tiết đọc thư viện lớp 1

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật

Xã hội học

... này, ta thấy, hiệp định có cách giải tương đối giống việc xác định luật giải vấn đề bồi thư ng Cụ thể, HĐTTTP thư ng chia thành hai trường hợp: + Trong truờng hợp bên chủ thể (người bị hại người ... Tại khoản 1, Điều 37, HĐTTTP Việt Nam Liên Bang Nga quy định: “Nếu nguyên đơn bị đơn công dân của bên kí kết thành lập có trụ sở Bên kí kết áp dụng luật Bên kí kết đó” Tại khoản 2, Điều 41, HĐTTTP ... nơi xảy hành vi vi phạm pháp luật để giải Ví dụ như: Tại khoản 1, Điều 37, HĐTTTP Việt Nam Liên Bang Nga quy định: “Trách nhiệm bồi thư ng thiệt hại hợp đồng (do hành vi vi phạm pháp luật) xác...
 • 4
 • 551
 • 4

Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Công nghệ - Môi trường

... (CLC) 19 69, 19 92; Công ước quốc tế về thành lập quỹ quốc tế về bồi thư ̀ng thiệt hại ô nhiễm dầu (FUND), 19 71, 19 92; Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự và bồi thư ̀ng ... Bồi thư ̀ng thiệt hại ô nhiễm dầu từ kho nhiên liệu của tàu, 20 01 (BUNKER, 20 01) Công ước BUNKER 20 01 được mở để các quốc gia phê chuẩn, chấp nhận tham gia từ 1/ 1/20 01 đến ... hại được bồi thư ̀ng và cách thư c đánh giá thiệt hại theo IOPC FUND 19 92 Công ước FUND 19 92 quy định về những thiệt hại ô nhiễm được bồi thư ̀ng tại khoản Điều 1: “Tổn thất...
 • 13
 • 87
 • 0

CHUYÊN đề hệ THỐNG PHÁP LUẬT ANH

CHUYÊN đề hệ THỐNG PHÁP LUẬT ANH

Tài liệu khác

... -11 The Queen, The House of Lord, the House of Common -> Law making process: Nữ hòang, Viện nguyên lão Viện dân biểu chức làm luật House of Common: MP, Majority party forms the Government: Viện ... khu đất cho B Sale price: US$ 10 0,000 Giá 10 0 nghìn USD B failed to pay: B không thực nghĩa vụ tóan A claims ”damages” as compensation for loss: A khiếu kiện đòi bồi thư ng thiệt hại Example of ... common and House of Lords: Không thể bãi nhiệm, trừ Nghị viện nghị bãi nhiệm II Sources of law: Nguồn luật Statute law: Luật văn (nghị viện) Customs: Tập quán (Luật tục) Common law Thông luật...
 • 15
 • 259
 • 0

Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp lao động

Hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp lao động

Quản trị kinh doanh

... lao động: Căn vào Bộ luật Lao động, Luật số 35/2002/QH10 ngày 19 /4/2002 việc sưả đổi, bổ sung số đIều Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/ 1/2003 - Các loại tranh chấp lao động: - Tranh chấp lao ... gửi Sở Lao động - Thư ng binh Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chậm 10 ngày, kể từ ngày ký Hiệu lực thời hạn thỏa ước lao động tập thể: 4 .1 Hiệu lực: Thỏa ... động tập thể có hiệu lực kể từ ngày Sở Lao động - Thư ng binh Xã hội đăng ký Chậm 15 ngày, kể từ ngày nhận thỏa ước lao động tập thể, Sở Lao động Thư ng binh Xã hội phải thông báo việc đăng ký Hết...
 • 9
 • 289
 • 2

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành- Thực trạng và giải pháp

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành- Thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... UBND cấp Thư ng trực HĐND: Thư ng trực HĐND quan thư ng trực HĐND có vai trò quan trọng việc điều hòa, phối hợp hoạt động ban HĐND đại biểu HĐND Thư ng trực HĐND có cấp xã, huyện, tỉnh Thư ng trực ... phải thành viên HĐND Các ban có nhiệm vụ giúp thư ng trực HĐND chuẩn bị kì họp, thẩm tra báo cáo hội đồ nhân dân hay thư ng trực HĐND giao cho, giúp thư ng trực HĐND giám sát hoạt động quan nhà ... Kì họp HĐND diễn kì/năm, triệu tập thư ng trực HĐND Kì họp hoạt động quan trọng thư ng xuyên HĐND, nơi thể tập trung quyền lực Nhân dân nơi thảo luận, định...
 • 8
 • 320
 • 2

Tài liệu Báo cáo "Một số giải pháp đổi mới hệ thống pháp luật về quyền sử hữu trí tuệ Việt Nam theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế " docx

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... 5.0 91 5.208 Giải pháp hữu ích 632 494 1. 126 19 1 19 3 384 Kiểu dáng công nghiệp 9.879 2.220 12 .099 5.760 1. 136 6.896 Nh n hiệu h ng hoá 55.4 41 34.365 89.806 30.056 24.087 54 .14 3 66. 618 49.878 11 6.496 ... Bảng 1: Đăng ký quyền SHTT Việt Nam giai đoạn 19 95-2005 Ngời nộp đơn Việt Nam Ngời nộp đơn nớc ngo i Tổng số Ngời nộp đơn Việt Nam Ngời nộp đơn nớc ngo i Tổng số Sáng chế 666 12 .799 13 .465 11 7 ... thấp, khoảng 10 20% số vụ vi phạm bị phát hiện, không 1% 1 đợc xử lý triệt để Số vụ vi phạm quyền SHTT đợc mang giải án không đáng kể, số tiền phạt hành nhỏ Nguyên nhân chủ yếu do: (1) yếu hệ thống...
 • 11
 • 255
 • 0

năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam

năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam

Kế toán

... 02/9 /19 90; Trần Ngôn Tuân sinh ngày 21/ 4 /19 90; Đào Khánh Hoàng sinh ngày 20 /1/ 1992; Trần Huy Hoàng sinh ngày 19 /06 /19 92; Vũ Đức Đại sinh ngày 15 /11 /19 92; Hoàng Ngọc Chiến sinh ngày 10 /10 /19 92 ... lực bồi thư ng cá nhân theo Pháp luật dân Việt Nam 1. 2 .1 Năng lực bồi thư ng thiệt hại người từ 18 tuổi 1. 2.2 Năng lực bồi thư ng thiệt hại người chưa thành niên 10 1. 2.3 Năng ... bồi thư ng thiệt hại cá nhân theo Luật Dân Việt Nam 1. 1 .1 Các khái niệm 1. 1.2 Ý nghĩa việc xác đinh lực bồi thư ng củs cá nhân theo pháp luật dân Việt Nam 1. 2 Quy...
 • 37
 • 262
 • 0

Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ppsx

Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ppsx

... ông Thư c phát hiện việc mua bán, bà Linh đã đứng ngăn cản, nên ông Hoàng không được vào nhà 15 Tháng 11 /2 010 , Ủy ban phường giải quyết kéo dài đến tháng 3/2 011 Ông Thư c ... hợp đồng dân sự 11 II Thư c tiễn về giao kết hợp đồng 12 Kết quả đạt được 12 Các vi phạm việc giao kết hợp đồng qua thư c tiễn xét xử của Tòa án nhân dân 13 Một số kiến ... chứng nhận trước bạ sang tên Sau hai tháng, ngày 2 711 -2007 anh Hữu bán 1/ 2 nhà cho anh Nguyễn Văn Đức, diện tích x 18 m 13 với giá 15 lượng vàng Việc mua bán này đã được sang tên,...
 • 20
 • 322
 • 0

Đề học kỳ lao động, đề 12 Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Đề học kỳ lao động, đề 12 Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Cao đẳng - Đại học

... tính 10 năm (từ ngày 1/ 1 /19 99 đến ngày 1/ 1/2009 ) (theo Nghị định số 44/2003/NĐ-CP)2 Theo điều 15 Nghị định 11 4/2002/N Đ – CP: “Tiền lương làm tính chế độ trợ cấp việc, trợ cấp việc làm, bồi thư ng ... 20 /12 /2008 A quay trở lại công ty làm việc vào ngày 1/ 1/2009 Song, ngày 1/ 1/2009 A không trở lại làm việc mà thực tế xin làm nơi khác với mức lương khác cao nhiều sai vì: Theo đoạn khoản Điều 16 5 ... định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật lao động hợp đồng lao động Nghị định Chính phủ số 11 4/2002/N Đ – CP ngày 31/ 12/2002 hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật lao động tiền lương 18 ...
 • 18
 • 101
 • 0

Chế Định Pháp Luật Về Hợp Đồng - Luật Kinh Tế

Chế Định Pháp Luật Về Hợp Đồng - Luật Kinh Tế

Luật thương mại

... 22/5 /19 50) - Hợp đồng mối quan hệ hai hay nhiều đơn vị kinh doanh… (Điều lệ tạm thời hoạt động kinh doanh, 10 /4 /19 56) - Hợp đồng có tính pháp lệnh(Điều lệ tạm thời chế độ HĐKT XNQD CQNN(04/ 01/ 1960)) ... thuận văn bản, tài liệu giao dịch bên ký kết…(PL HĐKT 19 89, điều 1) - HĐDS thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt…(PL HĐDS 19 91, điều 1) - Sự phân biệt quan niệm pháp lý HĐDS, HĐKT từ yêu ... nghiệp 19 99) - Mục đích chủ thể hợp đồng nhằm kinh doanh thu lợi - Chủ thể hợp đồng pháp nhân hay cá nhân có ĐKKD(một bên chủ thể pháp nhân) - Hình thức văn hình thức bắt buộc Luật Thư ng mại 19 97...
 • 26
 • 237
 • 0

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý động thực vật hoang dã quý hiếm

Khoa học xã hội

... từ năm 19 75 tính tới 4/4/2002, có 13 1 thành viên tham gia ký kết vào Công ước bảo vệ 1. 150 khu ĐNN Công ước bổ sung Nghị định thư Paris năm 19 82 Việt Nam tham gia vào Công ước từ 20/9 /19 88 Tại ... động thư c vật hoang dã quý hiếm 21 Danh mục tài liệu tham khảo (1) “Cuộc chiến” bảo tồn động vật hoang dã 11 /04/2 010 , Tiếng nói Việt Nam (2) Theo “Sách Đỏ Việt Nam: Nhìn vào mà lo” 12 / 01/ 2006 ... 3 /19 73, có hiệu lực vào ngày 1/ 6 /19 75 CITES Hiện nay, CITES Công ước có số thành viên lớn nhất, 17 3 nước thành viên vào tháng năm 2008 Việt Nam trở thành thành viên thứ 12 1 CITES vào ngày 20/ 01/ 1994...
 • 26
 • 391
 • 0

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khoa học xã hội

... Nghị định số 14 1/2005/NĐ-CP ngày 11 /11 /2005 quản lý lao động Việt Nam làm việc nước Các thông tư hướng dẫn thi hành ban hành Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 /10 /2003 Bộ Lao động - Thư ng binh ... nghĩa vụ quân 1. 3.2 Giai đoạn từ năm 19 90 đến 6/2007 Bước sang năm 19 91, chủ trương sách đưa lao động chuyên gia làm việc nước đổi cách so với thời kỳ hợp tác lao động Ngày 9 /11 /19 91 Hội đồng Bộ ... đổi, bổ sung điều 13 4 13 5 thành điều từ 13 4 đến 13 5c người lao động làm việc nước Trên sở này, ngày 17 /7/2003 Chính phủ ban - 29 - hành Nghị định số 81/ 2003/ NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi...
 • 76
 • 520
 • 1

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Khoa học xã hội

... Nghị định số 14 1/2005/NĐ-CP ngày 11 /11 /2005 quản lý lao động Việt Nam làm việc nước Các thông tư hướng dẫn thi hành ban hành Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 /10 /2003 Bộ Lao động - Thư ng binh ... vụ quân 1. 3.2 Giai đoạn từ năm 19 90 đến 6/2007 - 28 - Bước sang năm 19 91, chủ trương sách đưa lao động chuyên gia làm việc nước đổi cách so với thời kỳ hợp tác lao động Ngày 9 /11 /19 91 Hội đồng ... sửa đổi, bổ sung điều 13 4 13 5 thành điều từ 13 4 đến 13 5c người lao động làm việc nước Trên sở này, ngày 17 /7/2003 Chính phủ ban hành Nghị định số 81/ 2003/ NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành...
 • 79
 • 768
 • 0

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả

Khoa học xã hội

... bồi thư ̀ng toàn bộ và kịp thời Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thư ̀ng, hình thư c bồi thư ̀ng bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thư c hiện một công việc, phương thư c ... tài sản để bồi thư ̀ng thì cha mẹ phải bồi thư ̀ng phần tài sản còn thiếu đó TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM MỒ MẢ 2 .1 Khái niệm mồ mả trách nhiệm bồi thư ng thiệt hại ... thiệt hại Bồi thư ng thiệt hại mồ mả theo nguyên tắc gây thiệt hại bồi thư ng nhiêu (bồi thư ng toàn thiệt hại) Như bồi thư ng thiệt hại mồ mả (phần tài sản) theo nguyên tắc chung bồi thư ng thiệt...
 • 25
 • 301
 • 0

Pháp luật về thư tín dụng của mỹ, trung quốc và một số khuyến nghị đối với việt nam

Pháp luật về thư tín dụng của mỹ, trung quốc và một số khuyến nghị đối với việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... , v 1. 2.4.3 ,đ : /C , ,T t 1. 3 1. 3 .1 1. 3.2 /C 1. 3.3 /C 1. 4 1. 4 .1 1.4 .1. 1 1. 4 .1. 2 1. 4 .1. 3 /C (Applicant) (Beneficiary) NHPH (Issuing Bank) 1. 4 .1. 4 1. 4 .1. 5 1. 4 .1. 6 1. 4.2 1. 4.2 .1 1.4.2.2 ... sau: Chƣơng 1: TTQT Chƣơng 2: Chƣơng 3: -2- CHƢƠNG – 1. 1 1. 1 .1 S TTQT , TTQT TTQT TTQT , TTQT TTQT 1. 1.2 1. 1.2 .1 TTQT 1. 1.2.2 – ; 1. 1.2.3 .luôn , TTQT bên mua [12 ] 1. 2 1. 2 .1 P Khi ; ... – 2 .1 2 .1. 1 , H – , , Thư 2 .1. 2 - - Quy 600 2 .1. 3 cq đ 2 .1. 3 .1 2 .1. 3.2 UCP 2 .1. 3.3 ICC 2 .1. 3.4 NHPH 16 UCP 600 2 .1. 3.5 2 .1. 3.6 C 10 2 .1. 3.7 không 2 .1. 3.8 , 2 .1. 3.9 2.2 2.2 .1 l...
 • 25
 • 289
 • 2

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở việt nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 2 014 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ ... TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT DÂN GIAN 2 .1. 1 Khái niệm tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian quyền sở hữu trí tuệ tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian 2 .1. 1 .1 Bản chất đặc điểm tác phẩm văn học nghệ ... mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án gồm chương, 10 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1. 1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC Ở Việt Nam nay, có...
 • 27
 • 241
 • 0

Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN và thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN

Hệ thống pháp luật của nhà nước đối với KTNN và thực tiễn áp dụng của hoạt động kiểm toán DNNN

Kế toán

... pháp luật của nhà nước đối với KTNN 1. 1 Kiểm toán nhà nước 1. 1 .1. Khái niệm kiểm toán nhà nước KTNN là bộ máy chuyên môn của nhà nước thư c hiện chức kiểm toán tài sản ... chính này Chính vì vậy, ngày 11 /7 /19 94, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/CP về việc thành lập quan KTNN và Quyết định số 61/ TTg ngày 24/ 01/ 1995 của Thủ tướng Chính phủ ... cáo việc thư c hiện kiến nghị theo các tiêu thư c: đã thư c hiện, chưa thư c hiện và nguyên nhân Đồng thời, thư c tế nhièu đơn vị cũng không báo cáo tình hình thư c hiện...
 • 44
 • 131
 • 0

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Luật

... ngưỡng, tôn giáo 11 Chương KHÁI QUÁT LÝ LUẬN VỀ QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG 1. 1 Khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự tín ngưỡng tôn giáo 1. 1 .1 Tín ngưỡng 1. 1 .1. 1 Khái niệm ... là mức thấp tôn giáo và vừa là tên gọi chung cho các tôn giáo 1. 1.3 Quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo 21 1 .1. 3 .1 Khái niệm và đặc điểm quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo Khái niệm: ... ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thư c phân biệt chủng tộc ICEFRD1965; Công ước UNESCO chống phân biệt đối xử giáo dục ICADE 19 60; Công ước 11 1 của ILO liên quan tới phân biệt...
 • 101
 • 412
 • 2

Xem thêm