vài nét về quận 10 thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận 10, thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận 10, thành phố hồ chí minh

Khoa học xã hội

... mô hiệu trình đổi phương pháp dạy học trường THCS địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 1.4 Bản thân công tác quận 10, thành phố Hồ Chí Minh từ 1990 2012 (22 năm), có năm đứng lớp giảng dạy, 14 ... quận 10, thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Xây dựng sở lý luận vấn đề đổi quản lý đổi PPDH 5.2 Điều tra thực trạng quản lý đổi PPDH trường THCS địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh ... HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH _ 2.1 Khái quát Giáo dục - Đào tạo địa bàn Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh Cùng với đà tăng trưởng kinh...
 • 97
 • 446
 • 1

Một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông quận 10 thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông quận 10  thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... truyền thống lịch sử, văn hóa, giáo dục Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 31 2.2 Thực trạng hoạt động dạy học trường trung học phổ thông Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 41 2.3 Đánh giá chung ... trường trung học phổ thông Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 69 2.4 Nguyên nhân thực trạng quản lý hoạt động dạy học trường trung học phổ thông Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 71 Chương Các giải ... thông Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp quản lý hoạt động dạy học giáo viên trường trung học phổ thông Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Giả...
 • 111
 • 662
 • 5

Xây dựng và quy hoạch phát triển giáo dục tiểu học và trung học cơ sở quận 10, thành phố hồ chí minh giai đoạn 2011 đến 2020 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Xây dựng và quy hoạch phát triển giáo dục tiểu học và trung học cơ sở quận 10, thành phố hồ chí minh giai đoạn 2011 đến 2020 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... Thành phố Hồ Chí Minh 2.1 1.1.1 Vài nét Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh Lãnh đạo Đảng, Chính quyền Quận 10 quan tâm, đầu tư kinh phí, sở vật chất nhiều cho ngành giáo dục Tuy nhiên, Quận 10 quận ... Phòng Giáo dục Đào tạoQuận 10, thành phố Hồ Chí Minh đơn vị mạnh Ngành Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh Với thành tích bật nêu sau: Đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh thực hoàn thành công tác chống ... cư, dân số nguồn nhân lực 2.1.1.1 Đặc điểm địa lý Quận 10 quận số 24 quận, huyện trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh Với lợi quận trung tâm thành phố, có tổng diện tích tự nhiên 571,81 (theo số liệu...
 • 131
 • 598
 • 0

Một số giải pháp giáo dục đạo đức cho trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non quận 10 thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp giáo dục đạo đức cho trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non quận 10 thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... NON QUẬN 10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa giáo dục quận 10, thành phố Hồ Chí Minh: Quận 10 quận nội thành, trung tâm thành ... NON QUẬN 10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .45 2.1.Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa giáo dục quận 10, thành phố Hồ Chí Minh: 45 2.2.Một số nét trường ... dục đạo đức cho trẻ trường Mầm non quận 10, thành phố Hồ Chí Minh • Đề xuất giải pháp quản lý giáo dục đạo đức cho trẻ trường Mầm non quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 5 Phương pháp nghiên cứu: 6.1...
 • 130
 • 963
 • 2

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông quận 10, thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông quận 10, thành phố hồ chí minh

Khoa học xã hội

... hình thành phát triển trước hết phải nói đến tư tưởng quan điểm giáo dục chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969) Hồ Chí Minh có luận điểm sáng tạo góp phần phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin Hồ Chí Minh ... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THÀNH VINH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHUYÊN NGÀNH: Quản lý giáo dục ... tiễn Giáo dục Đào tạo Quận đặt vấn đề xúc phải giải Vì vậy, việc nghiên cứu, đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường THPT Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cần thiết Nghiên...
 • 35
 • 712
 • 6

thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non công lập tại quận 10, thành phố hồ chí minh

thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non công lập tại quận 10, thành phố hồ chí minh

Kinh tế - Quản lý

... CÔNG LẬP TẠI QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Vài nét Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh Quận 10 quận số 24 quận, huyện trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh Với lợi quận trung tâm thành phố, có tổng ... LẬP TẠI QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 31 T T 2.1 Vài nét Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh 31 T T 2.2 Vài nét quan Phòng Giáo dục Đào tạo Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh ... P.GD&ĐT Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đơn vị mạnh Ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh Với thành tích bật nêu sau: - Đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh thực hoàn thành công tác chống mù chữ (1990) hoàn thành...
 • 97
 • 1,798
 • 5

thực trạng quản lí hoạt động dạy học cá thể hóa ở các trường tiểu học quận 10 thành phố hồ chí minh

thực trạng quản lí hoạt động dạy học cá thể hóa ở các trường tiểu học quận 10 thành phố hồ chí minh

Kinh tế - Quản lý

... TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Khái quát giáo dục tiểu học Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh mẫu nghiên cứu 2.1.1 Giới thiệu giáo dục Quận 10 bậc tiểu học Quận 10, Tp.HCM 2.1.1.1 ... tích trên, với kinh nghiệm qua 10 năm dạy tiểu học, chọn nghiên cứu đề tài: “Thực trạng quản lí hoạt động dạy học cá thể hóa trường tiểu học Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn góp phần ... nhiều đơn vị, cá nhân Trước tiên, xin chân thành cảm ơn Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Điều hành Chương trình 500 thạc sĩ - tiến sĩ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho tham dự lớp Cao học...
 • 125
 • 568
 • 1

khảo sát tình hình buôn bán hàng rong tại quận 10, thành phố hồ chí minh

khảo sát tình hình buôn bán hàng rong tại quận 10, thành phố hồ chí minh

Kinh tế - Quản lý

... trạng buôn bán hàng rong quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 2.1 Sự tồn khách quan hoạt động buôn bán hàng rong Cùng với trình đô thị hóa công nghiệp hóa mạnh mẽ, Thành phố Hồ Chí Minh năm thu hút hàng ... viên Lê Thị Riêng) quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Tổng số phiếu thu về: 115 Số phiếu hợp lệ: 108 2.2.1 Phân tích kết khảo sát qua câu hỏi đóng  Về thời gian buôn bán địa bàn quận 10 Bảng số liệu ... tiêu biểu Tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/ /2009 vừa diễn buổi Hội thảo : Hàng rong- Thực trạng giải pháp Đây vấn đề không mới, đến toán khó đô thị lớn , đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh Tại hội...
 • 60
 • 698
 • 2

công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ubnd quận 10, thành phố hồ chí minh

công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ubnd quận 10, thành phố hồ chí minh

Kinh tế - Quản lý

... DOANH TẠI QUẬN 10 I\ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- XÃ HỘI QUẬN 10 Quận 10 Quận trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh Với tổng diện tích khoảng 5.7 km2 chia thành 15 phường, với dân số khoảng 235.231 người ,thành phần ... Quận 10 Trong thời gian tháng phòng kinh tế quận 10 công việc sinh viên thực sau: - Xác đònh chuyên đề thực tập “ Công tác quản lý nhà nước doanh nghiệp quốc doanh Quận 10, Thành phồ Hồ Chí Minh. ” ... thành phố Hồ Chí Minh. ” Sinh viên thực : NGUYỄN QUÝ THANH Lớp ĐHHC KS2A Học viện Hành Quốc gia Đơn vò thực tập : Phòng kinh tế- UBND Quận 10 Trưởng đoàn : TS Phạm Thò Bích Hoa THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH...
 • 29
 • 464
 • 0

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Kho bạc nhà nước Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Kho bạc nhà nước Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế

... ho c ch nghiên c u m t ho c m t vài b ph n h th ng Qua trình công tác t i Kho b c nhà n c qu n 10 v i nh ng ki n th c c th y cô tr ng i h c kinh t thành ph H Chí Minh trang b hai n m theo h c cao ... hàng, vi t di n àn Kho b c thành ph H Chí Minh hai n m 2009-2 010 ph ng pháp c s d ng nghiên c u tài Ph m vi nghiên c u: Mô t h th ng ki m soát n i b c a KBNN qu n 10 TPHCM K t c u ch tài: Ngoài ... t th ua, v i Kho b c Nhà n c thu c qu n a bàn Thành ph H Chí Minh, Ban giám c yêu c u mong mu n Kho b c Nhà n c Qu n 10 t c v trí cao nh t có th Chính l ó cán b công ch c làm vi c v i tinh th...
 • 117
 • 255
 • 1

Một số giải pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường Trung học cơ sở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Một số giải pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường Trung học cơ sở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội

... TẠI QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Khái quát tình hình giáo dục đào tạo Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 2.1.1 Khái quát tình hình giáo dục Quận 10 2.1.1.1 Hệ thống trường THCS địa bàn quận 10 ... TRƯỜNG THCS TẠI QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 26 2.1 Khái quát tình hình giáo dục đào tạo Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 26 2.1.1 Khái quát tình hình giáo dục Quận 10 26 2.1.2 Thực ... động GDHN cho HS THCS quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Luận văn đề xuất số giải pháp mang tính cần thiết khả thi quản lý hoạt động GDHN cho HS THCS quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đạt mục tiêu...
 • 105
 • 411
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội

... lớp cho ngành GD Quận 10 Trên địa bàn Quận 10 kênh, rạch Ngoài hồ Kỳ Hòa số hồ nhỏ khác, Quận 10 nơi chứa nước mặt Thoát nước Quận 10 mùa mưa chảy qua Quận 3, rạch Nhiêu Lộc, qua Quận kênh Bến Nghé, ... NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa, GD Quận 10, TP.HCM 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, ... ngũ giáo viên trung học phổ thông Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV THPT Quận 10, TP.HCM thời gian tới Khách thể...
 • 111
 • 531
 • 0

Một số giải pháp quản lý chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ từ 1 đến 3 tuổi ở các trường mầm non quận 10, thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp quản lý chất lượng chăm sóc  nuôi dưỡng trẻ từ 1 đến 3 tuổi ở các trường mầm non quận 10, thành phố hồ chí minh

Thạc sĩ - Cao học

... TRƯỜNG MẦM NON QUẬN 10, TP HỒ CHÍ MINH Khái quát vài nét quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Thực trạng chất lượng CS – nuôi dưỡng trẻ từ đến tuổi trường MN quận 10, Tp Hồ Chí Minh 2.2.1 Về chất lượng ... non quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 15 Chương 3: Một số giải pháp quản lý chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ từ đến tuổi trường mầm non quận 10, thành phố Hồ Chí Minh CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ... trẻ trường mầm non quận 10, thành phố Hồ Chí Minh Trên sở đó, đề số giải pháp quản lý chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ từ đến tuổi trường mầm non quận 10, thành phố Hồ Chí Minh Cấu trúc luận...
 • 119
 • 563
 • 1

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo mên trung học phố thông quận 10, thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo mên trung học phố thông quận 10, thành phố hồ chí minh

Sư phạm

... lớp cho ngành GD Quận 10 Trên địa bàn Quận 10 kênh, rạch Ngoài hồ Kỳ Hòa số hồ nhỏ khác, Quận 10 nơi chứa nước mặt Thoát nước Quận 10 mùa mưa chảy qua Quận 3, rạch Nhiêu Lộc, qua Quận kênh Ben Nghé, ... lượng đội ngũ giáo Mên trung học phố thông Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV THPT Quận 10, TP.HCM thời gian tới Khách ... Thực trạng mạng lưới trường lớp Quận 10 Năm 2007, ngành GD & Đào tạo Quận 10 Quận ủy, UBND Quận 10 phê duyệt Mạng lưới trường lớp từ năm 2005 đến năm 2 010- 2015-2020 Quận bước cải tạo, mở rộng, nâng...
 • 94
 • 230
 • 2

giải pháp quản lý hoạt động giáo dục hirứng nghiệp ở các truờng Trung học cơ sở Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

giải pháp quản lý hoạt động giáo dục hirứng nghiệp ở các truờng Trung học cơ sở Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Sư phạm

... THCS TẠI QUẬN 10, THÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINH .26 2.1 Khái quát tình hình giáo dục đào tạo Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 26 2.1.1 K hái quát tình hình giáo dục Quận 10 ... nghiệp trirờng Trung học sở Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 5.3 Đề xuất số giải pháp quản lý hoạt động giáo dục hirứng nghiệp truờng Trung học sở Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh Phương pháp nghiên ... động GDHN cho HS THCS quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Luận văn đề xuất số giải pháp mang tính cần thiết khả thi quản lý hoạt động GDHN cho HS THCS quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đạt đuợc mục...
 • 87
 • 367
 • 1

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vôn mua nhà ở của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP á châu khu vực quận 10 thành phố hồ chí minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vôn mua nhà ở của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP á châu khu vực quận 10 thành phố hồ chí minh

Kinh tế

... NGă TÀI CHÍNH I H C TÀI CHÍNH ậ MARKETING  BÙI TH TRÀ MY NHăH CÁC Y U T V N MUA NHÀ NGă N QUY Tă NH VAY C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU KHU V C QU N 10 THÀNH PH H CHÍ MINH Chuyên ... i dân t i thành ph cătaăđangăngƠyăcƠngătr nên b c thi t,ăđ c bi t t i thành ph l nănh ăHƠă N i thành ph H Chí Minh Theo th ng kê, tính riêng t i TP.HCM v i dân s tri u ng i có kho ng 100 .000ăgiaăđìnhătr ... hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP Á Châu khu v c qu n 10, Thành ph H Chí Minh 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U C năc vào tình hình ho tăđ ng chi năl 10, TP HCM lu năv nănghiênăc uăđ c phát tri n c a ACB...
 • 156
 • 331
 • 2

Xem thêm