tin học đại cương1

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thái Bình

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thái Bình

Tài chính - Ngân hàng

... thụng tin t cỏc phng tin thụng tin i chung; thụng tin t cỏc nh t chuyờn nghip; hay thụng tin iu tra trc tip ti cỏc doanh nghip Cht lng tớn dng ch cú th c nõng cao ngõn hng cú nhng ngun thụng tin ... nguụn huy ng theo tin tờ 34 Bng 2.2: tinh hinh huy ng theo ky hn Nm 2010 Ch tiờu Nm 2011 T T trng S tin S tin trng (%) (%) Vn huy ng khụng 44,471 25,54% 55,242 ky hn Nm 2012 T S tin trng (%) n v: ... tha thun hp ng tớn dng; + Phi hon tr n gc v lói tin vay ung hn ó tha thun hp ng tớn dng + Tin vay c phỏt bng tin mt hoc chuyn khon theo mc ớch s dng tin vay ó tha thun hp ng tớn dng 13 Cỏc nguyờn...
 • 71
 • 327
 • 1

Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thái Bình docx

Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thái Bình docx

Tài chính - Ngân hàng

... thụng tin t cỏc phng tin thụng tin i chung; thụng tin t cỏc nh t chuyờn nghip; hay thụng tin iu tra trc tip ti cỏc doanh nghip Cht lng tớn dng ch cú th c nõng cao ngõn hng cú nhng ngun thụng tin ... nguụn huy ng theo tin tờ 34 Bng 2.2: tinh hinh huy ng theo ky hn Nm 2010 Ch tiờu Nm 2011 T T trng S tin S tin trng (%) (%) Vn huy ng khụng 44,471 25,54% 55,242 ky hn Nm 2012 T S tin trng (%) n v: ... tha thun hp ng tớn dng; + Phi hon tr n gc v lói tin vay ung hn ó tha thun hp ng tớn dng + Tin vay c phỏt bng tin mt hoc chuyn khon theo mc ớch s dng tin vay ó tha thun hp ng tớn dng 13 Cỏc nguyờn...
 • 71
 • 221
 • 0

Quản trị nợ xấu trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Đà Nẵng

Quản trị nợ xấu trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Đà Nẵng

Kinh tế

... kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tinHọc liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ... Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Công Phương Phản biện 2: PGS.TS ... dịch Lê Duẩn Phó giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ Phòng kế toántin học Phòng Giao dịchngân quỹ Phòng Tín dụng Phòng tổ chức, hành Phòng kiểm soát PGD Nguyễn Tri...
 • 26
 • 436
 • 0

Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Đà Nẵng

Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Đà Nẵng

Kinh tế

... kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 06 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ... Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 2: TS NGUYỄN ... NHTM bán lẻ đại với dịch vụ ngân hàng đa làm tảng đem lại tiện ích tối đa cho khách hàng, đặc biệt cá nhân, hộ gia đình + VPBank Đà Nẵng bắt đầu triển khai dự án đại hoá công nghệ thông tin từ năm...
 • 26
 • 151
 • 1

Luận văn thạc sĩ Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Đà Nẵng (full)

Luận văn thạc sĩ Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Đà Nẵng (full)

Kinh tế

... chức Hiện nay, VPBank Đà Nẵng có 125 cán với tuổi đời bình quân 28; tỷ lệ cán có có trình độ đại học đại học chiếm 90% VPBank Đà Nẵng có 09 đơn vị trực thuộc (Phòng giao dịch) hoạt động theo chức ... nhân đối diện với mức rủi ro cao như: - Tình trạng thông tin bất đối xứng cao cho vay DN 20 mức độ cung cấp thông tin khả kiểm tra thông tin KH cá nhân thường Điều xuất phát từ chỗ KLH cá nhân ... gồm lực tiến hành hoạt động Marketing phù hợp với đặc điểm KHCN thị trường mục tiêu lựa chọn từ hoạt động nghiên cứu Marketing đến việc triển khai sách Marketing nhằm bảo đảm thích ứng hoạt động...
 • 96
 • 642
 • 11

Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng - Chi nhánh Bình Định

Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng - Chi nhánh Bình Định

Kinh tế

... kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 01 năm 2013 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin- Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng 1 ... nghiên cứu đề tài này, tham khảo số luận văn thạc sĩ với đề tài có liên quan bảo vệ Đại học Đà Nẵng, trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 3 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN ... Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Phản biện 1: PGS.TS VÕ THị THÖY ANH Phản biện...
 • 26
 • 148
 • 0

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - chi nhánh Bình Định

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - chi nhánh Bình Định

Kinh tế

... kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 ... Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƢƠNG Phản biện 1: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 2: TS TRỊNH ... hàng 3.2.5 Công tác thu thập thông tin hồ sơ tín dụng - Phải xây dựng hệ thống thông tin quản lý đảm bảo cung cấp số liệu đầy đủ, xác, kịp thời như: thông tin nội doanh nghiệp: hồ sơ pháp lý,...
 • 26
 • 147
 • 0

Luận văn thạc sĩ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng, chi nhánh bình định

Luận văn thạc sĩ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng, chi nhánh bình định

Kinh tế

... giả Trần Mạnh Hùng – Đại Học Đà Nẵng 2012 Luận văn hệ thống hóa sở lý luận cho vay tiêu dùng phát triển cho vay tiêu dùng NHTM Tác giả sử dụng phương pháp thu thập thông tin thu thập từ ngân ... liệu, thông tin Nhân viên tín dụng: tiếp xúc, hướng dẫn, vấn khách hàng Thu thập thông tin qua vấn, viếng thăm, trao đổi Tổ chức phân tích thẩm định pháp lý, bảo đảm nợ vay Cập nhật thông tin thị ... nghiệp, làm việc trách nhiệm nguy xảy rủi ro cho ngân hàng nhỏ e Hệ thống thông tin công nghệ ngân hàng Thời đại ngày thông tin trở thành vấn đề thiết yếu, thiếu hoạt động ngân hàng Công nghệ ngân hàng...
 • 106
 • 107
 • 1

Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng, chi nhánh bình định

Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng, chi nhánh bình định

Kinh tế

... kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tinHọc liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 ... Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm Phản biện 1: PGS TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện ... Sản phẩm cho vay Hỗ trợ tài du học - phục vụ nhu cầu tài cho du học sinh người có thân nhân du học, với hạn mức tối đa chi phí khóa học Bên cạnh đó, Ngân hàng cần liên kết nhà đầu tư bất động sản...
 • 26
 • 59
 • 0

Giải pháp marketing trong dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng, chi nhánh đà nẵng

Giải pháp marketing trong dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng, chi nhánh đà nẵng

Kinh tế

... Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính ... Đặc điểm marketing kinh doanh dịch vụ thẻ a Đặc điểm marketing ngân hàng - Marketing ngân hàng loại marketing dịch vụ tài - Marketing ngân hàng loại marketing hướng nội - Marketing ngân hàng ... nghiên cứu số luận văn thạc sỹ thực trường đại học, giáo trình, tài liệu marketing kinh doanh dịch vụ thẻ giảng dạy trường Đại học số sách chuyên ngành số học giả biên soạn biên dịch từ nguồn tài...
 • 26
 • 144
 • 0

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngán hạn tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thái Bình pptx

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngán hạn tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thái Bình pptx

Ngân hàng - Tín dụng

... cao hiệu quả công tác thu thập và xử lý thông tin tín dụng Đa dạng hóa hình thức cấp tin dụng và hoạt động dịch vụ bổ trợ cấp tin dụng Hoàn thiện chê quy trình tín dụng Giải ... độ quản lý kinh doanh doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh còn hạn chế  Việc cung cấp thông tin khách hàng tình hình sản xuất kinh doanh, không đầy đủ, không kịp thời có sai lệch so với ... cán tín dụng chưa cao  Chi nhánh ngân hàng chưa có bôÊ phâÊn chuyên trách viêÊc câÊp nhâÊt thông tin, phân tích thị trường  Nguyên nhân khác  Do không ổn định môi trường kinh tế nước giới...
 • 21
 • 575
 • 0

Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Thăng Long

Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Thăng Long

Tài chính - Ngân hàng

... thực tế, nhiều doanh nghiệp cung cấp các thông tin tài chính cho ngân hàng không minh bạch và không đáng tin cậy để các ngân hàng tin cậy lực của mình, thoa mãn nhu cầu vay ... hàng có hệ thống thông tin tín dụng hiện đại, chính xác, công tác lập kế hoạch và xây dựng chính sách tín dụng có hiệu quả *Chất lượng thông tin của ngân hàng Trong ... không phụ thuộc phần vào chất lượng thông tin thu thập được của ngân hàng Để cho vay có chất lượng, ngân hàng cần có được thông tin chính xác và cập nhật từ đó phân tích...
 • 72
 • 138
 • 0

Luận văn thạc sĩ Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định (full)

Luận văn thạc sĩ Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định (full)

Kinh tế

... đình Thông tin tài cá nhân hộ gia đình thƣờng khó đầy đủ rõ ràng nhƣ thông tin doanh nghiệp (thông qua báo cáo tài chính), dẫn đến rủi ro đạo đức rủi ro thông tin không cân xứng Các thông tin khách ... tiến đến sống thoải mái vật chất lẫn tinh thần, nhu cầu thiết yếu nhƣ ăn uống, lại nhu cầu sống đƣợc nâng cao hơn, nhƣ nhà đẹp tiện nghi, xe cộ đại, du lịch, học hành nƣớc ngoài, Do đó, ngƣời ... pháp thu thập thông tin - số liệu: báo cáo số liệu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng - Chi nhánh Bình Định, thông tin báo, internet, sách tham khảo… 4.2 Phương pháp xử lý thông tin số liệu: - Phƣơng...
 • 101
 • 179
 • 1

Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định

Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định

Kinh tế

... kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 01 năm 2013 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin- Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng 1 ... Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Phản biện 1: PGS.TS.LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 2: ... đoàn thể tạo môi trường làm việc thoải mái, phấn chấn tinh thần làm việc cán công nhân viên b Giải pháp công nghệ thông tin Công nghệ thông tin yếu tố quan trọng thiếu lĩnh vực nào, đặc biệt lĩnh...
 • 26
 • 85
 • 0

Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBANK, Chi nhánh Đà Nẵng

Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBANK, Chi nhánh Đà Nẵng

Kinh tế

... kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin- Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ... viên nam, chiếm 54,33%; trình độ chuyên môn cụ thể là: 97 cán bộ, nhân viên có trình độ đại học sau đại học, chiếm 71,65%, 27 cán bộ, nhân viên có trình độ cao đẳng, chiếm 21,26% cán bộ, nhân ... Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRƯƠNG HỒNG TRÌNH Phản biện 1: TS Nguyễn Trung Kiên Phản biện 2: TS Nguyễn...
 • 26
 • 299
 • 3

Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại công ty tài chính TNHH MTV ngân hàng việt nam thịnh vượng

Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại công ty tài chính TNHH MTV ngân hàng việt nam thịnh vượng

Kinh tế

... Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 01 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ... Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Phản biện 1: TS Đinh Bảo Ngọc Phản biện 2: PGS TS Phạm ... tin KH theo vùng, miền, khu vực ngành - Cần phối hợp, chia sẻ, cập nhật thông tin với quan thuế, quan thống kê - Liên kết, hợp tác với định chế tài nước nhằm mở rộng công tác thu thập thông tin, ...
 • 26
 • 278
 • 2

phát triển thị trường bán lẻ việt nam, cửa hàng tiện ích và các chế định truyền thống

phát triển thị trường bán lẻ việt nam, cửa hàng tiện ích và các chế định truyền thống

Kinh tế - Quản lý

... phối tạo khác biệt sản phẩm m) Marketing Trực tiếp Marketing thông qua trang mạng xã hội di động Đối với thời đại thông tin bùng nổ ngày việc tiếp cận thông tin dễ dàng người tiêu dùng.Việc tận ... kênh phân phối đại đại siêu thị, siêu thị trung tâm mua sắm cửa hàng tiện ích có số đặc điểm ưu như: Đầu tư vốn: việc mở cửa hàng tiện ích đơn giản nhiều so với mở siêu thị hay đại siêu thị vấn ... doanh khác, cửa hàng tiện ích có số nhược điểm so với kênh phân phối đại khác kênh phân phối truyền thống: Đối với kênh phân phối đại: Do diện tích hẹp nên vấn đề đa dạng hóa loại mặt hàng sánh siêu...
 • 37
 • 428
 • 4

Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, Tỉnh Bình Định

Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, Tỉnh Bình Định

Kinh tế

... kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tinHọc liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 ... nguồn thông tin tín dụng + Thông tin khai thác từ bên gồm thông tin qua vấn khách hàng, người thân, đối tác, thông tin từ phương tiện đại chúng + Thông tin khai thác từ bên gồm thông tin từ trung ... Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Phản biện 1: PGS TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: TS...
 • 26
 • 254
 • 0

Phân tích tình hình hoạt động huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín CN Đà Nẵng

Phân tích tình hình hoạt động huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín CN Đà Nẵng

Kinh tế

... kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ... Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: TS.Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: TS.Huỳnh ... phần 3.3.3 Kiến nghị với NH TMCP Việt Nam Thương Tín Tiến hành đại hoá hệ thống công nghệ thông tin toàn hệ thống, thực quản lý thông tin theo hướng đồng Xây dựng chế, sách mua bán vốn nội hợp lý,...
 • 26
 • 158
 • 0

Luận văn thạc sĩ quản trị quan hệ khách hàng tại chi nhánh ngân hàng TMCP công thương việt nam tỉnh bình định

Luận văn thạc sĩ quản trị quan hệ khách hàng tại chi nhánh ngân hàng TMCP công thương việt nam tỉnh bình định

Kinh tế

... liệu thực tế VIETINBANK Hà Giang để định hƣớng hoạt động Quản trị quan hệ khách hàng Đề tài “Quản trị quan hệ khách hàng Vietinbank Đà Nẵng” học viên Lê Thị Minh Hiên thuộc Đại học Đà Nẵng dựa ... động hóa quy trình hoạt động kinh doanh, nhƣ quản trị đặt hàng, dịch vụ khách hàng, tin học hóa Marketing, tin học hóa lực lƣợng bán Ở góc độ công nghệ, CRM tác nghiệp đƣợc hiểu qua số chức dƣới ... giao lịch qua Internet Cụ thể hơn, CRM hình thức marketing mối quan hệ dựa ứng dụng công nghệ thông tin marketing sở liệu (database marketing), qua phần mềm bao hàm cấu trúc tổ chức, hệ thống...
 • 116
 • 96
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần may sông hồng phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần may sông hồng một số đặc điểm nguồn lực của công ty tổng quan về công ty cổ phần may sông hồng thực trạng hoạt động kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần may sông hồng những yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nguyên tắc đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp những vấn đề lý luận về hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần trong nền kinh tế thị trường một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần habada bắc giang phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần habada bắc giang đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần habada bắc giang một số kết quả kinh doanh những năm gần đây những đặc điểm cơ bản của công ty cổ phần habada bắc giang tổng quan về công ty cổ phần habada bắc giang thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần habada bắc giang những nhân tố thuộc môi trƣờng vi mô môi trƣờng ngành đổi mới về cơ chế và phương pháp quản lý các giải pháp chủ yêu để nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổng công tv điện lực việt nam định hướng phát triển của tổng công ty điện lực việt nam những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổng công ty điện lực việt nam