tuần 6 tiết 11 § 8 phân tích đa thức thành nhân tử

giáo án hinh8.hk1.doc

giáo án hinh8.hk1.doc

Toán học

... 30/09/20 08 18 Ngày dạy : 04/10/20 08 Tuần 6- Tiết 11: § PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHĨM HẠNG TỬ I Mục tiêu : +Học sinh biết phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng tử ... + Phân tích tử mẫu thành nhân tử + Sau phân tích tử mẫu có nhân tử chung chưa? Ghi bảng + Đây tốn rút gọn phân thức + Đưa dạng A.M B.M nghĩa phân tích tử mẫu thành nhân tử để xác định nhân tử ... Hình thành kiến thức ) + Cho hai đ thức x2 6x2 – 5x +1 Hãy nhân hạng tử đa thức x-2 với hạng tử đa thức 6x2 –5x + + Hãy cộng kết vừa tìm ? + Ta nói ; 6x3 –17x2 +11x+2 tích cuả đa thức x-2 đa thức...
 • 67
 • 212
 • 0

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... dụng Phân tích đa thức sau thành nhân tử b)Khi phân tích đa thức x2+4x-2xy- 4y+y2 thành nhân tử bạn Việt làm nh sau x2+4x-2xy-4y+y2 = ( x2 -2xy+y2) +(4x-4y) (nhóm hạng tử) = (x-y)2 +4(x-y) HĐT nhân ... luyện t lô gíc , khả phân tích tổng hợp để giải tập II Chuẩn bị GV HS: bảng phụ III Các hoạt động dạy học: 1.Tổ chức : 8A1 8A3 8A4 8A5 Kiểm tra: phân tích đa thức sau thành nhân tử x2+xy+x +y x(x+ ... x biểu thức Biến đổi biểu thức dạng tích nhân tử Cho nhân tử tìm giái trị x tơng ứng Tất giá trị tìm đợc thoả mãn đẳng thức cho Đây dạng toán nhân tử chung, dạng đẳng thức , nhóm hạng tử đợc...
 • 5
 • 12,097
 • 22

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... đa thức sau thành nhân tử : 5x3 + 10x2y +5xy2 2 5x3 + 10x2y + 5xy2 5x + 10x y + 5xy 2) = 5x(x2 + 2xy + y2) = 5x(x + 2xy + y = 5x(x + y )2 Ví dụ :Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x - 2xy + ... - 4,5) =100.91= 9100 Vậy: Giá trị biểu thức x = 94,5 y = 4,5 9100 Phân tích thành nhân tử : x2 - 6x + x2 - 6x + = x2 - 2x - 4x + = ( x2 - 2x ) - (4x - 8) = x ( x - ) - (x - 2) = ( x - ) (x - ... ) ax2 + bx + c = ax2 + b1x + b2x + c  b = b1+b2 ; b1b2 = ac Phân tích thành nhân tử : x - 6x + a) x2 - 6x + = x2 - 6x + - = ( x2 - 6x +9) - = ( x - )2 - = ( x - + ) (x - - ) = ( x - ) (x - )...
 • 17
 • 2,194
 • 5

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử? Tiết 13 Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử cách phối hợp nhiều phương pháp Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x3 +10x3y+5xy2 ... 3) Tiết 13 Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử cách phối hợp nhiều phương pháp Ví dụ: áp dụng: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau Bài tập: thành nhân tử: 5x3 +10x3y+5xy2 Bài tập 2: Phân tích đa thức ... y 3)(x y + 3) Tiết 13 Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử cách phối hợp nhiều phương pháp Bài tập 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x3 2x2 + x b) 2xy x2 y2 + 16 c) x2 5x + Giải:...
 • 10
 • 3,995
 • 10

GAĐT- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

GAĐT- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

Toán học

... cũ: Nêu phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử mà em học Đáp án: 1/ Đặt nhân tử chung 2/ Nhóm nhiều hạng tử 3/ Dùng đẳng thứ c 2/ Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a/ x2+xy+x+y =(x2 ... phân tích đa thức thành nhân tử người ta thường sử dụng phương pháp trước -Nếu đa thức có nhântử chung nên đặt nhân tử chung trướcđể đa thức lại ngoặc đơn giản Còn đa thức nhân tử chungthì ta ... 2)-(x+y) =(x+y)2 -(x+y) =(x+y)(x+y-1) TIếT 13: PHÂN TíCH ĐA THứC THàNH NHÂN Tử BằNG CáCH PHốI HợP NHIềU PHƯƠNG PHáP 1/Ví dụ :Phân tích đa thức sau thành nhân tử a 5x +10x2y+5xy2 =5x (x2+2xy+y2)...
 • 7
 • 1,063
 • 7

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

Toán học

... pháp phân tích đa thức thành nhân tử học? Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp đặt nhân tử chung Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp đẳng thức Phân tích đa thức thành nhân tử phương ... Nhóm hạng tử Dùng đẳng thức Đặt nhân tử chung Em rỏ cách làm bạn Việt sử dụng phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử a).x − x + x 51 Phân tích đa thức sau thành nhân tử =ax (x −− x + 1) ... nhóm hạng tử 1 Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x + 10 x y + xy 2 x + 10 x y + xy = x( x + xy + y = x( x + y ) 2 ) Ví dụ: Ví dụ 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x −...
 • 10
 • 1,291
 • 11

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... + Tích cực học tập = Vàng 10 - xét kỹ đa thức chọn phương pháp phù hợp Tiết1 1: Phân tích đa thức thành nhân tử cách phối hợp nhiều phương pháp I Các ví dụ Ví dụ Phân tích đa thức sau thành nhân ... y + 4) Đặt nhân tử chung Em rõ cáchi làm trên, bạn việt sử dụng phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử Bạn Việt sử dụng phương pháp sau để phân tích đa thức tành nhân tử Phương pháp nhóm ... nhóm Phương pháp dùng đẳng thức Phương pháp đặt nhân tử chung III , Bài tập Phân tích đa thức sau thành nhân tử a/ x3 + 2x2 + x b/ 5x2 + 10x + 5y2 c/ x2 +y2 2xy - 16 Lời giải a/ x3 + 2x2 + x...
 • 6
 • 716
 • 0

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... + Tích cực học tập = Vàng 10 - xét kỹ đa thức chọn phương pháp phù hợp Tiết1 1: Phân tích đa thức thành nhân tử cách phối hợp nhiều phương pháp I Các ví dụ Ví dụ Phân tích đa thức sau thành nhân ... y + 4) Đặt nhân tử chung Em rõ cáchi làm trên, bạn việt sử dụng phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử Bạn Việt sử dụng phương pháp sau để phân tích đa thức tành nhân tử Phương pháp nhóm ... nhóm Phương pháp dùng đẳng thức Phương pháp đặt nhân tử chung III , Bài tập Phân tích đa thức sau thành nhân tử a/ x3 + 2x2 + x b/ 5x2 + 10x + 5y2 c/ x2 +y2 2xy - 16 Lời giải a/ x3 + 2x2 + x...
 • 6
 • 525
 • 1

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... + Tích cực học tập = Vàng 10 - xét kỹ đa thức chọn phương pháp phù hợp Tiết1 1: Phân tích đa thức thành nhân tử cách phối hợp nhiều phương pháp I Các ví dụ Ví dụ Phân tích đa thức sau thành nhân ... y + 4) Đặt nhân tử chung Em rõ cáchi làm trên, bạn việt sử dụng phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử Bạn Việt sử dụng phương pháp sau để phân tích đa thức tành nhân tử Phương pháp nhóm ... nhóm Phương pháp dùng đẳng thức Phương pháp đặt nhân tử chung III , Bài tập Phân tích đa thức sau thành nhân tử a/ x3 + 2x2 + x b/ 5x2 + 10x + 5y2 c/ x2 +y2 2xy - 16 Lời giải a/ x3 + 2x2 + x...
 • 6
 • 543
 • 1

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP doc

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP doc

Toán học

... HS lên bảng phân tích đa = (x2y2 – 2)2 – (2xy)2 = … thức Bài 3: x4 + 64 thành nhân tử a) (x2 + x)2 + 4(x2 + x) – 12 Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân Đặt x2 + x = y đa thức cố dạng tử y2 + 4y ... nhân tử Tam thức bậc hai ax2 + bx + c a) x2 + 4x + - Tính tích ac b) 3x2 – 7x + - Phân tích tích ac thành tích c) x4y4 + thừa số nguyên cách ? Các đa thức câu a b - Chọn thừa số mà tổng b phân tích ...  Thêm bớt hạng tử Hoạt đông 2: (30 ph) Luyện tập Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân Bài 1: tử a) x2 – 16 – 4xy + 4y2 a) x2 – 16 – 4xy + 4y2 = (x2 – 4xy + 4y2) – 16 b) x5 – x4 + x3 – x2...
 • 5
 • 1,103
 • 8

Phân tích đa thức bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Phân tích đa thức bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... Để phân tích đa thức thành nhân tử, ta làm sau: - Đặt nhân tử chung - Dùng đẳng thức - Nhóm hạng tử (Nhóm hạng tửnhân tử chung có dạng đẳng thức với Nhưng phải thuận lợi cho việc phân tích ... (Nhóm hạng tử) = (x y) + 4(x y) (Dùng đẳng thức đặt nhân tử chung) = (x y)(x y + 4) (Đặt nhân tử chung) Em rõ cách làm trên, bạn Việt sử dụng phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử 3 ... nêu phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử mà em học ? -Phương pháp đặt nhân tử chung -Phương pháp dùng đẳng thức -Phương pháp nhóm hạng tử Kim tra bi c áp dụng: Hãy chọn biểu thức thích hợp...
 • 16
 • 244
 • 0

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 12: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP ppt

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 12: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP ppt

Toán học

... thực 5xy2 đẳng thức PP phân tích nào? = 5x(x2 + 2xy + H2: sau đó? y2) = 5x(x + y)2 b) PT thành nhân -Làm tiếp câu -Giới thiệu PT tử: đa thức thành x2 – 2xy – + y2 -Nhóm nhân tử = x2 – 2xy + y2 - ... -Làm ?2 -PT đa thức ?2 -3 HS làm thành nhân tử, a)Tính nhanh: nhanh đem nộp có tiện lợi gì? x2 + 2x + – y2 x = 94,5 y = -cho HS làm ?2 4,5 -GV gợi ý PT = (x + 1)2 – y2 thành nhân tử thay vào ... 48, 49/22 Bài mới: Hoạt động Hoạt động HS Ghi bảng GV -Cho HS tự làm I.Ví dụ: -HS suy nghĩ a)PT thành nhân TL1: Đặt nhân VD tử: tử chung 5x H1: , ta 5x3 + 10 x2y + TL2: dùng thực 5xy2 đẳng thức...
 • 7
 • 1,647
 • 4

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP pot

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP pot

Toán học

... nhân tử chung để phân tích đa thức thành nhân = 5x(x2 +2xy+y2) tử? = 5x(x+y)2 HS sử dụng phối hợp phương Vậy ta phối hợp phương pháp: pháp học để phân tích đa + đặt nhân tử chung thức thành nhân ... tử? + dùng đẳng thức HS trình bày phần ghi bảng b) Phân tích đa thức thành nhân tử HS sử dụng phương pháp x2 - 2xy + y2 - - Nhóm hạng tử ví dụ b ta sử dụng phương pháp - Dùng đẳng thức phân tích ... A 46 ; B 460 0 ; C 92 ; D => A,B,C sai x-3 = => x= 5x-1 = => x=1/5 GV chữa chốt phương pháp Vậy x= x = 1/5 Hoạt động 2: Bài (35ph) Ví dụ HS nghiên cứu ví dụ a) Phân tích đa thức thành nhân tử...
 • 5
 • 906
 • 4

phân tích đa thức bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

phân tích đa thức bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... ti x = 0,25 v y =8 N 86 2 + 792 - 212 - 142 13 000 N 70 8, 25 13 000 8, 25 70 H 13 000 N NHN l mt cỏc c tớnh ngi : NHN, NGHA , L , TR ,TN Lm bi 51,53,54 sgk /24, 25 Lm bi 36, 38 sbt / Hon thnh ... sau thnh nhõn t x - 6x + C1: x2 - 6x + = x - 2x - 4x + = ( x2 - 2x ) - (4x - 8) = x ( x - ) - (x - 2) = ( x - ) (x - ) : C2: x2 - 6x + = x2 - 6x + - = ( x2 - 6x +9) - = ( x - )2 - = ( x - + ) ... )( 94,5 +1 - 4,5) =100.91= 9100 Vy: Giỏ tr ca biu thc ti x = 94,5 v y = 4,5 l 9100 b) Khi phân tích đa thức x + x xy y + y thnh nhõn t , bn Vit làm sau: x + x xy y + y 2 = ( x xy + y ) +...
 • 15
 • 213
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 9 phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 9 phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... CŨ Phân tích đa thức sau thành nhân tử a/ x2 – x b/ x3 + c/ x2 – xy + x – y d/ x2 + 6x + – y2 BÀI PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP 1/ Ví dụ Ví dụ 1: Phân tích ... phươngDùng thức pháp đẳng Ta đầuthể phân tích tiếp có tiên? ?1 Phân tích đa thức sau thành nhân tử nào? 2x y – 2xy3 – 4xy2 – 2xy Chúng ta sử dụng phương pháp để phân tích đa thức cho thành nhân tử? ... tiếp để phân tích đa đầu tiên? thức cho thành nhân tử? 1/ Ví dụ Ví dụ 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 – 2xy + y2 – = (x2 – 2xy + y2)– Nhóm hạng tử = (x – y)2 – 32 Dùng đẳng thức = (x...
 • 9
 • 1,544
 • 2

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương phápppp

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương phápppp

Toán học

... Đặt nhân tử tử? Nhóm hạng tử (để xuất nhân tử chung Hay có đẳng thức) thể phối hợp phương pháp trên? Nhóm hạng tử Hằng đẳng thức (số 2) Hằng đẳng thức (số 3) Tiết 13 : ?1 Phân tích đa thức sau thành ... Tiết 13 : Ví dụ: * Gợi ý: phân tích đa thức Khi thành nhân tử em ý: thức sau - Đặt nhân tiên theo Thường ưu tử chung? thứ tự cho phương pháp là: Đặt nhân tử chung - Dùng đẳng thức? Ví dụ 1: Phân ... * Hãy nêu phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử học? * Áp dụng: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: ( x + x − xy − y ) = x − xy + ( x − y ) = 3x ( x −...
 • 13
 • 271
 • 2

bai 9: phan tich da thuc thanh nhan tu bang cach phoi hop nhieu phuong phap

bai 9: phan tich da thuc thanh nhan tu bang cach phoi hop nhieu phuong phap

Toán học

... ?1 Cho điểm A không thuộc đường thẳng d (h .8) Hãy dùng êke để vẽ tìm hình chiếu điểm A d Vẽ đường xiên từ A đến d, tìm hình chiếu đường xiên...
 • 18
 • 370
 • 0

Chương I. §9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I. §9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tư liệu khác

... 1) = 100. 86 = 86 0 0 b1 x + b2 x 5:Phơng pháp Tách hạng tử thành hay nhiều hạng tử Bai 53 Sgk: Phân tích đa thức thành nhân tử: b, Biờu thc co dang: a x2+bx+c vi a = ; b = ; c = -6 a x2 + bx ... 11 D HNG dẫn học *Nắm phơng pháp phân tích *Tìm hiểu thêm phơng pháp khác *Chú ý: Các ứng dụng củaviệc phân tích đa thức thành nhân tử: Phân tích đa thức thông thờng Tim x Tính giá trị biểu thức ... bài: Tiết 14 :luyện tập a Kiến thức cần nhớ Các phơng pháp để phân tích đa thức thành nhân tử: Đặt nhân tử chung: Cơ sở :ab+ac+ad= a(b+c+d) Dùng đẳng thức: Cơ sở: đẳng thức viết theo chiều tổng thành...
 • 14
 • 200
 • 0

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương pháp

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương pháp

Toán học

... 4 Hướng dẫn nhà - n tập phương pháp phân tích thành nhân tử Làm tập : 52 ( SGK) , SBT : 34 , 35, 36, 37/trang ...
 • 2
 • 3,526
 • 24

Xem thêm