vài nét về ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 1

Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch 1

Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch 1

Kinh tế

... TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 1- NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 20 2 .1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 20 2.2 ... tiêu dùng Chi nhánh Sở giao dịchNgân hàng Đầu phát triển Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Chi nhánh Sở giao dịch số ngân hàng khác Về thời gian: Từ 01/ 2008 đến hết 12 /2 010 5.Phương ... giúp ngân hàng tăng khả cạnh tranh, thu hút nhiều khách hàng 19 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 1- NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2 .1 Vài nét Ngân...
 • 74
 • 708
 • 0

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Sở Giao Dịch 1 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Sở Giao Dịch 1 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... quát chi nhánh Sở giao dịch - Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam 2 .1. 1 Giới thiệu khái quát Chi nhánh Sở giao dịch - Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch với tiền thân Sở ... TẠI CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIÊN VIỆT NAM 3 .1 Định hướng hoạt động phát triển chi nhánh Sở giao dịch 1Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam 3 .1. 1 Định hướng phát triển ... dụng chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam 2.3 .1 Các quy định chung cấp tín dụng BIDV 2.3 .1. 1 Quy trình cho vay Chi nhánh Sở Giao Dịch Hội sở thuộc Ngân hàng Đầu Phát triển...
 • 56
 • 328
 • 0

giải pháp tăng cường huy động vốn tại chi nhánh sở giao dịch 1 ngân hàng đầu phát triển việt nam

giải pháp tăng cường huy động vốn tại chi nhánh sở giao dịch 1 ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Ngân hàng - Tín dụng

... gọi Chi nhánh Sở giao dịch 1 Đến năm 2 010 , Chi nhánh Sở giao dịch tiếp tục giao nhiệm vụ chi nhánh gốc để tách, thành lập chi nhánh Hoàn Kiếm – chi nhánh cấp BIDV Chi nhánh cấp tách từ SGD1 suốt ... VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH NHĐT&PT VIỆT NAM 2 .1 Tổng quan Sở giao dịch NHĐT&PT Việt Nam 2 .1. 1 Quá trình hình thành cấu tổ chức 2 .1. 1 .1 Quá trình hình thành Ngày 26/4 /19 57, Chính phủ nước Việt Nam Dân ... trình phát triển Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam qua thăng trầm dấu ấn đáng ghi nhớ, với tên gọi khác gắn với nhiệm vụ khác thời kì: Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (26/4 /19 57), Ngân hàng Đầu tư...
 • 67
 • 157
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN: Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Sở giao dịch 1 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam docx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Sở giao dịch 1 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam docx

Tài chính - Ngân hàng

... vốn chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 2 .1. Tổng quan chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 2 .1. 1.Lịch sử hình thành cấu tổ chức chi nhánh Sở giao dịch ... trình thực tập chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam nên em mạnh dạn chọn đề tài “Tăng cường huy động vốn chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam ” làm đề ... 18 % 12 6 ,11 5% 12 0,24 -5% Chi dịch vụ 15 38 -16 % 11 04 -28% 900 -18 % Chi khác 804 17 ,7% 716 -11 % 695 -3% Tổng chi 953,772 26,4% 827 ,16 -13 % 732,70 -11 % Chênh lệch thu chi 778,075 35,8% 1, 128 ,15 45%...
 • 77
 • 247
 • 0

Tăng cường quản lý nợ xấu tại Chi nhánh Sở giao dịch 1Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam

Tăng cường quản lý nợ xấu tại Chi nhánh Sở giao dịch 1 – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... tổ chức Chi nhánh Sở giao dịchNgân hàng đầu phát triển Việt Nam 2 .1. 1 .1 Lịch sử hình thành: Chi nhánh Chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng ĐT&PT VN thành lập ngày 28/3 /19 91 theo định số 76 ... lâu 19 Chương II Thực trạng quản lý nợ xấu Chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 2 .1 Tổng quan Chi nhánh Sở giao dịch – BIDV: 2 .1. 1 Lịch sử hình thành cấu tổ chức Chi nhánh ... xấu 11 8.4 21 100 13 4. 810 10 0 15 8.480 10 0 -Nợ tiêu chuẩn 96.008 81, 07 11 4.544 84,97 13 9.683 88 ,14 - Nợ nghi ngờ 202, 51 0 ,17 0 2 31 0 ,14 - Nợ có khả vốn 22. 210 ,49 18 ,76 20.266 15 ,03 18 .566 11 ,72...
 • 70
 • 684
 • 7

Thực trạng quản lý nợ xấu tại Chi nhánh Sở giao dịch 1 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam

Thực trạng quản lý nợ xấu tại Chi nhánh Sở giao dịch 1 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... xấu 11 8.4 21 100 13 4. 810 10 0 15 8.480 10 0 -Nợ tiêu chuẩn 96.008 81, 07 11 4.544 84,97 13 9.683 88 ,14 - Nợ nghi ngờ 202, 51 0 ,17 0 2 31 0 ,14 - Nợ có khả vốn 22. 210 ,49 18 ,76 20.266 15 ,03 18 .566 11 ,72 ... giám đốc Ngân hàng ĐT&PT VN kiêm giám đốc chi nhánh sở giao dịch (3 /19 91- 10 /19 96) Ông Vũ Quốc Sáu - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng ĐT&PT VN kiêm giám đốc chi nhánh sở giao dịch (11 /19 96- 3 /19 97) Ông ... Nguyên – Giám đốc chi nhánh sở giao dịch (4 /19 97- 6/20 01) Ông Lê Văn Lộc – Gián đốc chi nhánh sở giao dịch ( 7/20 01- 10 /2002) Ông Nguyễn Khắc Thân – Giám đốc chi nhánh sở giao dịch (11 /2002- 4/2005)...
 • 31
 • 470
 • 1

Báo cáo tốt nghiệp “Quản lý nợ xấu tại Chi nhánh Sở giao dịch 1Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam” pot

Báo cáo tốt nghiệp “Quản lý nợ xấu tại Chi nhánh Sở giao dịch 1 – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam” pot

Ngân hàng - Tín dụng

... xấu Chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 2 .1 Tổng quan Chi nhánh Sở giao dịch – BIDV: 2 .1. 1 Lịch sử hình thành cấu tổ chức Chi nhánh Sở giao dịchNgân hàng đầu phát triển ... MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM: Ngân hàng thương mại BIDV: Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam CN SGD1: chi nhánh Sở giao dịchNgân hàng đầu phát triển Việt Nam H.O: Hội sở TCTD: Tổ chức tín dụng ... 2 .1. 1 Lịch sử hình thành cấu tổ chức Chi nhánh Sở giao dịchNgân hàng đầu phát triển Việt Nam 25 2 .1. 1 .1 Lịch sử hình thành: 25 2 .1. 1.2 Cơ cấu tổ chức Sở giao dịch Ngân hàng...
 • 71
 • 451
 • 0

Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Chi Nhánh Sở Giao dịch 1Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam

Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Chi Nhánh Sở Giao dịch 1 – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... động dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Chi nhánh Sở Giao dịchNgân hàng đầu phát triển Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Chi nhánh Sở Giao dịchNgân hàng đầu phát ... DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CN SỞ GIAO DỊCHNGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Giới thiệu chung CN SGD - Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam CHI NHÁNH SGD thành lập vào ngày 28/3 /19 91 theo ... Cơ sở lý luận phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Chi nhánh Sở giao dịchNgân hàng đầu phát triển Việt Nam...
 • 76
 • 368
 • 3

Báo cáo tốt nghiệp: “Tăng cường quản lý nợ xấu tại Chi nhánh Sở giao dịch 1Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam” pot

Báo cáo tốt nghiệp: “Tăng cường quản lý nợ xấu tại Chi nhánh Sở giao dịch 1 – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam” pot

Tài chính - Ngân hàng

... xấu Chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 2 .1 Tổng quan Chi nhánh Sở giao dịch – BIDV: 2 .1. 1 Lịch sử hình thành cấu tổ chức Chi nhánh Sở giao dịchNgân hàng đầu phát triển ... MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM: Ngân hàng thương mại BIDV: Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam CN SGD1: chi nhánh Sở giao dịchNgân hàng đầu phát triển Việt Nam H.O: Hội sở TCTD: Tổ chức tín dụng ... 2 .1. 1 Lịch sử hình thành cấu tổ chức Chi nhánh Sở giao dịchNgân hàng đầu phát triển Việt Nam 25 2 .1. 1 .1 Lịch sử hình thành: 25 2 .1. 1.2 Cơ cấu tổ chức Sở giao dịch Ngân hàng...
 • 71
 • 232
 • 0

Tăng cường quản lý nợ xấu tại chi nhánh sở giao dịch 1 ngân hàng đầu phát triển việt nam

Tăng cường quản lý nợ xấu tại chi nhánh sở giao dịch 1 ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Kinh tế - Thương mại

... xấu Chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 2 .1. Tổng quan Chi nhánh Sở giao dịch - BIDV: 2 .1. 1 - Lịch sử hình thành cấu tổ chức Chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng đầu phát triển ... Nợ xấu 11 8.4 21 100 13 4. 810 10 0 15 8.480 10 0 -Nợ tiêu chuấn 96.008 81, 07 11 4.544 84,97 13 9.683 88 ,14 - Nợ nghi ngờ 202, 51 0 ,17 0 2 31 0 ,14 18 ,76 20.266 15 ,03 18 .566 11 ,72 - Nợ có khả 22. 210 ,49 vốn ... giám đốc Ngân hàng ĐT&PT VN kiêm giám đốc chi nhánh sở giao dịch (3 /19 91- 10 /19 96) - Ông Vũ Quốc Sáu - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng ĐT&PT VN kiêm giám đốc chi nhánh sở giao dịch (11 /19 96- 3 /19 97)...
 • 61
 • 272
 • 0

nâng cao hiệu quả tài trợ dự án tại chi nhánh sở giao dịch 1 ngân hàng đầu phát triển việt nam

nâng cao hiệu quả tài trợ dự án tại chi nhánh sở giao dịch 1 ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... cho Chi nhỏnh Sở giao dịch Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam Ban giám đốc Chi nhỏnh Sở giao dịch Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam đánh giá cao kết hoạt động kinh doanh năm 2009, tạo móng, lực cho Sở giao dịch Ngân ... khách hàng theo ngành kinh tế thống Căn vào chi 12 nhánh xây dựng chi n lợc khách hàng phục vụ nhu cầu kinh doanh Qua nghiên cứu công tác cho vay dự án đầu t SGD1 ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam ... án ngân hàng thơng mại nói chung SGD1 nói riêng Trờng đại học kinh tế quốc dân trần thị minh hơng Nâng cao hiệu tài trợ dự án Chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam...
 • 94
 • 192
 • 0

phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý chi phí tại chi nhánh sở giao dịch 1 ngân hàng đầu phát triển việt nam

phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý chi phí tại chi nhánh sở giao dịch 1 ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... LÝ CHI PHÍ 1. 1 Giới thiệu tổng quan chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch thành viên nhà lớn Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam; chi nhánh Sở giao ... thông tin quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM NHỮNG ĐỀ XUẤT ... quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Đối ng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối ng: Chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Phạm...
 • 101
 • 395
 • 1

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý chi phí tại chi nhánh sở giao dịch 1 ngân hàng đầu phát triển việt nam

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý chi phí tại chi nhánh sở giao dịch 1 ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Kinh tế - Quản lý

... thông tin quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 11 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM NHỮNG ĐỀ XUẤT ... LÝ CHI PHÍ 1. 1 Giới thiệu tổng quan chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch thành viên nhà lớn Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam; chi nhánh Sở giao ... quản lý chi phí chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Đối ng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối ng: Chi nhánh Sở giao dịch ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Phạm...
 • 138
 • 162
 • 0

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHN& PTNT Đinh Công.DOC

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHN& PTNT Đinh Công.DOC

Kế toán

... 36.345 41. 558 Thu từ lãi cho vay 19 .532 34 .11 9 28.572 Thu phí dịch vụ 3 .15 2 2.0 31 8.672 Thu khác 999 19 5 4. 314 Tổng chi 20 .16 9 33.883 35 .12 9 Chi trả lãi tiền vay 9.763 13 .7 21 15.3 51 Chi trả phí ... TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT ĐỊNH CÔNG Tổng quan chi nhánh NHNo&PTNT Định Công 1. 1 Quá trình hình thành phát triển chi nhánh Sở giao dịch I (SGD I) phận Trung tâm điều hành NHNo& PTNT Việt Nam chi nhánh ... 0 918 .775.368 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Tổng quan ngân hàng thương mại 1. 1 Lịch sử hình thành phát triển NHTM 1. 1.1...
 • 95
 • 779
 • 9

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo& PTNT Đinh Công.DOC

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo& PTNT Đinh Công.DOC

Kế toán

... 36.345 41. 558 Thu từ lãi cho vay 19 .532 34 .11 9 28.572 Thu phí dịch vụ 3 .15 2 2.0 31 8.672 Thu khác 999 19 5 4. 314 Tổng chi 20 .16 9 33.883 35 .12 9 Chi trả lãi tiền vay 9.763 13 .7 21 15.3 51 Chi trả phí ... TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT ĐỊNH CÔNG Tổng quan chi nhánh NHNo&PTNT Định Công 1. 1 Quá trình hình thành phát triển chi nhánh Sở giao dịch I (SGD I) phận Trung tâm điều hành NHNo& PTNT Việt Nam chi nhánh ... 0 918 .775.368 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Tổng quan ngân hàng thương mại 1. 1 Lịch sử hình thành phát triển NHTM 1. 1.1...
 • 95
 • 544
 • 3

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội.doc

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội.doc

Quản trị kinh doanh

... thương mại 1. 1 .1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1. 1 .1. 1 Lịch sử hình thànhvà phát triển ngân hàng thương mại Sự xuất ngân hàng thương mại vào năm đầu kỷ XV với phát triển sản xuất hàng hoá nước ... vốn 31/ 12/2006 31/ 12/2007 So 2006 +/- % 7,953 8,320 367 10 5% + TG không kỳ hạn 1, 189 1, 238 49 10 4% + TG có kỳ hạn < 12 tháng 1, 489 1, 5 91 103 10 7% + TG có kỳ hạn >,= 12 tháng 5,275 5,4 91 215 10 4% ... động ngân hàng thực Sự phát triển kinh tế điều kiện cho phát triển ngân hàng, đến lượt phát triển hệ thống ngân hàng trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Lịch sử phát triển ngành ngân hàng...
 • 78
 • 484
 • 2

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNN&PTNT Tây Hà Nội

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNN&PTNT Tây Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... tiền (tỷ đồng) 10 6,742 10 4, 419 -2 ,18 215 ,7 21 106 92,459 -57 ,14 1, 384 3, 613 10 5,358 10 0,806 16 1 ,1 -4,32 5, 916 209,805 63,7 10 8 1, 0 41 91, 418 -82,4 -56,42 1, 29% Số tiền (tỷ đồng) Tháng 01/ 05 3,46% 2,74% ... Tháng 11/ 2004 2,776 1, 384 10 4,677 0,000 Tháng12/2004 8,749 3, 613 11 4,867 0,000 Tháng 1/ 2005 10 ,247 5, 916 12 5,3 81 0,000 Tháng 2/2005 1, 217 1, 0 41 122,8 91 0,000 (Nguồn: Các báo cáo giao ban tháng 12 /2004 ... Mua ngoại tệ - Bán ngoại tệ 31/ 12/2003 15 31/ 12/2004 41 % so với năm2003 273% 2 ,14 4 16 6,594 22,0 71 1 ,19 6 10 3, 618 10 29% 7475% 15 71% 2,494 2,335 37,8 01 38,472 15 16% 16 48% ( Nguồn: Báo cáo tổng...
 • 88
 • 314
 • 0

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT TRỰC NINH

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT TRỰC NINH

Tài chính - Ngân hàng

... CTTCI 317 310 610 2,347 BQ Quý I Tỷ tr Lsbq 47% 10 % 14 % 13 % 26% 10 0% 13 % 12 % 11 % Số d 1, 452 BQ Quý II Tỷ tr Lsbq 56% 9% 300 413 416 2,5 81 12% 16 % 16 % 10 0% 11 % 11 % 10 % BQ Quý III Số d Tỷ tr Lsbq 1, 505 ... 1, 142 6, 813 1, 75 25.5 15 .6 1, 67 24.6 13 .3 1, 58 26.6 12 .0 1, 48 25.4 TCKT >12 th % % 13 .0 % 10 .8 % 11 .5 % 13 .0 % 10 .8 % 12 .3 11 .7% TKBT >12 th 784 8,249 9.5% 10 0% % 877 8 ,15 2 % 10 0% % 937 7,230 % 10 0% ... 11 ,10 4 6,844 81, 857 67,5 21 2,747 1, 513 14 ,489 14 ,489 885,600 11 ,580 2,756 10 ,092 10 ,092 780,024 99% 422% 18 2% 70% 70% 88 .1% 12 6,270 12 7,994 10 1.4% Năm 2008 530,244 13 , 017 3, 310 11 0,097 31/ 12/2009 Số...
 • 37
 • 388
 • 0

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHN PTNT ĐỊNH CÔNG

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHN và PTNT ĐỊNH CÔNG

Kế toán

... 2007 2006 Số tuyệt đối Số ng 300 50 -14 đối(%) 0.2 -0.7 300 50 0.2 240 60 30 20 0 .14 2857 0.5 43.8 41. 8 56.2 38 6.8 0.2 13 9.8 0 .19 0 217 0 .19 4285 71 0 .11 111 11 0.3 0.347 518 nội tệ Dư nợ ngắn hạn ... tháng 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 II 2 .1 2.2 2.3 360 Tăng trưởng so với năm 2006 Số ng Số tuyệt đối đối(%) 60 0.2 230 60 0.35294 20 10 16 0 30 0.23077 30 10 0.5 20 10 13 0 0 40 10 0.3333 20 0 20 10 (Nguồn: ... gửi tiền chi nhánh mà thường gửi phòng giao dịch, chi nhánh cần có quan tâm đặc biệt tới hoạt động phòng giao dịch Đảm bảo khách hàng gửi tiền phòng giao dịch có cảm giác gửi tiền chi nhánh, thông...
 • 19
 • 269
 • 0

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNo PTNT ĐỊNH CÔNG

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNo và PTNT ĐỊNH CÔNG

Kế toán

... Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn An toàn chi trả Nội tệ Ngoại tệ Chênh lệch thừa vốn Ngoại tệ 43.8 0 .19 0 217 41. 8 6.8 0 .19 4285 71 0.2 0 .11 111 11 56.2 13 0.3 38 9.8 0.347 518 (Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm ... gửi tiền chi nhánh mà thường gửi phòng giao dịch, chi nhánh cần có quan tâm đặc biệt tới hoạt động phòng giao dịch Đảm bảo khách hàng gửi tiền phòng giao dịch có cảm giác gửi tiền chi nhánh, thông ... II dự án Là chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam, chi nhánh Định Công có nhiều thuận lợi việc tiếp cận với công nghệ ngân hàng đại Tuy nhiên chi nhánh thành lập nên sở vật chất công nghệ chi nhánh hạn...
 • 18
 • 263
 • 0

Xem thêm