tuyển tập các bài toán lượng giác hay và khó

Một số bài toán lượng giác hay khó

Một số bài toán lượng giác hay và khó

Toán học

... ­ CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Do số lượng của các bài toán phương trình, bất phương trình là vô cùng nhiều nên ở phần này chúng tôi chỉ trình bày một số bài đã chọn lọc,có cách giải hay, độ khó tương đối chắc chắn sẽ thú vị hơn rất nhiều so với những ... ­ Chương I    :   Biến đổi lượng giác Chương II  :  Ứng dụng của lượng giác trong hình học Chương III :   Phương trình lượng giác Chương IV :   Bất phương trình lượng giác Chương V   :   Bất đẳng thức lượng giác ... . * Chú ý : Với cách giải hoàn toàn tương tự ta cũng có thể giải được các bài toán sau: 1.  Cho x y là 2 số thay đổi nghiệm đúng phương trình x 2 +y 2 =1. Tìm giá trị nhỏ nhất giá trị lớn nhất của biểu thức P=2x­y+1 2. ...
 • 41
 • 7,459
 • 16

CAC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY KHÓ LỚP 9

CAC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9

Toán học

... thì tứ giác IPQR có nội tiếp đợc hay không? tại sao?H ớng dẫn Khai thác Bài 21: Cho hai đờng tròn (O) (O ) cát nhau tại A B. Các đ ờng thẳng AO AO cắt (O) lần lợt tại C, D cắt ... đo cung AC AD là điều kiện cần đủ để AK // ND. Bài 11: Cho đờng tròn (O) trên đó có cung cố định AB bằng 900 một điểm C thay đổitrên cung lớn AB. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. ... Đình Tiếp Luyện thi vào lớp 10 (8) Bài 20: Cho đờng tròn (O) hai đờng kính AB CD vuông góc với nhau. Một điểm I nằmgiữa O C. Các tia AI, BI lần lợt cắt (O) tại các điểm M, N. Tia MO...
 • 9
 • 19,518
 • 466

Tuyển tập các bài toán hay Hình học 9

Tuyển tập các bài toán hay Hình học 9

Toán học

... 2002)Cho tam giác ABC nội tiếp đường tr òn (O, R ) đường cao AD. Hạ DE DF thẳng góc với hai cạnh AB AC . Tính độ dài EF theo R các tỉ số lượng giác các góc của tam giác ABC Bài 22: ... (3 điểm) Cho tam giác PNM. Các đường phân giác trong của các góc M N cắt nhau tại K, các đường phân giác ngoài của các góc M N cắt nhau tại H.a) Chứng minh KMHN là tứ giác nội tiếp.b) ... tròn (O) (O’) tại C D .Biết CA và BD cắt nhau tại E , AN cắt CD tại P , BN cắt CD tại Q .Chứng minh :a) Tứ giác AEBN là tứ giác nội tiếp .b) EP = EQ Bài 29 : Cho hai đường tròn (O) (O’)...
 • 4
 • 3,949
 • 55

Bài giảng Tuyen tap cac bai toan hay tren toan hoc tuoi tre

Bài giảng Tuyen tap cac bai toan hay tren toan hoc tuoi tre

Toán học

... tầm trên tạp chí THTT6 Su tầm trên tạp chí THTT43 Su tầm trên tạp chí THTT1 Tuyển tập các bài toán hình học và các phơng pháp giảI trên tạp chí thtt Su tầm trên tạp chí THTT34 Su tầm trên...
 • 78
 • 708
 • 3

TUYỂN tập các bài TOÁN hóa HAY có lời GIẢI

TUYỂN tập các bài TOÁN hóa HAY có lời GIẢI

Toán học

... PHẦN 1. CÁC BÀI TOÁN VÔ CƠ 3 Bài 1 – 10 3 Bài 11 – 20 9 Bài 21 – 30 13 Bài 31 – 40 17 Bài 41 – 47 22 PHẦN 2. CÁC BÀI TOÁN HỮU CƠ 25 Bài 1 – 10 25 Bài 11 – 20 29 Bài 21 – 30 33 Bài 31 ... bản thân, học tập một cách thực chất sáng tạo. Tuyển tập chủ yếu là sự tổng hợp chọn lọc các bài toán hóa học trên diễn đàn Boxmath.vn năm 2011. Chính vì vậy, ban biên tập xin được chân ... TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAY VÀ LỜI GIẢI CỦA DIỄN ĐÀN BOXMATH BoxMath, tháng 1 – 2012 44 http://boxmath.vn Thay vào (1’), ta...
 • 50
 • 3,849
 • 14

Tuyển tập các bài toán tích phân (Có lời giải)

Tuyển tập các bài toán tích phân (Có lời giải)

Tư liệu khác

... )12 ln9 đvdt3−36) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường : x + y = 0 x2 – 2x + y = 011 Toán 12 (Tích phân)CÁC BÀI TOÁN CHỌN LỌC1) Tính tích phân : 21xI dx1 x 1=+ −∫(Đại ... Tính tích phaân : 120dxIx x 1=+ +∫4 Toán 12 (Tích phân)NGUYÊN HÀMI) Định nghóa nguyên hàm :Cho 2 hàm số F(x) f(x) xác định trên tập D.F(x) gọi là 1 nguyên hàm của f(x) ⇔ F’(x) ... này sai khác nhau 1 hằng số. Tập hợp các nguyên hàm này lại với nhau được gọi là tích phân không xác định của hàm f(x).Ký hiệu : ( ) ( )f x dx F x C= +∫III) Bảng các nguyên hàm :dx x C= +∫(...
 • 25
 • 25,772
 • 134

Tuyển tập các bài toán tích phân(Có lời giải chi tiết)

Tuyển tập các bài toán tích phân(Có lời giải chi tiết)

Tư liệu khác

... f(x)dx= − − = = =∫ ∫ ∫ ∫(2)Thay (2) vào (1) ta được a0I 2 f(x)dx=∫ Câu 31:Chứng minh rằng Nếu f(x) liên tục là chẵn trên R thì : x0f(x)dxI f(x)dx với R a 0.a 1α α+−α= = ∀α∈ ... dt cost.ln dt cosx.ln dx1 t 1 t 1 x+ − −    = = = ữ ữ ữ + + (2)Thay (2) vào (1) ta được I = 0.Câu12:: Tính tích phân: 14x1x dxI2 1−=+∫Giải:Biến đổi I ... 14 4 t 4 xt t x1 0 0( t) dt t .2 .dt x .2 .dxJ2 1 2 1 2 1−−= − = =+ + +∫ ∫ ∫(2)Thay (2) vào (1) ta được: 1 1 1 14 x 4 4 x4x x x0 0 0 0x .2 .dx x dx x (2 1)dx 1I x dx .52 1...
 • 30
 • 23,303
 • 167

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN HD PT MŨ LÔGA

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN VÀ HD PT MŨ VÀ LÔGA

Toán học

... của bất phơng trình: 2x2 + (m + 2)x + 2 - 3m < 0II) ph ơng pháp điều kiện cần đủ giải các bài toán mũ chứa tham số: ... ph ơng trình bất ph ơng trình mũ chứa tham số I) ứng dụng của định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai: (So sánh số với các nghiệm của phơng trình bậc hai)1) Giải biện luận phơng ... phân biệt x1, x2 sao cho x1 + x2 = 36) Giải biện luận phơng trình: a) 83.3.=+xxmmb) ( )02.2.2=++mmmxx7) Xác định m để các phơng trình sau có nghiÖm: a) ( ) ( )03332312=++−+−mmmxxb)...
 • 2
 • 648
 • 7

Tuyển tập các bài toán trên Tạp chí Toán Học Tuổi trẻ

Tuyển tập các bài toán trên Tạp chí Toán Học và Tuổi trẻ

Toán học

... Tạp chí “ Toán học tuổi trẻ”Tạp chí “ Toán học tuổi trẻ”Mai Hoàng SanhMai Hoàng SanhTrường THCS & THPT Chu Văn An ... & THPT Chu Văn An –( Xuân Lãnh - Đồng Xuân)Trang Trang 1919 Tạp chí “ Toán học tuổi trẻ”Tạp chí “ Toán học tuổi trẻ”Mai Hoàng SanhMai Hoàng SanhTrường THCS & THPT Chu Văn An ... & THPT Chu Văn An –( Xuân Lãnh - Đồng Xuân)Trang Trang 3939 Tạp chí “ Toán học tuổi trẻ”Tạp chí “ Toán học tuổi trẻ”Mai Hoàng SanhMai Hoàng SanhTrường THCS & THPT Chu Văn An...
 • 131
 • 1,299
 • 8

Xem thêm