ví dụ 1 thủ tục sắp xếp nổi bọt

Giáo trình công nghệ bê tông xi măng (tập 2) (tái bản) phần 2

Giáo trình công nghệ bê tông xi măng (tập 2) (tái bản) phần 2

Kiến trúc - Xây dựng

... nâng lấm gia trọng runíĩ lêii 18 5 Chưong 11 CÔNG NGHỆ SẢN XưẤT CÁC CẤư KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN DÂY CHUYỀN LIÊN TỤC PHƯƠNG PHÁP DÂY CHUYẾN LIÊN TỤC VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG Sản xuất cấu kiện bè tỏng ... bê tông cờt thép dạng cối khuôn (hình 12 - ) cho phép giảm lượng thép yêu cầu khoảng 45% Hình 12 .1 Sơ đổ tạo hình theo phương pháp hệ dài 19 7 Bệ (hình 12 -1) với diện tích tạo hình dạng băng bê ... tra cột trụ với tải trọng P: ơ= M ,k 1, 1P đây: M^: mômen cho phép cực đại tác dụng lên cột, kG.m ; k; số lượng cột mà tải trọng đồng thời tác dụng lên chúng 19 6 Nếu trị số thu lớn hơn, cánh tay...
 • 161
 • 96
 • 0

Vận dụng mô hình 5 lực lượng cạnh tranh đánh giá cường độ cạnh tranh của ngành du lịch việt nam liên hệ thực tiễn với ngành du lịch đà nẵng

Vận dụng mô hình 5 lực lượng cạnh tranh đánh giá cường độ cạnh tranh của ngành du lịch việt nam liên hệ thực tiễn với ngành du lịch đà nẵng

Kinh tế - Thương mại

... lịch Đà Nẵng năm 2 012 đạt 2.6 triệu lượt, tăng 12 % so với năm 2 011 đạt 10 3% kế hoạch đề Trong khách quốc tế ước đạt 6 31. 000 lượt, tăng 18 %; khách nội địa ước đạt triệu lượt, tăng 10 %; thu nhập xã ... đưa khách du lịch đến với Đà Nẵng truyền tải thông điệp đến khách hàng Họ sử dụng 11 Quản trị chiến lược 14 08SMGM 011 1 yếu tố tự nhiên nhân tạo thành phố nhằm đem lại thỏa mãn cho khách hàng, đồng ... hợp lại lớn Quản trị chiến lược 14 08SMGM 011 1 f, Tính đa dạng đối thủ cạnh tranh: Có nhiều doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực ngành du lịch Đà Nẵng, tính đa dạng đối thủ cạnh tranh cao, điều làm gia...
 • 12
 • 308
 • 0

Phân tích liên hệ thực tiễn trong 1 ngành để đánh giá cường độ cạnh tranh của ngành kinh doanh cụ thể, liên hệ tại May Việt Tiến

Phân tích liên hệ thực tiễn trong 1 ngành để đánh giá cường độ cạnh tranh của ngành kinh doanh cụ thể, liên hệ tại May Việt Tiến

Kinh tế - Thương mại

... trả đũa: tốc độ mãnh liệt việc trả đũa đối thủ làm nhụt chí đối thủ muốn gia nhập ngành Sự trả đũa mãnh liệt doanh nghiệp ngành có dự phần đáng kể ( dụ: có tài sản cố định với khả chuyển đối), ... làm rõ điểm mạnh điểm yếu công ty, lĩnh vực mà thay đổi chiến lược mang lại thành lớn 1. 1.Đe dọa gia nhập Đối thủ cạnh tranh tiềm doanh nghiệp không cạnh tranh ngành có khả gia nhập thị trường.Tầm ... khó phát thường không ý tới dụ phủ đặt quy định nghiêm ngặt điều kiện y tế điều kiện an toàn ngành điều làm tăng đồi hỏi vốn việc gia nhập nâng cao hàng rào gia nhập 1. 2 Đe dọa từ SP/DV thay...
 • 10
 • 397
 • 3

phân tích thực trạng cung cấp và đánh giá mức độ hài lòng của người dân trong việc sử dụng nước sạch của nhà máy nước cần thơ 2 – thành phố cần thơ

phân tích thực trạng cung cấp và đánh giá mức độ hài lòng của người dân trong việc sử dụng nước sạch của nhà máy nước cần thơ 2 – thành phố cần thơ

Kinh tế - Thương mại

... đối (%) 18 .932,9 19 .046,3 20.364,6 11 3,4 0,6 1. 318 ,3 6,9 17 . 211 ,7 17 . 314 ,9 18 .375,4 10 3 ,1 0,6 1. 060,6 6 ,1 172 ,1 173 ,1 198,9 1, 0 0,6 25,8 14 ,9 (Nguồn: Nhà máy nước Cần Thơ 2, 2 014 ) Từ bảng 4.6, ... 2 011 -2 013 tăng liên tục Năm 2 011 lượng nước xử lý 18 .932.881m3 lượng nước cung cấp có 17 . 211 ,7 nghìn m3 bị thất thoát đường truyền 17 2 ,1 nghìn m3 Năm 2 012 lượng nước xử lý cung cấp tăng lên 19 .046,3 ... 2 011 Năm 2 012 Năm 2 013 2 012 2 011 Tương Tuyệt đối đối (%) 2 013 /2 012 Tương Tuyệt đối đối (%) Số hộ sử dụng nước 28.258,0 29.096,0 30.273,0 838,0 2,79 1. 177,0 (hộ) Khối lượng nước (nghìn 9.890,0 10 .409,4...
 • 94
 • 165
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng phụ gia hóa dẻo và phụ gia khoáng đến hệ số cường độ ứng suất của bẻ tông cường độ cao

nghiên cứu ảnh hưởng phụ gia hóa dẻo và phụ gia khoáng đến hệ số cường độ ứng suất của bẻ tông cường độ cao

Kỹ thuật

... a, b vết nứt 18 Hình 2 .10 Mô hình vết nứt không liên tục 21 Hình 2 .11 Bế mặt tiếp xúc hạt c t liệu v xi măng 21 Hình 2 .12 Mô vùng FPZ bê tông 22 Hình 2 .13 Phân b tr ng ứng ... 5 .10 Giá trị KI bê tông không sử dụng phụ gia 75 Hình 5 .11 Giá trị KI bê tông sử dụng 0.5% phụ gia hóa h c .76 Hình 5 .12 Giá trị KI bê tông sử dụng 1% phụ gia hóa h c 76 Hình 5 .13 ... 28 51. 3 52 .1 54.2 49 .1 C 28 51. 3 54.6 58.4 56 .1 49.7 C 28 51. 3 57.3 60.3 ng độ (MP 56 53.4 53.8 58.8 50.5 ng độ (MP 56 53.4 55.8 62.3 54.6 50 .1 ) 90 54.2 55.2 60.2 52.3 ) 90 54.2 57 .1 63 .1 57.5...
 • 97
 • 224
 • 0

CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN CỦA BÊ TÔNG SỬ DỤNG SỢI POLYPROPYLENE VÀ SILICA FUME

CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN CỦA BÊ TÔNG SỬ DỤNG SỢI POLYPROPYLENE VÀ SILICA FUME

Báo cáo khoa học

... 36.4 35.7 32.3 S7 S8 S9 S10 S 11 S12 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 344 344 344 324.8 324.9 324.9 10 42 10 42 10 42 10 42 10 42 10 42 825.6 812 .2 798.9 818 804.7 7 91. 3 10 10 10 15 15 15 38.2 38.2 38.2 57.3 57.3 ... 364 364 364 Đá Cát (kg/m ) (kg/m3) 10 42 10 42 10 42 10 42 10 42 10 42 840.6 872.8 859.4 8 31. 2 819 .7 806.4 Silica fume Sợi % kg/m3 % kg/m3 0 5 0.0 0.0 0.0 19 .2 19 .2 19 .2 0.5 0.5 4.75 9.5 4.75 9.5 Cường ... hàm lượng thay đổi 0, Bảng 0.5, 1% silica fume với hàm lượng thay Bảng Cấp phối cường độ chịu nén (MPa) Nước STT (kg/m3) S1 S2 S3 S4 S5 S6 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 17 2 Xi măng (kg/m3) 382.2 382.2...
 • 6
 • 237
 • 0

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ TRONG CÁC KÊNH, HỒ ĐIỀU TIẾT NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴN

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ TRONG CÁC KÊNH, HỒ ĐIỀU TIẾT NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴN

Hóa học

... 679.8 10 10.7 612 .2 Trung M1 M2 M3 M4 906.3 215 0.4 19 83.5 2073.3 218 6.7 15 70 .10 919 .6 880 .1 1506.2 977.6 10 59.4 13 12.8 10 38.27 565.8 720 .1 798.2 10 89.7 14 28.9 9 41. 7 12 26.5 967.2 71 865.4 16 97.4 10 00 ... Cống Cống M1 Đợt 0.3832 0.3054 0.8 011 0. 218 1 0.3524 0.4 011 0.2036 0.3807 Đợt 0 .13 83 0 .17 42 0.3376 0 .15 87 0.2069 0.2435 0 .12 13 0 .19 72 Đợt 0.49 81 0.2273 0.2643 0.0794 0 .14 72 0 .10 69 0.0465 0 .19 56 Đợt ... nhiễm nguồn nước 1. 1 .1 Nguồn nước 1. 1 .1. 1 Nguồn nước ngầm (nước mặt đất) 1. 1 .1. 2 Nguồn nước mặt 1. 1 .1. 3 Nguồn nước đại dương 1. 1.2 Đánh giá chất lượng...
 • 61
 • 519
 • 2

Phân tích và đánh giá sự tác động của các nhóm lực lượng cạnh tranh trong ngành sữa Việt Nam.Từ đó đánh giá cường độ cạnh tranh?

Phân tích và đánh giá sự tác động của các nhóm lực lượng cạnh tranh trong ngành sữa Việt Nam.Từ đó đánh giá cường độ cạnh tranh?

Phân tích - Analysis

... dụng Do đó, đối thủ gia nhập phải thuyết phục kênh phân phối cách chấp nhận chia nhiều hoa hồng cho nhà phân phối, dẫn đến chi phí tăng cao hơn, khó để thực  Do đó, kết luận áp lực từ đối thủ ... học công nghệ, sản phẩm sữa có tác dụng làm đẹp cho người Nhu cầu tiêu dùng sữa ngày tăng  Trong năm qua, ngành sữa Việt Nam phát triển nhanh Nếu trước năm 19 90 nước có đến nhà sản xuất số tăng ... hình hóa ngành kinh doanh cho ngành kinh doanh phải chịu tác động ‘‘năm lực lượng cạnh tranh’’ 1. 1 Gia nhập tiềm (đe dọa gia nhập mới) Đặc điểm ngành sữa Việt Nam tăng trưởng ổn định, lợi nhuận...
 • 43
 • 3,097
 • 11

QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ NỀN ĐƯỜNG VÀ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG MỀM CỦA ĐƯỜNG Ô TÔ BẰNG THIẾT BỊ ĐO ĐỘNG FWD

QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ NỀN ĐƯỜNG VÀ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG MỀM CỦA ĐƯỜNG Ô TÔ BẰNG THIẾT BỊ ĐO ĐỘNG FWD

Cao đẳng - Đại học

... F 11 0 12 0 12 C 30 cm C 20 cm C 10 cm 40 10 0,7 30 C cm 0,8 0,9 1, 0 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 Nhiệt độ mặt đờng bê tông nhựa, độ C 22tcn 335-06 Hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ K (t) 16 0,4 0,6 0,8 1, 0 1, 2 1, 4 ... 280 240 200 16 0 12 0 800 4000 10 0 3200 80 2800 70 2400 60 2000 50 16 00 40 12 00 30 10 20 Mr do/ P 20 25 30 35 40 45 50 55 90 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 tổng chiều dày kết cấu mặt đờng - D 15 70 80 Hình ... K (t1 ) = d o ( 20) d o (t ) K (t ) = d o ( 20) d o (30) do(30) = d o ( 20 ) K (t1 ) = d o ( t ) K (t ) K (t ) 14 (10 ) Hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ K (t) 15 50 60 15 70 20 80 25 35 40 45 90 10 0...
 • 18
 • 322
 • 0

Báo cáo khoa học " ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG THEO CẤP ĐỘ BỀN VÀ MÁC BÊ TÔNG " ppt

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

... M600 B5 B7.5 B10 B15 B20 B25 B30 B40 B45 35 45 65 90 11 0 15 5 17 0 215 250 2.8 4.5 6.0 8.5 11 .5 14 .5 17 .0 22.0 25.0 Bảng cho thấy giá trị cường độ tính toán nén Rn (TCVN 5574 :19 91) Rb (TCXDVN 356:2005) ... 2 gần dụ: ứng với bê tông B 20 (M 250), Rn = 11 0 kg/cm , Rb = 11 ,5 MPa ( 11 5 kg/cm ); bê tông B 2 25 (M 350), Rn = 15 5 kg/cm , Rb = 14 ,5 MPa ( 14 5 kg/cm ); bê tông B 30 (M 400), Rn = 17 0 kg/cm ... 5574 :19 91 TCXDVN 356:2005 Mác bê tông (kg/cm ) – theo TCVN 5574 :19 91 Cấp độ bền bê tông (MPa) – TCXDVN 356:2005 Rn (kg/cm ) - theo TCVN 5574 :19 91 Rb (MPa) – theo TCXDVN 356:2005 M75 M100 M150...
 • 6
 • 2,458
 • 31

Xác định nội dung và tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện của nam vận động viên xe đạp đường trường lứa tuổi 16 - 18 trong giai đoạn chuyên môn hoá

Xác định nội dung và tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện của nam vận động viên xe đạp đường trường lứa tuổi 16 - 18 trong giai đoạn chuyên môn hoá

Tiến sĩ

... 2.06 12 3 18 9 5.2 0 .14 6.2 6.4 S 61 2.23 13 3 19 0 5.8 0.22 6.79 11 .8 7.9 7.53 7. 81 0.53 1. 06 9 .12 11 .64 0.45 >0.05
 • 15
 • 562
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG TRÊN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... 1, 07 1, 20 1, 34 1, 23 1, 44 1, 32 0,98 0,88 1, 12 1, 19 1, 06 1, 18 1, 66 1, 12 1, 22 1, 18 1, 31 1,52 1, 55 1, 53 1, 47 1, 16 1, 37 1, 64 1, 05 0, 91 1,63 1, 63 1, 63 1, 63 1, 63 1, 63 1, 63 1, 63 1, 64 1, 64 1, 64 1, 64 1, 64 ... 327 ,1 327 ,1 327 ,1 327 ,1 327 ,1 327,5 327,5 328,6 328,9 329,2 329,2 1, 19 1, 09 1, 16 0,98 1, 07 1, 10 1, 02 0,98 1, 16 1, 01 1,04 1, 04 1, 04 1, 06 1, 13 1, 63 1, 63 1, 63 1, 64 1, 64 1, 64 1, 64 1, 64 1, 64 1, 64 1, 64 ... 1, 33 1, 29 1, 24 1, 10 1, 04 1, 03 1, 28 1, 10 1, 29 1, 35 1, 06 1, 13 1, 05 1, 09 1, 02 1, 07 1, 54 1, 55 1, 55 1, 57 1, 59 1, 59 1, 59 1, 60 1, 60 1, 60 1, 61 1,62 1, 62 1, 62 1, 62 1, 62 16 ,86 20 ,10 15 ,09 8,65 8,89 4,88 6,23...
 • 8
 • 296
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Vận dụng lý thuyết phương pháp tiếp cận đa chỉ tiêu để đánh giá cường độ hoạt động trượt đất đá vùng đồi núi tây Thừa Thiên Huế" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... 0, 51 - 0,9 J = > 1, 3 J = 0, 91 - 1, 3 O J = 0 ,1 - 0,5 13 J < 0 ,1 Áp l c th y ñ ng, KG/cm2 1, 6 - 2,5 2,6 - 3,5 > 3,5 15 4 < 50 m 50 - 15 0 m 1 De = 0, 51 - 0,75 De > 1, 0 U De = 0,76 - 1, 0 19 De = 0,26 ... Quan Quan tr ng tr ng r t nhi u nhi u Quan tr ng b ng Quan tr ng v a 1/ 3 1/ 5 1/ 3 1/ 7 1/ 5 1/ 3 1/ 9 1/ 7 1/ 5 1/ 3 1. 787 4.676 9.533 16 .333 25.000 Quan tr ng c c kỳ Phương pháp trình phân tích c p b c ... Ker = 21 - 30% Ker = 11 - 20% Ker < 2,5 % I α = 16 - 250 α > 350 ð d c sư n d c α, ñ α = 26 - 350 1 21 - 40 % b dày t ng ph b b o hòa nư c 41 - 60 % b dày t ng ph b b o hòa nư c 15 3 61 - 80 %...
 • 10
 • 294
 • 2

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP ĐA CHỈ TIÊU ĐỂ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ HOẠT ĐỘNG TRƯỢT ĐẤT ĐÁ MỘT SỐ ĐOẠN TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG HCM QUA HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP ĐA CHỈ TIÊU ĐỂ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ HOẠT ĐỘNG TRƯỢT ĐẤT ĐÁ MỘT SỐ ĐOẠN TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG HCM QUA HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Địa lý - Địa chất

... >20 10 7 .10 794 16 .37544 M 01 107 .11 412 16 .369 51 M02 10 7 .12 030 16 .36625 M03 10 7 .12 579 16 .36095 M04 10 7 .13 5 41 16.35370 M05 10 7 .16 974 16 .33064 10 7 .18 965 16 . 311 53 10 7.24458 10 7.2 514 5 10 11 10 ,0 20,0 10 ,05,0 ... 15 ,3 16 ,4 14 ,5 2,6 2,7 3,2 2,5 3,7 13 ,4 0,8 0,7 10 7.30295 16 .18 298 M 11 O3 - S1 lđ2 6,0 2,9 5,6 3,0 8 ,1 12 ,1 26,5 11 ,8 21, 7 1, 3 1, 0 12 10 7.35788 16 .10 383 M12 13 10 7.38603 16 .10 5 81 M13 14 10 7.39496 ... 22 017 210 19 10 7 .10 794 16 .37544 10 7 .11 412 16 .369 51 107 .12 030 16 .36625 10 7 .12 579 10 7 .18 965 16 . 311 53 M07 M08 Sét pha màu đỏ vàng Sét pha màu xám vàng nâu đỏ 10 7.24458 16 25880 10 10 7.2 514 5 16 .25287 16 .22782...
 • 102
 • 459
 • 0

Đánh giá cường độ tái tạo bờ, bồi lắp lòng hồ chứa nước thủy điện a vương tỉnh quảng nam và đề xuất định hướng phòng chống

Đánh giá cường độ tái tạo bờ, bồi lắp lòng hồ chứa nước thủy điện a vương tỉnh quảng nam và đề xuất định hướng phòng chống

Địa lý

... u – th y văn .12 1. 2.2 .1 Khí h u 12 1. 2.2.2 Th y văn 15 1. 2.3 C u trúc ñ a ch t tính ch t lý c a ñ t ñá 16 1. 2.3 .1 ð c ñi m ñ a t ng 16 1. 2.3.2 Các ph c h magma ... .9 1. 2 ð c ñi m ñ a h t nhiên – k thu t khu v c vùng h th y ñi n A Vương 11 1. 2 .1 V trí ñ a lý – hành ñ a h t nhiên – k thu t khu v c vùng h th y ñi n A Vương 11 1. 2.2 ð ... 1. 1 T ng quan v tình hình nghiên c u, phòng ch ng tái t o b , b i l p lòng h ch a nư c 1. 1 .1 Tình hình nghiên c u, phòng ch ng tái t o b , b i l p lòng h th gi i .5 1. 1.2...
 • 7
 • 129
 • 1

Phân tích và đánh giá mức độ an toàn cuả kết cấu khung phẳng nhiều tầng trong trường hợp thiếu thông tin về tác động và đặc trưng của kết cấu

Phân tích và đánh giá mức độ an toàn cuả kết cấu khung phẳng nhiều tầng trong trường hợp thiếu thông tin về tác động và đặc trưng của kết cấu

Tiến sĩ

... 11 1 4 .1 Vớ d khung phng chu tỏc dng ca ti trng cú chu k 11 1 4 .1. 1 t bi toỏn 11 1 4 .1. 2 Gii theo thut toỏn kin ngh 11 2 4 .1. 3 Kim tra thut toỏn chng trỡnh 12 6 vi ... Hỡnh 3 .10 S m M 10 0 Hỡnh 3 .11 Trng hp a/l 10 2 Hỡnh 3 .12 Trng hp -l a/l 10 2 Hỡnh 3 .13 Biu bin thiờn lch Ps 10 3 Hỡnh 3 .14 Trng hp 10 5 Hỡnh 3 .15 Trng hp 10 6 Hỡnh 4 .1 H khung phng tng 11 1 Hỡnh ... =1 (1. 11) g (u ) = Mt khỏc, ta cú : n i =1 n n exp( u i2 ) = exp u i2 2 i =1 (1. 12) Do ú bi toỏn (1. 11) c vit li nh sau : u (1. 13) g (u ) = 2 ú u = u12 + u + + u n = n u i =1...
 • 224
 • 186
 • 0

LUẬN văn THẠC sĩ ĐÁNH GIÁ mức độ PHÙ hợp của hệ THỐNG QUẢN lý CHẤT LƯỢNG của TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG SO với ISO 9001 2008 và 10 TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH của BỘGIÁO dục và đào tạo

LUẬN văn THẠC sĩ ĐÁNH GIÁ mức độ PHÙ hợp của hệ THỐNG QUẢN lý CHẤT LƯỢNG của TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG SO với ISO 9001 2008 và 10 TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH của BỘGIÁO dục và đào tạo

Kinh tế

... 59 19 0 13 1 10 3 78 13 9 69 40 72 10 4 98 47 50 17 3 67 83 24 73 16 8 56 85 25 71 262 23 SỐ LƢỢNG HSSV CÓ VIỆC LÀM (Ngƣời) 59 19 0 13 1 88 77 13 9 59 33 60 95 79 38 29 13 5 48 50 20 58 12 4 42 51 20 49 11 8 ... 17 4238 010 1 TC Pháp luật 18 42 810 103 TC Hƣớng dẫn du lịch 19 42 510 308 TC Điện công nghiệp & Dân dụng 20 42 510 418 TC Công nghệ kỹ thuật môi trƣờng 21 423402 01 TC Tài ngân hàng 22 503403 01 CĐ Nghề ... 10 1. 2 QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG VÀ ISO 90 01: 2008 13 1. 3 CHẤT LƢỢNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG 17 1. 3 .1 Chất lƣợng giáo dục 17 1. 3.2 Tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng giáo dục...
 • 110
 • 175
 • 0

Phân tich, đánh giá mức độ đáp ứng của chương trình quan hệ công chúng (PR) của dòng sản phẩm sách tô màu của công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam với mục tiêu marketing, mục tiêu truyền thông

Phân tich, đánh giá mức độ đáp ứng của chương trình quan hệ công chúng (PR) của dòng sản phẩm sách tô màu của công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam với mục tiêu marketing, mục tiêu truyền thông

Kinh tế - Thương mại

... 15 TRUYỀN THÔNG MARKETING - http:/ /12 3doc.org/doc_search_title/2 711 81- tim-hieu-hoat-dong-quan-he-cong- - chung-cua-cong-ty-van-hoa-va-truyen-thong-nha-nam.htm http:/ /12 3doc.org/document/894 414 -luan-van-tinh-hinh-phat-trien-cua-hoatdong-pr-cua-cong-ty-co-phan-van-hoa-va-truyen-thong-nha-nam.htm? ... http:/ /12 3doc.org/documents/home/document_download.php? - id=2 711 81& t =14 45534706&aut=3de3ad2375087e762d26 916 e2048495e https://www.facebook.com/nhanampublishing?fref=ts http://www.nhanam.vn/ 16 DANH ... (đầu tháng năm 2 015 ) Tăng tỉ lệ người tiêu dùng toàn quốc yêu thích sử dụng sách tô màu lên 5% tháng (Tháng 10 , 11 , 12 năm 2 015 ) Các mục tiêu định hướng theo nhiệm vụ truyền thông thiết lập để truyền...
 • 17
 • 235
 • 1

Xem thêm