trọn bộ trắc nghiệm toán 12

Bo trac nghiem toan, ly 10- 11- 12

Bo trac nghiem toan, ly 10- 11- 12

Toán học

... kính thấu kính mỏng có tiêu cự lần lược 120 cm cm Độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực A 115 D 36 B06039 37 C07043 38 A07044 39 A07045 B 600 C 125 *D 24 Mắt người cận thị có điểm cực ... cách gương 30cm Ảnh vật tạo gương *A ảnh thật, cách gương 60cm B ảnh thật, cách gương 12cm C ảnh ảo, cách gương 12cm D.ảnh ảo, cách gương 60cm Một gương cầu muốn cho ảnh vật vị trí vật : *A tâm C ... mạch A 6,28.10-4 s B 6,28.10-5 s D 23 A04027 24 C04026 25 A04025 26 A04025 27 B04023 C 12, 56.10-4 s *D 12, 56.10-5 s Mạch chọn sóng máy thu sóng vô tuyến điện hoạt động dựa tượng A phản xạ sóng...
 • 12
 • 267
 • 4

bộ đề trắc nghiệm toán 12

bộ đề trắc nghiệm toán 12

Toán học

... , phương B Tứ giác ABCD hình bình hành C D Điểm G(2 ; ) trọng tâm tam giác BCD Bài 74 : Cho tam giác ABC có A(3 ; 5), B(1 ; 2), C(5 ; 2) Trọng tâm tam giác ABC là: A = (4 ; 0) B = (3 ; 3) C = ... điểm M(5,3) C đối xứng với qua đường thẳng D Cả phương án sai Bài 54: Cho tam giác ABC với đỉnh án trọng tâm tam giác Lựa chọn phươ A G nằm đường thẳng B G nằm đường thẳng C G nằm đường thẳng D G ... cắt Bài 11 : Gọi diện tích elip phương án A = B số nguyên D diện tích đường tròn Lựa c > C < Bài 12 : Cho elip , đường thẳng Lựa chọn phương án : ; : ; A Cả phương án sai B tiếp tuyến với (E),...
 • 14
 • 256
 • 27

trac nghiem toan 12

trac nghiem toan 12

Toán học

... C) D) §¸p ¸n B C©u 122 Hàm số : y = x3 + x − mx đồng biến ¡ : A) B) C) D) m≥0 m 2 m≤− §¸p ¸n D C©u 123 Hàm số y = x − + − x có giá trò lớn là: A) B) C) D) §¸p ¸n C C©u 124 Hàm số y = x3 – ... −1 A) 19 B) 10 C) -6 D) -15 §¸p ¸n B C©u 120 Hàm số sau lõm ( 1; +∞ ) A) y = 3x2 – x3 B) y = – x2 + 2x – C) y = 2x3 – 6x2 D) y = (x2 – 1)2 + §¸p ¸n C C©u 121 −x2 + x Cho (C): y = số tiếp tuyến ... m = B) m = -3 C) D) m=− m=− §¸p ¸n C C©u 125 Hàm số y = 2cos2x + 4x đạt giá trò lớn  −π; π là:   A) π−2 B) −2 − π C) −2 + π D) − 4π §¸p ¸n D C©u 126 Cho đồ thò (C): y = e x Hệ số góc tiếp...
 • 39
 • 528
 • 29

TRAC NGHIEM TOAN 12

TRAC NGHIEM TOAN 12

Toán học

... 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trang phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : HaiToan §Ị sè : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17...
 • 6
 • 380
 • 47

Trắc nghiệm Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Tư liệu khác

... phẳng qua điểm M(1;2;3) song song với mặt phẳng có pt x – 4y + z + 12 = : A x – 4y + z + = B x – 4y + z - = C x – 4y + z - 12 = D x – 4y + z + = Câu 29 Cho A(-3 ; ;1) , B(9 ; ; 3) Phương trình ... số phức z , ta có /z + 1/ : A /z/2 +2/z/ +1 B z z + C z + z +1 D z z + z + z + 2 Câu 18 Tập hợp nghiệm phức phương trình z + /z/ = : A {bi với b∈R} B {0 ;±i} C {i ;0} D {-i ;0} Câu 19 Đẳng thức ... ? A i1997 = −1 B i 2345 = i C i 2005 = D i 2006 = −i Câu 20 phương trình (1 + 2i)x = 3x – i có nghiệm phức : 1 1 A x = − + i B x = + 2i C x = i D x = - i 4 2 Câu 21 Phương trình mặt phẳng qua...
 • 3
 • 498
 • 58

trọn bộ trắc nghiệm vl12

trọn bộ trắc nghiệm vl12

Vật lý

... = 120 sin 4πt (V) B e = 120 sin 4πt (V)  C e = 120 sin  4πt +  π  (V) 2 D Một biểu thức khác Câu 22 Suất điện động t = s kể từ thời điểm ban đầu nhận giá trị giá trị sau? A e = B e = 120 ... cm Khi độ bội giác kính hiển vi 75 Tiêu cự f1 độ dài quang học δ kính hiển vi 12 : A f1 = cm δ = 12 cm B f1 = 0,8 cm δ = 14 cm C f1 = 1,2 cm δ = 16 cm D f1 = 0,5 cm δ = 11 cm Câu 12/ Một kính ... bề rộng 11 mm là: A B 10 C 11 D 12 10 11 12 Câu 14 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng, nguồn phát hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,5µm λ Vân sáng bậc 12 λ1 trùng với vân sáng bậc 10...
 • 76
 • 164
 • 0

trọn bộ trắc nghiệm tin hoc 10 hay

trọn bộ trắc nghiệm tin hoc 10 hay

Tài liệu khác

... không thuộc thành phần sơ đồ cấu trúc máy tính: A .Bộ điều khiển B.Thiết bị vào [%] C .Bộ số học D .Bộ nhớ (trong/ngoài) Câu Hãy chọn phương án : Bộ nhớ (Bộ nhớ trong) bao gồm A.Thanh ghi ROM B.Thanh ... Mô tả chi tiết toán C Phát sửa lỗi sai [%] D Lựa chọn thuật toán tổ chức liệu Câu Để giải toán máy tính người ta thực thực công việc sau: a Lựa chọn thiết kế thuật toán b Xác định toán c) Viết ... Câu Bộ nhớ A Nơi lưu trữ liệu xử lí [%] B Đưa liệu khỏi máy tính C Lưu trữ liệu lâu dài D Thực điều khiển chương trình Câu Chọn phát biểu câu sau : A .Bộ nhớ đĩa cứng đĩa mềm Ram ROM B .Bộ nhớ...
 • 10
 • 924
 • 17

Đề trắc nghiệm toán 12 potx

Đề trắc nghiệm toán 12 potx

Toán học

... B Có tiếp tuyến với đường cong qua M C Không có tiếp tuyến qua M D Cả ba phương án sai C©u 12 Cho f ( x ) = x xét ( - ; ] Lựa chọn phương án A f ’(4) =8 ' B f+ ( ) = ' C f+ ( −2 ) = ... 4) ( 2) Tìm đáp án sai : x+4 B y( n+ D y(
 • 3
 • 403
 • 22

Câu Hỏi trắc nghiêm toán 12 docx

Câu Hỏi trắc nghiêm toán 12 docx

Cao đẳng - Đại học

... Đònh a để phương trình sau có nghiệm: x + x + a = (1) a a < 1 ⎧32x − y = 77 ⎪ 19 Cho hệ phương trình: ⎨ y ⎪3x − 2 = ⎩ Gọi (x ,y ) nghiệm hệ x + y2 bằng: 0 14 Tập hợp nghiệm bất phương trình: log ... hàm số giảm ⇒ x = nghiệm ⇒ (1) (II): vế trái hàm số giảm, vế phải hàm số tăng ⇒ x = nghiệm ⇒ (II) (III): Đồ thò hai hàm số y = 3x y = x + cắt điểm ⇒ phương trình 3x = x + có nghiệm ⇒ (III) (IV): ... ⎠ (1) có nghiệm x ⇔ (3) có nghiệm t1 ,t cho: 17e f(x) = Đặt t = − x > Từ x1 < < x < ⇔ − x1 > −1 > − x > −2 ⇒ − x1 > −1 > − x > −2 1 ⇔ t1 > > t > (*) ⇔ f(t) = mt − (2m + 1)t + m + = có nghiệm t1,...
 • 8
 • 219
 • 15

bài tập trắc nghiệm toán 12

bài tập trắc nghiệm toán 12

Toán học

... 41:Cho A(0;-3), OB = i Gọi G,C,S trọng tâm;chu vi;dtích D OAB Chọn câu đúng: A G(4/3;-1) , C =12, S=6 C.G(4/3;-1), C=6, S= 12 B G(4;-3), C =12, S=-6 D.G(-1;4/3), C =12, S =12 uuu r uuu r uuu r r Câu 42:Cho ... C(-2;-4) ,trọng tâm G(0;4), trung điểm cạnh BC M(2;0) Tọa độ A B là: A A(4 ;12) ,B(4;6) B.A(-4; -12) ,B(6;4) C A(-4 ;12) ,B(6;4) D A(4; -12) ,B(-6;4) uuu r uuur Câu 49: Cho A(5;4), B(3;-2), M di động Oy, MA ... B xlnx-1.lnx x D .12 ln12 xln x D C xlnx lnx Câu 81: Cho hàm số y = |x2 + x - 2| Mệnh đề : A f ‘(-2) = B f ‘(1) = -3 C f ‘(0) = D dương D 2xlnx-1.lnx D f ‘(-1/2) = Câu 82 : Nghiệm phương trình...
 • 23
 • 354
 • 34

Xem thêm