tiết đọc thư viện

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật

Xã hội học

... này, ta thấy, hiệp định có cách giải tương đối giống việc xác định luật giải vấn đề bồi thư ng Cụ thể, HĐTTTP thư ng chia thành hai trường hợp: + Trong truờng hợp bên chủ thể (người bị hại người ... Nga quy định: “Trách nhiệm bồi thư ng thiệt hại hợp đồng (do hành vi vi phạm pháp luật) xác định theo pháp luật bên ký kết nơi xảy hoàn cảnh làm để yêu cầu đói bồi thư ng thiệt hại” Và khoản 1,...
 • 4
 • 550
 • 4

Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Công nghệ - Môi trường

... nhiệm và bồi thư ̀ng sở hệ thống chế tài gồm hai mức công ước CLC và FUND đối với ô nhiễm dầu: mức bồi thư ̀ng thư nhất thuộc trách nhiệm của chủ tàu và mức thư hai quỹ ... 1992) ii, Bước - Kiện đòi bồi thư ̀ng thiệt hại * Quyền khiếu kiện đòi BTTH Người bị thiệt hại có quyền thư c hiện quyền khiếu kiện đòi bồi thư ̀ng (Cá nhân, tổ chức, hiệp ... đảm tài là chủ thể chịu trách nhiệm bồi thư ̀ng thiệt hại * Xác định phạm vi yêu cầu đòi bồi thư ng Bên bị thiệt hại chỉ được bồi thư ̀ng theo phần giới hạn trách nhiệm của...
 • 13
 • 87
 • 0

CHUYÊN đề hệ THỐNG PHÁP LUẬT ANH

CHUYÊN đề hệ THỐNG PHÁP LUẬT ANH

Tài liệu khác

... hòang, Viện nguyên lão Viện dân biểu chức làm luật House of Common: MP, Majority party forms the Government: Viện dân biểu gồm nghị sĩ dân bầu; đảng đa số thành lập Chính phủ House of Lords: Viện ... common and House of Lords: Không thể bãi nhiệm, trừ Nghị viện nghị bãi nhiệm II Sources of law: Nguồn luật Statute law: Luật văn (nghị viện) Customs: Tập quán (Luật tục) Common law Thông luật ... appeal: Civil and Criminal: Tòa xét lại (phúc thẩm, giám đốc) House of Lord- Civil and Criminal: Viện nguyên lão: dân hình Tổ chức quyền-47 Judiciary: Tư pháp  Justice of the Peace: (Chức vụ)...
 • 15
 • 258
 • 0

Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp lao động

Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp lao động

Quản trị kinh doanh

... mẫu Bộ Lao động Thư ng binh Xã hội ấn hành phải làm bản, bên giữ Trong trường hợp hai bên thoả thuận đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền người lao động miễn lệ phí, tem chứng thư - Hợp đồng ... trước, bên vi phạm phải bồi thư ng cho bên khoản tiền tương ứng với tiền lương người lao động ngày báo trước - Khi chấm dứt Hợp đồng lao động người lao động làm việc thư ng xuyên doanh nghiệp từ ... tháng II - Thoả ước lao động tập thể Thư ng lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể: - Thỏa ước lao động tập thể đại diện tập thể lao động người sử dụng lao động thư ng lượng ký kết theo nguyên tắc...
 • 9
 • 289
 • 2

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành- Thực trạng và giải pháp

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành- Thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... UBND cấp Thư ng trực HĐND: Thư ng trực HĐND quan thư ng trực HĐND có vai trò quan trọng việc điều hòa, phối hợp hoạt động ban HĐND đại biểu HĐND Thư ng trực HĐND có cấp xã, huyện, tỉnh Thư ng trực ... phải thành viên HĐND Các ban có nhiệm vụ giúp thư ng trực HĐND chuẩn bị kì họp, thẩm tra báo cáo hội đồ nhân dân hay thư ng trực HĐND giao cho, giúp thư ng trực HĐND giám sát hoạt động quan nhà ... Kì họp HĐND diễn kì/năm, triệu tập thư ng trực HĐND Kì họp hoạt động quan trọng thư ng xuyên HĐND, nơi thể tập trung quyền lực Nhân dân nơi thảo luận, định...
 • 8
 • 319
 • 2

Tài liệu Báo cáo "Một số giải pháp đổi mới hệ thống pháp luật về quyền sử hữu trí tuệ Việt Nam theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế " docx

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... Internet Tuy nhiên, nhận thức đợc ý nghĩa vấn đề này, nhiều quốc gia có quy định luật pháp điều tiết quyền SHTT tên miền Do tên miền chứa đựng nhiều thông tin liên quan đến tên, nhãn hiệu công ... định TRIPs (Ngân hàng Thế giới, 2004) Tài liệu tham khảo: Đại học Quốc gia H Nội v Viện Konrad Adenauer (2004), Việt Nam v tiến trình gia nhập WTO, Nh xuất Thế giới, H Nội Kamil Idris ... Kể từ ngày 1/1/2007, Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành Theo dự thảo Nghị định hớng dẫn chi tiết thi hành Luật đợc xây dựng Tác giả viết có số trao đổi đề xuất số nội dung dự thảo Nghị định...
 • 11
 • 253
 • 0

năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam

năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam

Kế toán

... bệnh viện hay tổ chức khác quản lý thi tổ chức, bệnh viện phải có trách nhiệm bồi thư ng thiệt hại mà người giám hộ (điều 62 khoản Bộ luật Dân 2005) Bệnh viện tổ chức có trách nhiệm phải bồi thư ng ... để bồi thư ng Đến thời điểm mà tòa án định trách nhiệm bồi thư ng người chưa thành niên có tài sản riêng cha, mẹ họ lại tài sản để bồi thư ng lấy tài sản người chưa thành niên để bồi thư ̉ng ... người giám hộ để thực trách nhiệm bồi thư ng thiệt hại tài sản không đủ để bồi thư ng người giám hộ lấy tải sản để bồi thư ng Xác định trách nhiệm bồi thư ng nốt phần thiếu thiệt hại người...
 • 37
 • 262
 • 0

Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ppsx

Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ppsx

... Điều kiện thư tư: Hình thư c của giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật Hình thư c của hợp đồng là phương thư c biểu hiện nội dung của hợp đồng Hình thư c chính ... hình thư c này Do đó nhiều trường hợp một các bên đã lợi dụng sơ hở về hình thư c để xin hủy hợp đồng Vì vậy, thư c tế, xét xử hợp đồng vi phạm điều kiện hình thư c ... chỉ là sự ghi nhận về hình thư c, mà đó nội dung vật chất quyết định cho sự tồn tại của hình thư c chưa được bảo đảm Bởi việc ký kết và thư c hiện hợp đồng không phải...
 • 20
 • 322
 • 0

Đề học kỳ lao động, đề 12 Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Đề học kỳ lao động, đề 12 Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Cao đẳng - Đại học

... Những chi tiết cá biệt thoả thuận hợp đồng lao động cá nhân nhằm giải vấn đề việc làm cá nhân có trở thành yếu tố thư ng lượng tập thể NLĐ sau này,… Vì thoả ước tập thể cần sửa đổi thư ng xuyên ... ước lao động tập thể, bên lại phải thư ng lượng lại để xác lập điều kiện lao động Trong trình này, hợp đồng lao động cá nhân cung cấp thêm cho bên tham gia thư ng lượng tập thể gợi ý có giá trị ... ty b Việc sa thải A có hợp pháp không ? sao? Việc sa thải A bất hợp pháp Vì: Thư nhất, về cứ để áp dụng hình thư c kỉ luật sa thải; pháp luật hành có quy định tương đối cụ thể trường...
 • 18
 • 101
 • 0

Chế Định Pháp Luật Về Hợp Đồng - Luật Kinh Tế

Chế Định Pháp Luật Về Hợp Đồng - Luật Kinh Tế

Luật thương mại

... văn hình thức bắt buộc Luật Thư ng mại 1997 - So sánh dấu hiệu trên, giống mục đích; khác chủ thể gồm cá nhân, tổ chức; hình thức văn bản, lời nói, hành vi cụ thể Luật Thư ng mại 2005 tiếp tục quan ... diện theo pháp luật * Đại diện theo ủy quyền - Phương thức ký kết hợp đồng Bộ Luật Dân 2005, Luật Thư ng mại 2005 không đề cập cụ thể, nhiên theo truyền thống pháp lý có phương thức + Ký kết hợp ... thuận khác - Phân chia điều khoản hợp đồng thành loại + Những điều khoản chủ yếu + Điều khoản thông thư ng + Điều khoản tùy nghi CHƯƠNG III CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG 3.3 Thực hợp đồng - Các nguyên...
 • 26
 • 236
 • 0

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Khoa học xã hội

... động thư c vật hoang dã quý hiếm 20 Nhưng quan trọng nhất là phải thay đổi nhận thư c của bộ phận dân cư, đặc biệt là những người “có quyền, có tiền” muốn thư ̉ng thư c ... động thư c vật hoang dã ở Việt Nam hiện nay, bao gồm: - Vai trò của động thư c vật hoang dã tự nhiên và đời sống người - Sự gia tăng hoạt động buôn bán trái phép động thư c ... lượng loài; nguyên nhân cửa thư c trạng đó - Hệ thống pháp luật, chính sách có liên quan đến công tác quản lý bảo tồn và tình hình thư c hiện thư c tế Phần II NỘI DUNG, KẾT...
 • 26
 • 391
 • 0

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khoa học xã hội

... động thư ng có có thu nhập cao so với làm việc nước thông Nhờ có nguồn thu nhập đó, người lao động gửi khoản tiền cho gia đình để tiết kiệm Theo ước tính Ngân hàng Nhà nước Bộ Lao động – Thư ng ... Thư c trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” là nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thư c ... liên tịch số 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTCTANDTC ngày 04/8/2006 Bộ Lao động – Thư ng binh xã hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân tối cao hướng dẫn truy cứu trách nhiệm...
 • 76
 • 520
 • 1

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khoa học xã hội

... động thư ng có có thu nhập cao so với làm việc nước thông Nhờ có nguồn thu nhập đó, người lao động gửi khoản tiền cho gia đình để tiết kiệm Theo ước tính Ngân hàng Nhà nước Bộ Lao động – Thư ng ... Thư c trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” là nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thư c ... liên tịch số 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTCTANDTC ngày 04/8/2006 Bộ Lao động – Thư ng binh xã hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân tối cao hướng dẫn truy cứu trách nhiệm...
 • 79
 • 765
 • 0

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

Khoa học xã hội

... bồi thư ̀ng toàn bộ và kịp thời Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thư ̀ng, hình thư c bồi thư ̀ng bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thư c hiện một công việc, phương thư c ... thiệt hại Bồi thư ng thiệt hại mồ mả theo nguyên tắc gây thiệt hại bồi thư ng nhiêu (bồi thư ng toàn thiệt hại) Như bồi thư ng thiệt hại mồ mả (phần tài sản) theo nguyên tắc chung bồi thư ng thiệt ... tài sản để bồi thư ̀ng thì cha mẹ phải bồi thư ̀ng phần tài sản còn thiếu đó TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM MỒ MẢ 2.1 Khái niệm mồ mả trách nhiệm bồi thư ng thiệt hại...
 • 25
 • 301
 • 0

Pháp luật về thư tín dụng của mỹ, trung quốc và một số khuyến nghị đối với việt nam

Pháp luật về thư tín dụng của mỹ, trung quốc và một số khuyến nghị đối với việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... Documentary Credit) ISP98 (International Standby Practices) nên ph CHƢƠNG – 2.1 2.1.1 , H – , , Thư 2.1.2 - - Quy 600 2.1.3 cq đ 2.1.3.1 2.1.3.2 UCP 2.1.3.3 ICC 2.1.3.4 NHPH 16 UCP 600 ... 2.2.3.12 C : n q n 2.2.3.13 n n quan NHPH, NHTB, NHđCĐ N NHPH, NHTB, NHđCĐ 2.2.3.14 c U V 13 (1) Thư 2.2.3.15 Theo §5-113, m NHPH ph Khi N NHPH 2.2.3.16 2.2.3.14 ng đ §5-114, UCC 2.2.3.17 - ... tron c ” [12] TTQT 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 – 64/2001/NĐ-CP) 17 3.1.2.3 – 226) , hướng dẫn chi tiết sử dụng thực dịch vụ toán lệnh toán, chứng từ toán; phương tiện toán, cung ứng phương tiện...
 • 25
 • 288
 • 2

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ ... Công trình hoàn thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: GS, TS Trần Ngọc Đường Phản biện 1: ... luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án gồm chương, 10 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 TÌNH HÌNH...
 • 27
 • 241
 • 0

Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN và thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN

Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN và thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN

Kế toán

... quả thư c hiện Về thư c chất, KTNN chưa thư c hiện công khai việc thư c hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán Sau KTNN thư c hiện kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thư c ... cáo việc thư c hiện kiến nghị theo các tiêu thư c: đã thư c hiện, chưa thư c hiện và nguyên nhân Đồng thời, thư c tế nhièu đơn vị cũng không báo cáo tình hình thư c hiện ... dõi, kiểm soát và báo cáo việc thư c hiện kiến nghị theo các tiêu thư c: đã thư c hiện, chưa thư c hiện và nguyên nhân nhằm quản lý tình hình thư c hiện kết luận và kiến nghị...
 • 44
 • 131
 • 0

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Luật

... định những luật lệ, nghi thư c mang tính thiêng liêng để người thư c hành, tuân theo Tôn giáo là một thư c thể khách quan của loài người lại là một thư c thể có nhiều quan ... đạt tôn giáo hay tín ngưỡng cho phép người có thể thư c thi các hành động thờ cúng, thư c hành, giảng dạy, các hình thư c thư c hành, tham gia các lễ hội và các ngày nghỉ ... nằm phong tục tập quán sinh hoạt cũng chưa được chính thư c thư a nhận hay trở thành giáo luật Các nhà nghiên cứu thư ̀ng gọi chung đối tượng này là tín ngưỡng, tín ngưỡng...
 • 101
 • 408
 • 2

Xem thêm