trò của việc hình thành kĩ năng tự nghiên cứu tài liệu bằng cách tổ chức cho học sinh làm các bài tl trong dạy học sinh học ở các lớp chuyên sinh

skkn rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu tài liệu bằng cách cho học sinh viết tiểu luận trong dạy học phần cơ sở vật chất và di truyền lớp 10 chuyên sinh

skkn rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu tài liệu bằng cách cho học sinh viết tiểu luận trong dạy học phần cơ sở vật chất và di truyền ở lớp 10 chuyên sinh

Giáo dục học

... cáo TL 1.2.6.5 Vai trò việc hình thành tự nghiên cứu tài liệu cách tổ chức cho học sinh làm TL dạy học Sinh học lớp chuyên Sinh - Thông qua tình học (các đề tài TL) , bên cạnh việc HS làm chủ ... luyện tự nghiên cứu tài liệu cách tổ chức cho HS làm báo cáo TL 77 2.3 Biện pháp rèn tự nghiên cứu tài liệu cách tổ chức cho HS làm báo cáo TL dạy phần CSVC - CCDT lớp 10 chuyên Sinh ... trò việc hình thành tự nghiên cứu tài liệu cách tổ chức cho học sinh làm TL dạy học Sinh học lớp chuyên Sinh 33 1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài .36 1.3.1 Yêu cầu thực tiễn nâng cao kĩ...
 • 142
 • 2,216
 • 2

Rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu tài liệu bằng cách cho học sinh viết tiểu luận trong dạy học phần cơ sở vật chất và di truyền lớp 10 chuyên sinh

Rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu tài liệu bằng cách cho học sinh viết tiểu luận trong dạy học phần cơ sở vật chất và di truyền ở lớp 10 chuyên sinh

Giáo dục học

... luyện tự nghiên cứu tài liệu cách tổ chức cho HS làm báo cáo TL .81 2.3 Biện pháp rèn tự nghiên cứu tài liệu cách tổ chức cho HS làm báo cáo TL dạy phần CSVC CCDT lớp 10 chuyên Sinh ... tài liệu vừa phương tiện, vừa sản phẩm phương pháp dạy học rèn học sinh làm báo cáo TL 1.2.6.5 Vai trò việc hình thành tự nghiên cứu tài liệu cách tổ chức cho học sinh làm TL dạy học Sinh học ... sinh chuyên Sinh 34 1.2.6.5 Vai trò việc hình thành tự nghiên cứu tài liệu cách tổ chức cho học sinh làm TL dạy học Sinh học lớp chuyên Sinh 34 1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 37...
 • 148
 • 166
 • 0

luận văn quản trị khách sạn du lịcNÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHÁT TRIỂN DLST TẠI CÁC VQG VIỆT NAM, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI VQG CÚC PHƯƠNG VÀ VQG BA VÌ

luận văn quản trị khách sạn du lịcNÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHÁT TRIỂN DLST TẠI CÁC VQG Ở VIỆT NAM, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI VQG CÚC PHƯƠNG VÀ VQG BA VÌ

Dịch vụ - Du lịch

... biểu cho VQG phát triển DLST dựa mô hình quản lý theo chế Nhà nước, VQG Ba Vì điển hình chohình hợp tác phát triển với quan, doanh nghiệp nhân Việc lựa chọn nghiên cứu trường hợp hai VQG cho ... hơn; tổ chức đốt cỏ chủ động hạn chế cháy rừng Ngoài tổ chức lớp nâng cao nhận thức lực cho Ban quản lý du lịch cộng đồng Thông qua lớp tập huấn, tham quan giúp cho đồng bào dân tộc hiểu biết tự ... nguyên sinh nằm dãy núi Ba Vì, cách Hà Nội 60km phía Tây Nam VQG Ba Vì thành lập ngày 18/12/1991 Ngày 12/5/2003, VQG Ba Vì mở rộng, nâng tổng diện tích thành 11.372 gồm ba phân khu chức năng: ...
 • 62
 • 603
 • 0

Báo cáo khoa học: Canh tác nương rẫy và vấn đề an ninh lương thực của các dân tộc miền núi: trường hợp nghiên cứu tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An potx

Báo cáo khoa học: Canh tác nương rẫy và vấn đề an ninh lương thực của các dân tộc miền núi: trường hợp nghiên cứu tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An potx

Báo cáo khoa học

... nghiên cứu đa ngành, bao gồm chuyên gia dân tộc học, y tế cộng đồng, thống kê, kinh tế nông nghiệp đợc thành lập để thực nghiên cứu tổng thể, có nghiên cứu Nghiên cứu đợc tiến hành Piêng Phô ngời ... ngời này, làm sở cho việc đề xuất giải pháp giảm bớt tình trạng thiếu lơng thực phát triển bền vững vùng đất khó khăn nhạy cảm sinh thái ĐịA ĐIểM V CứU PHƯƠNG PHáP NGHIÊN Một nhóm nghiên cứu đa ... phần làm tăng khả phục hồi tái sinh rừng Các sản phẩm thu hoạch từ nơng rẫy, chuồng trại, chăn thả sông suối, ao hồ (nguồn lợi sinh vật) góp phần đáng kể vào việc giảm sức ép lên rừng, đảm bảo cho...
 • 12
 • 464
 • 0

NHẬN THỨC VÀ ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DÂN VEN ĐÔ NHẰM GIẢM THIỂU RỦI RO THỰC PHẨM TRONG TIÊU DÙNG RAU QUẢ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THỊ TRẤN TRÂU QUỲ, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NHẬN THỨC VÀ ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DÂN VEN ĐÔ NHẰM GIẢM THIỂU RỦI RO THỰC PHẨM TRONG TIÊU DÙNG RAU QUẢ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THỊ TRẤN TRÂU QUỲ, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thạc sĩ - Cao học

... phẩm cách tiêu dùng Để có bữa ăn an toàn, hợp vệ sinh cách tiêu dùng nhân tố quan tâm Tuy nhiên, biết cách tiêu dùng hợp vệ sinh Thực tế có hai cách tiêu dùng phổ biến ăn sống nấu chín Vậy cách ... Trung học chuyên nghiệp Trung học sở Trung học phổ thông Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau tươi an toàn Việt Nam Vệ sinh an toàn thực phẩm Tổ chức Y tế giới PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 ... phẩm, cách bảo quản mức độ rủi ro khác Cùng cách bảo quản để tủ lạnh người lại có cách bảo quản riêng Người thìphân loại rau trước cho vào tủ lạnh: Phân chia loại rau riêng thành túi nilon cho...
 • 122
 • 614
 • 1

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động kinh tế trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại đà bắc (hoà bình) và si ma cai (lào cai)

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động kinh tế trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại đà bắc (hoà bình) và si ma cai (lào cai)

Kinh tế

... a ñ a bàn nghiên c u 23 3.1.2 Tình hình kinh t -xã h i c a ñ a bàn nghiên c u 28 3.2 Phương pháp nghiên c u 37 3.2.1 Cách ti p c n 37 3.2.3 Phương pháp nghiên c u 39 PH N IV: K T QU NGHIÊN C U ... ng Nhóm nghiên c u g m: có t ch c phi ph qu c t (Action Aid SCUK), t ch c phi ph quan nghiên c u c a Vi t Nam Hai nhà tài tr ñã ti n hành nghiên c u b ng cách l p nhóm nghiên c u g m chuyên gia ... ñư c cung c p d ch v b n m t cách hi u qu • Các ch tr c p xã h i hi n (liên quan t i công tác xác ñ nh ñ i ng ưu tiên trên) cách th c c i thi n ch • Tình hình c i cách hành công c p quy n ñ...
 • 179
 • 367
 • 0

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động phát triển kinh tế trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại xín mần (hà giang) và đà bắc (hoà bình)

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động phát triển kinh tế trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại xín mần (hà giang) và đà bắc (hoà bình)

Kinh tế

... 1.4 Câu h i nghiên c u – gi thuy t nghiên c u Căn c vào m c tiêu c th c a ñ tài ñ tài xây d ng câu h i nghiên c u gi thuy t nghiên c u sau: M c tiêu Câu h i nghiên c u Gi thuy t nghiên c u H ... LðTB&XH ch r ng Gi m nghèo cho c n câu ñ ng cho c cá Cho “c n câu” hay cá hình nh sinh ñ ng, th c s sâu s c nh c nh giúp ñ ngư i nghèo không ch b ng t m lòng, mà ph i có cách làm hay, thi t th c, hi ... Tuy nhiên quy ñ nh ch tài, cách th c th c hi n ph i ñ m b o c ng ñ ng ñư c: bi t, bàn, làm, ñóng góp, ki m tra, s d ng hư ng l i, qu n lý s n ph m… ñ m b o công b ng cho m i thành viên tham gia...
 • 182
 • 431
 • 0

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động phát triển văn hoá xã hội trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại xín mần (hà giang) và sơn đông (bắc giang)

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động phát triển văn hoá xã hội trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại xín mần (hà giang) và sơn đông (bắc giang)

Kinh tế

... ñ i t p t c l i cho ho t ñ ng phát tri n VHXH chương trình gi m nghèo Năng l c tham gia c a thành viên Năng l c tham gia c a thành viên c ng ñ ng quy t ñ nh b i ki n th c, k năng, gi i tính, ... vi c làm cho ngư i nghèo, n ð ñã thông qua lu t B o ð m Vi c Làm cho nông dân Lu t s b o ñ m v pháp lý ñ m i nông dân có ñ 100 ngày có vi c làm/ năm, v i m c lương 1,5 USD/ngày N u vi c làm, nông ... chuy n, dư ng sinh 3.2 Phương pháp nghiên c u 3.2.1 Cách ti p c n nghiên c u 3.2.1.1 Ti p c n theo vùng M i ti u vùng ñ u có nh ng ñi u ki n kinh t - t nhiên - xã h i văn hóa ñ c thù Các ñi u ki...
 • 115
 • 423
 • 0

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động văn hoá xã hội trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại đà bắc (hoà bình) và sơn động (bắc giang)

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động văn hoá xã hội trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại đà bắc (hoà bình) và sơn động (bắc giang)

Kinh tế

... gia c a thành viên c ng ñ ng Năng l c tham gia c a thành viên kh thành viên c ng ñ ng tham gia m t cách hi u qu ho t ñ ng chung, kh gây nh hư ng ñ n quy t ñ nh t p th c a thành viên (Adamstrong, ... dân làng th c hi n Nhà nư c h tr cho d án theo cách ưu tiên cho nh ng c ng ñ ng bi t t t ch c th c hi n d án m t cách thành công, vi c c p phát bình quân, cào b ng cho m i làng n u ñó nh ng công ... n ð tài ñã phân tích cho th y: 1) Vi c trao quy n th c s cho ngư i dân ñã làm cho c ng ñ ng ý th c ñư c h ch nhân c a d án; 2) ð cho ngư i dân th o lu n t x p h ng ưu tiên ho t ñ ng c n làm Ho...
 • 144
 • 430
 • 0

Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự hài lòng của nhân viên, chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng tổ chứcnghiên cưu điển hình đối với dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Hà Nội

Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự hài lòng của nhân viên, chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng tổ chức – nghiên cưu điển hình đối với dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Hà Nội

Marketing

... cấu chuyên đề Để đạt mục tiêu chuyên đề, kết cấu chuyên đề gồm nội dung như: Tổng quan tình hình nghiên cứu, xác định khoảng trống nghiên cứu, mô hình nghiên cứu, câu hỏi mục tiêu nghiên cứu, ... (desk study): Từ nguồn liệu thứ cấp này, NCS tìm khoảng trống để tiến hành nghiên cứu qua góp phần làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Việc nghiên cứu tài liệu bàn giúp NCS kế thừa cách tiếp cận giải vấn ... nhiều Gronroos nhà nghiên cứu khác Chính nghiên cứu mình, tác giả sử dụng thang đo Servqual cho nghiên cứu 18 Nghiên cứu Việt Nam Việt Nam có số nghiên cứu hài lòng hay trung thành khách hàng...
 • 33
 • 1,091
 • 7

BÁO CÁO THỰC TẬP-Tác động của các hoạt động do Ajinomoto tài trợ đến nhận thức của những người làm nội trợ tại thành phố Đà Nẵng

BÁO CÁO THỰC TẬP-Tác động của các hoạt động do Ajinomoto tài trợ đến nhận thức của những người làm nội trợ tại thành phố Đà Nẵng

Cao đẳng - Đại học

... THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu thăm dò: trình xác định vấn đề nghiên cứu, nhóm quan sát thăm dò việc theo dõi chương trình “Món ngon ngày” số bạn sinh viên việc học nấu ... PHẦN II: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUCác câu hỏi nghiên cứu: Qua hoạt động tài trợ, người làm nội trợ ĐN có tăng mức độ nhận biết thương hiệu AJINOMOTO hay không?  Các hoạt động tài trợ AJINOMOTO ... thiết nghiên cứu Bảng câu hỏi: Xin chào anh (chị), sinh viên thuộc nhóm nghiên cứu marketing thuộc trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chúng tiến hành nghiên cứu Tác động hoạt động Ajinimoto tài trợ...
 • 29
 • 715
 • 0

Báo cáo Những thách thức của việc kết hợp nghiên cứu với đào tạo khoa học xã hội và nhân văn

Báo cáo Những thách thức của việc kết hợp nghiên cứu với đào tạo khoa học xã hội và nhân văn

Báo cáo khoa học

... chuyển giao đề tài nghiên cứu, bao gồm: quyền đặt tên cho đề tài nghiên cứu, quyền đứng tên đề tài nghiên cứu, quyền bảo vệ toàn vẹn đề tài nghiên cứu Tác giả - người nghiên cứu khoa học luôn nắm ... đầu tài cho tác giả tiến hành nghiên cứu - Quyền nhân thân chuyển giao đề tài nghiên cứu, quyền công bố cho phép người khác công bố đề tài nghiên cứu; Quyền tài sản đề tài nghiên cứu Các quyền ... chi cho nghiên cứu khoa học, khả ứng dụng thực tế nghiên cứu KHXH&NV trường đại học tiến hành… Bởi vậy, việc nghiên cứu Những thách thức việc kết hợp nghiên cứu với đào tạo KHXH&NV cần thiết Trong...
 • 11
 • 252
 • 1

tiểu luận thực trạng và khả năng tự nghiên cứu của sinh viên ngành Quản trị nhân lực trường đại học Lao động Xã hội (CSII)

tiểu luận thực trạng và khả năng tự nghiên cứu của sinh viên ngành Quản trị nhân lực trường đại học Lao động Xã hội (CSII)

Tài liệu khác

... Phương pháp nghiên cứu - Phân tích tài liệu: Tổng quan tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu, phân tích, tập hợp, xây dựng sở lý luận cho việc nghiên cứu vấn đề khả tự nghiên cứu sinh viên - ... trạng tự nghiên cứu sinh viên ngành Quản trị nhân lực 2.2.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả tự nghiên cứu sinh viên Thực tế nghiên cứu cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả tự nghiên cứu sinh ... quan trọng trình học đại học sinh viên Tự nghiên cứu nhằm phát huy tính tự giác học niềm say mê học hỏi Việc tự nghiên cứu sinh viên có vai trò quan trọng qua góp phần giúp cho sinh viên rèn luyện...
 • 25
 • 1,716
 • 1

LATS Mối quan hệ giữa sự hài lòng của nhân viên, chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng tổ chứcnghiên cứu điển hình đối với dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Hà Nội

LATS Mối quan hệ giữa sự hài lòng của nhân viên, chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng tổ chức – nghiên cứu điển hình đối với dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Hà Nội

Tiến sĩ

... tiếp thị cách hệ thống chi tiết Các nhà nghiên cứu đưa mô hình năm khoảng cách chất lượng dịch vụ Mô hình trình bày Hình 2.1 Dịch vụ kỳ vọng Khoảng cách Khách hàng Dịch vụ cảm nhận Khoảng cách Dịch ... hàng Hình 2.2: Mô hình nghiên cứu lý thuyết CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nghiên cứu định tính 3.1.1 Nghiên cứu định tính hài lòng nhân viên Tác vấn 15 nhân viên Vê sinh Công nghiệp làm việc ... tự tin với công việc làm Các công ty tổ chức chương trình làm cho người lao động cảm thấy nghề nghiệp mà làm bình đẳng với số nghề khác xã hội Các doanh nghiệp thực điều cách tổ chức hiệp hội để...
 • 12
 • 379
 • 0

Môi trường kinh doanh Hà Nội trong nhân thức của nhà đầu

Môi trường kinh doanh Hà Nội trong nhân thức của nhà đầu tư

Kinh tế - Thương mại

... Tổng doanh thu 12 tỷ USD Kim ngạch xuất 3.25 tỷ USD Tạo việc làm cho 48,000 người Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu Hà Nội, 3/2006 Vấn đề đặt ra? Trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, với việc tỉnh thành ... Philip Kotler, 2002:45 Các chương trình nhằm cải thiện khả cạnh tranh địa phương Hoàn thiện chế, quy trình thủ tục hành Điều chỉnh nhận thức vai trò quan quyền Tái cấu trúc tổ chức công theo cách ... cung cấp nhiều dịch vụ công tốt cho nhà đầu Dòng vốn đầu vào Hà Nội tương lai nào? Hà Nội cần phải làm để thu hút FDI giai đoạn mới? Để trở thành thành phố lý tưởng Khách hàng Du khách, đại...
 • 32
 • 214
 • 0

Môi trường kinh doanh Hà nội trong nhận thức của nhà đầu

Môi trường kinh doanh Hà nội trong nhận thức của nhà đầu tư

Kinh tế - Thương mại

... Tổng doanh thu 12 tỷ USD Kim ngạch xuất 3.25 tỷ USD Tạo việc làm cho 48,000 người Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu Hà Nội, 3/2006 Vấn đề đặt ra? Trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, với việc tỉnh thành ... Philip Kotler, 2002:45 Các chương trình nhằm cải thiện khả cạnh tranh địa phương Hoàn thiện chế, quy trình thủ tục hành Điều chỉnh nhận thức vai trò quan quyền Tái cấu trúc tổ chức công theo cách ... cung cấp nhiều dịch vụ công tốt cho nhà đầu Dòng vốn đầu vào Hà Nội tương lai nào? Hà Nội cần phải làm để thu hút FDI giai đoạn mới? Để trở thành thành phố lý tưởng Khách hàng Du khách, đại...
 • 32
 • 225
 • 0

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Kinh tế - Quản lý

... Trong hoạt động kinh doanh , doanh nghiệp cần phải dựa vào thông tin thị trờng để phân tích , đánh giá tiềm thị trờng , dự báo biến động xảy làm sở cho việc hoạch định đắn để tổ chức thực cách ... trờng định để nghiên cứu Nghiên cứu trờng gồm có hai phần : + Xác định vấn đề mặt hàng cụ thể + Kiểm tra cách thu nhận thông tin khác Mức độ phức tạp công tác nghiên cứu khác hai việc Nhân tố ... xác định sở nghiên cứu nhân chủng học Song Việt Nam , địa xuất hàng may có uy tín việc nghiên cứu xác xây dựng bảng tiêu chuẩn cỡ vóc cho ngời Việt Nam lại cha có đI ều kiện thực Việc quan...
 • 26
 • 327
 • 0

Sử dụng trò chơi học tập nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của trẻ trong tiết học cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học

Sử dụng trò chơi học tập nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của trẻ trong tiết học cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học

Khoa học xã hội

... cho trẻ nhanh chán Cách thức tổ chức trò chơi học tập tiết học cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học Việc sử dụng trò chơi học tập tiết học cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học tiến hành theo ... sử dụng trò chơi học tập có hiệu giáo viên cần biết tổ chức chúng cách hợp lý, phù hợp với yêu cầu dạy Yêu cầu việc tổ chức trò chơi học tập tiết học cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học - Giáo ... hiệu dạy học Nhìn chung tác giả nớc nhìn nhận vai trò trò chơi học tập trình dạy học Tuy nhiên việc nghiên cứu trò chơi trờng Mầm non ít, cha có tác giả nghiên cứu việc sử dụng trò chơi học tập...
 • 76
 • 2,227
 • 3

Những thách thức của hàng rào kỹ thuật thương mại EU đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam và giải pháp khắc phục

Những thách thức của hàng rào kỹ thuật thương mại EU đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam và giải pháp khắc phục

Kinh tế - Thương mại

... nguyên tắc hiệp định T B T thành viên phải nghiên cứu điều chỉnh lởi quy định cho phù hợp Việc công khai minh bởch l i cho thành viên khác, m có l i cho quan, tổ chức doanh nghiệp nước, quy ... em x i n chọn đề tài: "Thách thức hàng rào kỹ thuật thương mại EU hàng hóa xuất Việt Nam giải pháp khắc phục" làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp M ụ c đích nghiên cứu: - Nghiên cứu hàng rào kỹ ... sát tuân thủ tiêu chuẩn đề Việc ủy nhiệm có giá trị vòng năm, với việc giám sát kiếm định tháng lọn Các tổ chức kiểm định cung cấp tài liệu hướng dẫn khóa đào tạo chuyên môn Những công ty đáp...
 • 108
 • 956
 • 3

Xem thêm