vài nét về tình hình hoạt động trong các năm qua của vụ huy động vốn

những nét cơ bản về hoạt động của vụ huy động vốn kho bạc nhà nước

những nét cơ bản về hoạt động của vụ huy động vốn kho bạc nhà nước

Quản trị kinh doanh

... Những nét hoạt động Vụ Huy động vốn Kho bạc Nhà nước Vụ huy động vốn thực nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển thông qua phát hành loại trái phiếu Vì hoạt động Vụ huy ... Bảng 1: Tổng vốn huy động so với nhiệm vụ giao Đơn vị: tỷ đồng Năm 2008 Năm 2009 62.300 106.000 Tổng vốn huy động 40.327 33.000 Tỷ lệ (huy động/ kế hoạch) 64,7% 31,1% Nhiệm vụ huy động vốn giao 16 ... 2.2.3 Quy trình xây dựng kế hoạch thực .15 2.3 Vài nét tình hình hoạt động năm qua Vụ Huy động vốn 15 2.3.1 Hoạt động nghiệp vụ 15 2.3.2 Công tác nghiên cứu, xây dựng...
 • 32
 • 388
 • 2

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số giải pháp triển khai thực hiện Đề án “Một cửa” liên thông hiện đại tại huyện Bảo Thắng

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số giải pháp triển khai thực hiện Đề án “Một cửa” liên thông hiện đại tại huyện Bảo Thắng

Khoa học xã hội

... huy n Bảo Thắng hoạt động độc lập, chuyên trách, liên thông phòng ban tiến tới chuyên nghiệp đại; tạo bước đột phá mạnh mẽ nhiệm vụ cải cách hành huy n năm 2015 năm Thông qua hoạt động phận cửa ... hành Các mục tiêu, yêu cầu hoạt động Bộ phận “một cửa” liên thông đại vào hoạt động phục vụ nhu cầu cầu tổ chức, cá nhân địa bàn huy n, cụ thể sau: Yêu cầu: Đảm bảo cho phận cửa UBND huy n Bảo ... học kinh nghiệm mô hình, hoạt động hiệu thực mô hình cửa liên thông UBND huy n để điều chỉnh hoạt động phận tiếp nhận, trả kết xã, thị trấn đảm bảo phù hợp hiệu Mục tiêu: Các thủ tục, quy trình...
 • 14
 • 3,762
 • 38

dục. Để góp phần tiếp tục phát triển giáo dục, việc tìm ra: "Một số biện pháp triển khai thực hiện xã hội hoá giáo dục ở huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ

dục. Để góp phần tiếp tục phát triển giáo dục, việc tìm ra:

Báo cáo khoa học

... luận trị, chuyên môn nghiệp vụ Công tác tuyên truyền giáo dục gặp khó khăn, biện pháp vận động giáo dục tuyên truyền thiếu động linh hoạt - Hình thức hoạt động loại hình giáo dục Các hình thức ... cộng đồng Các hình thức lớp ghép, lớp hoà nhập phát triển 27 - Huy động nguồn lực làm giáo dục Việc huy động nguồn lực từ dân chủ yếu đóng góp công lao động vật liệu sẵn có Việc huy động toàn xã ... độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy tình hình mới, có 50% số giáo viên đạt trình độ chuẩn đặc biệt bậc học Tiểu học Bảng 2.2: Đội ngũ GV huy n Thanh Sơn từ năm 2001 đến năm 2006...
 • 113
 • 995
 • 3

KHÓA TẬP HUẤN VỀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH TẠI TPHCM pptx

KHÓA TẬP HUẤN VỀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH TẠI TPHCM pptx

Quản lý nhà nước

... thiết lập mối quan hệ đối tác cơng tư với vốn hỗn hợp - Các sở ngành Thành phố : thực nghiên cứu kỹ thuật, - Các đối tác khác (nhà nước lẫn tư nhân) tham gia vào dự án Các quận /huy n quan quản lý ... ảnh hưởng đến tổ chức địa bàn, hoạt động quan quy hoạch khuyến khích nhiều chủ thể (nhà nước tư nhân) định đầu tư hành động thập kỷ qua Sau bầu cử địa phương năm 1989, ê-kíp lãnh đạo Cộng đồng ... sau năm xây dựng Cơ quan SEPAL đưa chế theo dõi việc triển khai thực quy hoạch để đảm bảo tính đồng hành động cập nhật đặn tùy theo diễn biến tình hình Ngày nay, phương thức quản lý điều hành hình...
 • 32
 • 413
 • 0

Bài giảng Đầu tư quốc tế Chương 5: Quản lý nhà nước trong giai đoạn triển khai, thực hiện dự án đầu tư

Bài giảng Đầu tư quốc tế Chương 5: Quản lý nhà nước trong giai đoạn triển khai, thực hiện dự án đầu tư

Quản lý nhà nước

... doanh nghiệp, Nghị định 108 văn có liên quan  Đối với DN có vốn nước ngoài: cần thông báo với quan quản lý nhà nước việc chuyển nhượng vốn  Thuế chuyển nhượng vốn có phát sinh lợi nhuận (4) Mua ... nước  Được trực tiếp tuyển dụng lao động (Các vấn đề liên quan: liên hệ Sở lao động thương binh xã hội)  Đăng ký danh sách nhân chủ chốt  Đối với lao động nước ngoài: đăng ký theo quy định ... nhập quan quản lý XNK (Bộ thương mại)  Việc đăng ký liên quan đến ưu đãi thuế NK  Đối với máy móc thiết bị nhập cần giám định quan phép (Bộ KH-CN-MT) Chuyển giao công nghệ  Chính phủ khuyến...
 • 23
 • 204
 • 0

Giải pháp đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Luật Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp

Giải pháp đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Luật Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp

Khoa học xã hội

... Thường vụ Quốc hội ban hành luật pháp lệnh thực Tổng cục Thuế thông qua quan thu trực thuộc Cục thuế, Chi cục Thuế; Tổng cục Hải quan thông qua quan trực thuộc Cục Hải quan, Chi cục Hải quan Đối ... thu năm sau cao năm trước lập cấu số thu có thu nợ năm 2012 Nếu tính số thu năm 2013 tách riêng số thu nợ tính đến 30/11/2013 đạt 75% so lập Phân tích tình hình quản lý thu thuế SDĐPNN qua hai năm ... khoản chi phí cho máy nhà nước nhu cầu chung xã hội Các khoản động viên qua thuế thể chế hoá luật Từ năm 1990 đến nay, trải qua 20 năm thực cải cách thuế, xây dựng hệ thống sách thuế bao quát hầu...
 • 31
 • 313
 • 1

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020

Khoa học tự nhiên

... lao động tăng 13,43% /năm với 10.402 ngƣời (năm 2011); tổng doanh thu bán hàng 4.613 tỷ đồng (năm 2011), tăng 27,75% /năm so với năm 2005 35 Toàn huy n Nhà Bè đến nay, có 10 chợ (có chợ hoạt động ... lúa đến năm 2020 không b Đất lâu năm - Theo tiêu phân bổ thành phố, diện tích đất trồng lâu năm địa bàn huy n Nhà Bè đến năm 2020 120 (giảm 999,25ha so với trạng năm 2010), nhu cầu huy n (huy n ... xã hội Trong giai đoạn vừa qua huy n Nhà Bè đƣợc quan tâm thành phố đầu tƣ hạ tầng kinh tế - xã hội khu công nghiệp Hiệp Phƣớc vào hoạt động; khu đô thị đƣợc triển khai,… nhân tố tác động mạnh...
 • 102
 • 397
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở huyện Châu Thành

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở huyện Châu Thành

Giáo dục học

... hút 76 lao động, số tiền 3,8 tỷ đồng (hiện toàn huy n có 1.036 sở, thu hút 6.914 lao động, tổng vốn 127 tỷ đồng) - Thương mại - dịch vụ: Hoạt động thương mại diễn bình thường, tình hình giá thị ... tế - xã hội huy n năm 2013 Hoạt động tham vấn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm, hàng năm huy n triển khai khuôn khổ dự án “Bạn hữu trẻ em” UNICEF tài trợ toàn địa bàn tỉnh Trong dự án ... cấp huy n họp, tham vấn bên liên quan để đề chương trình hành động xác định mục tiêu hành động * Thẩm định, phê duyệt giao kế hoạch cấp: - Tại kỳ họp cuối năm HĐND huy n, UBND huy n thông qua...
 • 32
 • 378
 • 1

Nghiên cứu những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các dự án xây dựng đường thuộc khu đô thị thành phố Bắc Ninh và giải pháp khắc phục

Nghiên cứu những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các dự án xây dựng đường thuộc khu đô thị thành phố Bắc Ninh và giải pháp khắc phục

Thạc sĩ - Cao học

... trớ) Mi tng quan t l v thnh phn cựng quan h tng h gia hai thnh phn ny luụn bin i theo thi gian, iu ny lm cho cnh quan kin trỳc luụn ng v phỏt trin 1.2.2 T chc khụng gian kin trỳc cnh quan a) T ... b cc cnh quan: Giỏ tr thm m ca khụng gian KTCQ c ngi cm th thụng qua cỏc giỏc quan, ú cm th bng th giỏc l ch yu V mt th giỏc, ba yu t cú nh hng ln n hiu qu cm nhn v l c s cho b cc cnh quan gm ... trỡnh, cụng trỡnh xõy dng a vo s dng Trong trng hp cn thit, ch u t quy nh v vic nghim thu i vi cỏc giai on chuyn bc thi cụng quan trng ca cụng trỡnh - Trong hp ng thi cụng xõy dng phi quy nh...
 • 138
 • 281
 • 0

Thực trạng và giải pháp triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu tại công ty Bảo hiểm Dầu khí Đông Đô.DOC

Thực trạng và giải pháp triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu tại công ty Bảo hiểm Dầu khí Đông Đô.DOC

Kế toán

... tu bin v thuyn viờn ti Vit Nam bao gm : C quan ng ký tu bin v thuyn viờn Trung ng t ti Cc Hng hi Vit Nam v cỏc C quan ng ký tu bin v thuyn viờn khu vc Hin cú c quan ng ký tu bin v thuyn viờn ... tr cú trỡnh chuyờn mụn tt, cú kh nng t chc v iu hnh tt cụng vic kinh doanh, cú ý v nhit huyt vo cỏc v trớ lónh o ch cht - Phỏt trin ngun nhõn lc sn cú thụng qua t o to bng vic khuyn khớch ton ... úng mt vai trũ quan trng, c coi l mch mỏu lu thụng ca thng mi quc t Theo s liu thng kờ cú ti 90% lng hng hoỏ c chuyờn ch bng ng bin vỡ chuyn bng ng bin cú nhiu u im nh : - Cú th chuyn c nhiu chng...
 • 79
 • 969
 • 3

Thực trạng và giải pháp triển khai sản phẩm, dịch vụ mobilebanking của hệ thống Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.pdf

Thực trạng và giải pháp triển khai sản phẩm, dịch vụ mobilebanking của hệ thống Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.pdf

Quản trị kinh doanh

... dòch vụ) - Các yếu tố hữu hình khác diện trình cung cấp dòch vụ  Phân loại theo mức độ sử dụng lao động cung cấp dòch vụ Có dòch vụ cần nhiều lao động cung cấp dòch vụ ca nhạc, bưu điện, dòch vụ ...  Phượng tiện hữu hình: phương tiện hữu hình dòch vụ thể qua ngoại hình, trang phục nhân viên phục vụ, trang thiết bò phục vụ cho dòch vụ 2.1.5 Quản lý chất lượng dòch vụ Một cách chủ yếu để tạo ... Nông Thôn vào hoạt động thức trở thành ngân hàng cấp I trực thuộc trung ương, có đấu riêng, hoạt động độc lập Tuy thành lập ngân hàng hoạt động hiệu Năm 2006 tổng nguồn vốn huy động ngân hàng...
 • 59
 • 763
 • 0

Định hướng và các giải pháp tài chính thực hiện Chương trình khuyến công để hỗ trợ phát triển công nghiệp tỉnh An Giang.pdf

Định hướng và các giải pháp tài chính thực hiện Chương trình khuyến công để hỗ trợ phát triển công nghiệp tỉnh An Giang.pdf

Kinh tế - Thương mại

... hỗ trợ vốn đầu tư cho sở sản xuất CN-TTCN (gọi tắt "Vốn khuyến công") Dựa vào số liệu thống kê qua năm để tìm mối tương quan vốn khuyến công với giá trị sản xuất CN-TTCN Gọi X : Vốn khuyến công ... mối tương quan vốn khuyến công vốn đầu tư doanh nghiệp (Xem chi tiết Phụ lục tính toán 2) 42 Dựa vào số liệu thống kê qua năm (1997-2005) để tìm mối tương quan vốn khuyến công với vốn đầu tư ... công nghiệp huy n, thị xã, thị trấn xã (gọi sở sản xuất công nghiệp nông thôn) tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế hoạt động dịch vụ khuyến công Nội dung hoạt động Chương trình khuyến công...
 • 125
 • 395
 • 0

Thực trạng và giải pháp triển khai có hiệu quả Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thực trạng và giải pháp triển khai có hiệu quả Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

... + Qua năm thực Chơng trình 135, tỷ lệ đói nghèo vùng Chơng trình 135 tỉnh (theo tiêu trí mới) năm qua, trung bình năm giảm 4-5% Năm 1999 tỷ lệ đói nghèo 41%, năm 2000 tỷ lệ đói nghèo 37,38%, năm ... đoạn I (1999-2000), năm 2001, việc giao kế hoạch đợc cáccơ quan TW triển khai sớm so với năm trớc tạo điều kiện cho địa phơng chủ động triển khai thực kế hoạch: * Nét tổ chức đạo năm 2001 + Chơng ... trơng ban quản lý dự án huy n, thị xã phân công cụ thể Kinh phí cho hoạt động 02 thành viên Trởng Ban quản lý dự án huy n, thị xã chi trả theo thời gian thực tế hoạt động năm, nguồn kinh phí mục...
 • 77
 • 739
 • 3

Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục đại học 2001 - 2005 ở Việt Nam

Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục đại học 2001 - 2005 ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... mức cao Năm 1997 so với năm 1996 tăng : 47,5% Năm 1998 tăng so với năm 1997 : 33,1% Năm 1999 tăng so với năm 1998 : 27,1% Bùi Thị Thanh Huy n 26 Lớp KTPT41A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Năm 2000 ... với khu vực giới Qua ta thấy năm lại kế hoạch năm Nhà Nớc phải huy động tốt nguồn vốn đầu t cho giáo dục nói chung giáo dục Đại học nói riêng Bùi Thị Thanh Huy n 44 Lớp KTPT41A Chuyên đề thực tập ... có nguồn thu từ hoạt động liên kết đào tạo với địa phơng, quan có nhu cầu đào tạo cán công nhân viên â Nguồn vốn nớc Vốn nớc đầu t cho giáo dục Đại học năm qua chủ yếu nguồn vốn hỗ trợ phát triển...
 • 76
 • 788
 • 0

Xem thêm