toán nâng cao và các chuyên đề đại số 7

Tài liệu TUYỂN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ TRÊN TẠP CHÍ TOÁN HỌC TUỔI TRẺ docx

Tài liệu TUYỂN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ TRÊN TẠP CHÍ TOÁN HỌC VÀ TUỔI TRẺ docx

Cao đẳng - Đại học

... VNMATH.COM 36 VNMATH.COM VNMATH.COM 17 VNMATH.COM VNMATH.COM 1 www.vnmath.com TUYỂN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ TRÊN TẠP CHÍ TOÁN HỌC TUỔI TRẺ VNMATH.COM ... VNMATH.COM 3 VNMATH.COM VNMATH.COM 26 VNMATH.COM VNMATH.COM 30 VNMATH.COM VNMATH.COM 7 VNMATH.COM VNMATH.COM 41 ...
 • 96
 • 952
 • 17

Các chuyên đề đại số 8

Các chuyên đề đại số 8

Tư liệu khác

... các hằng số a b sao cho x3 + ax + b chia cho x + 1 thì d 7, chia cho x - 3 thì d - 5. Chuyên đề phân thức đại số I) Phân thức đại số: 1) Kiến thức cơ bản: a) Định nghĩa: Một phân thức đại ... 49 ,75 ; b) x2 - y2 - 2y - 1 tại x = 93 y = 6. Toán khó mở rộng:Bài 4. a) Số 7 17 + 17. 3 - 1 chia hết cho 9. Hỏi số 7 18 + 18.3 - 1 có chia hết cho 9 không?b) Biến đổi thành tích các ... tích các mẫu thành nhâ tử (nếu cần).- Lập tích các nhân tử bằng số chữ:+) Nhân tử bằng số là BCNN của các số ở mẫu.+) Nhân tử bằng chữ là luỹ thừa với số mũ lớn nhất.2) Bài tập áp dụng Các...
 • 28
 • 1,033
 • 9

CHUYÊN ĐỀ DẠI SỐ 7

CHUYÊN ĐỀ DẠI SỐ 7

Toán học

... vững:I. Dãy số viết theo qui luật:1) Dãy cộng 1.1) Xét các dãy số sau:a) Dãy số tự nhiên: 0; 1; 2; 3; 4; (1)b) Dãy số lẻ: 1; 3; 5; 7; (2)c) Dãy các số chẵn: 0; 2; 4; 6; (3)d) Dãy các số tự nhiên ... 4; 7; 10; 13; (4)Trong 4 dãy số trên, mỗi số hạng kể từ số hạng thứ 2, đều lớn hơn số hạng đứng liền trước nó cùng một số đơn vị:+) Số đơn vị là 1 ở dãy (1)+) Số đơn vị là 2 ở dãy (1) ... trường hợp n chẵn n lẻ ; áp dụng kết quả bài toán 2, bài toán 5 cách giải bài toán 3. Bài toán chỉ có một kết quả duy nhất, không phụ thuộc vào tính chẵn lẻ của n. Bài toán 8 : Chứng minh...
 • 8
 • 1,119
 • 11

Chuyên đề Đại Số 7

Chuyên đề Đại Số 7

Tư liệu khác

... 1.1) Xét các dãy số sau:a) Dãy số tự nhiên: 0; 1; 2; 3; 4; (1)b) Dãy số lẻ: 1; 3; 5; 7; (2)c) Dãy các số chẵn: 0; 2; 4; 6; (3)d) Dãy các số tự nhiên lớn hơn 1 chia cho 3 dư 1: 4; 7; 10; 13; ... (4)Trong 4 dãy số trên, mỗi số hạng kể từ số hạng thứ 2, đều lớn hơn số hạng đứng liền trước nó cùng một số đơn vị:+) Số đơn vị là 1 ở dãy (1)+) Số đơn vị là 2 ở dãy (1) (2)+) Số đơn vị là ... trường hợp n chẵn n lẻ ; áp dụng kết quả bài toán 2, bài toán 5 cách giải bài toán 3. Bài toán chỉ có một kết quả duy nhất, không phụ thuộc vào tính chẵn lẻ của n. Bài toán 8 : Chứng minh...
 • 8
 • 1,074
 • 5

các chuyên đề hàm số luyện thi đại học

các chuyên đề hàm số luyện thi đại học

Toán học

... số 4 21y x x= − +CHUYÊN ĐỀ 7: MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC TRONG KHẢO SÁT HÀM SỐWritten by Hưng Vũ ViếtHungmap2004@gmail.com.vn Các chuyên đề hàm số CHUYÊN ĐÈ 5: TƯƠNG GIAO GIỮA CÁC ĐỒ THỊ HÀM SỐBài ... các giá trị cực đại cực tiểu đat giá trị nhỏ nhất.Written by Hưng Vũ ViếtHungmap2004@gmail.com.vn Các chuyên đề hàm số CHUYÊN ĐỀ 2: CỰC TRỊ HÀM SỐBài 1. Tìm cực trị của hàm số 2. 2 3 12 ... đại cực tiểu tại các điểm có hoành độ thỏaBài 34: Cho họ Tìm để có điểm cực đại cực tiểu cách đều đường thẳng Bài 35: Cho họ Tìm để đồ thị có điểm cực đại và cực tiểu tích các giá...
 • 9
 • 1,856
 • 24

SO HOC VA CAC CHUYEN DE

SO HOC VA CAC CHUYEN DE

Toán học

... sung1. Chứng tỏ các số sau là hợp số: A. 676 7 67 B. 108 + 10 7 + 7 C. 17 5 + 244 + 1321 D. 311141111 E. 10100- 7 2. Cho số 360 a) Phân tích số 360 ra thừa số nguyên tố.b) Số 360 có bao ... đem số đó chiacho 91 thì d bao nhiêu?Bài 179 : Cho các số 12 ; 18 ; 27 a) Tìm số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho các số đó?b) Tìm số nhỏ nhất có 4 chữ số chia cho mỗi số đó đều d 1?Tìm số ... tổng các số trên đó chia hết cho 5.Bài tập bổ sungÔn tập chơng IBài 166: Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nhất.a) 19 + 19 + +19 + 77 + 77 + +77 23 số hạng 19 số hạngb) 1000! . (456 .78 978 9...
 • 25
 • 869
 • 4

Chuyên đề đại số, số phức tổng hợp

Chuyên đề đại số, số phức tổng hợp

Trung học cơ sở - phổ thông

... thức Moivre. Chuyên đề: ĐẠI SỐ TỔ HỢP_SỐ PHỨC 1 Chuyên đề SỐ PHỨCĐẠI SỐ TỔ HỢP I. SỐ PHỨC A. LÝ THUYẾT I. Dạng đại số (vẫn còn nhớ) II. Dạng lượng giác của số phức  cos sinz r ... (knC là số tổ hợp chập k của n phần tử). ĐS: n=6 7. (ĐH_Khối D 20 07) Tìm hệ số của x5 trong khai triển thành đa thức của x(12x)5+x2(1+3x)10. Chuyên đề: ĐẠI SỐ TỔ HỢP_SỐ PHỨC 2 ... Chuyên đề: ĐẠI SỐ TỔ HỢP_SỐ PHỨC 3 ĐS: a. Phần thực 116, phần ảo bằng 0, b. Phần thực 0, phần ảo bằng 128. 19. Tìm phần thực phần ảo của số phức sau: 1+(1+i)+(1+i)2+(1+i)3+...
 • 5
 • 2,015
 • 19

chuyên đề đại số 9

chuyên đề đại số 9

Tư liệu khác

... các biểu thức dạng này thờng tìm cách đa thừa số ra ngoài dấu căn .Cụ thể là : - Số thì phân tích thành tích các số chính phơng - Phần biến thì phân tích thành tích của các luỹ thừa với số ... cơ sở lý thuyết vững vàng . Cụ thể là:1) Các công thức về căn thức các điều kiện kèm theo của A BNgời thực hiện Lê Hoàng Vân Tr ờng THCS Cẩm Sơn /Cẩm Giàng Chuyên đề : Rút gọn biểu thức ... tích thành tích của các luỹ thừa với số mũ chẵn-Nếu biểu thức chỉ chứa phép cộng trừ các căn thức ta tìm cách biến đổi về các căn đồng dạng- Nếu phải tính tổng , hiệu các phân thức mà mẫu...
 • 6
 • 1,168
 • 21

Các chuyên đề về số học

Các chuyên đề về số học

Toán học

... Tổng các bình phương của bốn số tự nhiên liên tiếp không thể là số chính phương. Gợi ý : Nghĩ tới phép chia cho 4. Bài toán 14 : Chứng minh rằng số 333333 + 555555 + 77 7 77 7 không là số ... N) Vậy 7 99 = 7 4k + 1 = 7( 74k - 1) + 7 = 100q + 7 (q Є N) tận cùng bởi hai chữ số 07. Bài toán 8 : Tìm số dư của phép chia 35 17 cho 25. Lời giải : Trước hết ta tìm hai chữ số tận cùng ... 12345 678 90 không là số chính phương. Bài toán 3 : Chứng minh rằng nếu một số có tổng các chữ số là 2004 thì số đó không phải là số chính phương. Lời giải : Ta thấy tổng các chữ số của số 2004...
 • 16
 • 780
 • 10

Chuyên đề: Đại số tổ hợp

Chuyên đề: Đại số tổ hợp

Toán học

... 45GiảiBài 46GiảiBài 47 GiảiPhan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 50 Bài 66GiảiBài 67 GiảiBài 68GiảiBài 69GiảiBài 70 GiảiBài 71 GiảiBài 72 GiảiBài 73 Phan Hữu Thiềm PHÂN ... THỰC TẾ Trang 41 I.THÀNH LẬP SỐ TỪ CÁC SỐ CHO TRƯỚC 1) Các chữ số đôi một khác nhauBài 1GiảiBài 2GiảiBài 3GiảiBài 4GiảiBài 5GiảiBài 6GiảiBài 7 Giải ... 72 GiảiBài 73 Phan Hữu Thiềm PHÂN LOẠI THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 43 2) Các chữ số có thể trùng nhauBài 16GiảiBài 17 GiảiBài 18GiảiBài 19GiảiBài 20Bài 21Bài 22GiảiBài 23GiảiBài...
 • 12
 • 907
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25