trớ nhim v ca gdtc trong trng i hc v cao ng nc ta

Xây dựng thương hiệu cá nhân trong thời đại số 2014 nguyen dinh

Xây dựng thương hiệu cá nhân trong thời đại số 2014  nguyen dinh

PR - Truyền thông

... nhu cầu muốn coi ng i tự chủ ng i khác Dễ chịu– nhu cầu coi ng i đ ng hành/đ i tác/bạn tin tư ng được, đ ng yêu, dễ chịu, vui v , hòa đ ng, dễ kết bạn Địa v - nhu cầu v i ng i khác khâm phục ... dẫn, ti ng, v trí xã h i, quyền lực, giàu có Nh ng hình ảnh ng i ta muốn có Đ ng tin cậy – nhu cầu để ng i khác nhận thấy ta ng i đ ng tin, dựa v o được, tin được, trung thành, thủy chung, ... l i n i việc làm N ng lực – nhu cầu ng i khác thừa nhận khả ta th ng minh, có kỹ n ng, kinh nghiệm, kiến thức chun mơn, lực i u hành, hoạt đ ng nhóm, mở r ng quan hệ, xử lý kh ng ho ng, bảo v ...
 • 73
 • 360
 • 0

tìm hiểu các hướng tiếp cận phân loại và xây dựng phần mềm mail client hỗ trợ tiếng việt

tìm hiểu các hướng tiếp cận phân loại và xây dựng phần mềm mail client hỗ trợ tiếng việt

Công nghệ thông tin

... ng ph ng pháp d ng ch ng khác ta ang t l p v i m i ng i xung quanh H th ng s gi ng nh b c ng bao quanh th gi i mu n g i th ng p cho ta 2.2.8 Machine Learning ( Máy h c ): • Ýt ng: Áp d ng p ng ... kho ng li u v o vi c l c spam l i g p ph i r c r i b i v n email spam kh ngv n tính ri ng t , nhân Nh ng gì, nhiên kh ng th s d ng nh ng email h p l mà kh ng th kh ng vi ph m n s ri ng ... kho ng li u PU, m t v n phát sinh ó có m t l xuyên liên l c v i ng ng l n email c a nh ng ng i g i th ng i t o kho ng li u - nh ng email RC (Relative Correspondence), nh ng email c ng c lo i b...
 • 106
 • 309
 • 0

XÁC ĐỊNH TRO TOÀN PHẦN, Ca, Mg, TRONG THỰC PHẨM

XÁC ĐỊNH TRO TOÀN PHẦN, Ca, Mg, TRONG THỰC PHẨM

Công nghệ - Môi trường

... định sai lư ng Ca, Mg III - Xác định sai th i i m kết thúc chuẩn độ - Sai số đọc thể tích EDTA tiêu tốn buret Trả l i câu h i Câu 1: Từ thực nghiệm, sinh viên viết ngyên tắc xác định, phản ng cho ... (Ca) Ca lo i kho ng đa lư ng chiếm tỷ lệ lớn thể đ ng v t ng i (52% t ngng kh ng) Sữa chế phẩm sữa, phơ mai nguồn cung cấp canxi quan tr ng, sau đậu hũ, h i sản, đậu lo i, mè, rau xanh… Trong ... Ho ng Yến, “B i gi ng Phân tích thực phẩm”, ĐH C ng Nghiệp Thực Phẩm TPHCM “B i gi ng Hóa Phân Tích”, ĐH C ng Nghiệp Thực Phẩm TPHCM “B i gi ng Hóa Học Thực Phẩm”, ĐH C ng Nghiệp Thực Phẩm TPHCM...
 • 11
 • 2,072
 • 1

Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch

Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch

Cao đẳng - Đại học

... nhiều doanh nghiệp tham gia v o chu i cung ng hiểu cần thiết ph i chia sẻ th ng tin vai trò quan tr ng việc chia sẻ th ng tin hiệu hoạt đ ng chu i cung ng (Li c ng sự, 2005) Chu i cung ng ... định giá trị t i sản chi phí h i Do th ng tin cân x ng bên tham gia hợp tác nên giúp gia t ng niềm tin đ ng th i giảm thiểu nguy hành vi h i Ng ợc l i, chi phí giao dịch cao, m i quan hệ đưa v o ... d ng m i quan hệ tốt v i nhà cung cấp họ phần tạo niềm tin v i khách h ng họ có khả kiểm sốt chất lư ng dịch v chu i cung ng tốt so v i việc thiết lập MQHHT v i doanh nghiệp bên ng i, từ mang...
 • 210
 • 265
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch (tt)

Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch (tt)

Tài liệu khác

... sốt chất lư ng dịch v chu i cung ng tốt so v i việc thiết lập m i quan hệ hợp tác v i doanh nghiệp bên ng i, từ mang l i nhiều giá trị gia t ng cho khách h ng V v y, việc xây d ng m i quan hệ ... tạo niềm tin v i khách h ng họ có khả kiểm sốt chất lư ng dịch v chu i cung ng tốt so v i việc thiết lập m i quan hệ hợp tác v i doanh nghiệp bên ng i, từ mang l i nhiều giá trị gia t ng cho ... tác v i Do xây d ng niềm tin giúp giảm chi phí giao dịch đ ng th i kiểm soát hành vi h i nên niềm tin (sự tín nhiệm) xác định l i nguồn lực 2.3.2 Lý thuyết v n xã h i Việc v n d ng lý thuyết v n...
 • 14
 • 191
 • 0

Xư lý các thông tin trực cảm trong bài toán ra quyết định

Xư lý các thông tin trực cảm trong bài toán ra quyết định

Cơ sở dữ liệu

... Tính Training_Setv = {instance x | x⊆Training_Set, xA =v} (Tập ca c ví dụ traning_set có giá trị A taị V) If (Training_Setv r ng) Then Ta o một nút v i nhãn lớp ≡ Tuyển tất ca ca c thành ... tin cậy (giá trị chân lý) câu mờ Việc đánh giá câu xem xét việc xấp xỉ ng nghĩa tư ng đư ng: “It is very true that Lucia is young” “It is true that Lucia is very young” i u có nghĩa gia ... mờ Ng nghĩa giá trị ng n ng biểu diễn bă ng tập mờ Tuy nhiên, giá trị số thực chưa hẳn diễn đạt hết ý nghĩa giá trị ng n ng V thế, cu ng v i kh i niệm tập mờ, kh i niệm biến ng n ng ...
 • 86
 • 83
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính nhằm lựa chọn các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tài trợ của các công ty cổ phần niêm yết tại cơ sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí m

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính nhằm lựa chọn các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tài trợ của các công ty cổ phần niêm yết tại cơ sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí m

Cao đẳng - Đại học

... R i ro kinh doanh Trong m i trư ng hoạt đ ng có nguy r i ro cao, họat đ ng mạo hiểm thư ng gắn liền v i kết hiệu họat đ ng cao đ ng th i tiềm ẩn nguy r i ro cao, trư ng hợp sử d ng nợ bên V ng ợc ... hư ng đến t i đa hóa giá trị doanh nghiệp * Giá trị doanh nghiệp • Giá trị doanh nghiệp= T ng giá trị t i sản- Nợ ph i trả • Xác định giá trị doanh nghiệp theo quan i m v n đ ng đ ng v n v i ... lệ phân chia cổ tức mục tiêu dựa v o h i đầu tư tư ng lai khỏan thu nhập mong đ ing lai, tỷ lệ phân chia cổ tức v i mức l i nhuận giữ l i c ng v i chi phí sử d ng v n cần thiết + Khi thu nhập...
 • 27
 • 127
 • 0

một số giải pháp maketing nhằm nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực hàng không tại hãng

một số giải pháp maketing nhằm nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực hàng không tại hãng

Kinh tế - Thương mại

... độ nghiệp v chun mơn cao có l ng nhiệt tình say mê c ng việc Trong th i gian t i, để trì v cạnh tranh c ng ty cần tiếp tục kh ng ng ng đ i n ng cao trình độ đ i ng cán c ng nhân viên Thư ng ... nhân viên Lựa chọn để đưa v o nhân viên có n ng lực phù hợp v i đ i lý dịch v v n t i, quản lý i u hành sở mà n ng cao chất lư ng dịch v cách đ ng Phân c ng ngư i việc đ ng viên ng i tham gia ... diện h ng kh ng Singapore Phần2: thực tr ng hoạt đ ng Marketing v n ph ng đ i diện Phần3: số gi i pháp Marketing nhằm n ng cao lực hoạt đ ng kinh doanh dịch v v n t i v n ph ng đ i diện hàng...
 • 39
 • 344
 • 0

96 cách để nói very good bằng tiếng anh

96 cách để nói very good bằng tiếng anh

Ngữ pháp tiếng Anh

... it 85 You're doing fine 86 Good thinking 87 You are really learn a lot 88 Good going 89 I have never seen anyone it better 90 Keep on trying 91 You outdid yourself today 92 I think you're doing ... Right on! 69 You're really improving 70 You're doing beautifully! 71 Superb! 72 Good remembering 73 You've got that down pat 74 You certainly did it well today 75 Keep it up! 76 Congratulation ... Great! 22 I knew you could it 23 Congratulation! 24 Not bad 25 Keep working on it 26 You're improving 27 Now you have it! 28 You real learning fast 29 Good for you! 30 Couldn't have done it better...
 • 13
 • 236
 • 0

skkn giáo dục học sinh biệt trong trường phổ thông thpt cao ba quat

skkn giáo dục học sinh cá biệt trong trường phổ thông thpt cao ba quat

Giáo dục học

... biệt ph i để thể s ng hoà đ ng v i bạn, chân thực v i bạn nhiệt tình v i bạn; v i bạn mang ph i ch i cho mực ph i có gianh gi i định ng i khác gi i kh ng su ngv i bạn, ph i biết tôn tr ng ... t ing dẫn nên thi v o ĐH Y, có em thi v o ĐH Ngo i ng có em thi v o ĐH Thư ng M i, ĐH C ng đồn, Học viên ng n h ng có em nên thi v o cao đ ng Nhạc hoa v. v N i chung t i dựa v o sở để hư ng ... cách n i n ng, ng xử: Trong việc giáo dục học sinh n i chung giáo viên chủ nhiệm ý đến việc giáo dục học sinh thẩm mĩ, n i ng xử đặc biệt em học sinh học sinh biệt i u l i v cần thiết Thực...
 • 16
 • 1,803
 • 4

VAI TRÒ CỦA ĐIỆN DI PROTEIN TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ THEO DÕI LAO PHỔITÓM TẮT Mục pptx

VAI TRÒ CỦA ĐIỆN DI PROTEIN TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ THEO DÕI LAO PHỔITÓM TẮT Mục pptx

Cao đẳng - Đại học

... Alternatively, relationship of a2-globulin to positive PPD skin test was significant statistically (p=0,004; OR=9,1) Conclusion: the increase of a2-globulin and g-globulin in protein electrophoresis ... V v y, nghiên cứu i n di Protein góp phần v o v n đề chẩn đốn theo d i bệnh lao Đ ING - PHƯ NG PHÁP NGHIÊN CỨU Đ ing nghiên cứu 45 ca lao ph i đượch chẩn đoán i u trị bệnh viện Đ i ... IgM t ng: 31%, IgG t ng: 88,5% - Lao ng i ph i có IgM t ng: 30 - 61%, IgG t ng: 69 - 86% - Nhóm ch ng có IgM t ng :0% , IgG t ng : 21% Ng i ra, ch ng t i nghiên cứu m ing quan tư ng t ng a2...
 • 14
 • 491
 • 2

Vai Trò của KT nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta pptx

Vai Trò của KT nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta pptx

Báo cáo khoa học

... trÞ D T i liệu tham khảo Giáo trình kinh tế trị học, tập II, NXB Giáo dục Hà N i V n kiện Đ i h i Đ ng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII Vai trò quản lý Nhà nước kinh tế thị trư ng kinh nghiệm nước ... có biện pháp i u tiết để đạt c ng xã h i th ng qua sách c ng cụ pháp luật III Các c ng cụ biện pháp đ i m i, t ngng vai trò quản lý kinh tế Nhà nước nước ta Đ i h i Đ ng lần thứ VIII kh ng ... cầu biến đ i tự phát giá thị trư ng định Quan hệ ng i v i ng i quan hệ l i ích kinh tế ng cho r ng, ng i hoạt đ ng nhằm l i nhuận siêu ng ch song bàn tay v hình chi ph i buộc ng i ta phả...
 • 25
 • 93
 • 0

Nghiên cứu thành phần, vai trò của thiên địch chính trong hạn chế số lượng sâu hại ngô tại một số tỉnh thuộc đồng bằng sông hồng

Nghiên cứu thành phần, vai trò của thiên địch chính trong hạn chế số lượng sâu hại ngô tại một số tỉnh thuộc đồng bằng sông hồng

Nông - Lâm - Ngư

... thư ng m i hóa gi ng ngơ lai bi n đ i gen ð ING V PH M VI NGHIÊN C U 4.1 ð ing nghiên c u Các l i thiên đ ch c a sâu h i ng L i b kìm b t m i Labidura riparia Pallas 4.2 Ph m vi nghiên ... thêm t i li u làm s khoa h c ñ ñ xu t gi i pháp l i d ng thiên ñ ch t nhiên ph ng ch ng sâu h i ng theo hư ng n ng nghi p b n v ng phù h p v i v ng tr ng ngô Trư ng ð i h c N ng nghi p Hà N i – ... ch ng lo i gây h i T t c lo i tr ng n i chung, ng n i ri ng đ u b nhi u l i sinh v t khác phá h i, ñây ñư c g i sinh c t gây h i tr ng Khi ch ng sinh trư ng phát tri n v i m t ñ cao gây h i...
 • 110
 • 473
 • 1

Quan hệ giữa lợi ích cộng đồng và lợi ích nhân trong phát triển làng nghề (Qua khảo sát tại hai làng nghề Bát Tràng thuộc thành phố Hà Nội và Phước15531220150123

Quan hệ giữa lợi ích cộng đồng và lợi ích cá nhân trong phát triển làng nghề (Qua khảo sát tại hai làng nghề Bát Tràng thuộc thành phố Hà Nội và Phước15531220150123

Lý luận chính trị

... kh i niệm c ng đ ng (Community) v i kh i niệm c ng đ ng tiền xã h i cho c ng đ ng tiền xã h i có tính c ng đ ng, kh i niệm xã h i bị đ ng v i kh i niệm hiệp h i (Association) có tính xã h i Tuy ... tr ng xung đột m i trƣ ng l ng nghề Việt Nam, khu v c Đ ng s ng H ng Các tác giả nêu sở lý luận việc nghiên cứu m i quan hệ tính c ng đ ng v i xung đột m i trƣ ng khu v c n ng thôn Đ ng s ng H ng ... giúp đỡ nhiệt tình ng i dân, th ing v n tho i m i, kh ng bị gi i hạn Tuy nhiên, khó khăn l i đ ing v n, tỉ lệ ng i cao tu i lớn khiến việc lựa chọn đ ing v n trở nên khó khăn Đối...
 • 99
 • 279
 • 0

Khảo sát và đánh giá vai trò của vi sinh vật trong môi trường nhiễm chất da cam dioxin tại sân bay đà nẵng

Khảo sát và đánh giá vai trò của vi sinh vật trong môi trường nhiễm chất da cam dioxin tại sân bay đà nẵng

Báo cáo khoa học

... 3670-3676 Mitsevich EV, Mitsevich IP, Perelygin VV, Do Ngoc Lanh, Nguyen Thu Hoai (2000) Microorganisms as possible indicators of general soil pollution by dioxincontaining defoliants Appl Biochem Microbiol ... lư ng tế bào nhóm vi sinh v t tỷ lệ nghịch v i mức độ nhiễm độc m i trư ng - Trong số vi sinh v t sinh trư ng hiếu khí sử d ng oxy làm chất nhận i n tử cu i c ng, vi khuẩn vi nấm có mặt v i số ... đ ng th i m i trư ng giàu dinh dư ng m i trư ng kh ng chứa carbazol nguồn cacbon lư ng Trong nấm men kh ng có vai trò quan tr ng phân huỷ PAH vi nấm nhóm vi sinh v t nhân chuẩn biết đến v i nhiều...
 • 11
 • 251
 • 0

Báo cáo chế tạo vật liệu hấp phụ từ tro than bay sử dụng trong phân tích môi trường (phần 1 chế tạo chất hấp phụ từ tro than bay)

Báo cáo  chế tạo vật liệu hấp phụ từ tro than bay sử dụng trong phân tích môi trường (phần 1 chế tạo chất hấp phụ từ tro than bay)

Thạc sĩ - Cao học

... sieves, John Wiley & Sons Inc, 1974 [4] E Flanigen, L.B Eyland, Molecular Sieves Zeolit I, Washington, D.C, 1971 [5] T Henmi, Chemical conversion of coal as into sythetic Zeolit and its recyling, ... the product indicated that this material contain a very small and spherical beads Quartz, Mullite and Zeolite P1 (Na) were the main components formed during the modification process It is clear ... Dioxin Quality Assurance Advisory Committee, Internal Quality Assurance Requirements for the Analysis of Dioxins in Environmental Samples, Report EPS 1/RM/23, October 1992 [3] D.W Break, Zeolit...
 • 6
 • 183
 • 1

Đề tài xu hướng và tác động của FDI đến các nước đang phát triển

Đề tài xu hướng và tác động của FDI đến các nước đang phát triển

Quản trị kinh doanh

... doanh nghiệp có v n đầu tư nước ng i ph i d ng đư ng để v n t i h ng hố Đ ng th i họ cho biết, chi phí v n t i Việt Nam cao nhiều so v i bình quân chung khu v c hầu quanh v ng Ch ng hạn giá v n ... nguồn nhân lực c i thiện chất lư ng s ng ngư i dân C ng v i phát triển doanh nghiệp FDI Việt Nam, mức đ ng góp khu v c kinh tế có v n đầu tư nước ng i v o ng n sách ng y t ng Trong năm Lớp Kinh ... nghiêm tr ng Lu ng v n FDI v o làm t ng t i khoản v n c i thiện i u kiện khoản Việt Nam chiếm kho ng 50% cán cân t i khoản v n Doanh nghiệp FDI đầu tư tập trung chủ yếu v o khu v c c ng nghiệp...
 • 48
 • 265
 • 0

Tìm hiểu vai trò của người phụ nữ trong gia đình trường hợp nghiên cứu điểm tại xã hưng thông, huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an

Tìm hiểu vai trò của người phụ nữ trong gia đình trường hợp nghiên cứu điểm tại xã hưng thông, huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an

Kinh tế - Quản lý

... triển, l i suy nghĩ ng i dân n i chung ng i dân n ng thơn n i ri ng có nhiều thay đ i theo hư ng tích cực Mặt khác, đ i s ng ngư i dân kh ng ng ng n ng cao, phư ng tiện tiện nghi phục v sinh ... khác, lao đ ng kiêm phi n ng nghiệp chiếm phần lớn l i ng i đàn ng gia đình Do v y, c ng việc từ trước đến ng i phụ nữ n i gắn liền v i sản xuất n ng nghiệp Đ i v i phụ nữ n ng, i u kiện trình ... h i dành cho họ Kh ng thế, v i l i s ng gia trư ng ngư i đàn ng, khiến ng i phụ nữ ph i làm hết c ng việc, l i phụ thuộc hồn tồn v o ng i ch ng mình, họ kh ng có ti ng n i gia đình Ng ợc l i, ...
 • 104
 • 142
 • 0

Vai trò của phụ nữ Dao trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Ái Quốc huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

Vai trò của phụ nữ Dao trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Ái Quốc huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

Nông - Lâm - Ngư

... nhƣ lƣ ng đ ng nghiệp nam Hiện thật khó kh ng định cách chung chung ng i đ ng vai trò quan tr ng gia đình ng i ch ng hay ng i v .C ng việc c ng việc n i trợ ni dƣ ng chăm sóc thành viên gia đình ... đồ trang sức nhƣ v ng cổ, v ng chân, v ng tai, v ng tay, nhẫn, dây bạc, hộp đ ng Trầu Phƣ ng tiện v n chuyển: Ng i Dao v ng cao quen d ng địu có quai đeo vai, v ng thấp gánh đ i dậu T i v i hay ... cánh v i nam gi i để sản xuất c i v t chất tinh thần xã h i V mặt sinh học (gi i tính) hai gi ng ngƣ i kh ng gi ng nhiều phƣ ng diện nhƣ hình d ng, gi ng n i chức sinh sản, mặt xã h i, (gi i) ...
 • 100
 • 296
 • 1

Xem thêm