tiểu luận kinh tế học vi mô

Tiểu luận kinh tế học

Tiểu luận kinh tế học vĩ mô

Kinh tế - Thương mại

... SAU ĐẠI HỌCTIỂU LUẬN MÔN HỌC KINH TẾ MÔĐỀ TÀI: Trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của Chính phủ là:- Tăng cường ổn định kinh tế mô, - Bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao ... phải ổn định kinh tế mô. ổn định kinh tế mô sẽ là cơ sở để ổn định các cán cân khác trong nền kinh tế. chuyên gia kinh tế Vũ Thành Tự Anh đưa ra ý kiến:“Nếu nền kinh tế chỉ chạy theo ... hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2009 của cả nước trên ba mặt: (1) Ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững; (2) Giữ ổn định kinh tế mô, chủ động phòng...
 • 26
 • 708
 • 1

Kinh tế học mô: Các nguyên tắc và lý luận Phần 1

Kinh tế học vĩ mô: Các nguyên tắc và lý luận Phần 1

Chuyên ngành kinh tế

... hệ giữa kinh tế vi kinh tế 1. Từ vi sang mô: một quá trình hợp nhất liên tục trong nghiên cứu kinh tế học. Nền tảng vi của kinh tế học cố gắng lý giải hành vi các ... trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế Bài giảng 1 Niên khoá 2005-2006 Thái Văn Cẩn Dịch và cập nhật: Quý Tâm, 12/9/05 1 Kinh tế học mô: Các nguyên tắc và lý luận Phần 1 ... cho vi c tài trợ dự án từ WB hay ADB C. Mục tiêu của môn học 1. Nâng cao kỹ năng phân tích các chính sách kinh tế vào những vấn đề thực tiễn. 2. Mài dũa khả năng lý luận kinh...
 • 5
 • 347
 • 0

Môn : Kinh tế học

Môn : Kinh tế học vĩ mô

Cao đẳng - Đại học

... của Kinh tế học mô • Biết được mục tiêu chung của Kinh tế học mô c. Các đề mục của chương:• Đối tượng của kinh tế mô • Các vấn đề căn bản của kinh tế mô • Vai trò của kinh tế mô • ... nghiệpSau khi học xong chương này, sinh vi n có thể:• Ôn tập lại bản chất và khái niệm của Kinh tế học • Phân biệt được đối tượng nghiên cứu của Kinh tế học vi Kinh tế học mô • Biết được ... Triển, hợp tác giữa trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh và Vi n Khoa Học Xã Hội Hà Lan (ISS).Từ 2005: Giảng vi n cơ hữu trường Đại Học Quốc Tế Tp. Hồ Chí Minh. Giảng vi n chương trình MBA trường...
 • 7
 • 1,337
 • 7

Môn : Kinh tế học p2

Môn : Kinh tế học vĩ mô p2

Cao đẳng - Đại học

... của Kinh tế học mô • Biết được mục tiêu chung của Kinh tế học mô c. Các đề mục của chương:• Đối tượng của kinh tế mô • Các vấn đề căn bản của kinh tế mô • Vai trò của kinh tế mô • ... nghiệpSau khi học xong chương này, sinh vi n có thể:• Ôn tập lại bản chất và khái niệm của Kinh tế học • Phân biệt được đối tượng nghiên cứu của Kinh tế học vi Kinh tế học mô • Biết được ... Cao Học Vi t Nam- Hà Lan Đào tạo Kinh Tế Phát Triển, hợp tác giữa trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh và Vi n Khoa Học Xã Hội Hà Lan (ISS).Từ 2005: Giảng vi n cơ hữu trường Đại Học Quốc Tế...
 • 7
 • 621
 • 0

Những vấn đề cơ bản của kinh tế học vi

Những vấn đề cơ bản của kinh tế học vi mô

Cao đẳng - Đại học

... cơ bản bằng cách nào?·Các hình của nền kinh tế: ·Nền kinh tế thị trường·Nền kinh tế kế hoạch·Nền kinh tế hỗn hợp 2005 Kinh tế vi Slide 14như là khoa học ra quyết định·Tối ưu hoá·Tối ... các yếu tố phức hợp·Tâm lý học ·Xã hội học ·Nhân loại học · Kinh tế học ·Khoa học chính trị·Tín ngưỡng, … 2005 Kinh tế vi Slide 21Phân tích biên· Kinh tế học nhằm phân tích các lựa ... khác. 2005 Kinh tế vi Slide 3Mục tiêu môn học ·Nghiên cứu các thuật ngữ được sử dụng để tả các sự kiện và các mối quan hệ kinh tế ·Nghiên cứu về phương pháp luận trong kinh tế học ·Nghiên...
 • 30
 • 1,199
 • 3

Kinh tế học vi là một phân ngành chủ của kinh tế học chuyên nghiên cứu về hành vi kinh tế của các cá nhân

Kinh tế học vi mô là một phân ngành chủ của kinh tế học chuyên nghiên cứu về hành vi kinh tế của các cá nhân

Kinh tế - Thương mại

... và mối quan hệ với kinh tế học mô. - Kinh tế học có 2 bộ phận quan trọng là Kinh tế học vi Kinh tế học . Kinh học vi là môn khoa học quan tâm đến vi c nghiên cứu, phân ... vấn đề kinh tế cụ thể của các tế bào kinh tế trong một nền kinh tế. Kinh tế học vi nghiên cứu các bộ phận, các chi tiết cấu thành nên bức tranh lớn kinh tế học mô. - Kinh tế học vi nghiên ... nền kinh tế. 1.2. Đối tượng và nội dung cơ bản của kinh tế học vi mô. - Kinh tế học vi là một môn khoa học kinh tế, một môn khoa học cơ bản cung cấp kiến thức lí luận và phương pháp luận kinh...
 • 33
 • 685
 • 0

TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC

TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

Kinh tế - Thương mại

... những điều kiện nhất định. Kinh Tế - Lê Thi Thanh Tâm 3I. Kinh tế học là gì?- Khái niệm kinh tế học - Kinh tế học vi mô - Kinh tế học Kinh Tế - Lê Thi Thanh Tâm 18 ... của YpIV. Các vấn đề của kinh tế Kinh Tế - Lê Thi Thanh Tâm 5 I. Kinh tế học là gì? Kinh tế học vi là một bộ phận của kinh tế học, nghiên cứu- Hành vi của hộ gia đình, ngành, ... thể Kinh Tế - Lê Thi Thanh Tâm 11IV. Các vấn đề của kinh tế mô - Sản lượng quốc gia- Lạm phát- Thất nghiệp Kinh Tế - Lê Thi Thanh Tâm 4 I. Kinh tế học là gì? Kinh tế học: ...
 • 47
 • 517
 • 1

KINH TẾ HỌC VI - Chương 1

KINH TẾ HỌC VI MÔ - Chương 1

Cao đẳng - Đại học

... của hình kinh tế đến vi c lựa chọn các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp.CHƯƠNG I THS. PHAN THẾ CÔNG6KHÁI NIỆM KINH TẾ VI MÔ• Kinh tế học vi là một bộ phận của kinh tế học ... return to webQP10KHÁI NIỆM KINH TẾ MÔ• Kinh tế học là một bộ phận của kinh tế học chuyên nghiên cứu các vấn đề kinh tế tổng hợp của cả nền kinh tế như: tăng trưởng, lạm phát, ... ngành kinh tế - kỹ thuật• Phân theo cấp quản lý• Phân theo hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất• Phân theo quy sản xuất kinh doanhCHƯƠNG I THS. PHAN THẾ CÔNG11 KINH TẾ HỌC VI MÔ...
 • 34
 • 871
 • 15

KINH TẾ HỌC VI - Chương 2

KINH TẾ HỌC VI MÔ - Chương 2

Cao đẳng - Đại học

... ngườitiêu dùng thường thích nhiều hơn là thíchít trong vi c lựa chọn các giỏ hàng hóa.• Giống các giả định khác, giả định này cóthể có nhiều tranh luận khác nhau nhưngkhông thể thiếu. PHAN THE ... PY= 8$. Lợi íchđạt được từ vi c tiêu dùng 2 loại hàng hóa trên đượcbiểu thị bởi bảng số liệu trên. Người tiêu dùng này cómột mức ngân sách ban đầu là I = 52$.1. Vi t phương trình giới hạn ... 2MUYMUXMUX/PX29026022016080TUY519054170431403210021501MUY/PYYTUXXCHƯƠNG 22753Bài tập thực hành (tiếp)• Theo hướng dẫn của giáo vi n.CHƯƠNG 21223Tỷ lệ thay thế cận biên trong tiêu dùng(Marginal Rate of Substitution - MRS)•...
 • 27
 • 961
 • 13

KINH TẾ HỌC VI - Chương 3

KINH TẾ HỌC VI MÔ - Chương 3

Cao đẳng - Đại học

... nhất cho người tiêu dùng24• Ảnh hưởng thu nhập:– Khi giá hàng hóa thay đổi làm thu nhập thực tế thay đổi lượng hàng hóa được mua thay đổi.– Phân biệt hàng hóa thông thường và hàng hóa thứ ... dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất Thặng dư tiêu dùng: Giá trị mà người tiêu dùngthu lợi từ vi c tham gia traođổi hàng hóa dịch vụ trên thịtrường. Được đo bằng sự chênh lệchgiữa mức giá ... giáCSThặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất Thặng dư sản xuất: Giá trị mà người sản xuấtthu lợi từ vi c tham giatrao đổi hàng hóa dịch vụtrên thị trường. Được đo bằng sự chênhlệch giữa mức giá...
 • 55
 • 1,033
 • 24

KINH TẾ HỌC VI - Chương 4

KINH TẾ HỌC VI MÔ - Chương 4

Cao đẳng - Đại học

... tích mộtcách khoa học, sâu sắc và có ý nghĩa nguồngốc của lợi nhuận.• Có rất nhiều tranh luận của các nhà kinh tế vềlợi nhuận; có cả phê phán lẫn ủng hộ.• Trong kinh tế vi mô, lợi nhuận là ... nhuận là một thực thểhiển nhiên, có ý nghĩa kinh tế hết sức quantrọng đối với doanh nghiệp.Chương 42855Lựa chọn các đầu vào tối ưu• Các yêu cầu của vi c lựa chọn.• Đồ thị minh họa• Nguyên ... NHUẬN VÀQUYẾT ĐỊNH CUNG ỨNG• Khái niệm và công thức tính• Nguồn gốc của lợi nhuận• Ý nghĩa kinh tế của lợi nhuận• Các nhân tố tác động đến lợi nhuận• Doanh thu và doanh thu cận biên• Tối...
 • 42
 • 2,076
 • 35

Xem thêm