toàn cầu hóa hiện nay

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY

Báo cáo khoa học

... giáo dục công việc toàn xã hội trách nhiệm toàn Đảng toàn dân không phó mặc cho nhà trờng cho thầy cô giáo Hình thành đạo đức cho hệ trẻ sản phẩm công xây dựng cải tạo phạm vi toàn xã hội thông ... thay đổi theo tức nhu cầu đạo đức thay đổi Cho nên đạo đức có trình lịch sử gắn liền với lịch sử sản xuất vật chất Quan niệm quan điểm chủ nghĩa Mac-Lênin đạo đức ,Đảng ta yêu cầu chất lợng với ... ngành nghề đại nh tin học ,điện tử , quản lý doanh nghiệp Nhng nhu cầu hiên sinh viên mức sống đớc đảm bảo để yên tâm học tập Hiện mức sống họ dựa vào gia đình chủ yếu , số đợc chợ cấp nhà nớc...
 • 20
 • 342
 • 1

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên ở Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên ở Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... tạo toàn diện đó, giáo dục đạo đức yêu cầu xúc để nâng cao chất lượng nguồn lực 26 1.2 YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN Ở THANH HOÁ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1.2.1 Yêu cầu giáo ... TRỌNG VÀ YÊU CẦU, NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN Ở THANH HOÁ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1.1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN Ở THANH HOÁ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1.1.1 ... Nếu năm 2001 có 1,782 người nghiện, năm 2002 có 1.768 người nghiện, năm 2003 có 2.348 người nghiện, năm 2004 có 2.387 người nghiện đến cuối năm 2005 số người nghiện lên tới 3000 người có hồ sơ...
 • 90
 • 522
 • 2

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố Việt Trì trong giai đoạn hiện nay - Khóa luận tốt nghiệp đại học

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố Việt Trì trong giai đoạn hiện nay - Khóa luận tốt nghiệp đại học

Giáo dục học

... ái, danh dự, tình nghĩa,… tất giá trị văn hóa, tinh thần trở thành hàng hóa, bất chấp văn hóa, đạo đức bất chấp pháp luật miễn đạt lợi nhuận Xu toàn cầu hóa, mở cửa hội nhập quốc tế, hợp tác song ... [7; 39] Đạo đức giá trị văn hóa tồn tất quan hệ hoạt động người Giáo dục đạo đức, đường, cách thức bản, yêu cầu thiết để hình thành phẩm chất cho niên xã hội đại Hiện nay, Đảng nhà nước ta chủ ... riêng điều cần thiết Lối sống, nếp sống văn hóa niên hình thành sở tâm lý, nhu cầu giới trẻ, phát triển từ môi trương xã hội đổi – thứ văn hóa trẻ Những yêu cầu phát triển học vấn, tri thức nghề nghiệp,...
 • 61
 • 389
 • 0

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục đạo đức cho thanh niên huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục đạo đức cho thanh niên huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... quan: - Những tác động tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường, toàn cầu hóa tới xây dựng đạo đức xuất Trong điều kiện kinh tế hàng hóa nay, thị trường chiến trường, người bị vào vòng quay nghiệt ... sống, nếp sống có văn hóa, đào tạo họ trở thành người toàn diện đức, trí, thể, mỹ Nhà trường với Đoàn trường, ban ngành nên kết hợp tổ chức hoạt động khóa với hoạt động ngoại khóa, lồng ghép việc ... lực cần thiết đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước trở thành nhiệm vụ hàng đầu huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định Do vậy, đào tạo niên có nhân cách phát triển toàn diện, có đạo đức sáng...
 • 49
 • 2,377
 • 10

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn hiện nay

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... ái, danh dự, tình nghĩa,… tất giá trị văn hóa, tinh thần trở thành hàng hóa, bất chấp văn hóa, đạo đức bất chấp pháp luật miễn đạt lợi nhuận Xu toàn cầu hóa, mở cửa hội nhập quốc tế, hợp tác song ... [7; 39] Đạo đức giá trị văn hóa tồn tất quan hệ hoạt động người Giáo dục đạo đức, đường, cách thức bản, yêu cầu thiết để hình thành phẩm chất cho niên xã hội đại Hiện nay, Đảng nhà nước ta chủ ... riêng điều cần thiết Lối sống, nếp sống văn hóa niên hình thành sở tâm lý, nhu cầu giới trẻ, phát triển từ môi trương xã hội đổi – thứ văn hóa trẻ Những yêu cầu phát triển học vấn, tri thức nghề nghiệp,...
 • 61
 • 153
 • 0

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên và vận dụng vào điều kiện hiện nay

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên và vận dụng vào điều kiện hiện nay

Báo chí

... cho thấy vai trò quan trọng việc giáo dục đạo đức cho niên Trong nghiệp đổi toàn diện đất nước nay, trước xu toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế, việc bồi dưỡng cho niên nước ta có kiến thức ... “hồng” vừa “chuyên” để đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước với mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Chính vậy, lúc hết, toàn Đảng toàn dân ta phải chăm lo giáo dục ... tế Không thế, giáo dục góp phần tạo hoàn thiện nhân cách người Với ý nghĩa đó, giáo dục móng toàn chiến lược phát triển người chiếm vị trí quan trọng toàn chiến lược phát triển kinh tế – xã hội...
 • 92
 • 363
 • 0

Giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Lý luận chính trị

... văn hóa cho niên Tuyên Quang Lối sống tảng văn hóa để niên phát huy vai trò chủ thể tích cực sống Song giới diễn biến động to lớn, tác động nhiều chiều xu toàn cầu hóa Quá trình giao lưu văn hóa ... xây dựng lối sống văn hóa cho hệ trẻ Hai là, nâng cao vai trò, trách nhiệm quan văn hóa nước tỉnh Tuyên Quang việc quản lý văn hóa, xây dựng hoàn chỉnh văn pháp luật văn hóa, thông tin điều kiện ... giữ vai trò chi phối hoạt động người, đặc biệt với niên, giúp người hoàn thiện nhân cách Yêu cầu nhân cách phát triển toàn diện người “có lý tưởng cao đẹp, ý thức trách nhiệm công dân, có tri...
 • 100
 • 105
 • 0

Kết hợp truyền thống và hiện đại trong giáo dục đạo đức cho thanh niên thủ đô Hà Nội

Kết hợp truyền thống và hiện đại trong giáo dục đạo đức cho thanh niên thủ đô Hà Nội

Khoa học xã hội

... nhằm phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Hiện nay, giá trị đạo đức truyền thống đại giữ vai trò quan trọng Thực tế cho thấy công nghiệp hóa, đại hóa phá vỡ cân xã hội tự nhiên, người ... chủ thể Theo Nghị Hội nghị lần thứ 8, BCH TW khóa XI (Nghị số 29NQ/TW) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã ... điều tiết mối quan hệ chọn lọc giá trị trình giao lưu văn hóa với nước ngoài, tránh đồng hóa văn hóa ngoại bang gìn giữ, phát huy sắc văn hóa dân tộc; - Truyền thống cội nguồn tạo sức mạnh nội sinh...
 • 87
 • 108
 • 0

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên Hải Dương hiện nay

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên Hải Dương hiện nay

Khoa học xã hội

... hết 1.2.4 Giáo dục lối sống văn hóa cho niên Hải Dương Trước bối cảnh toàn cầu hóa giao lưu hội nhập quốc tế nay, vấn đề giữ gìn phát huy lĩnh dân tộc, sắc văn hóa dân tộc Việt Nam đặt cấp thiết ... hợp chung đúc giáo dục đạo đức người để hình thành người nhu cầu đạo đức, văn hóa đạo đức thân Nhu cầu đạo đức văn hóa đạo đức nhu cầu hàng đầu đời sống tinh thần phong phú người, giá trị chuẩn ... tóm lại, nhu cầu đạo đức văn hóa đạo đức cá nhân nói lên trình độ trưởng thành đạo đức nhân cách cá nhân hoạt động sống, toàn thực tiễn đời sống đạo đức cá nhân Đó kết tổng hợp toàn nội dung...
 • 100
 • 242
 • 2

giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở thành phố cần thơ hiện nay

giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở thành phố cần thơ hiện nay

Khoa học xã hội

... CHỦ NGHĨA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ HIỆN NAY 30 2.1 KHÁI QUÁT VỀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA HIỆN NAY 30 2.1.1 ... THƠ HIỆN NAY 69 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM NHẰM GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ HIỆN NAY ... HỘI CHỦ NGHĨA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ HIỆN NAY 2.1 KHÁI QUÁT VỂ THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA HIỆN NAY 2.1.1 Khái quát Thành phố Cần...
 • 92
 • 163
 • 0

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức và GIÁO dục đạo đức CHO THANH NIÊN

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức và GIÁO dục đạo đức CHO THANH NIÊN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... quan: - Những tác động tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường, toàn cầu hóa tới xây dựng đạo đức xuất Trong điều kiện kinh tế hàng hóa nay, thị trường chiến trường, người bị vào vòng quay nghiệt ... sống, nếp sống có văn hóa, đào tạo họ trở thành người toàn diện đức, trí, thể, mỹ Nhà trường với Đoàn trường, ban ngành nên kết hợp tổ chức hoạt động khóa với hoạt động ngoại khóa, lồng ghép việc ... lực cần thiết đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước trở thành nhiệm vụ hàng đầu huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định Do vậy, đào tạo niên có nhân cách phát triển toàn diện, có đạo đức sáng...
 • 51
 • 288
 • 0

Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay ( nghiên cứu trường hợp phường cầu dền, quận hai bà trưng, hà nội)

Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay ( nghiên cứu trường hợp phường cầu dền, quận hai bà trưng, hà nội)

Khoa học xã hội

... có văn hóa, tầm quan trọng hoạt động xây dựng lối sống văn hóa niên Thành phố Hồ Chí Minh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa nay; Chỉ yếu tố tác động thực trạng xây dựng lối sống có văn hóa niên ... xử có văn hóa tham gia giao thông niên phƣờng Cầu Dền .62 2.4.1 Nhận thức niên văn hóa giao thông 62 2.4.2 Thái độ niên văn hóa giao thông 67 2.4.3 Hành vi thực văn hóa giao ... thuyết xã hội hóa ANDREEVA, nghĩa nhấn mạnh xã hội hóa trình hai mặt Ở vai trò xã hội hóa vai trò Đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động giáo dục 43 văn hóa giao thông cho niên Xã hội hóa làm cho niên...
 • 117
 • 404
 • 3

HUYỆN VỤ BẢN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG CHO THANH NIÊN.doc

HUYỆN VỤ BẢN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG CHO THANH NIÊN.doc

Tư liệu khác

... phát động tháng an toàn giao thông với hiệu “ Thanh niên, thiếu niên trường học nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông” lồng ghép việc giảng dạy luật an toàn giao thông với ... thực luật an toàn giao thông tham gia giao thông, góp phần bảo vệ người xung quanh, bước đưa văn hoá giao thông vào nề nếp Ngoài việc tuyên truyền trực tiếp Báo cáo viên, Ban an toàn giao thông ... quan trọng việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người, đặc biệt tương lai em Qua giúp em nâng cao hiểu biết luật an toàn giao thông để chấp hành tốt hơn,...
 • 3
 • 214
 • 0

Công tác tuyên truyền văn hóa giao thông cho thanh niên hiện nay

Công tác tuyên truyền văn hóa giao thông cho thanh niên hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VĂN HÓA GIAO THÔNG CHO THANH NIÊN TỈNH YÊN BÁI HIỆN NAY Chuyên ngành : Công tác tư tưởng Mã số : 60 31 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ...
 • 2
 • 714
 • 15

Xem thêm

Tìm thêm: tình hình thực hiện hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng ngoại thƣơng hà nội các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng ngoại thƣơng hà nội khái quát về ngân hàng ngoại thƣơng hà nội hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng tại ngân hàng ngoại thƣơng hà nội các nƣớc liên hiệp châu âu nghiệm về bảo lãnh ngân hàng của các nƣớc asean trình bảo lãnh trong hoạt động ngoại thƣơng của ngân hàng thƣơng mại cơ sở pháp lý của hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng của ngân hàng thƣơng mại các loại hình bảo lãnh trong ngoại thƣơng trò của hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng của các ngân hàng thƣơng mại tính tất yếu của việc phát triển hoạt động bảo lãnh trong các nhtm ở việt nam hoạt động bảo lãnh trong ngoại thƣơng của các ngân hàng thƣơng mại mục đích và chức năng của bảo lãnh quá trình phát triển của ngân hàng thƣơng mại và sự ra đời của hoạt động bảo lãnh tổng quan về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thƣơng mại khái quát chung về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thƣơng mại đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu hoàn thiện và mở rộng hợp lý hóa mạng lưới phân phối sản phẩm ngân hàng đa dạng hoá sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nâng cao năng lực tổ chức bộ máy và quản trị điều hành một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của gp bank trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế