viện trưởng viện nghiên cứu phát triển du lịch

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện nghiên cứu phát triển du lịch

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện nghiên cứu phát triển du lịch

Kinh tế - Thương mại

... du lịch Trung tâm qc xt du lịch Phòng đào tạo ht quốc tếTrung tâm đt pt du lịch Phòng cn tt du lịch Phòng tài vụTrung tâm qc và xt dl Nghiên cứu phát triển các phần mềm du lịch ... Cục Du Lịch 4.1. Tổ chức bộ máy. Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch có 1 viện trởng, 2 viện phó giúp việc cho Viện trởng Cơ cấu bao gồm 8 phòng ban(7 phòng và 1 trung tâm) Phòng Nghiên cứu ... vấn phát triển du lịch. Trung tâm Dịch vụ khoa học và t vấn phát triển du lịch là sự kết hợp của hai trung tâm: Trung tâm Đầu t phát triển du lịch và Trung tâm Quảng cáo và Xúc tiến du lịch. 4.2....
 • 76
 • 685
 • 3

550 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

550 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

Quản trị kinh doanh

... trị nguồn nhân lực Tại viện nghiiên cứu phát triển du lịch I. Qúa trình hình thành và phát triển của viện nghiên cứu phát triển du lịch Viện nghiên cứu phát triển du lịch đợc thành lập từ ngày ... Trong giai đoạn này Viện nghiên cứu phát triển du lịch có cơ cấu tổ chức bộ máy nh sau.1. Từ năm 1993 đến năm 1995.1.1. Tổ chức bộ máy của viện Nghiên cứu phát triển du lịch. Viện trởng là đại ... Cục Du Lịch 4.1. Tổ chức bộ máy. Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch có 1 viện trởng, 2 viện phó giúp việc cho Viện trởng Cơ cấu bao gồm 8 phòng ban(7 phòng và 1 trung tâm) Phòng Nghiên cứu...
 • 78
 • 430
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái phục vụ bảo vệ môi trườngphát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngâp nước Vân Long

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngâp nước Vân Long

Thạc sĩ - Cao học

... ở Việt Nam, Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch. 11. Võ Quế (2003), Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại Chùa Hương, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch. 12. Vương ... (2007), Nghiên cứu đề xuất tiêu chí khu du lịch sinh thái ở Việt Nam, Viện nghiên cứu Phát triển du lịch. 6. Lê Văn Minh (2008), Du lịch sinh thái – tiềm năng và thế mạnh của du lịch Việt Nam, Viện ... phương. Do đó du lịch sinh thái được xác định là loại hình ưu tiên trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch, 2012)...
 • 12
 • 1,092
 • 4

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình

Du lịch

... cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển DLST.- Nghiên cứu tiềm năng du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.- Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch sinh thái và những nhân tố ... mạnh phát triển DLST tại Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu các đối tượng là khách du lịch, tài nguyên du lịch ... thái, các chủ thể tham gia vào du lịch sinh thái.1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài nghiên cứu thực trạng phát triển và tiềm năng về nguồn tài nguyên du lịch sinh thái trên địa bàn...
 • 11
 • 2,849
 • 28

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh Hà Tây

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... lợi trong việc phát triển những loại hình du lịch có yếu tố nớc, trong đó có loại hình du lịch câu cá. Bản đồ quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam (1995-2010) của Tổng Cục Du Lịch đà khẳng ... Chơng 2 : tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh Hà Tây2.1. Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh Hà Tây2.1.1 ... biển, các hòn đảo+ Du lịch nghiên cứu thiên nhiên: là loại hình du lịch mang tính chất giáo dục môi trờng có thể phát triển ở những khu vực có hệ sinh thái đa dạng+ Du lịch đồng quê: là các...
 • 68
 • 728
 • 3

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại vườn quốc gia Pù Mát - Nghệ An

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại vườn quốc gia Pù Mát - Nghệ An

Thạc sĩ - Cao học

... phương hướng phát triển du lịch cho vùng như: - Quy hoạch vùng, khu, điểm du lịch miền Tây Nghệ An. - Đầu tư hạ tầng du lịch và dịch vụ du lịch. - Lập các dự án đầu tư hạ tầng du lịch. Trên ... hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng: luật, quyết định, đề án phát triển. Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá được tiềm năng, các yếu tố thúc đẩy cho sự phát triển loại hình du lịch sinh ... vụ khách du lịch; 24. UBND tỉnh Nghệ An, 2007, quyết định về việc phê duyệt đề án phát triển du lịch miền tây Nghệ An thời k ỳ 2007 – 2011; 25. Võ Quế. 2008. Nghiên cứu xây dựng phát triển mô...
 • 30
 • 1,054
 • 6

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Thạc sĩ - Cao học

... du lịch, phát triển sản phẩm (trong đó ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch văn hóa), định hướng về xúc tiến, quảng bá du lịch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch, dự báo về mức tăng trưởng du lịch ... Bên cạnh những loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch khám chữa bệnh, du lịch mạo hiểm, du lịch giáo dục…, du lịch văn hóa, gần đây, đang là xu hướng phát triển của nhiều quốc gia ... lịch Thái Bình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình đã phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển du lịch xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2001 - 2010...
 • 31
 • 1,522
 • 13

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau

Kinh tế - Thương mại

... tôn tạo và phát triển các nguồn tài nguyên vô giá này. Đây là yêu cầu sống còn của du lịch nhằm góp phần thực hiện chiến lược phát triển du lịch bền vững. Chỉ có phát triển du lịch bền vững ... dựng các dự án để phát triển du lịch nói chung, chưa có những đề tài nào được công bố về nghiên cứu phát triển DLST. Tuy nhiên những vấn đề về du lịch Cà Mau được nghiên cứu đã tạo cơ sở khoa ... - Du lịch thiên nhiên (Nature tourism). - Du lịch dựa vào thiên nhiên (Nature Based tourism). - Du lịch môi trường (Environmental tourism). - Du lịch đặc thù (Partienlar tourism). - Du lịch...
 • 109
 • 1,582
 • 12

595 Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau

595 Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau

Quản trị kinh doanh

... động du lịch có thể gây ra cho môi trường để từ đó có những biện pháp bảo vệ môi trường đảm bảo cho hoạt động du lịch Cà Mau phát triển. 4.1.4. Quan điểm phát triển du lịch bền vững Du lịch ... tôn tạo và phát triển các nguồn tài nguyên vô giá này. Đây là yêu cầu sống còn của du lịch nhằm góp phần thực hiện chiến lược phát triển du lịch bền vững. Chỉ có phát triển du lịch bền vững ... thỏa mãn nhu cầu du lịch; là yêu tố cơ bản để hình thành các điểm du lich, khu du lịch nhằm tạo ra sự hấp dẫn du lịch ( Theo pháp lệnh du lịch Việt Nam - 1999). “Tài nguyên du lịch là cảnh quan...
 • 109
 • 810
 • 1

596 Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

596 Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Quản trị kinh doanh

... nhau như du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh tín ngưỡng, du lịch thiên nhiên, du lịch lễ hội, du lịch homestay, vv…Nhưng trong các loại mô hình đó, mô hình phát triển du lịch dựa ... hình du lịch đã và đang phát triển mạnh như: du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lễ hội, du lịch tham quan, du lịch chèo thuyền phao, du lịch cộng đồng, trong đó phổ biến nhất là loại hình du lịch ... VI NGHIÊN CỨU I. ĐỐI TƯỢNG Đề tài nghiên cứu các sở ban ngành, khách sạn, công ty lữ hành, đại lý làm du lịch, hướng dẫn viên du lịch, khách du lịch, hộ làm du lịch, hộ không tham gia làm du...
 • 70
 • 1,030
 • 6

Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh Bình

Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh Bình

Khoa học xã hội

... du Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh Bình Sinh viên: Nguyễn Thị Giang-VH1003 40 Qua nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tài nguyên du lịch tại khu du lịch ... nguyên sinh + Du lịch vui chơi giải trí + Du lịch câu cá, bơi thuyền + Du lịch văn hóa-lễ hội, tâm linh + Du lịch nghỉ dƣỡng, chữa bệnh, ẩm thực + Du lịch nghiên cứu khoa học lịch sử 2.3.4. ... tài nguyên du lịch nhân văn rất thuận lợi để phát triển cả loại hình du lịch sinh thái tự nhiên và du lịch sinh thái nhân văn. Khu du lịch sinh thái Tràng An có nhiều tài nguyên du lịch đặc...
 • 100
 • 2,051
 • 28

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh hà Tây

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh hà Tây

Thạc sĩ - Cao học

... lợi trong việc phát triển những loại hình du lịch có yếu tố nớc, trong đó có loại hình du lịch câu cá. Bản đồ quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam (1995-2010) của Tổng Cục Du Lịch đà khẳng địnhđây ... biển, các hòn đảo+ Du lịch nghiên cứu thiên nhiên: là loại hình du lịch mang tính chất giáodục môi trờng có thể phát triển ở những khu vực có hệ sinh thái đa dạng+ Du lịch đồng quê: là các ... chung đó là du lịch câu cá mới chỉđợc coi nh một loại hình du lịch giải trí thuần tuý mà cha nhìn nhận dới góc độcủa du lịch sinh thái. Mô hình du lịch câu cá tại những khu du lịch nghỉ dỡng...
 • 67
 • 502
 • 0

Luận văn nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện kim bôi, tỉnh hoà bình

Luận văn nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện kim bôi, tỉnh hoà bình

Nông - Lâm - Ngư

... 2.1.3 Phát triển du lịch sinh thái 2.1.3.1 Phát triển và lý thuyết phát triển Khái niệm về phát triển Trong thời ñại ngày nay có nhiều quan niệm khác nhau về phát triển. Theo Raaman Weitz: Phát ... và ổn ñịnh. * Tăng trưởngphát triển kinh tế Khái niệm tăng trưởngphát triển kinh tế Tăng trưởng kinh tế ñược coi là tiền ñề cần thiết cho sự phát triển. Tăng trưởng kinh tế thường ... bảo sự phát triển bền vững về tài nguyên môi trường và tạo ñiều kiện cho du lịch nói chung và DLST phát triển. 2.1.4.6 Yếu tố cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch...
 • 159
 • 3,063
 • 13

Nghiên cứu phát triển du lịch biển đà nẵng

Nghiên cứu phát triển du lịch biển đà nẵng

Kinh tế

... Nghiên cứu phát triển du lịch biển Đà Nẵng”  t nghip. 2. Lịch sử nghiên cứu nhi p B ca Tng cc du lu, ... TS.Tr (2005), Phát triển du lịch biển đảo các tỉnh bắc miền trung Việt Nam [29].Tng cc du lch Vit Nam (2008), Non nước Việt Nami [30].Tạp chí văn hóa du lịch Đà Nẵng (2010), ... [31]., Đẩy mạnh phát triển du lịch biển đảo Việt Nam, Tlch Vit Nam s 09 (2009) B  ch, Tng cc du lch [32].Nguy, Thị trường du lịch HQG...
 • 6
 • 2,173
 • 40

Nghiên cứu phát triển du lịch làng gốm phù lãng ở bắc ninh

Nghiên cứu phát triển du lịch làng gốm phù lãng ở bắc ninh

Kinh tế

... (2007) Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề ở vùng du lịch Bắc Bộ. Luận văn thạc sĩ du lịch. 13. Lê Hải (2006) Môi trường làng nghề với việc phát triển du lịch bền vững. Du lịch Việt Nam, số 3 ... (tr 4). 26. Sở Du lịch Bắc Ninh (2004), Báo cáo tổng hợp: Đề án phát triển du lịch làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 27. Sở Du lịch Bắc Ninh (2007) Hội thảo: Phát triển du lịch làng nghề ... làng nghề tỉnh Bắc Ninh. 28. Sở Du lịch Bắc Ninh. Quy hoạch phát triển du lịch Bắc Ninh đến năm 2010. 29. Sở Du lịch Bắc Ninh. Báo cáo công tác quản lý Du lịch năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,...
 • 5
 • 859
 • 10

Xem thêm