vai trò của nhân viên công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo

Vai trò của nhân viên công tác hội trong việc hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho trẻ mồ côi là học sinh cấp II tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh luận văn tốt nghiệp đại học

Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho trẻ mồ côi là học sinh cấp II tại huyện nghi xuân  tỉnh hà tĩnh luận văn tốt nghiệp đại học

Khoa học xã hội

... tốt nghiệp đại học Vai trò nhân viên công tác hội việc Hỗ trợ định hớng nghề nghiệp cho trẻ mồ côi học sinh cấp III huyện Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh chuyên ngành công tác hội Lớp 48B3 - CTXH ... .63 3.2 Vai trũ ca nhõn viờn cụng tỏc xó hi tin trỡnh nh hng ngh nghip cho tr m cụi 65 3.2.1 Vai trũ l nh giỏo dc 67 3.2.2 Vai trũ l nh t 68 3.2.3 Vai trũ l cu ... 48B3 - CTXH (2007 - 2011) Giảng viên hớng dẫn: phan thị thúy hà Vinh - 2011 LI CM N Trong sut quỏ trỡnh thc hin khúa lun tt nghip chuyờn ngnh cụng tỏc xó hi vi ti: Vai trũ ca nhõn viờn cụng tỏc...
 • 122
 • 1,935
 • 12

Tiểu luận công tác hội với người khuyết tật: Vai trò của nhân viên công tác hội trong việc giải quyết vấn đề của người khuyết tật

Tiểu luận công tác xã hội với người khuyết tật: Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc giải quyết vấn đề của người khuyết tật

Xã hội học

... cộng đồng hội Chính nhân viên công tác hội đóng vai trò cầu nối người khuyết tật để họ dễ dàng hoà nhập với cộng đồng hội từ phát huy khả Chính lý việc làm rõ " vai trò nhân viên CTXH ... thực hành công tác hội phù hợp bối cảnh hệ thống phúc lợi, sách hội dịch vụ hội điều đặt không quốc gia phát triển nghề công tác hội mà quốc gia có hệ thống nghề công tác hội phát ... họ gặp phải Nhân viên công tác hội cần biết quan hỗ trợ giúp đỡ người khuyết tật từ đóng vai trò cầu nối giúp người khuyết tật tiếp cận nguồn lực Vì vai trò nhân viên công tác hội cần thiết...
 • 19
 • 22,745
 • 95

Vai trò của nhân viên công tác hội trong nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với người có công với cách mạng ở huyện Vĩnh Lộc - tỉnh Thanh Hoá hiện nay

Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với người có công với cách mạng ở huyện Vĩnh Lộc - tỉnh Thanh Hoá hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... vai trò công tác hội việc trợ giúp đối tượng vai trò nhân viên công tác hội nâng cao hiệu thực sách Đảng Nhà nước ta người có công với cách mạng nên nên đề tài Vai trò nhân viên công tác ... người có công với cách mạng 1.2 VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC HỘI TRONG THỰC THI CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Công tác hội khoa học hội ứng ... đây, vai trò nhân viên Công tác hội việc thực thi sách Đảng Nhà nước ta người có công với cách mạng thể qua việc làm sau : 1.2.1 Vai trò nhân viên công tác hội việc xây dựng sách người có công...
 • 66
 • 1,617
 • 8

Vai trò của nhân viên công tác hội trong hoạt động dạy nghề cho học sinh giáo dưỡng tại trường giáo dưỡng số 2 – Yên Mô – Ninh Bình

Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hoạt động dạy nghề cho học sinh giáo dưỡng tại trường giáo dưỡng số 2 – Yên Mô – Ninh Bình

Xã hội học

... Vai trò, Vai trò Nhân viên công tác hội Nhân viên công tác hội: Nhân viên công tác hội (Social worker) Hiệp hội nhà công tác hội chuyên nghiệp Quốc tế IASW định nghĩa: Nhân viên công ... khái niệm công cụ 11 1.1 Trẻ em, Trẻ em vi phạm pháp luật 11 1.2 Công tác hội 14 1.3 Nhân viên công tác hội, Vai trò, Vai trò Nhân viên công tác hội ... cấu hội, tiểu văn hóa nhóm ảnh hướng tới hoạt động thành viên [4, tr.165] Từ thấy vai trò nhóm hộinhân nhóm cá nhânvai trò hoạt động nhóm Vai trò Nhân viên công tác hội: Khi nhân...
 • 107
 • 990
 • 4

Vai trò của nhân viên công tác hội trong việc can thiệp trợ giúp cho những phụ nữ bị bạo hành gia đình ở Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc can thiệp trợ giúp cho những phụ nữ bị bạo hành gia đình ở xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Xã hội học

... Kim Long vai trò can thiệp trợ giúpcủa nhân viên công tác hội Bởi vậy, luận văn "Vai trò nhân viên công nhân viên công tác hội việc can thiệp trợ giúp phụ nữ bị bạo hành gia đình Kim Long, ... tra vai trò can thiệp nhân viên công tác hội 63 Bảng 3.2 Các biện pháp sử dụng để hòa giải nhân viên công tác hội (đơn vị tính %) 66 Biểu 3.2 Điều tra vai trò hòa giải nhân viên ... sở kết nghiên cứu tìm hiểu vai trò nhân viên công tác hội công tác phòng chống bao hành gia đình từ giúp cho việc xác định tăng cường vai trò nhân viên công tác hội việc can thiệp, hỗ trợ,...
 • 103
 • 1,254
 • 6

Vai trò của nhân viên công tác hội trong hoạt động dạy nghề cho học sinh giáo dưỡng tại trường giáo dưỡng số 2 – Yên Mô – Ninh Bình

Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hoạt động dạy nghề cho học sinh giáo dưỡng tại trường giáo dưỡng số 2 – Yên Mô – Ninh Bình

Thạc sĩ - Cao học

... khái niệm công cụ 11 1.1 Trẻ em, Trẻ em vi phạm pháp luật 11 1.2 Công tác hội 14 1.3 Nhân viên công tác hội, Vai trò, Vai trò Nhân viên công tác hội ... tâm giáo viên với học sinh 58 Chương : Nhân viên CTXH với nhu cầu hoạt động công tác hội trường giáo dưỡng 61 3.1 Bàn luận vai trò nhân viên công tác hội công tác ... Nam giải pháp lực lượng cảnh sát nhân dân, NXB Công an Nhân dân, 2009 12 Luật dạy nghề, 2006 13 Bùi Xuân Mai, (2012), Nhập môn Công tác hội, Trường Lao động hội 86 14 PayneMalcolm, Trần Văn...
 • 7
 • 509
 • 2

Vai trò của nhân viên công tác hội trong việc giúp đỡ gia đình có trẻ tự kỷ tiếp cận với nguồn lực hỗ trợ ( Nghiên cứu thực hiện tại địa bàn huyện Văn Giang, Hưng Yên)

Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc giúp đỡ gia đình có trẻ tự kỷ tiếp cận với nguồn lực hỗ trợ ( Nghiên cứu thực hiện tại địa bàn huyện Văn Giang, Hưng Yên)

Khoa học xã hội

... vai trò khác nhau: vai trò vai trò ẩn Vai trò vai trò bên ngƣời thấy đƣợc Vai trò ẩn vai trò không biểu lộ bên mà có ngƣời đóng vai trò Vì ngƣời có nhiều vai trò khác nhau, khuôn mẫu ứng xử ... với nguồn lực hỗ trợ, qua đó, thể vai trò nhân viên công tác hội tiến trình trợ giúp cá nhân có trẻ tự kỷ 16 Phạm vi nghiên cứu - Vai trò nhân viên công tác hội trợ giúp gia đình có trẻ tự ... nhạt Vì vậy, để góp phần khẳng định vai trò nhân viên công tác hội với việc tiếp cận nguồn lực hỗ trợ gia đình có trẻ tự kỷ vai trò yếu nhân viên công tác hội nỗ lực chung hỗ trợ gia đình...
 • 95
 • 1,106
 • 3

Vai trò của nhân viên công tác hội trong việc hỗ trợ cho phụ nữ bị bạo lực gia đình ( Nghiên cứu trường hợp tại mô hình Ngôi nhà bình yên Trung tâm phụ nữ và phát triển)

Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ cho phụ nữ bị bạo lực gia đình ( Nghiên cứu trường hợp tại mô hình Ngôi nhà bình yên Trung tâm phụ nữ và phát triển)

Khoa học xã hội

... công cộng riêng tư 1.1.3 Khái niệm nhân viên công tác hội Hiện có nhiều cách gọi khác đề cập đến người làm công tác hỗ trợ chuyên nghiệp CTXH như: cán hội, cán hội, nhân viên CTXH, nhân ... hội) Vì vậy, hỗ trợnhân thực tốt vai trò coi nhiệm vụ CTXH Tác giả vận dụng lý thuyết vai trò tìm hiểu vai trò người phụ nữ bị bạo lực gia đình hội (họ có vai trò gì, việc thể vai trò ... chuyên nghiệp Nhân viên CTXH chuyên nghiệp Theo Hiệp hội nhà công tác hội chuyên nghiệp Quốc tế – IASW định nghĩa: nhân viên hội người đào tạo trang bị kiến thức kỹ công tác hội, họ có...
 • 148
 • 1,483
 • 13

Báo cáo Vai trò của nhân viên công tác hội trong việc hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán hòa nhập cộng đồng.PDF

Báo cáo Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán hòa nhập cộng đồng.PDF

Báo cáo khoa học

... sống kĩ cần thiết khác; (6) Với nạn nhân độ tuổi đến trường, em cần hỗ trợ để tái hòa nhập trường học 2.3 Vai trò nhân viên công tác hội việc hỗ trợ cho nạn nhân bị buôn bán tái hòa nhập cộng ... tượng yếu hội, NV CTXH đóng vai trò quan trọng việc trợ giúp nạn nhân buôn bán tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng sống bền vững ổn định Những hoạt động trợ giúp NV CTXH khái quát qua vai trò sau: ... thông qua việc nhân viên CTXH thể thái độ chân thành, nhiệt tình kĩ lắng nghe thấu cảm mức độ cao Trong trường hợp nạn nhân gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng, nhân viên CTXH giới thiệu nạn nhân tới gặp...
 • 10
 • 1,401
 • 10

Vai trò của nhân viên công tác hội trong hỗ trợ hòa nhập cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ tại trường mầm non ( ứng dụng phương pháp công tác hội với cá nhân nghiên cứu trên hai trường hợp trẻ chậm phát triển ngôn ngữ

Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ hòa nhập cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ tại trường mầm non ( ứng dụng phương pháp công tác xã hội với cá nhân nghiên cứu trên hai trường hợp trẻ chậm phát triển ngôn ngữ

Khoa học xã hội

... 2.4.3.1 Nhân viên Công tác hội can thiệp với vai trò giáo viên 65 2.4.3.2 Nhân viên Công tác hội với vai trò người kết nối nguồn lực 77 2.5 Lý giải lý sử dụng phƣơng pháp Công tác hội với ... thực hỗ trợ hòa nhập bé Nguyễn M 46 2.3.3.1 Nhân viên Công tác hội can thiệp với vai trò giáo viên 46 2.3.3.2 Nhân viên Công tác hội với vai trò người kết nối nguồn lực 59 2.4 Kết can thiệp ... Khái niệm công cụ 1.1.1 Khái niệm Chậm phát triển ngôn ngữ 1.1.2 Khái niệm Vai trò Nhân viên Công tác hội hỗ trợ hòa nhập cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ Sự khác Nhân viên Công tác hội với...
 • 121
 • 965
 • 7

Luận văn thạc sĩ vai trò của nhân viên công tác hội trong hỗ trợ tâm lý cho đối tượng nhiễm HIV AIDS tại trung tâm khám chữa bệnh sở lao động thương binh hội tỉnh thái bình

Luận văn thạc sĩ vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ tâm lý cho đối tượng nhiễm HIV AIDS tại trung tâm khám chữa bệnh sở lao động thương binh xã hội tỉnh thái bình

Khoa học xã hội

... vai trò biến đổi 31 Trong thực tế hội, người có vị trí vai trò hội định Ví dụ vai trò hội giáo viên giảng dạy, vai trò bác sĩ chữa bệnh Do đó, nói vai trò hộinhân khái niệm ... chung hội, qua có ảnh hưởng đến phát triển sách hội 1.2.3 Khái niệm vai trò vai trò nhân viên Công tác hội 1.2.3.1 Khái niệm vai trò Khái niệm vai trò hội bắt nguồn từ khái niệm vai ... trò: Vai trò đòi hỏi hội đặt với vị hội, Vai trònhân chức mà cá nhân phải đảm trách trước hội Mỗi cá nhân có nhiều vị vai trò khác gia đình, hội và tuỳ theo vai trò mà cá nhân...
 • 105
 • 2,069
 • 16

ảnh hưởng tâm lý đến trẻ và gia đình bị thiên tai và vai trò của nhân viên công tác hội. nghiên cứu trường hợp ở cát tiên, lâm đồng

ảnh hưởng tâm lý đến trẻ và gia đình bị thiên tai và vai trò của nhân viên công tác xã hội. nghiên cứu trường hợp ở cát tiên, lâm đồng

Xã hội học

... giảng dạy học tập môn công tác hội thực hành Công tác hộinhân , Công tác hội với nhóm” Công tác hội với trẻ em gia đình” Đặc biệt lĩnh vực Công tác hội hỗ trợ cho cộng đồng ... hiểu gia đình nhóm hội có quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân có ràng buộc pháp luật 2.4 Vai trò nhân viên công tác hội 2.4.1 Vai trò tổng quát nhân viên công tác hội 12 13 Võ Thị Anh ... (tháng 05/2010) 15 Vai trò khái niệm sử dụng nhiều hội học, công tác hội Vai trò bao gồm hệ thống kỳ vọng hộinhân đó, hành vi, hành động hội họ thành viên khác hội Theo Mc Pheeters...
 • 97
 • 727
 • 2

Bảo hiểm y tế tự nguyện cho nông dân và vai trò cùa nhân viên công tác hội ( Nghiên cứu trên địa bàn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)

Bảo hiểm y tế tự nguyện cho nông dân và vai trò cùa nhân viên công tác xã hội ( Nghiên cứu trên địa bàn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)

Khoa học xã hội

... nhân 26 1.2.2 Thuyết vai trò hội Vai trò khuôn mẫu ứng xử khác hội áp đặt cho chức vị người hội Có hai loại vai trò khác nhau: vai trò vai trò ẩn Vai trò vai trò bên người thấy Vai trò ... y tế bắt buộc BHXH Bảo hiểm hội CSSK Chăm sóc sức khỏe CTXH Công tác hội KCB Khám chữa bệnh ND Nông dân NSNN Ngân sách nhà nước NV CTXH Nhân viên công tác hội PTTT Phương thức toán Danh ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘINHÂN VĂN  NGUYỄN THỊ VÂN ANH BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN CHO NÔNG DÂN VÀ VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC HỘI ( Nghiên cứu địa bàn huyện Lục...
 • 100
 • 611
 • 1

Vai trò của nhân viên công tác hội đối với phụ nữ bị bạo lực gia đình ( Nghiên cứu tại Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Vai trò của nhân viên công tác xã hội đối với phụ nữ bị bạo lực gia đình ( Nghiên cứu tại Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định)

Khoa học xã hội

... HọC HộINHÂN VĂN Đỗ THị VÂN VAI TRò CủA NHÂN VIÊN CÔNG TáC HộI ĐốI VớI PHụ Nữ Bị BạO LựC GIA ĐìNH (Nghiên cứu huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công tác hội ... CHUYấN NGHIP TRONG VIC TR GIP PH N B BO LC GIA èNH TI HUYN V BN, TNH NAM NH 49 3.1 Vai trũ tham vn, t 49 3.2 Vai trũ truyn thụng giỏo dc vic phũng, chng bo lc gia ỡnh 53 3.3 Vai trũ ho ... Vai trũ nhõn viờn cụng tỏc xó hi Vi lch s hỡnh thnh, tn ti v phỏt trin ca khoa hc v ngh nghip chuyờn mụn cụng tỏc xó hi, nhiu nc trờn th gii, vai trũ ca nhõn viờn xó hi ó c xỏc nh v th hin vai...
 • 119
 • 2,351
 • 8

Vai trò của nhân viên công tác hội với người cao tuổi tại cộng đồng (nghiên cứu trường hợp tại thị trấn neo, huyện yên dũng, tỉnh bắc giang)

Vai trò của nhân viên công tác xã hội với người cao tuổi tại cộng đồng (nghiên cứu trường hợp tại thị trấn neo, huyện yên dũng, tỉnh bắc giang)

Thạc sĩ - Cao học

... hội, nhân viên công tác hội Thuật ngữ cán hội, nhân viên hội dễ nhầm lẫn với cán bộ, nhân viên làm việc lĩnh vực hội khác Theo Hiệp hội quốc tế nhân viên công tác hội IASSW nhân ... Lý thuyết vai trò hội Mỗi hội có cấu phức tạp bao gồm vị trí, vai trò hội khác Lý thuyết vị trí – vai trò hội cho rằng, cá nhân có vị trí hội vị trí tƣơng đối cấu hội, hệ thống ... cho hội 29 1.1.5 Khái niệm nhân viên công tác hội Trong giáo dục đào tạo nhƣ hoạt động thực tiễn ngành CTXH, khái niệm nhân viên CTXH thƣờng đƣợc sử dụng khác nhau: cán hội, nhân viên xã...
 • 174
 • 4,444
 • 52

Vai trò của công tác hội trong xoá đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Vai trò của công tác xã hội trong xoá đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Xã hội học

... Chƣơng 3: Vai trò công tác hội việc đẩy mạnh phát huy hiệu xóa đói giảm nghèo 75 3.1 Vai trò công tác hội xóa đói giảm nghèo địa phƣơng 75 3.2 Vai trò nhân viên công tác hội ... có vai trò, có mối quan hệ hội có nhiêu vai trò hội [30, tr1] 25 1.1.2.Khái niệm vai trò nhân viên công tác hội xoá đói giảm nghèo 1.1.2.1 Khái niệm công tác hội Ngành Công tác hội ... nghiên cứu 1.1.2.2 Khái niệm vai trò công tác hội Từ khái niệm vai trò khái niệm công tác hội, đƣa cách hiểu vai trò công tác hội nhƣ sau: Vai trò công tác hội tập hợp chuẩn mực, hành...
 • 129
 • 7,663
 • 53

Vai trò của công tác hội trong xóa đói giảm nghèo

Vai trò của công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo

Thạc sĩ - Cao học

... Chương 3: Vai trò công tác hội việc đẩy mạnh phát huy hiệu xóa đói giảm nghèo 75 3.1 Vai trò công tác hội xóa đói giảm nghèo địa phương 75 3.2 Vai trò nhân viên công tác hội ... công cụ 25 1.1.1 Khái niệm vai trò vai trò hội 25 1.1.2.Khái niệm vai trò nhân viên công tác hội xoá đói giảm nghèo 26 1.1.2.1 Khái niệm công tác hội ... động công tác hội xóa đói giảm nghèo Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định 47 2.1 Các quan điểm xóa đói giảm nghèo 47 2.1.1 Chủ trương Đảng, Nhà nước xóa đói giảm nghèo...
 • 8
 • 941
 • 18

Vấn đề công bằng hội trong xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

Vấn đề công bằng xã hội trong xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

... niệm công hội xóa đói, giảm nghèo 43 2.2.2 Những nội dung công hội xóa đói, giảm nghèo .45 2.2.3 Vai trò công hội xóa đói, giảm nghèo 49 Chương THỰC TRẠNG CÔNG BẰNG HỘI TRONG ... nghèo7 8 3.1.4 Công hội sách hội .80 3.2.5 Tạo hội đầu tư, chế để thành phần kinh tế tham gia hiệu vấn đề công hội xóa đói, giảm nghèo .80 3.2.6 Thực công hội xóa đói, giảm ... TRONG XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO VÀ MỘI SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THỰC HIỆN TỐT HƠN VẤN ĐỀ CÔNG BẰNG HỘI TRONG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY .59 3.1 Thực trạng công hội xóa đói, giảm...
 • 6
 • 322
 • 2

Vấn đề công bằng hội trong xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay

Vấn đề công bằng xã hội trong xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... đói, giảm nghèo công hội không xoá đói, giảm nghèo để góp phàn thực công hội, hay muốn công hội phải thực xoá đói, giảm nghèo Những vấn đề công hội, xoá đói, giảm nghèo Việt Nam tác ... 1: Đói nghèo xóa đói giảm nghèo Việt Nam Chương 2: Công hội công hội xóa đói giảm nghèo Chương 3: Thực trạng công hội xóa đói, giảm nghèo số giải pháp chủ yếu nhằm thực tốt vấn đề công ... công hội 37 2.1.3 Khái niệm công hội 41 2.2 Công hội xóa đói, giảm nghèo 43 2.2.1 Khái niệm công hội xóa đói, giảm nghèo 43 2.2.2 Những nội dung công hội...
 • 102
 • 382
 • 0

Nhu cầu quan hệ của người già cô đơn, không nơi nương tựa tại trung tâm bảo trợ hộivai trò can thiệp của nhân viên công tác hội

Nhu cầu quan hệ của người già cô đơn, không nơi nương tựa tại trung tâm bảo trợ xã hội và vai trò can thiệp của nhân viên công tác xã hội

Khoa học xã hội

... tâm giải từ nhiều phía, có vai trò nhân viên công tác hội Vai trò Nhân viên công tác hội 2.1 Vai trò can thiệp, hỗ trợ trực tiếp Công tác hội ngành khoa học hội mang tính thực hành thực ... Chuyên ngành Công tác hội * Phương pháp công tác hội với cá nhân: Là tiến trình làm việc nhân viên công tác hội với cá nhân môi trường xung quanh cá nhân đó, nhằm giải vấn đề cá nhân Được ... giới người già; giúp đưa giải pháp can thiệp hỗ trợ cho nhân viên sở đội ngũ nhân viên công tác hội Tìm hiểu vai trò nhân viên công tác hội hỗ trợ việc đáp ứng nhu cầu quan hệ cho người già...
 • 60
 • 1,503
 • 2

Xem thêm