trò của sở y tế trong thúc đẩy các bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng theo định hướng của bộ y tế

Bài Giảng Vô Cảm Trong Sản Khoa BSCKII Nguyễn Thị Hồng Vân

Bài Giảng Vô Cảm Trong Sản Khoa BSCKII Nguyễn Thị Hồng Vân

Y - Dược

... không g y bệnh nhân sốt có nguy nhiễm trùng cao ĐAU TRONG CHUYỂN DẠ G Y VÙNG TRONG CHUYỂN DẠ ĐẺ KHÔNG ĐAU Đau chuyển dạ: Nặng nề  Tăng catecholamin dẫn đến tăng HA  Tăng tiêu thụ Oxy: ... cứng t y sống Acidocetose nguyên nhân g y tử vong Nếu glycémie cao có ceton niệu truyền insulin lúc mổ G Y MỔ L Y THAI Lợi ích:  Ít ảnh hưởng thai thuốc mê  Giảm nguy hít chất ói vào ... 35.5 G Y MÊ TOÀN THÂN MỔ L Y THAI CHỈ ĐỊNH:  Tim thai suy, sa d y rốn  Nhiễm trùng vùng da lưng  Giảm thể tích máu mẹ cấp: tiền đạo, bong non  Bệnh rối loạn đông máu  Mẹ từ chối g y  Không...
 • 68
 • 382
 • 0

Tín ngưỡng thờ Mẫu và ảnh hưởng của nó đến đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay

Tín ngưỡng thờ Mẫu và ảnh hưởng của nó đến đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay

Báo cáo khoa học

... nỗ lực không ngừng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Chỉ có nâng cao đời sống vật chất khắc phục nguồn gốc n y sinh tượng mê tín, dị đoan Việc nâng cao đời sống vật chất cần thiết phải nâng cao đời ... dị đoan Không dùng lại việc nâng cao đời sống vật chất, phải đồng thời nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân Chăm lo, x y dựng đời sống tinh thần cho nhân dân, dựa sở giữ gìn phát huy giá trị ... Hương lên chùa Gôi, l y kinh rước Phủ, Ng y mồng 7, 8, trò vui chơi có lễ kéo g y hội thường ng y gọi “Hội hoa trượng” hay “Hội kéo chữ”, Ng y mồng 10 làng tế vạ đóng cửa Phủ Trong hội tháng Ba...
 • 51
 • 5,042
 • 83

Tiểu Luận Mác LêNin về Sự ra đời XHCN hiện thực và ảnh hưởng của nó tới phong trào cách mạng Thế Giới

Tiểu Luận Mác LêNin về Sự ra đời XHCN hiện thực và ảnh hưởng của nó tới phong trào cách mạng Thế Giới

Mẫu Slide - Template

... Tăng 2-2,5 lần Nhà điện Đơ-nhi-ép khởi công M y1 927, kéohiện ởlàmột nhà m y th y trang Nhàm y máyth y liên hợp luyện Đơ-nhi-ép Nhà m y thủykim điện naynông điện lớn Ma-nhi-tô-góoc Châu Âu thời đó, ... thành công vào ng y 1/1/1959 dân Batista Trung Hoa ng y 1-10-1949 Quảng Trường thay quyền cách An mạng Chính quyền Fidel Castro Thiên Môn sau tiến hành cải cách đưa đất nước theo đường lối xã ... - Về Kinh tế +Liên Xô nhiều nước XHCN Đông Âu đạt nhiều thành tựu kinh tế +X y dựng sở vật chất- kĩ thuật cho XHCN Liên Xô nước XHCN Sản lượng thép Thép: tr than (1910) Than: 2,5tr Các nước Tư...
 • 41
 • 434
 • 0

Tín ngưỡng thờ Mẫu và ảnh hưởng của nó đối với đời sống tinh thần nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Tín ngưỡng thờ Mẫu và ảnh hưởng của nó đối với đời sống tinh thần nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Thạc sĩ - Cao học

... năm gần đ y, đợc đạo Bộ Văn hoá sở văn hoá, tỉnh vĩnh Phúc thờng xuyên tổ chức hội thảo đề tài tín ngỡng thờ Mẫu, thờ Quốc Mẫu T y Thiên xuất kỉ y u khoa học M y vấn đề Phật giáo T y Thiên - ... Việt xa Theo th tịch cổ ghi chép vị thần núi Tam Đảo sớm tác giả Nguyễn Văn Chất, phần tục biên (biên chép nối tiếp) vào sách Việt Điện U Linh Trong bốn truyện Nguyễn Văn Chất có truyện số ba ... huyện Y n Lạc, phủ Tam Đái, đạo Sơn T y, thuộc xã Bình Định huyện Y n Lạc Từ xa, Bà đợc thừa hởng ơn trạch để lại cha ông truyền đời nối dõi Khi trởng thành, lại trở thành ngời gái dáng hình y u...
 • 96
 • 660
 • 0

NHỮNG TRÀO lưu TRIẾT học GIÁO dục CHỦ yếu của PHƯƠNG tây THẾ kỷ XX và ẢNH HƯỞNG của nó đối với GIÁO dục VIỆT NAM HIỆN NAY

NHỮNG TRÀO lưu TRIẾT học GIÁO dục CHỦ yếu của PHƯƠNG tây THẾ kỷ XX và ẢNH HƯỞNG của nó đối với GIÁO dục VIỆT NAM HIỆN NAY

Kỹ thuật

... Huỳnhă Thúc Khángă l iă đánhă giáă H QuỦăLyă theo cáchăkhác.ăỌngă đánhăgiá cao t ăduyăđ c l p không sùngăbáiă T ng Nho 43 m tăcáchămùăquángăc a H QuỦăLy. Không nh ng v y, ăôngăcònăch raănguyênănhơnăgìă ... vƠngă th v tríă cao cao t i c ng c,ă cóă quy nă ápă đặt m i th đ i v i h că viên.ă Theo Dewey, quan h th y trò lƠăquanăh bìnhăđẳng,ădơnăch Th ytrò lƠăquan h ắIăvƠă You”ăch không ph i quan ... Dewey cho sáchăgiáoăkhoaălƠătiêuă bi u cho h c v năvƠătríătu c aăquáăkh ”.ăH c v năvƠătríătu không đ căDeweyăđặt v trí cao nh t V trí cao nh t trong giáoăd c. Theo Dewey,ăắđ oăđ călƠăm căđích cao ...
 • 74
 • 388
 • 0

Mối liên hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa Việt Nam và ảnh hưởng củatrong đời sống văn hoá Việt Nam

Mối liên hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa Việt Nam và ảnh hưởng của nó trong đời sống văn hoá Việt Nam

Khoa học xã hội

... tới tai nạn hay cố nay, theo giáo lý nhà Phật tượng hay cố tai nạn x y ngẫu nhiên hay tình cờ, mà kết tập thành nhiều nguyên nhân tạo từ trước Những nguyên (theo đạo Phật gọi nhân duyên) chín mùi, ... thường gọi "t y duyên bất biến; bất biến mà thường t y duyên" nghĩa t y thuộc vào tình cụ thể mà người ta tu, giải thích Phật giáo theo cách khác Nhưng không xa rời giáo lý nhà Phật Ví dụ: Các vị Bồ ... hai ng y, ng y mùng ng y rằm tháng, có người ăn tháng bốn 01, 14, 15 30, tháng thiếu ăn chay ng y 29, có người ăn tháng sáu ng y ng y mùng 8,14, 15, 23, 29 30 (nếu tháng thiếu ăn chay ng y 28,...
 • 20
 • 1,970
 • 12

thương mại quốc tế và ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế thế giới

thương mại quốc tế và ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế thế giới

Kinh tế - Thương mại

... xuất, không để tái nghèo 2.1.2 Thương mại quốc tế thúc đ y trình chuyển dịch cấu kinh tế quốc gia theo hướng tích cực Xu hướng có tính quy luật chung chuyển dịch cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo ... việc thúc đ y tăng trưởng kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi để cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến So với nước thành viên ASEAN, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta năm qua đạt mức cao với xu hướng ... quy mô ng y lớn để phát triển thu lợi nhuận Điều đó, thúc đ y thị trường giới phải không ngừng mở rộng, thương mại quốc tế ng y phát triển Ng y có nhiều nước nhiều trình độ phát triển kinh tế- ...
 • 45
 • 900
 • 2

Triết học phật giáo và ảnh hưởng củatrong đời sống tinh thần ở việt nam

Triết học phật giáo và ảnh hưởng của nó trong đời sống tinh thần ở việt nam

Khoa học xã hội

... đạo Phật cách tự giác, tích cực xã hội gia đình Phật giáo bác học bị mai nhiều, không phát huy vai trò hướng đạo Các cao tăng chưa ý thức hết vai trò họ việc x y dựng hoàn thiện nhân cách người ... th y cô mối quan hệ xã hội khác Trong ảnh hưởng gia đình có tác động lớn lên Nếu gia đình người theo đạo phật không theo tôn giáo giữ tập tục quan trọng lễ chùa vào ng y âm quan trọng ng y Tết, ... độ y u n y, nhu cầu thể xác bị coi trần tục, đạo đức Nhất sống ng y nay, mà người đạt trình độ định, quan niệm chấp nhận Do đó, ảnh hưởng Phật giáo xa rời hệ trẻ Chúng ta nhận th y rằng, ngày...
 • 16
 • 756
 • 2

Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất và ảnh hưởng của nó đến rác thải nông thôn huyện Duy Tiên - Hà Nam trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS

Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất và ảnh hưởng của nó đến rác thải nông thôn huyện Duy Tiên - Hà Nam trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS

Báo cáo khoa học

... Nói dung nghién cùu cùa de tài a Vj tri dia ly b Dia hinh e Khi hau d Th y vàn Tài nguyén thién nhién a Tài nguyén dàt b Tài nguyén nuóc e Tài nguyén khoàng san d Cành quan mói truàng Hién trang ... huóng bién dgng lóp phù huyén Duy Tién 78 2.2.4.Tich hgp két anh bién dòng vói CSDL dja hình thành làp bàn bién dòng 82 2.2.5.XÙ ly tu liéu bàn dò va thóng tin dia ly 82 2.2.6.Thành lap bàn dò ... 82 2.2.6.Thành lap bàn dò cuóng dò bién dòng va huóng bién dòng huyén Duy Tién 83 2.3.Dành già bién dgng hién trang huyén Duy Tién tinh Ha Nam 85 2.3.1.Phàn tich quan he giùa cuóng dò bién dgng...
 • 13
 • 375
 • 0

tiểu luận Tìm hiểu về Nền văn minh Hồi giáo và ảnh hưởng củatrong thế giới hiện đại

tiểu luận Tìm hiểu về Nền văn minh Hồi giáo và ảnh hưởng của nó trong thế giới hiện đại

Văn hóa - Lịch sử

... hai b tộc ch vỡ t mc tiờu cuc ua nga m ó g y tranh chp, dy ng can qua thi gian di sut my chc nm i mt vi nguy c xó hi ngy cng gay gt, s xõm nhp v uy hip khụng ngng ca ngoi tộc, cỏc giai tng xó ... thy nhu cu phi quay li vi cỏc ý tng, quỏn v cỏc thit ch Hi giỏo tỡm ly li v ng lc cho hin i hoỏ S hi sinh ca Hi giỏo cng l mt sn phm ca phng T y ang suy thoỏi v sc mnh v uy tớn Khi phng T y ... phng T y mnh m v tớnh cht hoỏ l iu khụng th chi cói v tớnh cht chớnh tr thỡ cng nh vy Hi giỏo t xỏc nh nh t chi tớnh hin i ca phng T y T nay, Hi giỏo i biu cho nhng nguy c thm l nguy c ch yu cho...
 • 17
 • 618
 • 2

BIẾN ĐỘNG GIÁ DẦU THẾ GIỚI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

BIẾN ĐỘNG GIÁ DẦU THẾ GIỚI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Tài chính doanh nghiệp

... đồng giao dịch dầu mỏ phái sinh có số lượng lên tới 69 triệu thùng/ng y, nhà đầu góp phần đ y giá dầu lên cao Một y u tố góp phần thúc đ y hoạt động đầu tư xu hướng giảm giá liên tục đồng Đô la ... thùng/ng y Trong đó, mức tăng cao thuộc khối quốc gia OPEC với mức 1,61 triệu thùng/ng y, từ 30,48 triệu thùng/ng y lên 32,09 triệu thùng ng y Trái lại, sản lượng quốc gia không thuộc OPEC giảm không ... trước sản lượng gia tăng nước OPEC, nước OPEC thay đổi mục tiêu sách sang bảo vệ thị phần cách trì mức trần sản lượng mức 30 triệu thùng/ng y thay cắt giảm sản lượng để bảo vệ giá Các y u tố công...
 • 34
 • 385
 • 1

Lạm phát và ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế Việt Nam - Số liệu 2007 2008 2009 2010 2011.doc

Lạm phát và ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế Việt Nam - Số liệu 2007 2008 2009 2010 2011.doc

Quản trị kinh doanh

... húa hay c mua bi "ngi tiờu dựng thụng thng" mt cỏch cú la chn Trong nhiu quc gia cụng nghip, nhng s thay i theo phn trm hng nm cỏc ch s ny l s lm phỏt thụng thng hay c nhc ti Cỏc phộp o ny thng ... ngoi t mt giỏ so vi nc; hay chng hn ngõn hng trung ng mua cụng trỏi theo y u cu ca nh nc) khin cho lng tin lu thụng tng lờn l nguyờn nhõn g y lm phỏt Lm phỏt loi ny nguyờn nhõn l lng tin nn kinh ... kinh t, ly hiu qu kinh t l thc o v tiờu ch yu quyt nh u t X y dng c ch, chớnh sỏch khuyn khớch u t vo ngnh, lnh vc, nhng d ỏn cú giỏ tr gia tng cao trờn c s ng dng cụng ngh, phỏt huy sỏng to,...
 • 21
 • 1,317
 • 16

Nguyên lí hình thái kinh tế và ảnh hưởng củatrong hoạt động ngân hàng

Nguyên lí hình thái kinh tế và ảnh hưởng của nó trong hoạt động ngân hàng

Cao đẳng - Đại học

... định của lịch sử Tiểu luận triết Xuyên tạc, cắt xén nội dung học thuyết để phủ nhận học thuyết Điển hình loại quan điểm quy lý luận Mác thành định luật kinh tế với nghĩa coi kinh tế y u tố định ... Bằng nghiêm túc khoa học, th y chưa có học thuyết tiến hóa xã hội thay học thuyết Mác hình thái kinh tế- xã hội Học thuyết đem đến cho sở phương pháp luận để nhận thức quy luật phát triển xã hội niềm ... kinh tế giả tạo hình thứcsở kinh doanh tình bị gò bó, thụ động lại hết động lực kinh tế, không quan tâm tới suất lao động, chất lượng sản phẩm hiệu kinh tế Chính đỏi mơí sách kinh tế việt...
 • 29
 • 512
 • 2

Những giá trị và hạn chế trong nhân sinh quan của phật giáo và ảnh hưởng củatrong xã hội việt nam hiện nay

Những giá trị và hạn chế trong nhân sinh quan của phật giáo và ảnh hưởng của nó trong xã hội việt nam hiện nay

Khoa học xã hội

... Nhng y l nguyờn nhõn u tiờn, vỡ theo Pht, mi s ph thuc ln nờn khụng th cú nguyờn nhõn u tiờn Ngay c khỏt ỏi c xem nh nguyờn nhõn hay ngun gc ca dukkha, cng t y thuc vo mt yu t khỏc phỏt sinh, y ... giỳp dựm ngy no tt thỡ lm ngy no xu thỡ trỏnh Thụng thng ngi ta hay trỏnh ba ngy: mựng 05, 14, 23, h cho ba ngy ny l xui xo, l bt hnh, cn phi trỏnh Theo cỏi nhỡn ca Pht giỏo thỡ y cng l mt loi ... (Cattàri Airyasaccanu)-với ý nghĩa chân lý tuyệt vời Bn chõn lý cao c y l: Khổ đế : Diu th nht (Dukkha-ariyasacca) c hu ht cỏc hc gi dch l "Chõn lý cao c v s kh" v c gii thớch l: s sng, theo Pht...
 • 16
 • 2,020
 • 17

NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ TRONG NHÂN SINH QUAN CỦA PHẬT GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦATRONG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ TRONG NHÂN SINH QUAN CỦA PHẬT GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... giỳp dựm ngy no tt thỡ lm ngy no xu thỡ trỏnh Thụng thng ngi ta hay trỏnh ba ngy: mựng 05, 14, 23, h cho ba ngy ny l xui xo, l bt hnh, cn phi trỏnh Theo cỏi nhỡn ca Pht giỏo thỡ y cng l mt ... nhiu tỏc phm khỏc Túm li, mc dự Pht Giỏo Vit Nam ch yu l theo truyn thng éi Tha, truyn thng Nguyờn Thy cng c cụng nhn 2) Những nội dung chủ y u nhân sinh quan Phật giáo a) Nội dung: Về nhân sinh ... (Cattàri Airyasaccanu)-với ý nghĩa chân lý tuyệt vời Bn chõn lý cao c y l: Khổ đế : Diu th nht (Dukkha-ariyasacca) c hu ht cỏc hc gi dch l "Chõn lý cao c v s kh" v c gii thớch l: s sng, theo Pht...
 • 17
 • 2,763
 • 26

Những giá trị và hạn chế trong nhân sinh quan của Phật giáo và ảnh hưởng củatrong xã hội Việt Nam hiện nay

Những giá trị và hạn chế trong nhân sinh quan của Phật giáo và ảnh hưởng của nó trong xã hội Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... vỡ theo Pht, mi s ph thuc ln nờn khụng th cú nguyờn nhõn u tiờn Ngay c khỏt ỏi c xem nh nguyờn nhõn hay ngun gc ca dukkha, cng t y thuc vo mt yu t khỏc phỏt sinh, y l th, v th phỏt sinh t y thuc ... giỳp dựm ngy no tt thỡ lm ngy no xu thỡ trỏnh Thụng thng ngi ta hay trỏnh ba ngy: mựng 05, 14, 23, h cho ba ngy ny l xui xo, l bt hnh, cn phi trỏnh Theo cỏi nhỡn ca Pht giỏo thỡ y cng l mt ... (Cattàri Airyasaccanu)-với ý nghĩa chân lý tuyệt vời Bn chõn lý cao c y l: Khổ đế : Diu th nht (Dukkha-ariyasacca) c hu ht cỏc hc gi dch l "Chõn lý cao c v s kh" v c gii thớch l: s sng, theo Pht...
 • 18
 • 1,633
 • 26

Học thuyết đạo đức của nho giáo và ảnh hưởng củatrong việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức

Học thuyết đạo đức của nho giáo và ảnh hưởng của nó trong việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức

Lý luận chính trị

... đình làm sở y u trẻ kính già đểu trọng tình cảm công bằng, không nghèo mà không giàu Đợc nh v y giai cấp hoà hợp với oán giận Để thực ý tởng nh ông x y dựng nên học thuyết đạo đức Nho giáo Trong ... việc chấn chỉnh mở rộng nhà nớc phong kiến tập quyền theo quy mô hoàn chỉnh có đ y đủ thể chế điều phạm Mà kỷ XV, xu phát triển giữ vai trò thúc đ y phát triển xã hội Việt Nam bình diện sản xuất ... ngời, phái x y dựng học thuyết làm sở lý luận cho Nho giáo Do cảnh tợng hỗn độn, phức tạp chi phái nh nói trên, chi phái Nho giáo nguyên luận hay nhị nguyên luận, chủ quan luận hay khách quan...
 • 17
 • 615
 • 7

Gia đình phật tử và ảnh hưởng củatrong thanh thiếu niên ở thừa thiên huế

Gia đình phật tử và ảnh hưởng của nó trong thanh thiếu niên ở thừa thiên huế

Quản trị kinh doanh

... Huyền Quang + Việc phong cấp, xếp cấp cho số huynh trưởng thực theo nội quy, quy chế cữ không chấp hành quản lý GHPGVN, mà lại trình cho ban hướng dẫn Nguyễn Châu Huyền Quang với tư cách quyền ... điểm Phan Văn Gái (nguyên y viên Ban hướng dẫn Mỹ) là: Gia Đình Phật Tử theo nội quy, quy chê (cũ) hoạt động việc phát triển lực lượng chính, không theo Ban trị sự, không theo “tăng đoàn”, việc ... hành, hành duyên thức , thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên già chết, sầu, bi, khổ, ưu,...
 • 52
 • 367
 • 3

nợ công của mỹ và ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế việt nam

nợ công của mỹ và ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế việt nam

Kinh tế - Thương mại

... trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, có y u tố quan trọng cải cách chế độ, sách tiền lương nhằm tạo động lực thực để cán bộ, công chức làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chất ... trì trệ kinh tế Hiện giới, tài công dựa nguyên tắc ngân sách thăng bằng, khái niệm thăng không hiểu cách cứng nhắc quan niệm nhà kinh tế học cổ điển, mà có uyển chuyển Ví dụ, theo quy định pháp ... triển sở hạ tầng tăng khả đầu tư đồng Nhà nước Việt Nam giai đoạn tăng tốc phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sở hạ tầng y u tố có tính chất định Muốn phát triển sở...
 • 35
 • 867
 • 3

Khuynh hướng siêu thực và ảnh hưởng củatrong sáng tạo văn học nghệ thuật pot

Khuynh hướng siêu thực và ảnh hưởng của nó trong sáng tạo văn học nghệ thuật pot

Điêu khắc - Hội họa

... thưởng thức “cách nhìn hiệu ứng” mẻ chế biến từ nguyên gốc - cảm từ thực V y có lý người cách tân nghệ thuật coi siêu thực cứu cánh, nghệ thuật luôn chối bỏ sáo mòn, tuyệt vời ng y hôm qua chưa ... người xuất phát từ tiềm thức” Nó “là khuynh hướng bắt nguồn từ Chủ nghĩa tượng trưng Phân tâm học (Prơt) đặt phi lý tính lên lý tính Theo chủ trương, khuynh hướng nhằm giải phóng người khỏi xiềng ... nhiên không bị gò lý trí, lôgic, luân lý, mỹ học, kinh tế, tôn giáo… Sáng tác nghệ sĩ siêu thực ghi chép lại tất trạng thái, tâm lý chuyển biến tiềm thức (dạng ký ức), không phân biệt thực hay...
 • 7
 • 490
 • 0

Xem thêm