vai trò của cộng đồng đối với mỗi cá nhân

Vai trò của triển lãm đối với hoạt động xúc tiến thương mại ở Việt Nam.doc.DOC

Vai trò của triển lãm đối với hoạt động xúc tiến thương mại ở Việt Nam.doc.DOC

Kế toán

... HCTL của Việt Nam và của Cty VINEXAD 481. Tổ chức hoạt động HCTL của Việt Nam 482. Tổ chức hoạt động HCTL của Cty VINEXAD 49III. Vai trò của HCTL đối với hoạt động xúc tiến th ơng mại 571. Vai ... Thực trạng hoạt động tổ chức HCTL của Việt Nam của Công ty VINEXAD và vai trò của HCTL đối với hoạt động xúc tiến thơng mại 39I. Giới thiệu Công ty Quảng cáo và Hội chợ Th ơng mại 1. Quá ... chỉ các tổ chức, nhân tham gia.- Định nghĩa theo các nhà tổ chức:a) Hội chợ Thơng mại là một hình thức xúc tiến thơng mại tập hợp các tổ chức, các nhà sản xuất, các nhà kinh doanh, các...
 • 90
 • 943
 • 11

Vài trò của nhà nước đối với hoạt động du lịch của nước ta.doc

Vài trò của nhà nước đối với hoạt động du lịch của nước ta.doc

Kế toán

... lí của nhà nớc đối với các Hoạt động du lịch1. Vai trò của du lịch đối với tổng thể nền kinh tế- xà hội của quốc gia.Ngành du lịch có tác động tích cực đến nền kinh tế của đất nớc và của ... NĐCP của Chính phủ về cơ sở lu trú Du lịch Đồng thời với việc ra các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ các Bộ, liên Bộ cũng kịp thời đa ra các thông t hớng dẫn thi hành các Nghị định của ... phần thuộc các trung tâm dịch vụ du lịch là chủ yếu. Phần khác thuộc mạng lới thơng nghiệp địa phơng với nhiệm vụ phục vụ nhân dân địa phơng, đồng thời cũng đóng vai trò quan trọng đối với việc...
 • 52
 • 841
 • 3

Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta.DOC

Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta.DOC

Kế toán

... nghĩa xà hội.1.1.3. Vai trò của nhà nớc trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoáTrớc khi nói đến vai trò của nhà nớc trong sự nghiệp công nghiệp hoá phải nói đến vai trò của nhà nớc trong ... ta thấy vai trò hết sức quan trọng của nhà nớc trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá.1.2. Tất yếu khách quan vai trò của nhà nớc trong quá trình công nghiệp hoá1.2.1. Vai trò của nhà ... trình công nghiệp hoá 91.2.2. Vai trò của Nhà nớc trong việc phát triển khoa học công nghệ 111.2.3. Nhà nớc với vai trò phát triển nguồn vốn 131.2.4. Vai trò của Nhà nớc trong quản lý quá trình...
 • 35
 • 628
 • 0

Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (thời kỳ 1961 - 2003) - Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam.pdf

Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (thời kỳ 1961 - 2003) - Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam.pdf

Quản trị kinh doanh

... thuyết về vai trò của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế Trong lịch sử, đã có nhiều lý thuyết kinh tế bàn về vai trò của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế với những quan điểm chưa đồng ... nhập kinh tế quốc tế đối với tiến trình CNH, HĐH. 1.2. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển kinh ... 1.2.2. Vai trò của nhà nước đối với CNH, HĐH trong hội nhập kinh tế quốc tế ở các nước đang phát triển Trong lịch sử phát triển của nhiều nước, CNH, HĐH đóng vai trò rất quan trọng đối với sự...
 • 223
 • 815
 • 2

Thị trường và vai trò của thị trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.pdf

Thị trường và vai trò của thị trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.pdf

Kinh tế - Thương mại

... tích tỉ mỷ về sự cạnh chanh của các công ty. Cạnh tranh còntồn tại thì còn phải nghiên cứu mọi khía cạnh của những cái mạnh và cái yếu của các đối thủ chính trong các khu vực thị trường, để hoạch ... một cách khách quan. Với thị trường ngườimua, vai trò của các quy luật kinh tế của thị trường được phát huy tác dụng và dođó vai trò, chức năng của thị trường người mua không phải chỉ là công ... trong tương lai đối với sản phẩm của doanh nghiệp . Sau khi nghiên cứu các công cụ để phân tích các thị trường khách hàng vàcác lực lượng cạnh tranh, các công ty đứng trước các cơ hội và phải...
 • 92
 • 773
 • 1

Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (thời kỳ 1961-2003) - Bài học kinh nghiem

Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (thời kỳ 1961-2003) - Bài học kinh nghiem

Tiến sĩ

... thuyết về vai trò của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế Trong lịch sử, đã có nhiều lý thuyết kinh tế bàn về vai trò của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế với những quan điểm chưa đồng ... 1.2.2. Vai trò của nhà nước đối với CNH, HĐH trong hội nhập kinh tế quốc tế ở các nước đang phát triển Trong lịch sử phát triển của nhiều nước, CNH, HĐH đóng vai trò rất quan trọng đối với sự ... thống về vai trò của nhà nước Đài Loan đối với CNH, HĐH trong hội nhập kinh tế quốc tế theo giác độ lịch sử kinh tế. 3. Mục tiêu của đề tài luận án - Làm rõ vai trò của nhà nước đối với CNH,...
 • 223
 • 700
 • 1

Năng suất doanh nghiệp: Vai trò của lãnh đạo đối với năng suất người lao động

Năng suất doanh nghiệp: Vai trò của lãnh đạo đối với năng suất người lao động

Quản trị kinh doanh

... tự trọng của mỗi nhân. 2. Trao đổi với nhân viên về những mong muốn của mình. Lãnh đạo tổ chức nên trao đổi với cán bộ công nhân viên về những mong muốn của mình đối với công việc của tập ... ích của mỗi người. CẢI TIẾN NĂNG SUẤTNăng suất doanh nghiệp: Vai trò của lãnh đạo đối với năng suất người lao động Mỗi cán bộ lãnh đạo đều mong muốn có một đội ngũ cán bộ, công nhân viên ... quả. Vậy vai trò của lãnh đạo quan trọng như thế nào đối với năng suất của người lao động? Một người nhân viên nếu được khuyến khích sẽ làm bất cứ việc gì để công việc tốt hơn với khả năng...
 • 7
 • 495
 • 2

Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta

Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta

Cao đẳng - Đại học

... đợc trình bày các nội dung cơ bản về đề tài trên nh: Tại sao công nghiệp hoá lại phải có vai trò của nhà nớc? Nhà n-ớc đóng vai trò quan trọng nh thế nào? Thực trạng vai trò của nhà nớc ra ... cùng là một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nớc trong thời gian tới.Và kinh nghiệm của một số nớc trên thế giới về vai trò của Nhà nớc đối với công nghiệp hoá hiện đại hoá 3công ... nghĩa xà hội.1.1.3. Vai trò của nhà nớc trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoáTrớc khi nói đến vai trò của nhà nớc trong sự nghiệp công nghiệp hoá phải nói đến vai trò của nhà nớc trong...
 • 34
 • 438
 • 0

Phát triển về khu công nghiệp và vai trò của Nhà nước đối với việc phát triển khu công nghiệp

Phát triển về khu công nghiệp và vai trò của Nhà nước đối với việc phát triển khu công nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... BÌNH DƯƠNG- Tìm kiếm các nhân tố tác động đến vai trò của Nhà nước đối với việc phát triển KCN qua đó có những giải pháp thích hợp để nâng cao vai trò của Nhà nước đối với hoạt động phát triển ... từ các khái niệm của Nghị định 36/CP và các khái niệm khác về KCN, đồng thời qua thực tiễn phát triển của các KCN, tác giả cho rằng, để xem xét vai trò của Nhà nước đối với việc phát triển của ... lại do các tư nhân và các tổ chức đoàn thể đầu tư xây dựng. Đối với các cơ sở hạ tầng bên ngoài KCN, Đài Loan cũng có nhiều biện pháp để tăng cường vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Các công...
 • 97
 • 769
 • 2

Vai trò của Nhà nước đối với hoạt động Du lịch nước ta

Vai trò của Nhà nước đối với hoạt động Du lịch nước ta

Quản trị kinh doanh

... lí của nhà nớc đối với các Hoạt động du lịch1. Vai trò của du lịch đối với tổng thể nền kinh tế- xà hội của quốc gia.Ngành du lịch có tác động tích cực đến nền kinh tế của đất nớc và của ... tổng số tiền trong cán cân thu chi của vùng và của đất nớc. Còn đối với du lịch nội địa, việc tiêu tiền của dân ở vùng du lịch chỉ gây biến động trong cơ cấu cán cân thu chi của nhân dân theo vùng ... NĐCP của Chính phủ về cơ sở lu trú Du lịch Đồng thời với việc ra các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ các Bộ, liên Bộ cũng kịp thời đa ra các thông t hớng dẫn thi hành các Nghị định của...
 • 54
 • 1,002
 • 4

Vai trò của Nhà nước đối với hoạt động du lịch nước ta

Vai trò của Nhà nước đối với hoạt động du lịch nước ta

Quản trị kinh doanh

... lí của nhà n ớc đối với các Hoạt động du lịch1. Vai trò của du lịch đối với tổng thể nền kinh tế- xà hội của quốc gia.Ngành du lịch có tác động tích cực đến nền kinh tế của đất nớc và của ... tổng số tiền trong cán cân thu chi của vùng và của đất nớc. Còn đối với du lịch nội địa, việc tiêu tiền của dân ở vùng du lịch chỉ gây biến động trong cơ cấu cán cân thu chi của nhân dân theo vùng ... cắt tóc, hiệu sửa đồng hồ, bu điện - Các công trình này đợc xây dựng thờng là để phục vụ nhân dân địa phơng là chủ yếu, còn đối với du lịch chúng có vai trò thứ yếu. Nhng tại các điểm du lịch...
 • 72
 • 611
 • 0

Luận văn thạc sĩ về Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế( thời kì 1961- 2003) - Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt nam

Luận văn thạc sĩ về Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế( thời kì 1961- 2003) - Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... nhập kinh tế quốc tế đối với tiến trình CNH, HĐH. 1.2. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển kinh ... chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong hội nhập kinh tế quốc tế. Chương 2: Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá ... của nhà nước, cũng chính là sự thể hiện vai trò của nhà nước. Bởi chính sách của nhà nước là tổng thể các chủ trương, quan điểm chính thức của nhà nước cũng như hoạt động tổ chức thực thi các...
 • 223
 • 720
 • 0

Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong hội nhập kinh tế quốc tế ở Đài Loan

Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong hội nhập kinh tế quốc tế ở Đài Loan

Kinh tế - Thương mại

... rõ vai trò của nhà nước Đài Loan đối với CNH, HĐH trong hội nhập kinh tế quốc tế và rút ra 7 bài học kinh nghiệm về vai trò của nhà nước đối với CNH, HĐH trong hội nhập kinh tế quốc tế của ... lý thuyết về vai trò của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế Trong lịch sử, đã có nhiều lý thuyết kinh tế theo những cách tiếp cận khác nhau bàn về vai trò của nhà nước đối với sự phát triển ... thống về vai trò của nhà nước Đài Loan đối với CNH, HĐH trong hội nhập kinh tế quốc tế theo giác độ lịch sử kinh tế. 3. Mục tiêu của đề tài luận án - Làm rõ vai trò của nhà nước đối với CNH,...
 • 24
 • 718
 • 0

Vai trò của Nhà nước đối với hoạt động du lịch của nước ta

Vai trò của Nhà nước đối với hoạt động du lịch của nước ta

Khoa học xã hội

... kinh tế mở của đất nớc. Đồng thời, vai trò và vị trí của du lịch trong đời sống kinh tế, xà hội của đất nớc đà dần đợc khẳng định. Vị thế của du lịch Việt Nam trên thị trờng du lịch của khu vực ... nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xà hội và sự quản lý của nhà nớc mang tính quyết định.ã Cơ sở vật chất kỹ thuật . Cơ sở vật chất kỹ thuật- du lịch đóng một vai ... phần thuộc các trung tâm dịch vụ du lịch là chủ yếu. Phần khác thuộc mạng lới thơng nghiệp địa phơng với nhiệm vụ phục vụ nhân dân địa phơng, đồng thời cũng đóng vai trò quan trọng đối với việc...
 • 52
 • 897
 • 0

Xem thêm