vài nét về quá trình thành lập và sản xuất kinh doanh của xí nghiệp sông đà 12 6

KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.06.DOC

KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 8.06.DOC

Kế toán

... chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp Sông đà 8. 06 I Quá trình hình thành phát triển nghiệp Sông đà 8. 06 nghiệp Sông đà 8. 06 đợc thành ... 3.425.372.825 12. 63 7 .60 5 3. 412. 735.220 3.425.372.825 4.599.051.425 4.599.051.425 (1.1 86. 3 16 205 ) (1.173 67 8 .60 0) 26. 270.8 16 26. 270.8 16 193.005.2 46 205 .64 2.851 (1.405.592. 267 ) (1.405.592. 267 ) 06 +Thuế ... 10.517.497. 812 4.999.573. 712 Tỷ lệ (%) 190 ,6 05 06 07 11.572.718 1.744.092 9.828 .62 6 7.541.458 -4.0 31 26 65 , 16 10 5.5 06. 351.382 10.509.9 56. 354 5.00 360 4972 190,8 11 20 4. 864 . 364 . 367 64 1.987.015...
 • 23
 • 1,088
 • 2

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TM XNK DVD

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TM và XNK DVD

Kế toán

... 205. 360 .000 2. 962 .9 16. 5 26 3 .64 5 .65 7.0 86 Tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh Công ty 3.1 Đặc điểm sản xuất quy trình công nghệ Công ty TNHH TM XNK DVD có hình thức hoạt động sản xuất kinh doanh ... thức tổ chức sản xuất phù hợp với kết cấu sản xuất tình hình thực tế sản xuất Công ty Ta khái quát thành sơ đồ đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty gắn với qúa trình sản xuất Tổ chức ... cho qua trình sản xuất phân xưởng như: phận kho tàng, phận vận chuyển phận tính sản xuất nhà ăn, y tế Công ty áp dụng hình thức tổ chức sản xuất theo dạng sản xuất gián đoạn, tức giao công vài mặt...
 • 15
 • 363
 • 0

PHÂN TÍCH HÌNH THÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU TEXTACO NĂM 1997

PHÂN TÍCH HÌNH THÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU TEXTACO NĂM 1997

Quản trị kinh doanh

... -531. 565 .800 1.0 96. 751.350 1.0 96. 751.350 -89. 769 .033 Tr trc cho ngi bỏn 362 .67 0.000 - 362 .67 0.000 Cỏc khon phi thu khỏc 24 .63 2 .60 0 4.835.525 -19.7 96. 075 -59.330.700 -59.330.700 114.587.822 1. 266 . 466 .200 ... 364 7 56 1177 Doanh thu xut khu 67 70 8879 108 06 11833 7059 9243 11 562 13010 Tng doanh thu Biểu đồ biểu diễn tỷ trọng kinh doanh nước xuất nghiệp TEXTACO 13010 14000 11833 11 562 120 00 108 06 ... 23.040 3.879 16, 83 153 .60 0 - Giỏ thnh ton b 26. 919 179. 460 25. 860 16, 83 Khon mc chi phớ Qun õu 19 96 TH 1997 TH + % - Nguyờn liu 65 .229 71.722 6. 493 9,95 - Tin lng 8.149 7. 363 -7 86 - CF sn xut...
 • 21
 • 254
 • 0

Phân tích hình thành hoạt động sản xuất kinh doanh của nghiệp may xuất khẩu TEXTACO năm 1997

Phân tích hình thành hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp may xuất khẩu TEXTACO năm 1997

Kế toán

... 364 7 56 1177 Doanh thu xut khu 67 70 8879 108 06 11833 7059 9243 11 562 13010 Tng doanh thu Biểu đồ biểu diễn tỷ trọng kinh doanh nước xuất nghiệp TEXTACO 13010 14000 11833 11 562 120 00 108 06 ... 952.487.142 -531. 565 .800 Phi thu ca khỏch hng 1.0 96. 751.350 1.0 96. 751.350 -89. 769 .033 Tr trc cho ngi bỏn 362 .67 0.000 Cỏc khon phi thu khỏc 24 .63 2 .60 0 - 362 .67 0.000 4.835.525 -19.7 96. 075 -59.330.700 ... Chic O JACKET QUN U 537 .60 0.000 331.149.000 51.798.500 74.021.500 4 56. 960 .000 80 .64 0.000 3500 153 .60 0 421.494.8 36 267 .438.900 33.410.900 63 .345.000 364 .194.800 57.300.0 36 4100 102.800 Giỏ thnh...
 • 22
 • 245
 • 0

Phân tích hình thành hoạt động sản xuất kinh doanh của nghiệp may xuất khẩu TEXTACO năm 1997

Phân tích hình thành hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp may xuất khẩu TEXTACO năm 1997

Quản trị kinh doanh

... 289 364 7 56 1177 Doanh thu xuất 67 70 8879 108 06 11833 7059 9243 11 562 13010 Tổng doanh thu Biểu đồ biểu diễn tỷ trọng kinh doanh nước xuất nghiệp TEXTACO 13010 14000 11833 11 562 120 00 108 06 10000 ... tiêu kinh tế quan trọng nghiệp, phản ảnh hiệu cuối hoạt động sản xuất kinh doanh trọng kỳ định Có thu đợc lợi nhuận, hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp mơi tiếp tục tồn phát triển nghiệp ... 952.487.142 -531. 565 .800 1.0 96. 751.350 1.0 96. 751.350 -89. 769 .033 362 .67 0.000 Các khoản phải thu khác 24 .63 2 .60 0 - 362 .67 0.000 4.835.525 -19.7 96. 075 -59.330.700 -59.330.700 114.587.822 1. 266 . 466 .200 1.151.878.378...
 • 21
 • 264
 • 0

VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH XÁC LẬP TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÙNG NÚI MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN THỜI CHÚA NGUYỄN

VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH XÁC LẬP VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÙNG NÚI MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN THỜI CHÚA NGUYỄN

Báo cáo khoa học

... kỉ XVI, đất Thuận Quảng tồn 122 6 xã, thôn; đến Lê Quí Đôn toàn tập (1977), Tập 1, Phủ biên tạp lục, Bản dịch, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.1 36 Vài nét trình xác lập tổ chức quản lý vùng núi ... nhận xét: “Ở thượng lưu gọi nguồn Andrew Hardy (10/2008), Kinh tế hàng hóa Đàng Trong, Tạp chí Xưa nay, Số 317, tr.58 63 Vài nét trình xác lập tổ chức quản lý vùng núi miền Trung 253 hạ lưu gọi ... Vài nét trình xác lập tổ chức quản lý vùng núi miền Trung 249 điều này, chúa Nguyễn dùng sách thực thi sách trình xác lập quản lý vùng núi miền Trung Tây...
 • 13
 • 219
 • 1

Vài nét về quá trình thành lập đảng cộng sản việt nam

Vài nét về quá trình thành lập đảng cộng sản việt nam

Kinh tế chính trị

... sản bí mật bắt đầu xuất nghiệp cơng nghiệp thành phố lớn đòi hỏi phải có tổ chức Đảng trị lãnh đạo Chỉ thời gian ngắn Việt Nam có ba tổ chức cộng sản tun bố thành lập: Nam Kỳ An Nam Cộng sản ... nơng dân phá sản, kìm hãm sản xuất Vì muốn biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng cơng nghiệp ế thừa Pháp, nên chúng sức kìm hãm phát triển cơng nghiệp nước ta Do kìm hãm nên cơng nghiệp Việt ... chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị hợp ba tổ chức Cộng sản họp Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) từ ngày đến tháng năm 1930 trí thành lập Đảng , lấy tên Đảng Cộng sản Vệt Nam...
 • 24
 • 362
 • 0

219 Kế toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết quả sản Xuất kinh doanh của nghiệp sản Xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hưng - Nam Định (80tr)

219 Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả sản Xuất kinh doanh của xí nghiệp sản Xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hưng - Nam Định (80tr)

Kế toán

... động sản xuất kinh doanh Kết kinh doanh kết cuối hoạt động sản xuất hoạt động khác doanh nghiệp Trong kỳ định kết kinh doanh doanh nghiệp gồm kết kinh doanh doanh nghiệp, kết hoạt động kinh doanh ... toán thành phẩm - tiêu thụ thành phẩm xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp sxvlxd nghĩa hƯng tỉnh nam định A Đặc điểm chung nghiệp I Quá trình hình thành phát triển nghiệp ... qui định Sản phẩm kết trình sản xuất, chế tạo nó, thành phẩm cha phải thành phẩm Khi nói đến thành phẩm nói đến kết trình sản xuất gắn với qui trình sản xuất chế tạo phơng tiện đinh Thành phẩm...
 • 79
 • 355
 • 0

372 Kế toán thành phẩm, tiêu thụ xác định kết quả sản Xuất kinh doanh của nghiệp sản Xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hưng - Nam Định (80tr)

372 Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả sản Xuất kinh doanh của xí nghiệp sản Xuất vật liệu xây dựng Nghĩa Hưng - Nam Định (80tr)

Quản trị kinh doanh

... động sản xuất kinh doanh Kết kinh doanh kết cuối hoạt động sản xuất hoạt động khác doanh nghiệp Trong kỳ định kết kinh doanh doanh nghiệp gồm kết kinh doanh doanh nghiệp, kết hoạt động kinh doanh ... toán thành phẩm - tiêu thụ thành phẩm xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp sxvlxd nghĩa hƯng tỉnh nam định A Đặc điểm chung nghiệp I Quá trình hình thành phát triển nghiệp ... qui định Sản phẩm kết trình sản xuất, chế tạo nó, thành phẩm cha phải thành phẩm Khi nói đến thành phẩm nói đến kết trình sản xuất gắn với qui trình sản xuất chế tạo phơng tiện đinh Thành phẩm...
 • 79
 • 376
 • 1

MỘT SỐ YẾU TỐ CHỦ YẾU VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGHIỆP TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

MỘT SỐ YẾU TỐ CHỦ YẾU VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

Quản trị kinh doanh

... chức Điều làm cho doanh nghiệp sản xuất sản xuất lâm vào tình trạng không hiệu từ làm giảm hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì để có hiệu sản xuất kinh doanh cao doanh nghiệp cần phải có ... làm ảnh hưởng tới hiệu sản xuất kinh doanh nghiệp III THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGHIỆP TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY Thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh nghiệp theo tiêu đánh ... giá doanh nghiệp điều làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp Còn doanh nghiệp mạnh khách hàng doanh nghiệp có hội để tăng giá sản phẩm từ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu sản xuất...
 • 46
 • 406
 • 0

Phân tích thực trạng đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nghiệp than Tân Lập

Phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp than Tân Lập

Quản trị kinh doanh

... 1,104,180 11 68 1 ,67 8 881, 766 20 160 ,442 222,414 21 22 23 24 25 2,820 124 ,281 123 ,374 63 27,252 21 ,66 3 1 96, 300 195,973 1.7 40,859 30 11 ,66 6 6, 9 16 31 32 40 432 1,520 -1,087 7, 969 4849 3 ,120 14.Tng ... gp 160 .442 222.414 61 .972 139 DT ti chớnh 2.820 21 .66 3 18.843 768 Chi phớ ti chớnh 124 .281 1 96. 300 72.019 158 Chi phớ bỏn hng 63 -61 Chi phớ QLDN 27.252 40.859 13 .60 7 150 LN t HKD 11 .66 6 6. 9 16 ... 39,15 135.792 39 ,62 17.929 102,87 - Cỏm 124 .8 16 39,29 1 26 .60 0 37,24 149.927 43,74 25.110 120 ,12 23.3 26, 6 118,4 -Cỏm 6a 52.410 16, 50 50.100 14,74 -2.399 -Cỏm 6b 2.528 0,80 3.400 1,00 26. 800 7,88 2.278...
 • 57
 • 229
 • 0

Đề tài một số đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nghiệp khai thác công trình thủy lợi tỉnh hải dương

Đề tài một số đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi tỉnh hải dương

Kinh tế - Thương mại

... 3.432 .60 7 .60 4 44.7 46. 032 3.134.210.987 215.4 96. 273 38.154. 312 1.5 26. 672.553 1.5 26. 672.553 4.959.280.157 Nm 20 06 Nm 2007 6. 166 .981 .69 7 8.534.511.093 46. 674.0 16 691.173 .64 3 5.559. 568 .9 96 5.8 16. 030.225 ... 6: Thu mụn bi 7: Phi np khỏc S ó np vo NS Nm 2005 120 .7 06. 600 2.408.000 Nm 20 06 1 36. 907 .60 7 2.800.000 Nm 2007 433.807 .66 9 3. 561 .8 76 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 124 .114 .60 0 140.707 .60 7 ... 193.021 .69 9 67 .66 4.201 Sinh viờn: Lờ Anh Thựy lp: 47-CNC Nm 20 06 8.550.885.400 1. 861 .905 8.549.023.495 8.045.4 36. 530 503.5 86. 909 423 .63 9.870 79.947.039 Nm 2007 12. 2 36. 265 .023 18.819 .65 3 12. 217.445.370...
 • 45
 • 170
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của nghiệp Công trình 528

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Công trình 528

Quản trị kinh doanh

... vốn sản xuất kinh doanh nghiệp công trình 528 Phần I Phân tích thực trạng vốn sản xuất kinh doanh nghiệp công trình 528 nghiệp công trình 528 thành lập tháng 10/2000 Ngànhnghề kinh doanh ... dụng vốn kinh doanh nghiệp 2.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh nghiệp Công trình 528 2.1.1 Giải pháp huy động vốn cho sản xuất kinh doanh 23 Hầu hết doanh nghiệp tham ... hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp doanh nghiệp dựa quy định từ có u đ ãi khác với tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Thực tế thời gian qua doanh nghiệp huy động vốn khó khăn - Các doanh...
 • 49
 • 331
 • 0

Nâng cao hiệu quả sự dụng vốn sản xuất kinh doanh của nghiệp công trình 528

Nâng cao hiệu quả sự dụng vốn sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp công trình 528

Quản trị kinh doanh

... sản xuất kinh doanh doanh nghiệp doanh nghiệp dựa quy định từ có u đ ã i khác với tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Thực tế thời gian qua doanh nghiệp huy động vốn khó khăn - Các doanh ... móc thiết bị phục vụ sản xuất, tự trang bị phát triển sản xuất đảm bảo kinh doanh có l ãi - Giai đoạn này, nghiệp thực sản xuất kinh doanh thời kỳ đổi tự sản xuất, tự kinh doanh theo chế thị ... hình thành từ lợi nhuận giữ lại qua kỷ sản xuất kinh doanh nghiệp chủ yếu hình thành từ lợi nhuận giữ lại qua kỷ sản xuất kinh doanh nghiệp khấu hao tài sản cố định thông qua việc trích lập...
 • 49
 • 281
 • 0

THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QỦA SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGHIỆP IN I TTXVN

THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QỦA SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP IN I TTXVN

Kế toán

... IV.ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGHIỆP : 1.Những điểm mạnh, điểm yếu hoạt động sản xuất kinh doanh Từ thành lập trải qua nhiều khó khăn, nghiệp in I TTXVN đạt thành công ... Thuế doanh thu (6% ), thuế VAT(10%) thuế thu nhập doanh nghiệp (32%) 2.Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh nghiệp in I TTXVN 2.1 Phân tích thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh tổng hợp: Cũng doanh ... tạo nên bước trình công nghiệp hoá đại hoá đất nước a.Những điểm mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh : nghiệp in I TTXVN nghiệp số nghiệp có dây chuyền công nghệ đưa vào sản xuất với loạt...
 • 20
 • 297
 • 0

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGHIỆP THAN THÀNH CÔNG

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP THAN THÀNH CÔNG

Quản trị kinh doanh

... 37, 563 ,342, 960 37, 563 ,342, 960 66 ,717, 865 ,61 1 25,085,384,702 41 ,63 2,480,909.00 66 ,717, 865 ,61 1 60 ,721, 112, 079 60 ,720 ,62 2,591 - - Chênh lệch tuyệt đối 24,053,021 ,60 6 3, 866 ,099,272 20,1 86, 922,334.00 ... trạng sản xuất kinh doanh nghiệp Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp than Thành Công nghiên cứu cách toàn diện có khoa học tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp than Thành ... 3,333 ,68 9,550 (472,144, 064 ) 3,528,455,994 3,333 ,68 9,550 (1,018,5 76, 022) 9,174,528,594 (5 46, 431,959) 5 ,64 6,072 ,60 0 115.73 160 .02 240 241 250 42 ,66 4,844,005 1,9 26, 272,4 06 66, 717, 865 ,61 1 1,9 26, 272,406...
 • 55
 • 232
 • 0

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nghiệp than thành công công ty than hòn gai

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp than thành công công ty than hòn gai

Quản trị kinh doanh

... 41 ,63 2,480,909.00 20,1 86, 922,334.00 42 ,66 4,844,005 66 ,717, 865 ,61 1 24,053,021 ,60 6 37, 563 ,342, 960 60 ,721, 112, 079 23,157, 769 ,119 37, 563 ,342, 960 60 ,720 ,62 2,591 23,157,279 ,63 1 194.13 1 56. 38 161 .65 161 .65 ... trạng sản xuất kinh doanh nghiệp Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp than Thành Công nghiên cứu cách toàn diện có khoa học tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp than Thành ... Tổng cộng tài sản (1,018,5 76, 022) 9,174,528,594 (5 46, 431,959) 5 ,64 6,072 ,60 0 - 115.73 160 .02 - 241 250 42 ,66 4,844,005 1,9 26, 272,4 06 66, 717, 865 ,61 1 1,9 26, 272,4 06 24,053,021 ,60 7 56. 38 A A Nợ phải...
 • 92
 • 189
 • 0

lập kế hoạch pháp triển sản xuất kinh doanh của nghiệp khai thác công trình thủy lợi tĩnh gia đến năm 2015

lập kế hoạch pháp triển sản xuất kinh doanh của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi tĩnh gia đến năm 2015

Kiểm toán

... sử dụng 160 x12=1920 100x12 =120 0 50x12 =60 0 50x12 =60 0 70x12=840 50x12 =60 0 50x12 =60 0 50x12 =60 0 50x12 =60 0 50x12 =60 0 8. 160 kw - Dầu thắp sáng cho tổ QL Đồng Chùa Dầu hoả lít x 13.000đ/L x 12 th - Tiền ... 24.321 64 .309,1 8.9 36 4.785 11. 066 54.132 12. 504 100.240 8.9 36 5.200 62 .223 65 .000 18.000 115.000 20.000 5.000 64 .180 78.400 18.000 7.880 273.000 119.328 6. 880 112. 448 56 1 .60 6.4 06 1.547.5 96 27.8 56 ... hạch toán Đánh giá công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nghiệp 3.1 Quy trình thời gian lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi Tĩnh gia đơn vị hạch toán...
 • 62
 • 490
 • 0

vận dụng phương pháp thống kê phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của nghiệp may xuất khẩu thanh trì năm 2003-2004

vận dụng phương pháp thống kê phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp may xuất khẩu thanh trì năm 2003-2004

Kinh tế - Quản lý

... sản xuất kinh doanh giảm chi phí sản xuất, nâng cao kết Hiệu sản xuất kinh doanh mức tăng kết sản xuất kinh doanh lao động hay mức doanh lợi vốn sản xuất kinh doanh, theo cách hiểu hiệu sản xuất ... cao trình sản xuất kinh doanh với tổng chi phí thấp Đồng thời hiệu sản xuất kinh doanh thước đo chất lượng phản ánh trình độ tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh cảu doanh nghiệp Hiệu sản xuất kinh ... vốn sản xuất kinh doanh: tiêu cho biết đơn vị vốn sản xuất kinh doanh đầu tư vào sản xuất kỳ tạo đơn vị kết quả, tiêu tính tỷ số kết sản xuất kinh doanh tổng vốn, tiêu kết sản xuất kinh doanh...
 • 90
 • 490
 • 0

Xem thêm