top những câu nói hay nhất

Thông qua lý thuyết về hàng hóa chỉ ra thực trạng hàng hóa của Việt Nam

Thông qua lý thuyết về hàng hóa chỉ ra thực trạng hàng hóa của Việt Nam

Lý luận chính trị

... trù vĩnh viễn, hình thức lao động cụ thể thay đổi Lao động trừu tượng Lao động trừu tượng lao động người sản xuất hàng hóa gạt bỏ hình thức cụ thể nó, hay nói cách khác, tiêu hao sức lao động (tiêu ... triển thành phong vũ dự báo tương lai rộng mở cho thị trường Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lenin Nhóm chứng khoán nói riêng kinh tế nước ta nói chung 2.1.2 Đặc điểm sản xuất hàng hóa Việt Nam Nước ... cho thấy mức độ khẩn trương, nặng nhọc hay căng thẳng lao động + Đơn vị: sản phẩm / thời gian thời gian / sản phẩm + Khi cường độ lao động tăng lên, số lượng hay khối lượng hàng hóa sản xuất tăng...
 • 25
 • 931
 • 8

Thông qua lý thuyết về hàng hóa chỉ ra thực trạng hàng hóa của Việt Nam

Thông qua lý thuyết về hàng hóa chỉ ra thực trạng hàng hóa của Việt Nam

Lý luận chính trị

... sản xuất hàng hóa gạt bỏ hình thức cụ thể nó, hay nói cách khác, tiêu hao sức lao động( tiêu hao sức bắp thịt, thần kinh) người sản xuất hàng hóa nói chung Chẳng hạn, lao động Lao động người thợ ... muôn vẻ - Giá trị sử dụng hay công dụng hàng hóa thuộc tính tự nhiên vật thể hàng hóa định Với ý nghĩa vậy, giá trị sử dụng phạm trù vĩnh viễn C.Mác rõ: “Trong sử dụng hay tiêu dùng, giá trị sử ... thuộc tính tự nhiên khác nhau, có nhiều giá trị sử dụng hay công dụng khác nhau… Ví dụ: gạo dùng để nấu cơm dùng làm nguyên liệu ngành rượu, bia hay chế biến cồn y tế, - Số lượng giá trị sử dụng...
 • 16
 • 382
 • 0

Đề tài nghiên cứu khoa học bán hàng đa cấp ở tp hồ chí minh – thực trạng và hoàn thiện

Đề tài nghiên cứu khoa học bán hàng đa cấp ở tp hồ chí minh – thực trạng và hoàn thiện

Quản trị kinh doanh

... thiện CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP Thực trạng bán hàng đa cấp giới Trước tiên nói mô hình bán hàng đa cấp hay gọi kinh doanh theo mạng (Multi Level Marketing) tiếp thò đa tầng (Multi Level ... bán hàng đa cấp hợp pháp Các công ty lừa đảo công ty áp dụng mô hình kinh doanh “ảo” yêu cầu hay nói xác bắt buộc người muốn tham gia phải mua sản phẩm công ty để trở thành người đại diện bán ... nhuận từ việc giới thiệu (lôi kéo) người khác tham gia mà không quan tâm đến hiệu sản phẩm hay giá có phù hợp hay không Với mô hình này, thu nhập người vào trước (tuyến trên) dựa vào đóng góp người...
 • 44
 • 1,194
 • 1

Thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán & Giải pháp tạo hàng hóa cho thị trường chứng khoán Việt Nam.doc

Thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán & Giải pháp tạo hàng hóa cho thị trường chứng khoán Việt Nam.doc

Quản trị kinh doanh

... phiếu, thơng phẩm, đồng tiền hay hợp đồng tơng lai * Những yếu tố cấu thành quyền lựa chọn; - Tên hàng hoá sở khối lợng đợc mua theo quyền - Loại quyền (chọn mua hay chọn bán) - Thời hạn quyền ... Chính phủ (Goverment Bond): trái phiếu Chính phủ phát hành Chính phủ phát hành trái phiếu (hay công cụ nợ nói chung) nhằm mục đích bù đắp thiếu hụt ngân sách; tài trợ cho chơng trình công ích làm ... thị trờng chứng khoán Đó công cụ xác nhận t cách chủ sở hữu công ty (cổ phiếu), hay mối quan hệ chủ nợ với công ty hay quan phủ (trái phiếu), xác nhận quyền quyền sở hữu (thể số công cụ phái sinh)...
 • 37
 • 415
 • 2

Thực trạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hoá cho thị trường chứng khoán VN.DOC

Thực trạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hoá cho thị trường chứng khoán VN.DOC

Kinh tế - Thương mại

... phiếu, thơng phẩm, đồng tiền hay hợp đồng tơng lai * Những yếu tố cấu thành quyền lựa chọn; - Tên hàng hoá sở khối lợng đợc mua theo quyền - Loại quyền (chọn mua hay chọn bán) - Thời hạn quyền ... Chính phủ (Goverment Bond): trái phiếu Chính phủ phát hành Chính phủ phát hành trái phiếu (hay công cụ nợ nói chung) nhằm mục đích bù đắp thiếu hụt ngân sách; tài trợ cho chơng trình công ích làm ... thị trờng chứng khoán Đó công cụ xác nhận t cách chủ sở hữu công ty (cổ phiếu), hay mối quan hệ chủ nợ với công ty hay quan phủ (trái phiếu), xác nhận quyền quyền sở hữu (thể số công cụ phái sinh)...
 • 37
 • 211
 • 0

Thực trạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hoá.doc

Thực trạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hoá.doc

Kinh tế - Thương mại

... trái phiếu, thương phẩm, đồng tiền hay hợp đồng tương lai * Những yếu tố cấu thành quyền chọn: - Tên hàng hoá sở khối lượng mua theo quyền Loại quyền ( chọn mua hay chọn bán) Thời hạn quyền Phạm ... trường chứng khoán Đó công cụ xác nhận tư cách chủ sở hữu công ty (cổ phiếu), hay mối quan hệ chủ nợ với công ty hay quan phủ (trái phiếu), xác nhận quyền quyền sở hữu (thể số công cụ phái sinh) ... phân loại sau: 2.31 Căn vào việc có ghi danh hay không : * Trái phiếu vô danh: trái phiếu không mang tên trái chủ, chứng sổ sách người phát hành Những phiếu trả lãi đính theo tờ chứng chỉ, đến...
 • 30
 • 260
 • 2

Thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hóa cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán và giải pháp tạo hàng hóa cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... phiếu, thơng phẩm, đồng tiền hay hợp đồng tơng lai * Những yếu tố cấu thành quyền lựa chọn; - Tên hàng hoá sở khối lợng đợc mua theo quyền - Loại quyền (chọn mua hay chọn bán) - Thời hạn quyền ... Chính phủ (Goverment Bond): trái phiếu Chính phủ phát hành Chính phủ phát hành trái phiếu (hay công cụ nợ nói chung) nhằm mục đích bù đắp thiếu hụt ngân sách; tài trợ cho chơng trình công ích làm ... thị trờng chứng khoán Đó công cụ xác nhận t cách chủ sở hữu công ty (cổ phiếu), hay mối quan hệ chủ nợ với công ty hay quan phủ (trái phiếu), xác nhận quyền quyền sở hữu (thể số công cụ phái sinh)...
 • 37
 • 313
 • 8

thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam

thực trạng hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... phiếu, thơng phẩm, đồng tiền hay hợp đồng tơng lai * Những yếu tố cấu thành quyền lựa chọn; - Tên hàng hoá sở khối lợng đợc mua theo quyền - Loại quyền (chọn mua hay chọn bán) - Thời hạn quyền ... Chính phủ (Goverment Bond): trái phiếu Chính phủ phát hành Chính phủ phát hành trái phiếu (hay công cụ nợ nói chung) nhằm mục đích bù đắp thiếu hụt ngân sách; tài trợ cho chơng trình công ích làm ... thị trờng chứng khoán Đó công cụ xác nhận t cách chủ sở hữu công ty (cổ phiếu), hay mối quan hệ chủ nợ với công ty hay quan phủ (trái phiếu), xác nhận quyền quyền sở hữu (thể số công cụ phái sinh)...
 • 37
 • 310
 • 2

thực trạng hàng hóa trung quốc tại thị trường việt nam từ năm 2005 đến nay và một số giải pháp cho hàng việt

thực trạng hàng hóa trung quốc tại thị trường việt nam từ năm 2005 đến nay và một số giải pháp cho hàng việt

Báo cáo khoa học

... Tây) 1.4 Những nhận định, đánh giá xu hƣớng hàng hóa Trung Quốc thị trƣờng nƣớc Các mặt hàng nhập từ Trung Quốc tiếp tục chiếm giữ thị phần cạnh tranh gay gắt với hàng hóa sản xuất nước Những mặt ... thương mại nhằm thúc đẩy sản xuất, giữ vững thị phần để cạnh tranh với hàng hóa nhập nói chung hàng Trung Quốc nói riêng 2.2 Ảnh hƣởng tiêu cực 2.2.1 Đối với kinh tế Gây khó khăn cho tình hình sản ... bảng biểu đánh giá việc lựa chọn tiêu dùng người Việt Nam qua mặt hàng Thành phố Biên Hòa nói riêng Việt Nam nói chung IV Kết Trung Quốc thức trở thành thị trường nhập lớn Việt Nam từ năm 2005 trở...
 • 13
 • 258
 • 1

Tài liệu đề tài về thực trạng hàng hóa công cộng và nâng cao hiệu quả sử dụng hàng hóa công cộng tại việt nam

Tài liệu đề tài về thực trạng hàng hóa công cộng và nâng cao hiệu quả sử dụng hàng hóa công cộng tại việt nam

Kinh tế - Thương mại

... biệt ngoại ứng tích cực Nói cụ thể, người tạo hàng hóa mà tất người khác cộng đồng nhận tác động tích cực người tạo HHCC túy • Ranh giới phân định hàng hóa HHCC tuyệt đối, thay đổi theo điều kiện ... không liên quan đến việc người cung cấp Ngay xem xét xem HHCC có nên cung cấp hay không có nghĩa hàng hóa có nên hay không nên thu phí sử dụng Còn phủ không thiết phải người đứng sản xuất mà ... trợ, kích thích Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thay đổi nhận thức từ phía quan công quyền từ người dân cần thiết phải có chuyển biến cung cấp HHCC: - Thứ nhất, với phát triển ngày mạnh mẽ khu vực tư...
 • 30
 • 2,154
 • 32

Luận văn đông phương học Thực trạng hàng hóa trung quốc tại thị trường việt nam từ năm 2005 đến nay và một số giải pháp cho hàng việt

Luận văn đông phương học Thực trạng hàng hóa trung quốc tại thị trường việt nam từ năm 2005 đến nay và một số giải pháp cho hàng việt

Đông phương học

... cứu Nghiên cứu thực trạng người tiêu dùng sử dụng hàng hóa Trung Quốc Thành phố Biên Hòa nói riêng Việt Nam nói chung Hoạt động nhập hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam từ năm 2005 trở lại 3 Phƣơng ... thương mại nhằm thúc đẩy sản xuất, giữ vững thị phần để cạnh tranh với hàng hóa nhập nói chung hàng Trung Quốc nói riêng Đối với số ngành hàng, mặt hàng nước ta thời gian qua, hàng Trung Quốc tác ... Cửa quốc tế 25 1.3.2 Cửa quốc gia 25 1.3.3 Cửa địa phương 26 1.4 Những nhận định đánh giá xu hƣớng hàng hóa Trung Quốc thị trƣờng nƣớc 26 CHƢƠNG 2: SỰ...
 • 91
 • 2,418
 • 1

Thực trạng và hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư đóng tàu và vận tải biển ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thủ đô.DOC

Thực trạng và hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư đóng tàu và vận tải biển ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thủ đô.DOC

Tài chính - Ngân hàng

... thay Bên cạnh có nhiều nhà sản xuất loại sản phẩm Chính vậy, để tiêu thụ sản phẩm thuộc dự án nhà đầu tư nói riêng ngân hàng nói chung cần phải xem xét đến tính cạnh tranh sản phẩm sản xuất Nhất ... mục tiêu cần đạt thực dự án Cụ thể thực dự án mang lại lợi ích cho đất nước nói chung cho thân chủ đầu tư nói riêng Những mục tiêu cần biểu kết cụ thể tạo nguồn thu cho ngân sách, giải việc làm ... Chi nhánh NHNo& PTNT Chi Nhánh Thủ Đô 1.1.5.1 Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh + Những thuận lợi - Nền kinh tế Việt Nam nói chung kinh tế thủ đô trước thời điểm gia...
 • 92
 • 410
 • 8

Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp.pdf

Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp.pdf

Quản trị kinh doanh

... Đánh giá DN thủ tục HQĐT so với thủ tục HQ truyền thống Bảng 2.9 110 : Ý kiến DN việc có thay đổi hay không thay đổi việc lựa chọn tham gia thủ tục HQĐT Bảng 2.8 29 : Đánh giá DN thái độ phục vụ ... đến hoạt động kinh tế, nói chung hoạt động xuất nhập khẩu, nói riêng, bước đổi mới, cải tiến thủ tục hành nhằm theo kịp tốc độ phát triển hỗ trợ đắc lực cho hoạt động nói có điều kiện phát triển ... tố ảnh hưởng 30 2.3.1 Thuận lợi 30 2.3.2 Khó khăn 32 2.4 33 Đánh giá kết thực 2.4.1 Những ưu điểm 33 2.4.2 Những nhược điểm 37 2.4.2.1 Về hệ thống quản lý (chương trình phần mềm) 37 2.4.2.2 Về...
 • 122
 • 1,030
 • 18

Thực trạng và hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư đóng tàu và vận tải biển ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thủ đô

Thực trạng và hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư đóng tàu và vận tải biển ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thủ đô

Kinh tế - Thương mại

... thay Bên cạnh có nhiều nhà sản xuất loại sản phẩm Chính vậy, để tiêu thụ sản phẩm thuộc dự án nhà đầu tư nói riêng ngân hàng nói chung cần phải xem xét đến tính cạnh tranh sản phẩm sản xuất Nhất ... tố đầu vào thay đổi kéo theo thay đổi yếu tố đầu đồng thời ảnh hưởng đến tiêu hiệu tài dự án (NPV, IRR ) Phân tích độ nhậy dự án kỹ thuật xác thay đổi tiêu hiệu tài (NPV, IRR ) có thay đổi yếu ... Chi nhánh NHNo& PTNT Chi Nhánh Thủ Đô 1.1.5.1 Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh + Những thuận lợi - Nền kinh tế Việt Nam nói chung kinh tế thủ đô trước thời điểm gia...
 • 90
 • 307
 • 1

Hoạt động điều tra tội phạm XPSH xảy ra tại các KCN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp

Hoạt động điều tra tội phạm XPSH xảy ra tại các KCN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... luận thực tiễn luận văn Những kết đạt luận văn góp phần bổ sung cho hoàn chỉnh lý luận khoa học điều tra tội phạm nói chung lý luận tổ chức hoạt động điều tra vụ án XPSH nói riêng 6 Luận văn giúp ... đạo, đấu tranh chống tội phạm nói chung điều tra tội phạm XPSH KCN nói riêng địa phương Luận văn tài liệu nghiên cứu giáo viên, cán nghiên cứu, học viên trường CSND Những đóng góp khoa học đề tài ... phạm XPSH xảy hay không, thời gian, địa điểm xảy tội phạm Để chứng minh có tội phạm XPSH xảy hay không, CQĐT phải chứng minh hành vi xảy có đủ dấu hiệu yếu tố cấu thành tội phạm XPSH hay không Cụ...
 • 185
 • 442
 • 1

THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT

THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT

Tài chính - Ngân hàng

... hoạt động tín dụng Chi nhánh 2.3.1 Những kết đạt 2.3.1.1 Tỷ trọng cho vay thành phần kinh tế Nhìn vào bảng báo cáo kết hoạt động tín dụng năm 2004 ta thấy rõ thay đổi hoạt động cho vay Chi nhánh ... thực nhiệm vụ kinh doanh Ngày 14/11/1990 Chủ tịch hội đồng trưởng định thành lập Ngân hàng ĐT&PT thay cho Ngân hàng Đầu tư Kiến thiết cũ Bây giờ, ngân hàng có chức huy động vốn trung dài hạn nước ... gia tăng thành phần cho vay hộ gia đình - Cuối cho vay thành phần doanh nghiệp quốc doanh Có thể nói đối tượng cho vay chủ yếu hoạt động Chi nhánh Qua quý năm 2004 dư nợ cho vay doanh nghiệp ngoàI...
 • 17
 • 171
 • 0

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NINH

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NINH

Tài chính - Ngân hàng

... hàng lớn Việt Nam 2.2 Những quy định Ngân hàng ĐT&PTVN chi nhánh Quảng Ninh chấp Bất động sản 2.2.1 Những quy định Ngân hàng ĐT&PTVN chi nhánh Quảng Ninh đối tượng chấp • Những đối tượng chấp ... phân biệt thuê đất trước hay sau 01/7/2004) - Người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước đầu tư Việt Nam Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm 2.2.2 Những quy định Ngân hàng ... thuê - Người Việt Nam định cư nước đầu tư Việt Nam nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất • Những đối tượng sau chấp tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất, không chấp quyền sử dụng đất: -...
 • 29
 • 341
 • 0

Xem thêm