văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ dự thầu

Làm Hồ mời thầu (HSMT)

Làm rõ Hồ sơ mời thầu (HSMT)

Tài liệu khác

... bước 1. - Nhà thầu gửi văn bản đề nghị làm HSMT đến phòng ban chuyên môn của huyện, ban QLDA - phòng ban chuyên môn của huyện, ban QLDA gửi văn bản làm HSMT cho các nhà thầu đã nhận HSMT ... hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu chưa rõ. Ghi lại nội dung trao đổi thành biên bản và lập thành văn bản làm HSMT gửi cho các nhà thầu. Làm ... bản và lập thành văn bản làm HSMT gửi cho các nhà thầu. Làm Hồ mời thầu (HSMT) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ban chuyên môn của huyện,...
 • 3
 • 5,626
 • 23

Văn bản đề nghị nhận thừa kế

Văn bản đề nghị nhận thừa kế

Thủ tục hành chính

... văn bản và đã ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;- Người (những người )đề nghị nhận thừa kế đã đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản ... tôi) đã nghe người làm chứng đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế ... chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;- Người (những người) đề nghị nhận thừa kế đã nghe người làm chứng đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và...
 • 5
 • 1,079
 • 0

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ

Biểu mẫu

... ………………………………………………………………………… …………. Đề nghị được miễn (giảm) thuế với lý do và số thuế miễn (giảm) cụ thể như sau:1. Lý do đề nghị miễn (giảm) thuế:- (Ghi loại thuế đề nghị miễn (giảm); căn cứ pháp ... thuế đề nghị miễn (giảm)Kỳ tính thuếSố tiền thuế đề nghị miễn (giảm)Số tiền thuế đã nộp (nếu có)1. Thuế TNDN2. Thuế TTĐB Cộng3. Tài liệu gửi kèm: (ghi tên tài liệu, bản chính hay bản ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾKính gửi: Cơ quan thuế ……………………….……………….- Tên người nộp thuế: …………………………………...
 • 2
 • 2,736
 • 5

Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Tài liệu khác

... E-mail: …Xin gửi đến … (3) … những hồ sau:- 09 (chín) bản dự thảo văn bản chiến lược/quy hoạch/kế hoạch;- 09 (chín) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Dự án bằng tiếng Việt.Chúng ... V/v đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Dự án “ …(2) …”(Địa danh), ngày… tháng … năm …Kính gửi: … (3) …Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: … (2) … Dự án (văn bản chiến ... …;Căn cứ Văn bản … (*) … về việc ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường …,Theo đề nghị của Ông (Bà) … (4) …,… (1) … XÁC NHẬNĐiều 1. Chủ dự án là … (5) … đã có Văn bản số...
 • 10
 • 1,914
 • 1

VAN BAN DE NGHI.doc

VAN BAN DE NGHI.doc

Tiếng anh

 • 1
 • 1,235
 • 1

TIẾT 128 : VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ( NGỮ VĂN 7 )

TIẾT 128 : VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ( NGỮ VĂN 7 )

Ngữ văn

... : VĂN BẢN ĐỀ NGHỊVĂN BẢN ĐỀ NGHỊI . ĐẶC ĐiỂM CỦA VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ : 1 . Đọc các văn bản sau : 2.Trả lời câu hỏi :3. II.CÁCH LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ :1. Tìm hiểu cách làm văn bản đề nghị ... VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VĂN BẢN ĐỀ NGHỊI . ĐẶC ĐiỂM CỦA VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ : 1 . Đọc các văn bản sau : 2.Trả lời câu hỏi :3. II.CÁCH LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ :1. Tìm hiểu cách làm văn bản đề nghị ... ĐiỂM CỦA VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ : 1 . Đọc các văn bản sau : 2.Trả lời câu hỏi :3. II.CÁCH LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ :1. Tìm hiểu cách làm văn bản đề nghị :2 . Dàn mục một văn bản đề nghị :3 ....
 • 19
 • 2,498
 • 3

Tài liệu Mẫu Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung pptx

Tài liệu Mẫu Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung pptx

Tài liệu khác

... phê duyệt báo cáo ĐTM; (5) Tên dự án đã được cấp quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM; (6) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án. Xin gửi đến … (3) … những hồ sau: - 01 (một) báo cáo đầu ... kỹ thuật điều chỉnh /dự án đầu tư điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của Dự án; - 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung bằng tiếng Việt. - 01 (một) bản sao báo cáo đánh ... liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đề nghị … (3) … thẩm định...
 • 3
 • 1,787
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008