trạm tham chiếu liên tục

Thiết kế hệ thống cô đặc dung dịch mía đường bằng hệ hai nồi xuôi chiều liên tục, loại ống dài

Thiết kế hệ thống cô đặc dung dịch mía đường bằng hệ hai nồi xuôi chiều liên tục, loại ống dài

Khoa học tự nhiên

... Đồ án môn học Thiết kế hệ thống cô đặc dung dịch mía đường hệ hai nồi xuôi chiều liên tục, loại ống dài • Năng suất nhập liệu: 3500 Kg/h • Nồng độ đầu: 8% khối lượng • Nồng độ cuối: ... triển nên quy trình sản xuất đường, nước mía phải chứa đựng, vận chuyển, xử lý thiết bị kín, liên tục Đường saccharose không bền nhiệt, nhiệt độ cao pH axit, dễ bị biến đổi thành đường đơn, hợp ... thiết bị ống dài, thẳng đứng, màng chảy xuôi xuống có buồng đốt ngồi, sử dụng hai nồi xuôi chiều liên tục Ưu điểm hệ thống: Đồ án môn học Dùng thiết bị cô đặc kiểu màng chất lỏng, dung dịch vào khỏi...
 • 42
 • 1,188
 • 8

thiết kế hệ thống cô đặc dung dịch mía đường bằng hệ hai nồi xuôi chiều liên tục

thiết kế hệ thống cô đặc dung dịch mía đường bằng hệ hai nồi xuôi chiều liên tục

Khoa học tự nhiên

... TỔNG QUAN I NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN: Thiết kế hệ thống cô đặc dung dòch mía đường hệ hai nồi xuôi chiều liên tục, loại ống dài • Năng suất nhập liệu: 3500 Kg/h • Nồng độ đầu: 8% khối lượng • Nồng độ cuối: ... triển nên quy trình sản xuất đường, nước mía phải chứa đựng, vận chuyển, xử lý thiết bò kín, liên tục Đường saccharose không bền nhiệt, nhiệt độ cao pH axit, dễ bò biến đổi thành đường đơn, hợp ... thiết bò ống dài, thẳng đứng, màng chảy xuôi xuống có buồng đốt ngoài, sử dụng hai nồi xuôi chiều liên tục Ưu điểm hệ thống: Dùng thiết bò cô đặc kiểu màng chất lỏng, dung dòch vào khỏi dàn ống lần,...
 • 48
 • 956
 • 7

Thiết kế hệ thống cô đặc dung dịch nước mía bằng hệ thống cô đặc 2 nồi ngược chiều liên tục.

Thiết kế hệ thống cô đặc dung dịch nước mía bằng hệ thống cô đặc 2 nồi ngược chiều liên tục.

Công nghệ thực phẩm

... thường Nhiệm vụ: Thiết kế hệ thống cô đặc dung dịch nước mía hệ thống cô • - đặc nồi ngược chiều liên tục Năng suất sản phẩm: 3000kg/h Nồng độ ban đầu: 8% GVHD: Trần Thanh Giang Page Bài tập lớn ... thống cô đặc ta gọi o phụ Quá trình cô đặc tiến hành thiết bị nồi nhiều nồi làm việc gián đọan liên tục Quá trình cô đặc thực áp GVHD: Trần Thanh Giang Page Bài tập lớn Kỹ Thuật Thực Phẩm suất ... bức, Lựa chọn thiết bị: - Theo tính chất nguyên liệu, ta chọn thiết bị cô đặc nồi, làm việc - liên tục, có ống tuần hoàn buồng đốt đối lưu tự nhiên Thiết bị cô đặc dạng có cấu tạo đơn giản, dễ...
 • 33
 • 652
 • 0

Thiết kế hệ thống cô đặc dung dịch mía đường xuôi chiều liên tục, buồng đốt trong ống tuần hoàn ngoài

Thiết kế hệ thống cô đặc dung dịch mía đường xuôi chiều liên tục, buồng đốt trong ống tuần hoàn ngoài

Kỹ thuật

... Với yêu cầu trên, thực đề tài “Thiết kế hệ thống cô đặc dung dịch mía đường xuôi chiều liên tục, buồng đốt ống tuần hoàn ngoài” Trong trình thực đồ án, chưa có kinh nghiệm kiến thức hạn ... áp suất thường (thiết bị hở): có nhiệt độ sôi, áp suất không đổi Thường dùng cô đặc dung dịch liên tục để giữ mức dung dịch cố định để đạt suất cực đại thời gian cô đặc ngắn Tuy nhiên, nồng độ ... dung dịch có nhiệt độ sôi 100oC, áp suất chân không Dung dịch tuần hoàn tốt, tạo cặn, bay nước liên tục Cô đặc chân không dùng cho dung dịch có nhiệt độ sôi cao, dễ bị phân hủy nhiệt Cô đặc áp...
 • 77
 • 331
 • 2

phân phối nhiều chiều liên tục

phân phối nhiều chiều liên tục

Toán học

... PHÂN PH I CHU N 22 5.5 M I LIÊN QUAN GI A HÀM C TRƯNG VÀ CÁC MÔMEN C A LNN LIÊN T C 22 5.5.1 M i liên quan gi a hàm c trưng mômen b c k c a LNN liên t c 22 SVTH: Nguy n Th ... n Trinh Trang Phân ph i nhi u chi u liên t c 5.5.2 M i liên quan gi a hàm c trưng mômen trung tâm b c k c a LNN liên t c 23 PH N II - PHÂN PH I NHI U CH I U LIÊN T C 25 CHƯƠNG - VECTƠ NG U ... VECTƠ NG U NHIÊN LIÊN T C TUY T I 53 3.1 CÁC THAM S C TRƯNG THÀNH PH N C A VECTƠ NG U NHIÊN LIÊN T C 53 3.1.1 Kỳ v ng thành ph n c a vectơ ng u nhiên liên t c ...
 • 97
 • 459
 • 0

Cô đặc mía đường 2 nồi liên tục xuôi chiều

Cô đặc mía đường 2 nồi liên tục xuôi chiều

Hóa học - Dầu khí

... TỔNG QUAN I NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN: Thiết kế hệ thống cô đặc dung dòch mía đường hệ hai nồi xuôi chiều liên tục, loại ống dài • Năng suất nhập liệu: 3500 Kg/h • Nồng độ đầu: 8% khối lượng • Nồng độ cuối: ... triển nên quy trình sản xuất đường, nước mía phải chứa đựng, vận chuyển, xử lý thiết bò kín, liên tục Đường saccharose không bền nhiệt, nhiệt độ cao pH axit, dễ bò biến đổi thành đường đơn, hợp ... thiết bò ống dài, thẳng đứng, màng chảy xuôi xuống có buồng đốt ngoài, sử dụng hai nồi xuôi chiều liên tục Ưu điểm hệ thống: Dùng thiết bò cô đặc kiểu màng chất lỏng, dung dòch vào khỏi dàn ống lần,...
 • 48
 • 1,133
 • 33

Quy định về yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật cho trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục

Quy định về yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật cho trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục

Môi trường

... cầu khác Trạm phải có đầy đủ sở hạ tầng nhà trạm, hệ thống điện, thông tin liên lạc, hệ thống bảo vệ đảm bảo điều kiện môi trường để Trạm vận hành liên tục ổn định Ngoài ra, tùy loại Trạm cần ... b) Trạm quan trắc nước thải công nghiệp tự động, liên tục (gọi chung Trạm quan trắc nước thải tự động) Thông tư áp dụng tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, vận hành Trạm ... chuẩn thiết bị: a) Sau hoàn thành lắp đặt Trạm quan trắc nước mặt tự động, đơn vị giao đầu tư Trạm tiến hành vận hành thử nghiệm hoạt động Trạm liên tục thời gian tối thiểu 01 tháng Sau kết thúc...
 • 11
 • 1,093
 • 11

Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi làm việc liên tục xuôi chiều cô đặc dung dịch xút NaOH

Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi làm việc liên tục xuôi chiều cô đặc dung dịch xút NaOH

Khoa học tự nhiên

... việc nồi I Dung dịch sau đưa vào nồi I Do có chênh lệch áp suất nồi I nồi II nên dung dịch tiếp tục chảy qua nồi II bơm hút chuyển vào bể chứa sản phẩm Hơi thứ nồi I dùng làm đốt nồi II để tận...
 • 33
 • 743
 • 0

Thiết kế thiết bị cô đặc dung dịch NaNO3 chân không ba nồi liên tục ngược chiều.

Thiết kế thiết bị cô đặc dung dịch NaNO3 chân không ba nồi liên tục ngược chiều.

Khoa học tự nhiên

... lực liên kết trạng thái lỏng trở lực bên ngồi Do đó, ta cần cung cấp nhiệt để phần tử đủ lượng thực q trình Bên cạnh đó, bay chủ yếu bọt khí hình thành q trình cấp nhiệt chuyển động liên tục, ... Tính chất ngun liệu: I.2.1 Tính chất vật lý NaNO : Là muối axit mạnh bazơ mạnh.Các phân tử liên kết với lực liên kết ion Rất dễ tan nước tăng nhanh theo nhiệt độ, dễ bị kết tinh Nó khó tan dung mơi ... đặc áp suất thường (thiết bị hở): có nhiệt độ sơi, áp suất khơng đổi Thường dùng đặc dung dịch liên tục để giữ mức dung dịch cố định, đạt suất cực đại thời gian đặc ngắn Tuy nhiên, nồng độ dung...
 • 250
 • 991
 • 6

Thiết kế thiết bị cô đặc dung dịch NaNO3 chân không ba nồi liên tục ngược chiều

Thiết kế thiết bị cô đặc dung dịch NaNO3 chân không ba nồi liên tục ngược chiều

Khoa học tự nhiên

... lực liên kết trạng thái lỏng trở lực bên ngồi Do đó, ta cần cung cấp nhiệt để phần tử đủ lượng thực q trình Bên cạnh đó, bay chủ yếu bọt khí hình thành q trình cấp nhiệt chuyển động liên tục, ... Tính chất ngun liệu: I.2.1 Tính chất vật lý NaNO : Là muối axit mạnh bazơ mạnh.Các phân tử liên kết với lực liên kết ion Rất dễ tan nước tăng nhanh theo nhiệt độ, dễ bị kết tinh Nó khó tan dung mơi ... đặc áp suất thường (thiết bị hở): có nhiệt độ sơi, áp suất khơng đổi Thường dùng đặc dung dịch liên tục để giữ mức dung dịch cố định, đạt suất cực đại thời gian đặc ngắn Tuy nhiên, nồng độ dung...
 • 250
 • 649
 • 0

Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi làm việc liên tục xuôi chiều cô đặc dung dịch xút NaOH

Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi làm việc liên tục xuôi chiều cô đặc dung dịch xút NaOH

Công nghệ - Môi trường

... việc nồi I Dung dòch sau đưa vào nồi I Do có chênh lệch áp suất nồi I nồi II nên dung dòch tiếp tục chảy qua nồi II bơm hút chuyển vào bể chứa sản phẩm Hơi thứ nồi I dùng làm đốt nồi II để tận...
 • 36
 • 409
 • 1

Thiết kế bộ nguồn cấp điện liên tục UPS, phần chỉnh lưu với các tham số sau: -Điện áp nguồn: 220 VAC+10%,-10%, 50Hz. -Công suất: 15KVA. -Điện áp ra: 220 VAC+/-1%. -Ắc quy: axist loại kín, thời gian lưu điện 10 phút

Thiết kế bộ nguồn cấp điện liên tục UPS, phần chỉnh lưu với các tham số sau: -Điện áp nguồn: 220 VAC+10%,-10%, 50Hz. -Công suất: 15KVA. -Điện áp ra: 220 VAC+/-1%. -Ắc quy: axist loại kín, thời gian lưu điện 10 phút

Điện - Điện tử - Viễn thông

... để đánh giá: Liên tục cung cấp điện Chất lợng cung cấp điện 1.3 Những chức UPS Hoạt động nh giao diện hệ thống cung cấp điện v tải nhạy cảm UPS cung cấp cho tải lợng điện liên tục, chất lợng ... ngnh hng không để đảm bảo thắp sáng liêu tục đờng băng sân bay Nói tóm lại UPS l nguồn điện dự phòng có mặt chỗ nơi, nơi đòi hỏi cao yêu cầu cấp điện liên tục Chơng II: tính toán v lựa chọn ắc quy ... hạn: GALAXY-sai số cho phép biên độ 0,5 %, tần số 1%) UPS cung cấp điện áp tin cậy, độc lập v liên tục thông qua khâu trung gian: Acquy v chuyển mạch tĩnh II ứng dụng UPS thực tế Hiện nhu cầu...
 • 39
 • 307
 • 0

Hoàn thành thiết kế hệ thống cô đặc 2 nồi xuôi chiều có phòng đốt ngoài làm việc liên tục với dung dịch NaOH

Hoàn thành thiết kế hệ thống cô đặc 2 nồi xuôi chiều có phòng đốt ngoài làm việc liên tục với dung dịch NaOH

Công nghệ - Môi trường

... án này, nhiệm vụ cần hoàn thành thiết kế hệ thống cô đặc nồi xuôi chiều có phòng đốt làm việc liên tục với dung dịch NaOH, suất 6480 kg/h, nồng độ đầu 7%, nồng độ sản phẩm 22% Quá trình cô đặc ... cuối Đồ án môn học QT&TB II.Sơ đồ mô tả dây chuyền sản xuất Hệ thống cô đặc xuôi chiều làm việc liên tục : Dung dịch đầu(NaOH) bơm( 6) đưa vào thùng cao vị số( 5) từ thùng chứa, sau chảy vào thiết ... Nghệ Hoá học” Trên sở lượng kiến thức lượng kiến thức môn học khác, sinh viên biết dùng tài liệu tham khảo tra cứu, vận dụng kiến thức, quy định thiết kế, tự nâng cao kỹ vận dụng, tính toán, trình...
 • 59
 • 1,176
 • 9

Nghiên cứu về phép biến đổi wavelet, ở đó chủ yếu là xét phép biến đổi wavelet liên tục, biến đổi wavelet rời rạc và biến đổi wavelet hai chiều

 Nghiên cứu về phép biến đổi wavelet, ở đó chủ yếu là xét phép biến đổi wavelet liên tục, biến đổi wavelet rời rạc và biến đổi wavelet hai chiều

Công nghệ thông tin

... rạc g 0(k) Nhận xét liên kết thời gian rời rạc liên tục, cho phép xây dựng sở wavelet thời gian liên tục lọc lặp rời rạc Nó cho phép tính toán mở rộng wavelet thời gian liên tục sử dụng giải thuật ... chất hội tụ, liên tục tính khả vi wavelet Trong tính chất wavelet đợc liên kết điểm không = lọc thông thấp liên kết không trực tiếp nh trờng hợp tính chất điểm không Không có liên hệ trực ... G1 e j1 G0 e j1 + G1 e j ( + ) G0 e j ( + ) = (2.2.2.6) điều cho thấy đợc liên kết thời gian rời rạc thời gian liên tục Ta thấy G0(ej) G0(ej(+)) đồng thời không đợc, nghĩa là: ( ) ( ) ( * G1...
 • 87
 • 830
 • 8

Tài liệu Công nghệ quang và công nghệ lưu trữ cho phép bảo đảm - Tính liên tục trong kinh doanh và khắc phục thảm họa pdf

Tài liệu Công nghệ quang và công nghệ lưu trữ cho phép bảo đảm - Tính liên tục trong kinh doanh và khắc phục thảm họa pdf

Tin học văn phòng

... Systems, Inc All rights reserved Các yêu cầu công nghệ thông tin trung tâm liệu khách hàng Tính liên tục kinh doanh (90%) • • • • Phân cấp ưu tiên ứng dụng/nguồn lực Giảm nhẹ nguy Tăng tính ổn định ... Tính thông minh trung tâm liệu Phát minh kết nối mạng lưu trữ đáp ứng đòi hỏi IT khắt khe Tính liên tục kinh doanh Dòng chuyển mạch SAN MDS • Tích hợp đa giao thức (Fibre Channel, FCIP, iSCSI, ... Tính thông minh trung tâm liệu Phát minh kết nối mạng lưu trữ đáp ứng yêu cầu khắt khe IT Tính liên tục kinh doanh Dòng chuyển mạch SAN MDS • Tích hợp đa giao thức (Fibre Channel, FCIP, iSCSI,...
 • 71
 • 217
 • 0

Xem thêm