vận dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn điện kỹ thuật tại trường cao đẳng công nghiệp việt đức

Xây dựng và sử dụng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn sinh học 6

Xây dựng và sử dụng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn sinh học 6

Khoa học xã hội

... Trắc nghiệm khách quan CHƢƠNG 2 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG NGÂN NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN SINH HỌC 6 2.1. Tiêu chí của câu hỏi trắc nghiệm ... sử dụng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Sinh học 6 Nguyễn Thị Phương Hảo Trường Đại học Giáo dục Luận văn ThS ngành: Lí luận và phương ... tiễn của đề tài 1.3.1. Kết quả điều tra thực trạng về sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Sinh học 6 ở các trường trung học cơ sở Để tìm hiểu...
 • 25
 • 1,237
 • 1

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TẬP ĐỌC LỚP 4

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TẬP ĐỌC LỚP 4

Khoa học tự nhiên

... trc nghim khách quan trong phân môn Tc lp 4. u ý kin ca các giáo viên v vic s dng câu hi trc nghim khách quan trong kit qu hc tp phân môn Tc ... cu tâm lý hc và giáo dc hc chú ý, quan tâm. 5 t s bin pháp nhm nâng cao tính khách quan, tính hiu qu trong vic king hc tp phân môn Tc ca ... các công c  kim tra trc nghim, bài kim tra t lun, phiu tra, bài thc hành. Quan sát trc tip hc sinh s dng ting Vit. Các ghi nhn ca giáo viên qua quan...
 • 79
 • 917
 • 1

SỬ DỤNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHỦ ĐỀ “CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE” KHOA HỌC 5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

SỬ DỤNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHỦ ĐỀ “CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE” KHOA HỌC 5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Khoa học tự nhiên

...  44 11 0,37 Khó 0,72 Cao 12 0,8  0,64 Cao 13 0,5 Trung bình 0,65 Trung bình 14 0,57 Trung bình 0,76 Cao 15 0,77  0,5 Trung bình 16 0,9  ... Trung bình 19 0,73  0,72 Cao 20 0,5 Trung bình 0,56 Trung bình 21 0,67  0,6 Trung bình 22 0,4 Khó 0,68 Cao 23 0,1  0,64 Cao 24 0,23 Khó 0,44 Trung bình ... 0,43 Trung bình 0,52 Trung bình 26 0,7  0,72 Cao 27 0,6 Trung bình 0,68 Cao 28 0,8  0,48 Trung bình 29 0,23 Khó 0,76 Cao 30 0,5 Trung bình 0,4  31 0,63  0,5...
 • 62
 • 699
 • 2

“Thưc̣ trạng sử dụng phương phaṕ thưc̣ nghiêṃ khách quan trong kiêm̉ tra, đánh giá ́ hoc̣ sinh trường THPT Quôć Hoc̣ – TP Huê”́ ppt

“Thưc̣ trạng sử dụng phương phaṕ thưc̣ nghiêṃ khách quan trong kiêm̉ tra, đánh giá ́ hoc̣ sinh trường THPT Quôć Hoc̣ – TP Huê”́ ppt

Báo cáo khoa học

... tồn tại trong giáo dục. Thay đổi phương pháp kiểm tra – đánh giá là điều thiết yếu.Một vấn đề cũng đang được đặt ra ở đây là hiện nay các phương pháp kiểm tra – đánh ... nên cần phải lựa chon phương pháp phù hợp với thực tra ng nền giáo dục, với con người Việt Nam hiện đại. Phương pháp trắc nghiệm khách quan là một phương pháp tỏ ra có ... nhiều những thiếu sót, tồn tại trong việc kiểm tra – đánh giá. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này cũng như các phương pháp kiểm tra – đánh giá hiện đại khác không...
 • 2
 • 541
 • 4

Nghiên cứu, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán lớp 12 tại trường THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc

Nghiên cứu, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán lớp 12 tại trường THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc

Quản trị kinh doanh

... 1.1.3. Đánh giá kết quả học tập của học sinh 12 1.1.3.1. Kết quả học tập của học sinh 12 1.1.3.2. Mục đích của việc đánh giá kết quả học tập 12 1.1.3.3. Cơ sở của việc đánh giá kết quả học tập ... 1.1.4. Phương pháp trắc nghiệm đánh giá kết quả học tập của học sinh 14 1.1.5. Công cụ đo lường kết quả học tập 15 1.1.5.1. Phân loại công cụ đo 15 1.1.5.2. So sánh phương pháp trắc nghiệm khách ... qua bài kiểm tra Chương 1 GT: Đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong Chương 1- Đạo hàm. - Mục đích đánh giá qua bài kiểm tra chương 2 GT: Đánh giá kết quả học tập của học sinh...
 • 132
 • 1,446
 • 7

Nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi tắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn toán lớp 12 tại trường THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc

Nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi tắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn toán lớp 12 tại trường THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc

Khoa học xã hội

... phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở bậc THPT, đồng thời nâng cao kỹ năng của giáo viên trong việc thiết kế câu hỏi TNKQ dùng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học ... để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán 12 tại trường THPT Bến Tre - Tỉnh Vĩnh Phúc. • Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng câu hỏi TNKQ vào kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán cho học ... tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh. • Có thể sử dụng các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi TNKQ môn Toán để thiết kế các đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học...
 • 132
 • 572
 • 1

Luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐỂ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC HỌC PHẦN CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOÁ LÝ TRONG HOÁ PHÂN TÍCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CỬ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI pptx

Luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐỂ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC HỌC PHẦN CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOÁ LÝ TRONG HOÁ PHÂN TÍCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CỬ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI pptx

Thạc sĩ - Cao học

... Khoa học về việc sử dụng trắc nghiệm khách quan trong dạy học và tiến hành xây dựng bộ trắc nghiệm để kiểm tra - đánh giá một số học phần của các khoa trong trường. Đặc biệt là việc áp dụng ... I.6. Đánh giá câu hỏi trắc nghiệm khách quan I.6.1. Cơ sở chung [7; 17] Đánh giá câu trắc nghiệm khách quan là việc làm cần thiết cho người soạn thảo. Khi xây dựng bài trắc nghiệm khách quan ... đề tài Vận dụng kết hợp phương pháp test và phương pháp kiểm tra truyền thống trong dạy học tâm lý học [7]. Năm 1995 - 1996 trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào Đại học bằng...
 • 141
 • 796
 • 0

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội

Thạc sĩ - Cao học

... Khoa học về việc sử dụng trắc nghiệm khách quan trong dạy học và tiến hành xây dựng bộ trắc nghiệm để kiểm tra - đánh giá một số học phần của các khoa trong trường. Đặc biệt là việc áp dụng ... I.6. Đánh giá câu hỏi trắc nghiệm khách quan I.6.1. Cơ sở chung [7; 17] Đánh giá câu trắc nghiệm khách quan là việc làm cần thiết cho người soạn thảo. Khi xây dựng bài trắc nghiệm khách quan ... đề tài Vận dụng kết hợp phương pháp test và phương pháp kiểm tra truyền thống trong dạy học tâm lý học [7]. Năm 1995 - 1996 trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào Đại học bằng...
 • 141
 • 3,954
 • 14

Sử dụng phần mềm Quest để phân tích câu hỏi trắc nghiệm dùng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tậphọc sinh lớp 10

Sử dụng phần mềm Quest để phân tích câu hỏi trắc nghiệm dùng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở học sinh lớp 10

Vật lý

... đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng phương pháp cổ điển : Bảng phân bố số học sinh trả lời đúng, độ khó, độ phân biệt của các Câu hỏi trong bài kiểm tra 15 phút lớp 10A6 Trường ... chọn đề tài : Kiểm tra đánh giá( KTĐG) kết quả học tập( KQHT) của học sinh(HS) và hiệu quả giảng dạy của giáo viên(GV) là một việc làm quan trọng không thể thiếu trong quá trình dạy học. Hiện nay, ... phương pháp trắc nghiệm khách quan( TNKQ) đã và đang được ứng dụng nhiều trong dạy học ở các trường trung học phổ thông(THPT). Vì vậy nghiên cứu sử dụng phần mềm QUEST để phân tích câu hỏi trắc...
 • 5
 • 1,018
 • 11

Xem thêm