vài nét về quan hệ thương mại việt nam trung quốc

Thực trạng về quan hệ thương mại việt nam - trung quốc.doc

Thực trạng về quan hệ thương mại việt nam - trung quốc.doc

Kinh tế - Thương mại

... ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1 KHÁI QUÁT CƠ BẢN VỀ QUAN HỆ KINH TẾ - THƯƠNG MẠI VIỆTTRUNG Kể từ Việt Nam lập quốc, nhu cầu giao lưu tự nhiên cư dân hai nước, Vịêt Nam Trung Quốc sớm ... I : Các vấn đề quan hệ kinh tế quốc tế Chương II : Thực trạng quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc Chương III : Phương hướng triển vọng phát triển quan hệ thương mại hai nước CHƯƠNG ... bình thưòng hoá quan hệ Việt Nam đầu tư trị giá 240.000 USD Tỉnh Vân Nam - Trung Quốc III TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA QUAN HỆ KINH TẾ - THƯƠNG MẠI VIỆTTRUNG 30 Phát triển thương mại làm thúc đẩy...
 • 56
 • 1,213
 • 7

Nghiên cứu xây dựng các giải pháp khai thác chiến lược phát triển một trục hai cánh nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc.pdf

Nghiên cứu xây dựng các giải pháp khai thác chiến lược phát triển một trục hai cánh nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc.pdf

Kinh tế - Thương mại

... quan hệ thơng mại Việt Nam - Trung Quốc 42 2.1 Thực trạng quan hệ thơng mại ASEAN- Trung Quốc .42 2.1.1 Quan hệ thơng mại ASEAN Trung Quốc 42 2.1.2 Quan hệ thơng mại Việt Nam Trung Quốc ... đến quan hệ thơng mại Việt Nam - Trung Quốc 2.1 Thực trạng quan hệ thơng mại ASEAN- Trung Quốc 2.1.1 Quan hệ thơng mại ASEAN - Trung Quốc Trong nhiều năm qua, quan hệ ASEAN - Trung Quốc phát ... cầu nối quan trọng ASEAN Trung Quốc, Việt Nam có vị trí vô quan trọng sáng kiến hợp tác ASEAN Trung Quốc Việt Nam Trung Quốc hợp tác thực sáng kiến Hai hành lang, vành đai Trung Quốc Việt Nam nớc...
 • 152
 • 756
 • 4

Quan hệ thương mại Việt Nam- Trung Quốc, thực trạng và triển vọng

Quan hệ thương mại Việt Nam- Trung Quốc, thực trạng và triển vọng

Kinh tế - Thương mại

... tơng lai quan hệ kinh tế thơng mại Việt Nam - Trung Quốc Chơng II: Thực trạng quan hệ thơng mại Việt Nam - Trung Quốc I Thực trạng vấn đề xuất nhập Việt Nam - Trung Quốc Về xuất nhập ngạch Về xuất ... Các vấn đề quan hệ kinh tế quốc tế I Quan hệ kinh tế quốc tế Khái quát quan hệ kinh tế quốc tế Các lĩnh vực quan hệ kinh tế quốc tế Lợi so sánh quan hệ thơng mại Việt Nam - Trung Quốc II Dự báo ... hớng có triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc III/ Nhận xét, đánh giá chung quan hệ Việt Nam - Trung Quốc Những thành tựu quan hệ Việt Nam Trung Quốc thời gian qua cho thấy lãnh đạo...
 • 49
 • 1,780
 • 15

Một số khuyến nghị phát triển quan hệ thương mại Việt Nam- Trung Quốc

Một số khuyến nghị phát triển quan hệ thương mại Việt Nam- Trung Quốc

Kinh tế - Thương mại

... chương: Chương I: Tổng quan thị trường Trung Quốc cần thiết mở rộng mối quan hệ thương mại Việt Nam- Trung Quốc Chương II: Thực trạng mối quan hệ thương mại Việt Nam- Trung Quốc từ năm 1991 đến ... triển thương mại Việt NamTrung Quốc từ góc nhìn doanh nghiệp NỘI DUNG CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC VÀ SỰ CẦN THIẾT MỞ RỘNG MỐI QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VỚI TRUNG QUỐC I TỔNG QUAN VỀ TRUNG ... THIẾT MỞ RỘNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TRUNG QUỐC Lợi so sánh Việt Nam Trung Quốc Theo đánh giá chuyên gia kinh tế Việt Nam nước ngoài, Việt Nam có số lợi cạnh tranh sau: Việt Nam có nguồn...
 • 31
 • 556
 • 3

Nghiên cứu xây dựng các giải pháp khai thác chiến lược" Phát triển một trục hai cánh" nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc

Nghiên cứu xây dựng các giải pháp khai thác chiến lược

Báo cáo khoa học

... quan hệ thơng mại Việt Nam - Trung Quốc 42 2.1 Thực trạng quan hệ thơng mại ASEAN- Trung Quốc .42 2.1.1 Quan hệ thơng mại ASEAN Trung Quốc 42 2.1.2 Quan hệ thơng mại Việt Nam Trung Quốc ... đến quan hệ thơng mại Việt Nam - Trung Quốc 2.1 Thực trạng quan hệ thơng mại ASEAN- Trung Quốc 2.1.1 Quan hệ thơng mại ASEAN - Trung Quốc Trong nhiều năm qua, quan hệ ASEAN - Trung Quốc phát ... cầu nối quan trọng ASEAN Trung Quốc, Việt Nam có vị trí vô quan trọng sáng kiến hợp tác ASEAN Trung Quốc Việt Nam Trung Quốc hợp tác thực sáng kiến Hai hành lang, vành đai Trung Quốc Việt Nam nớc...
 • 152
 • 433
 • 0

Quan hệ thương mại việt nam trung quốc

Quan hệ thương mại việt nam  trung quốc

Kinh tế

... nhập kinh tế quốc tế 15 Ch-ơng Các giải pháp thúc đẩy quan hệ Th-ơng mại hàng hóa Việt Nam Trung quốc 3.1 Bối cảnh quan hệ th-ơng mại Việt nam Trung quốc 3.1.1 Trung Quốc Việt Nam thành viên ... tổng quát quan hệ th-ơng mại Việt Nam - Trung Quốc từ 1991 đến nay, đồng thời đ-a giải pháp nhằm phát triển quan hệ th-ơng mại Việt Nam - Trung Quốc năm tới, bối cảnh Việt Nam Trung Quốc thành ... xuất nhập Trung Quốc * Cán cân th-ơng mại hàng hóa nghiêng nhiều phía Trung Quốc: Trong quan hệ th-ơng mại hàng hóa Việt Nam Trung Quốc, lợi nghiêng phía Trung Quốc Giá trị nhập Việt Nam lớn gấp...
 • 24
 • 303
 • 0

QUAN HỆ THƯƠNG MAI VIỆT NAM TRUNG QUỐC ppsx

QUAN HỆ THƯƠNG MAI VIỆT NAM TRUNG QUỐC ppsx

Cao đẳng - Đại học

... Năm 2007 61,8% Nếu kể thương mại dịch vụ, bao gồm ngân hàng, du lịch, viễn thông mua điện chắn thâm hụt thương mại Việt Nam cao số liệu Hải quan Việt Nam Hải quan Trung Quốc công bố Mặc dù có ... triển Trung Quốc để tăng kim ngạch xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, quản lý tốt thương mại biên mậu, xử lý tốt vấn đề tranh chấp thương mại, trao đổi thương mại sở quan hệ kinh doanh thương mại bình ... nghiệp nước ta làm từ thị trường 4 - Về cán cân thương mại Việt Nam với Trung Quốc Các kết tính toán từ số liệu thống kê xuất nhập hàng hóa Việt Nam với Trung Quốc bảy năm gần cho thấy, từ xuất...
 • 10
 • 274
 • 0

QUAN HỆ THƯƠNG MAI VIỆT NAM TRUNG QUỐC_2 ppt

QUAN HỆ THƯƠNG MAI VIỆT NAM TRUNG QUỐC_2 ppt

Cao đẳng - Đại học

... Năm 2007 61,8% Nếu kể thương mại dịch vụ, bao gồm ngân hàng, du lịch, viễn thông mua điện chắn thâm hụt thương mại Việt Nam cao số liệu Hải quan Việt Nam Hải quan Trung Quốc công bố Mặc dù có ... triển Trung Quốc để tăng kim ngạch xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, quản lý tốt thương mại biên mậu, xử lý tốt vấn đề tranh chấp thương mại, trao đổi thương mại sở quan hệ kinh doanh thương mại bình ... 4 - Về cán cân thương mại Việt Nam với Trung Quốc Các kết tính toán từ số liệu thống kê xuất nhập hàng hóa Việt Nam với Trung Quốc bảy năm gần cho thấy, từ xuất...
 • 9
 • 230
 • 0

QUAN HỆ THƯƠNG MAI VIỆT NAM TRUNG QUỐC_1 pptx

QUAN HỆ THƯƠNG MAI VIỆT NAM TRUNG QUỐC_1 pptx

Cao đẳng - Đại học

... triển thị trường - Về cấu hàng hóa xuất Việt Nam sang Trung Quốc Hiện nay, Trung Quốc bạn hàng nhập số cao su, hạt điều, thứ thuỷ sản, nước nhập 56% giá trị rau tươi xuất Việt Nam Ngoài ra, số ... qua, kim ngạch buôn bán hai chiều Việt Nam Trung Quốc tăng bình quân 23,36%/năm, liên tục ba năm gần đây, Trung Quốc thay Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn nước ta Năm 2007, kim ngạch ... điều đáng nói Việt Nam giữ xuất siêu năm 2000 (ngoại lệ năm 1998 nhập siêu 74,9 triệu USD Bảng 1: Kim ngạch XNK Việt Nam - Trung Quốc phân theo kế hoạch năm Từ năm 2000, thương mại hai nước bắt...
 • 7
 • 229
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc thành hình mẫu của quan hệ hữu nghịvà hợp tác trong thế kỷ XXI " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... nước đặt Về cán cân thương mại Việt Nam với Trung Quốc Giai đoạn 1991 – 1995, tổng xuất siêu Việt Nam Trung Quốc 298,5 triệu USD, chiếm 46,8% so với kim ngạch xuất Việt Nam vào Trung Quốc Giai ... Nếu kể thương mại dịch vụ, bao gồm ngân hàng, du lịch, viễn thông mua điện chắn thâm hụt thương mại Việt Nam cao số liệu Hải quan Việt Nam Hải quan Trung Quốc công bố Nếu thâm hụt thương mại số ... tồn phát triển bên cạnh Trung Quốc Việt Nam cần phải xây dựng tinh thần làm cho Việt Nam khác với Trung Quốc làm để Việt Nam cạnh tranh với Trung Quốc Khai thác ưu Việt Nam với tư cách nước nhỏ...
 • 24
 • 342
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc rừ khi bình thường hóa đến nay " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... trng quan Nghiên cứu trung quốc số 3(82)-2008 hệ thơng mại hai nớc thời gian qua, cho giúp góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ Việt Nam Trung Quốc thời gian tới II Đặc trng thơng mại Việt Nam Trung ... Trung Quốc Kim ngạch thơng mại song phơng tăng nhanh a Giai đoạn 1991-2000 Kể từ sau bình thờng hoá, với phát triển quan hệ hữu nghị Trung Quốc Việt Nam, quan hệ thơng mại Việt Nam Trung Quốc ... liệu Trung Quốc cho Việt Nam nhập siêu từ hai nớc thực bình thờng hoá quan hệ Còn số liệu Việt Nam lại cho năm 90 kỷ XX, Việt Nam xuất siêu sang thị trờng Trung Quốc Đến năm đầu kỷ XXI, Việt Nam...
 • 15
 • 270
 • 1

quan hệ thương mại việt nam- trung quốc trong giai đoạn từ 1975 đến nay

quan hệ thương mại việt nam- trung quốc trong giai đoạn từ 1975 đến nay

Khoa học xã hội

... thương mại Việt- Trung thấp, chưa thể hết tiềm hai nước, chưa tương xứng với quan hệ trị Việt Nam- Trung Quốc Cơ sở phát triển quan hệ thương mại Việt- Trung vững chắc, có nhân tố khách quan nhân ... kỷ XXI động lực thúc đẩy quan hệ thương mại Việt NamTrung Quốc phát triển theo hướng lâu dài, bền vững toàn diện sâu sắc Thứ năm, Trung Quốc, Hiệp định thương mại Việt NamHoa Kỳ có hiệu lực mở ... 2000 II TÌNH HÌNH MẬU DỊCH VIỆT TRUNG TRƯỚC NĂM 1991 Năm 1952, quan hệ thương mại Việt Nam- Trung Quốc thức xác lập Năm 1960, kim ngạch buôn bán hai chiều Việt Nam- Trung Quốc đạt 5,4 triệu USD,...
 • 13
 • 369
 • 0

Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc qua biên giới trên bộ

Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc qua biên giới trên bộ

Kinh tế

... với Trung Quốc hệ thống cửa biên giới ……….29 2.2 HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUA BIÊN GIỚI TRÊN BỘ VIỆT NAMTRUNG QUỐC ……………………………………30 2.2.1 Vài nét quan hệ thương mại Việt NamTrung Quốc ….30 2.2.1.1 ... ảnh hưởng đến quan hệ thương mại qua biên giới Việt NamTrung Quốc …………… 73 3.1.2 Những dự báo triển vọng phát triển quan hệ thương mại hàng hóa qua biên giới Việt Nam- Trung Quốc ………….77 3.1.2.1 ... động thương mại Việt Nam- Trung Quốc qua biên giới Những đóng góp luận văn - Làm rõ thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam- Trung Quốc qua biên giới vai trò phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam nói...
 • 109
 • 615
 • 5

Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc

Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc

Kinh tế

... HểA VIT NAM TRUNG QUC 65 3.1 BI CNH MI TRONG QUAN H THNG MI VIT NAM TRUNG QUC 65 3.1.1 TRUNG QUC V VIT NAM U L THNH VIấN CA WTO 65 3.1.2 TRUNG QUC V VIT NAM U THAM ... Tõy Nam Trung Quc qua Vit Nam n mt s nc ASEAN gn hn nhiu so vi i lc a Trung Quc Võn Nam v Qung Tõy li l ca ngừ thng mi chớnh gia Trung Quc v Vit Nam, gia Trung Quc vi ASEAN thụng qua Vit Nam ... Bảng 2.3 : Một số mặt hàng xuất chủ yếu Việt Nam sang Trung Quốc giai đoạn 1996-2000 .45 Bảng 2.4 : Một số mặt hàng xuất chủ yếu Việt Nam sang Trung Quốc giai đoạn 2001-2007 .47...
 • 103
 • 366
 • 0

Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốctt.PDF

Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốctt.PDF

Kinh tế

... kinh tế quốc tế 17 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY QUAN HỆ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VIỆT NAMTRUNG QUỐC 3.1 BỐI CẢNH MỚI TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAMTRUNG QUỐC 3.1.1 Trung Quốc Việt Nam thành ... lý luận thực tiễn thương mại quốc tế Chương 2: Thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam- Trung Quốc từ 1991 đến Chương 3: Các giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam- Trung Quốc CHƯƠNG CƠ SỞ ... PHÁP THÚC ĐẨY QUAN HỆ HƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VIỆT NAMTRUNG QUỐC 65 3.1 BỐI CẢNH MỚI TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAMTRUNG QUỐC 65 3.1.1 TRUNG QUỐCVIỆT NAM ĐỀU LÀ THÀNH...
 • 31
 • 269
 • 0

Quan hệ thương mại việt nam - trung quốc

Quan hệ thương mại việt nam - trung quốc

Kinh tế - Thương mại

... TRẠNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆTTRUNG VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆT NAM CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆT NAM 2.1 THỰC TRẠNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAMTRUNG QUỐC ... TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT - TRUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT - TRUNG Do vị trí địa lý gần nhiều nét tương đồng lịch sử, văn hóa, chế độ xã hội, từ lâu Việt Nam Trung ... 1991 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT - TRUNG VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆT NAM 2.1 THỰC TRẠNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAMTRUNG QUỐC8 2.1.1 Xuất nhập 2.1.2...
 • 44
 • 211
 • 0

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAMTRUNG QUỐC QUA BIÊN GIỚI TRÊN BỘ

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC QUA BIÊN GIỚI TRÊN BỘ

Kinh tế - Thương mại

... cửa quốc tế, quốc VIỆT NAMTRUNG QUỐC 2.2.1 Vài nét quan hệ thương mại Việt NamTrung Quốc 2.2.1.1 Kim ngạch xuất nhập Theo dự báo Bộ Công thương giai đoạn 2006-2010 Hiện nay, Trung Quốc ... đề tài Quan hệ thương mại Việt Nam- Trung Quốc qua biên giới bộ” tác giả lựa chọn làm luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu Liên quan đến chủ đề quan hệ thương mại qua biên giới Việt Nam với ... USD 3.1 TRIỂN VỌNG PHÁT TRIÊN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI QUA BIÊN GIỚI TRÊN BỘ GIỮA VIỆT NAMTRUNG QUỐC tăng 28,4% so với năm 2007 Bảng 2.1: Thương mại Việt Nam- Trung Quốc 1991-2008 Đơn vị : triệu...
 • 14
 • 216
 • 0

Xem thêm