trắc nghiệm chương 1 toán 11

Phương pháp và bộ đề trắc nghiệm toàn tập 11

Phương pháp và bộ đề trắc nghiệm toàn tập 11

Vật lý

... ®é lín lµ A v = 4,9 .10 (m/s) vµ f = 2,82 .11 0 -12 (N) B v = 9,8 .10 (m/s) vµ f = 5,64 .11 0 -12 (N) C v = 4,9 .10 (m/s) vµ f = 1. 88 .11 0 -12 (N) D v = 9,8 .10 (m/s) vµ f = 2,82 .11 0 -12 (N) 4.80 Hai h¹t ... lµ: A Q1 = 3 .10 -3 (C) vµ Q2 = 3 .10 -3 (C) B Q1 = 1, 2 .10 -3 (C) vµ Q2 = 1, 8 .10 -3 (C) C Q1 = 1, 8 .10 -3 (C) vµ Q2 = 1, 2 .10 -3 (C) D Q1 = 7,2 .10 -4 (C) vµ Q2 = 7,2 .10 -4 (C) N¨ng lỵng ®iƯn trêng 1. 79 Ph¸t ... mçi tơ ®iƯn lµ: A Q1 = 3 .10 -3 (C) vµ Q2 = 3 .10 -3 (C) B Q1 = 1, 2 .10 -3 (C) vµ Q2 = 1, 8 .10 -3 (C) C Q1 = 1, 8 .10 -3 (C) vµ Q2 = 1, 2 .10 -3 (C) D Q1 = 7,2 .10 -4 (C) vµ Q2 = 7,2 .10 -4 (C) 1. 76 Bé tơ ®iƯn gåm...
 • 60
 • 395
 • 4

đề kiểm tra trắc nghiệm toán 11

đề kiểm tra trắc nghiệm toán 11

Toán học

... 24 A y = 24 x + 28 B y = 24 x 11 2 C Cả A, B Câu 20: PTTT (C ) giao điểm với Oy A x = B y = C y = x D y = 0; y = D Cả A, B sai D Cả A,B,C sai Đề trắc nghiệm toán 11 Phần: Đạo hàm Mã đề: Số H v ... Câu 11 : Cho f ( x ) = f '( ) cos x x sin x A B -1 C A -3 B D D cos2 x A = f ( ) f '( ) có giá trị là: 4 + sin x A -1 B C D x2 x Câu 13 : Cho hàm số y = y ' = có tập nghiệm là: x +1 A S ... A, B sai Câu 10 : PTTT (C ) giao điểm với Oy A x = B y = C y = x D Cả A,B,C sai Câu 11 : Hàm số y = A ( x + 1) 2 x + ( x / )có đạo hàm bằng: 2x + 5 B C ( x + 1) 2 ( x + 1) 2 D 2x + Câu 12 : Hàm số y...
 • 4
 • 284
 • 20

03 bộ đề trắc nghiệm Toán lớp 12

03 bộ đề trắc nghiệm Toán lớp 12

Toán học

... 3x-5y-7=0 [] Cho (a) :4x-my+4-m=0 ; (b) (2m+6)x+y-2m -1= 0 , với giá trị m a//b: A m= -1 hay m=2 B m=2 C m= -1 D m =1 [] Cho A( -1; 1) B (1; 3) C (1; -1) Hãy chọn câu đầy đủ : A Tam giác ABC vuông B Tam ... A (1; 1); B( -1; 0); C(2; -1) mệnh đề sau A AB =(0;4) B AC = (1; 2) C D BA +2CA = AB AC =− D AB AC =0 [] Cho đường thằng d : x – 2y + = Véc tơ phương d là: A (1; -2) B (-2 ;1) C (6;3) D (3;2) Đề trắc ... a.{m =1, m=7 } b.{m=-3, m=2} c { m=7, m= -1} d { m=2,m=3 } [] Cho A (1; -2), B(3;6) PT đường trung trực đoạn AB là: A 2x+8y-5=0 B 2x+8y+5=0 C x+4y -10 =0 D x+4y +10 =0 [] Cho điểm A (1; 2) B( -1; 3)...
 • 4
 • 1,089
 • 72

Trắc nghiệm toán 11 - PT lượng giác

Trắc nghiệm toán 11 - PT lượng giác

Toán học

... số nghiệm Câu 25: Nếu α số cho < α < π phương trình: x + = cos α có: x A.0 nghiệm B .1 nghiệm C.2 nghiệm D.Vô số nghiệm sin x + Câu 26: Tìm tập giá trị I hàm số y = Ta có cos x +  2  4 1 ... C x = + k π D x = − + k π 3 6 o o Câu 30: Giá trị 8sin 18 + 8sin 18 bằng: A.0 B .1 C.2 D Một kết khác Câu 31: Trong giá trị sau, giá trị nghiệm phương trình: sin x + cos x = π 3π π 2π + k 2π, ... x = − + k 2π, x = − + k 2π, k ∈ ¢ 12 12 6 Câu 32: Giải phương trình sin x + cos x = 1 Nghiệm phương trình ( k ∈ ¢ ) π A x = k π B x = − + k π π C x = ( 2k + 1) π hay x = − + 2k π D x = k 2π...
 • 4
 • 650
 • 77

Trắc nghiệm toán 11 - Xác xuất thống kê

Trắc nghiệm toán 11 - Xác xuất thống kê

Toán học

... tổng 15 C= Có mặt (chấm) xuất Câu 1: Xác xuất A 75 35 65 10 a b c d 216 10 8 216 27 Câu 2: Xác xuất B 43 10 11 15 a b c d 216 216 216 216 Câu 3: Xác xuất C 75 10 15 91 a b c d 216 216 216 216 Bài ... 1: Câu 3: Bài 8: Câu 1: Bài 9: Câu 1: Câu 3: Bài 10 : Câu 1: Bài 11 : Câu 1: Bài 12 : Câu 1: Bài 13 : Câu 1: Bài 14 : Câu 1: Bài 15 : Câu 1: Bài 16 : Câu 1: Câu 3: Bài 17 : Câu 1: c b Câu 2: Câu 5: a ... thứ ba Câu 1: Xác xuất A 10 15 20 25 a b c d 91 91 91 91 Câu 2: Xác xuất B 20 25 15 10 a b c d 91 91 91 91 Trang Câu 3: Xác xuất C a b c d 91 91 91 91 Bài 15 : Trong đề cương môn học gồm 10 câu hỏi...
 • 5
 • 535
 • 53

Một số đề trắc nghiệm Toán 9

Một số đề trắc nghiệm Toán 9

Toán học

... ABC vuông A, AB:AC = 5 :12 độ dài cạnh huyền 39 cm Vậy độ dài đờng cao AH : A 12 11 cm 12 B 13 11 cm 13 C 12 11 cm 14 đề số Hãy ghi lại chữ đứng trớc khẳng định Câu : Trả lời câu hỏi với biểu ... Câu : Dây cung AB = 16 cm đờng tròn (O ; 10 cm) có khoảng cách đến O A 5cm B cm C cm D 8cm ã Câu 10 : Xem hình vẽ, biết ASO = 400 Số đo cung AC : A 13 00 B 12 00 C 11 50 D 11 00 đề số Hãy ghi ... phơng trình toán : A 10 10 =3 x x B 10 10 =3 x +3 x A xe B xe Câu : Số xe vận tải lớn : C 10 10 =3 x x D C xe 10 10 =3 x x+3 D xe a Câu : Xem hình vẽ, tính x ta đợc : 15 cm 13 cm - Nguyễn...
 • 10
 • 552
 • 21

he thong de trac nghiem toan 9

he thong de trac nghiem toan 9

Toán học

... b= C 16 , Biểu thức + 10 viết dới dạng bình phơng tổng là: A ( + 10 ) B ( + 10 ) 2 C b = ( 5+ D ) b = D ( + 40 ) 17 , Phơng trình x +1 + x =0 có nghiệm là: A x = B x = -1 C x =1 x = -1 D Vô nghiệm ... Song songC Cắt (1; 1) D Cắt (0;0) 23, -3 nghiệm phơng trình: A x2 + 2x + 15 = B x2 - 2x + 15 = C x2 - 2x - 15 = D x2 + 2x - 15 = 24, Với giá trị a phơng trình: x2 - x - a = có nghiệm -2? A a = ... 27, Kết phép tính: 36 ( ) + (3) là: A 11 B C D 28, Phơng trình x = x có nghiệm là: A x = B x = C x = hay x = D Vô số nghiệm 29, Với giá trị a đờng thẳng (d1): y = (4 - a)x (d2): y = (a - 2)x +...
 • 5
 • 403
 • 19

Đề trắc nghiệm Toán 5

Đề trắc nghiệm Toán 5

Toán học

... 10 6 B Câu 10 7 C Câu 10 8 D Câu 10 9 a) Đ c) Đ b) S d) S Câu 11 0 A Câu 11 1 B Câu 11 2 C Câu 11 3 D Câu 11 4 A Câu 11 5 B Câu 11 6 C Câu 11 7 D Câu 11 8 A Câu 11 9 B Câu 12 0 C Thứ tự Đáp câu án Câu 13 4 A->4 ... 37% = 2 516 0 d) +2 -3 =2 12 Câu 266: Sắp xếp phân số: A 15 12 ; ; ; theo thứ tự từ bé đến lớn 17 13 31 12 15 ; ; ; 17 31 13 C 12 ; ; 31 15 12 ; ; ; 13 31 17 D ; ; 17 15 ; 17 13 B 12 15 ; 31 13 Câu ... B- >1 D->3 Câu 13 5 C Câu 13 7 A Câu 13 8 B Câu 13 9 C Câu 14 0 D Câu 14 1 A Câu 14 2 B Câu 14 3 C Câu 14 4 D Câu 14 5 A Câu 14 6 B Câu 14 7 C Câu 14 8 D Câu 14 9 A Câu 15 0 B Câu 15 1 C - 37 - Câu 16 Câu 17 ...
 • 39
 • 291
 • 7

Bộ đề trắc nghiệm số 11 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 11 (có đáp án)

Toán học

... Khoảng cách hai đường thẳng song song với đường thẳng cách A (1 ; 1) khoảng : Thế : Chọn đáp án A 14 hay - 16 B 16 hay - 14 C 10 hay - 20 D 10 Đáp án : (A) ... vị diện tích Tọa độ C : Chọn đáp án A C (10 ; 12 ) B C (12 ; 10 ) C C(8 ; 8) D C (10 ; 8) Đáp án : (B) Bài : 20332 Cho tam giác ABC : A(2 ; - 2) ; B (1 ; - 1) ; C(5 ; 2) Độ dài đường cao AH tam giác ... tròn : Chọn đáp án A Tâm (2 ; - 1) , bán kính B Tâm (3 ; - 1) , bán kính C Tâm (3 ; - 1) , bán kính D Tâm ( - ; 1) , bán kính Đáp án : (B) Bài : 20362 Cho A (1; 1) B(2 ; 3) , tập hợp điểm M cho...
 • 19
 • 355
 • 1

DE TRAC NGHIEM DS 11

DE TRAC NGHIEM DS 11

Toán học

... u1 = un= un -1 + 2n với n Khi u50 A 12 74,5 ; B 2548,5 ; C 5096,5 ; D 2550,5 Câu 21 Cho dãy số (un ) xác định : u1 = -1 un = 2n un -1 với n Khi u 11 A 210 11 ! ; B - 210 11 !; C 210 11 10; D - 210 11 10 ... biết u4 = 10 u7 = 19 a u1 = 1, d = b u1 = 1, d = c u1 = 2, d = d Các kết a, b, c sai Câu 10 : Cho cấp số cộng (un), biết u1 + 2u5 = S4 =14 u10 bằng: a 19 b - 19 c 18 d - 18 Câu 11 : Cho cấp số cộng ... S6 = 18 S10 = 11 0 công sai d bằng: a b c d - Câu 12 : Một cấp số cộng có 11 số hạng mà tổng chúng 17 6 Hiệu số hạng cuối đầu 30 Thì công sai d u1 bằng: a u1 = - 1, d = b u1 = 1, d = - c u1 = 1, d...
 • 20
 • 192
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm số 11 - Đáp án

Bộ đề trắc nghiệm số 11 - Đáp án

Sinh học

... Đáp án : (D) Bài : 6 811 Thích nghi kiểu hình gọi là: Chọn đáp án A Thích nghi sinh thái B Thích nghi địa lí C Thích nghi di truyền D Thích nghi sinh sản Đáp án : (A) Bài : 6 810 Thường biến xem ... Bài : 6 818 Câu có nội dung sai câu sau là: Chọn đáp án A Quần thể đơn vị cấu trúc loài B Thứ đơn vị phân loại sinh vật loài C Nòi đơn vị sinh vật loài D Tất sai Đáp án : (D) Bài : 6 817 Tiêu chuẩn ... nghi với điều kiện xác định D Nhóm quần thể phân bố khu vực địa lí xác định Đáp án : (D) Bài : 68 21 Nòi sinh thái là: Chọn đáp án A Nhóm quần thể phân bố khu vực địa lí xác định B Nhóm quần thể...
 • 15
 • 234
 • 1

Đề trắc nghiệm Toán 5-Lê Văn Hoà

Đề trắc nghiệm Toán 5-Lê Văn Hoà

Toán học

... d) S 13 8 Câu C 13 9 Câu D 14 0 Câu A Câu A 11 0 14 1 Câu B Câu B 11 1 14 2 Câu C Câu C 11 2 14 3 Câu D Câu D 11 3 14 4 Câu A Câu A 11 4 14 5 Câu B Câu B 11 5 14 6 Câu C Câu C 11 6 14 7 Câu D Câu D 11 7 14 8 Câu ... 37% = 2 516 0 d) + 2 - 12 = Câu 266: Sắp xếp phân số: 17 ; 15 12 ; ; 13 31 theo thứ tự từ bé đến lớn A ; 17 ; 12 15 ; 31 13 C ; 12 ; 31 17 ;4; 15 ; 17 13 B 15 12 ; ; 13 31 17 ; D 12 15 ; 31 13 Câu ... - 48 - Câu 16 9 Câu 17 0 Câu 17 1 Câu 17 2 Câu 17 3 Câu 17 4 Câu 17 5 Câu 17 6 Câu 17 7 Câu 17 8 Câu 17 9 Câu 18 0 Câu 18 1 A- >1 B->4 Câu 18 2 Câu 18 3 D A B C D A B C D A B C C- >1 D->2 D A Câu 2 01 Câu 202 Câu...
 • 51
 • 267
 • 10

Đề trắc nghiệm Toán 3-LVH

Đề trắc nghiệm Toán 3-LVH

Toán học

... D B 90 a) Đ; b) S c) S; d) Đ 91 A C B a) B; b) D 11 3 a) S; b) S a) D; b) C c) A; d) B a) A; b) C 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 C B A C D a) S; b) Đ 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 0 A A B C B a) Đ; b) S c) S; ... 31 32 33 C D a) Đ; b) S c) b) a) C; S B C C B a) S; b) D A A C D B a) D; b) C 82 83 B a) S; b) S c) Đ; d) Đ e) Đ; f) S 10 9 11 0 11 1 11 2 A B C D 14 1 14 2 14 3 14 4 C D B B 84 85 A->3; B->2 86 C- >1; ... 12 - 92685 21 87 Câu 88: Viết A A A A a) Số nhỏ có bốn chữ số số lẻ: 10 00 B 10 01 C 10 11 D 11 11 b) Số lớn có chữ số khác là: 9999 B 9877 C 9876 D 9990 c) Số nhỏ có bốn chữ số khác là: 10 23 B 12 03...
 • 23
 • 305
 • 8

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 5 (CÓ PHIẾU CHẤM)

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 5 (CÓ PHIẾU CHẤM)

Tư liệu khác

... với câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn tô kín ô tròn tơng ứng với phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... (Dành cho giám khảo) Môn : TRAC NGHIEM TOAN Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... cho l: C 80 78 B 75 D 83 Số a dãy tính : ( a x ) : 11 = 12 : B 14 5 C 17 7 D 15 4 13 2 Cho dóy s: 1; 4; 9; 16 ; S th l: C 25 32 B 30 D 40 Chữ số số 16 2,57 : B phần mời C đơn vị D phần trăm chục Chọn...
 • 5
 • 335
 • 5

dap an de trac nghiem LTDH 11-20

dap an de trac nghiem LTDH 11-20

Hóa học

... C4H10 V1 44 51 V2 58 V1 = V2 Vậy 50% C3H8 50% C4H10 54 Đáp án đề 17 1B 6D 11 B 16 D 21D 26A 31B 36D 41B 46B 2A 7A 12 A 17 B 22D 27C 32B 37A 42B 47D 3B 8B 13 D 18 D 23B 28D 33A 38B 43D 48C 4C 9C 14 D ... COOH Đáp án đề 18 56 1D 6D 11 A 16 C 21B 26A 31C 36C 41A 46D 2B 7B 12 A 17 A 22D 27A 32B 37D 42C 47C 3D 8A 11 A 18 D 23C 28C 33C 38C 43B 48A 4B 9C 14 A 19 B 24D 29D 34C 39A 44A 49A 5B 10 B 15 D 20D 25B 30C ... 0,5 .18 = (g) 45 Đáp án đề 13 1C 6A 11 B 16 C 21B 26C 31D 36A 41B 46C 2A 7A 12 C 17 D 22C 27A 32D 37A 42C 47A 3D 8B 13 A 18 D 23D 28B 33B 38D 43A 48A 4A 9B 14 B 19 A 24C 29C 34A 39D 44C 49B 5B 10 C 15 A...
 • 22
 • 155
 • 0

de trac nghiem LTDH 11-20

de trac nghiem LTDH 11-20

Hóa học

... kí hiệu 23 11 Na là: A 23 B 23+ C 11 D 11 + Câu Cấu hình electron sau không đúng: A 1s22s12p2 B 1s22s22p4 C 1s22s22p6 D 1s22s22p1 Câu Tên gọi SO2 là: A khí sunfurơ B lu huỳnh đioxit 10 6 C lu huỳnh ... chất: HCl, Cl2, Cl2O7, MnCl2, HClO Số oxi hóa clo lần lợt là: A -1, 0, +7, +1 -1 B -1, 0, +7, -1 +1 C +1, 0, +7, +1 -1 D -1, 0, +2, +1 -1 95 Câu Phản ứng: 2KOH + Cl2 KCl + KClO + H2O Thuộc loại: ... 1, 033g D 92,65g B 10 ,33g C 9,265g Câu 29 Cho 32g hỗn hợp CuO Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu đợc muối có tỉ lệ mol 1: 1 Khối lợng CuO Fe2O3 hỗn hợp lần lợt là: A 11 g 21g B 14 g 18 g C 16 g...
 • 58
 • 96
 • 0

Đề Trắc nghiệm Toán IBTMS lớp 5

Đề Trắc nghiệm Toán IBTMS lớp 5

Toán học

... Câu 12 : Hoa chăm học, Vế câu thích hợp điền vào chỗ chấm : A Hoa vui vẻ B Kết học tập Hoa cao C Hoa ngoan ngoãn 1. A 2.A 3.B 4.B 5.A Đáp án 6.A 7.B 8.B 9.A 10 .B 11 .D 12 .B Khoanh tròn ... ninh chung đáp án 1. A 2.A 3.A 4.C 5.A 6.B(thì, 7.A 8.B 9.B 10 .C nh 11 .B 12 .C Khoanh tròn vào chữ đặt trớc ý trả lời cho câu hỏi sau: Câu 1: Câu ghép câu: A Có nhiều chủ ngữ vị ngữ; B Thông báo nhiều ... cháu. A Kết mở rộng; B Kết không mở rộng; C Đóng lại vấn đề; D Mở vấn đề 1. C 2.A 3.C 4.D 5.C đáp án 6.A 7.A 8.D 9.A 10 .D 11 .A 12 A ...
 • 6
 • 320
 • 5

150 ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 3

150 ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 3

Tư liệu khác

... B a) B; b) A D 12 3 12 4 13 3 13 4 13 5 13 6 D B A a) Đ; b) S c) Đ C B a) C; b) B C A 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 13 7 13 8 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 0 a) Đ; b) S ... - 10 - A 10 00 B 10 01 C b) Số lớn có chữ số khác là: A 9999 B 9877 C c) Số nhỏ có bốn chữ số khác là: A 10 23 B 12 03 C d) Số lẻ nhỏ có bốn chữ số là: A 10 00 B 10 01 C 10 11 D 11 11 9876 D 9990 10 00 ... 6800 d) 4 710 0 + 10 0 > 4 719 9 Hình   Hình Câu 11 0: Kết phép chia: 72 cm2 : = ? A cm2 B cm2 C cm D cm2 Câu 11 1: Kết phép nhân : 25 cm2 × = ? A 14 5 cm2 B 17 5 C 17 5 cm2 D 17 5 cm Câu 11 2: Kết phép...
 • 19
 • 5,729
 • 89

Đề trắc nghiệm Toán 4 cả năm

Đề trắc nghiệm Toán 4 cả năm

Toán học

... C D a) 2 01; b)203 c) 502; d) 22 A B T.tự câu 12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13 8 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 Đáp án B C D A B a) 6; b) c) 6; d) C D A a)Đ ... Đáp án T.tự câu 15 0 15 1 C 15 2 15 3 15 4 15 5 15 6 15 7 15 8 15 9 16 0 16 1 A B C D A B C D A a) Đ; b) S c) S; d) Đ 16 2 16 3 16 4 16 5 16 6 16 7 16 8 a) Đ; b) S c) S; d) Đ 16 9 17 0 17 1 17 2 17 3 17 4 A C D Đáp án ... án B C D A B C A->4;B- >1 C->2;D->3 D A B C D A a) C; b) A c) B; d) C a) S; b) Đ c) Đ; d) Đ 11 7 11 8 11 9 T.tự câu Đáp án T.tự câu 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 18 0 18 1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 B C D A B C A B C...
 • 26
 • 262
 • 1

Gián án Cac de trăc nghiem toan 9( cả năm)

Gián án Cac de trăc nghiem toan 9( cả năm)

Toán học

... 37: Điểm M ( -1; - 2) thuộc đồ thò hàm số y= ax a : A a =2 B a = -2 C a = D a =-4 Câu 38: Giá trò m để phương trình x – 4mx + 11 = có nghiệm kép : 11 11 11 A m = 11 B C m = ± D m = − 2 19 Câu 39: ... nhận cặp số sau làm nghiệm A ( -1; -1) B ( -1; 1) C (1; 1) D ( 1; -1) Câu 10 : Điểm M( -1; -2) thuộc đồ thò hàm số y=ax2 a : A a = B a =-2 C a = D a = -4 Câu 11 : Gọi S P tổng tích hai nghiệm phương trình ... 3y = -1 nhận cặp số sau nghiệm ? A ( -1; 1) B ( -1; -1) C (1; -1) D (1; 1) 6.Tập nghiệm phương trình 4x – 3y = -1 biểu diễn đường thẳng 4 A y = - 4x - B y = x + C y = 4x + D y = x 3 3 7.Tập nghiệm...
 • 26
 • 334
 • 5

Xem thêm

Tìm thêm: các chức năng của geometer apos s sketchpad các khỏ khăn khi giải bài toán quỹ tích các bước giải một bài toán quỹ tích các định lý quỹ tích cơ bản quỹ tích là gì phương pháp tìm tòi lời giải những yêu cầu đối với lời giải áp dụng cntt và truyền thông đổi mới phương pháp dạy và học trò của phương tiện trực quan trong quá trình dạy học trò của cntt trong dạy học và thực trạng ứng dụng cntt trong dạy học 4 phương pháp dạy học tích cực và các dấu hiêu đặc trưng của nó tự tạo và khai thác những phương tiện dạy học để tiếp nối và gi a tăng sức mạnh của con người thức được cài đặt trong các tình huống có dụng ý sư phạm định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở thpt hiện nay phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học lịch sử lớp 11 thpt chương trình chuẩn các phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ƣớc trong dạy học lịch sử thế giới lớp 11 thpt chương trình chuẩn nội dung cơ bản của lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn vị trí mục tiêu nội dung cơ bản của lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn 2 phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn thực nghiệm sư phạm một số vấn đề đặt ra với việc sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông