, kiểm tra vi c thực hiện quy chế chuyên môn 6.2. Nghiên cứu thực trạng công tác kiểm tra đánh giá và các biện pháp của Hiệu trưởng đối với vi c thực hiện quy chế chuyên ... vi c thực hiện quy chế chuyên môn có những ảnh hưởng gì đối với hoạt động chuyên môn của giáo vi n? Ảnh hưởng như thế nào? Kiến nghị của cá nhân với vi c kiểm tra đánh giá vi c thực hiện quy ... động chuyên môn. 1.2. “Thực hiện quy chế chuyên môn là một trong những hoạt động chuyên môn chủ yếu của GV trong nhà trường. Muốn quản lý hoạt động chuyên môn thì Hiệu trưởng phải kiểm tra vi c...
 • 96
 • 1,333
 • 5

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

Mỹ thuật

... PHONGNĂM HỌC 2009 – 2010 QUY CHẾ CHUYÊN MÔN1.Hồ sơ sổ sách Mỗi giáo vi n cần có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, gồm:1.Giáo án: các môn phụ trách (mỗi môn 1 quy n)2.Hồ sơ: Sổ điểm cá ... cá nhân, báo giảng, dự giờ, ghi nghị quy t, bồi dưỡng.3.Giáo vi n chủ nhiệm: sổ chủ nhiệm, giáo án NGLLCác loại HSSS phải được sử dụng, bảo quản theo đúng quy định và hiệu quả.2.Bài soạn-Hình ... về soạn giảng bộ môn (HD giảng dạy).-Nội dung: đảm bảo các nội dung cơ bản; tính logic, chính xác, hệ thống.-Số lượng: đảm bảo theo số tiết đã được quy định trong PPCT bộ môn. (chú ý:không...
 • 3
 • 398
 • 2

Quy chế chuyên môn Tiểu học Thị trấn Thường Xuân

Quy chế chuyên môn Tiểu học Thị trấn Thường Xuân

Tiểu học

... trờng đề ra một số quy chế về vi c thực hiện công tác hoạt động chuyên môn của nhà trờng trong năm học nh sau:I - Đối với giáo vi n1 Quy định về hồ sơ của cán bộ giáo vi n:Giáo vi n phải có đầy ... 10 điểm ) 1- Chữ vi t (16 điểm) +Vi t chữ đúng quy định: Hình thức chữ vi t (Chữ vi t hoa, chữ vi t thờng) có dángđẹp, nhất quán về kiểu chữ , cỡ chữ (6 điểm )+ Kỹ thuật vi t liền mạch trong ... nghiêm túc vàđúng mẫu theo quy định.* Sinh hoạt chuyên môn - Mỗi tháng các tổ chuyên môn phải sinh hoạt 2 lần, mỗi làn 2 giờ vào sáng thứ Bảy ( Theo quy định tuần làm vi c 40 h của Bộ GD &...
 • 6
 • 282
 • 0

Quy che chuyên mon

Quy che chuyên mon

Tiểu học

... ĐẮK R’LẤP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI T NAMTRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VI T XUÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúcNhân cơ, ngày 05 tháng 10 năm 2007 QUY CHẾ CHUYÊN MÔNNĂM HỌC 2007 – 2008Điều 1 : Thời ... khác theo quy định củanhà trường.- Không ngừng học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, tin học vàngoại ngữ. - Tham dự đầy đủ và chất lượng vi c sinh hoạt chuyên môn. - ... Thực hiện chương trình và các quy định khác :- Thực hiện dạy đúng phân phối chương trình, tuyệt đối không cắt xén, không dồn ghép giờdạy. - Thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm tra, chấm chữa...
 • 2
 • 259
 • 0

Xem thêm