tiến hành xây dựng mục tiêu đào tạo kế hoạch đào tạo và nội dung đào tạo các nghề trình tổng cục dạy nghề bộ lao động thương binh và xã hội bộ văn hóa thể thao và du lịch phê duyệt

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức tại Sở Lao động Thương binh hội tỉnh Điện Biên

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Kinh tế - Quản lý

... cử CCVC tham dự khóa học c Xây dựng nội dung phương pháp đào tạo - Xây dựng nội dung đào tạo: Sau xác định mục tiêu đào tạo, đối tượng đào tạo cần xây dựng nội dung cho khóa đào tạo phù hợp với ... thực kế hoạch đào tạo bồi dưỡng Sau kế hoạch đào tạo CCVC phê duyệt, đơn vị đào tạo tiến hành xây dựng thực chương trình đào tạo theo kế hoạch Cụ thể cần tiến hành bước sau: a Xác định mục tiêu đào ... chế nên nội dung đào tạo bị hạn chế, lựa chọn đào tạo nội dung cần thiết 2.2.3 Tổ chức thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Sau phê duyệt, Sở Lao động - Thương binh hội tổ chức thực đào tạo, bồi...
 • 42
 • 331
 • 1

Nhận diện tháo gỡ những rào cản trong hoạt động của các sàn giao dịch việc làm thuộc sở lao động thương binh hộinội

Nhận diện và tháo gỡ những rào cản trong hoạt động của các sàn giao dịch việc làm thuộc sở lao động thương binh xã hội hà nội

Khoa học xã hội

... 3.1 Mục tiêu hoạt động sàn giao dịch việc làm 73 3.1.1 Mục tiêu chung nuớc 73 3.1.2 Mục tiêu thành phố Hà Nội 74 3.1.3 Mục tiêu cụ thể Sở lao động thương binh hội ... tƣ vấn Việc làm Các ngành nghề Lao động phổ thông Đào tạo DN Tuyển dụng Lao động chƣa có nghề Doanh nghiệp Ngƣời lao động Học nghề Lao động qua đào tạo Hình 1.3 Quy trình hoạt động Sàn giao dịch ... 11 PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG KHÁI LUẬN VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM, THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM 1.1 Khái luận lao động, việc làm, thị trƣờng lao động 1.1.1 Lao động, nguồn lao động, lực...
 • 108
 • 228
 • 0

Nhận diện tháo gỡ những rào cản trong hoạt động của các sàn giao dịch việc làm thuộc sở lao động thương binh hộinội

Nhận diện và tháo gỡ những rào cản trong hoạt động của các sàn giao dịch việc làm thuộc sở lao động thương binh xã hội hà nội

Kiến trúc - Xây dựng

... 3.1 Mục tiêu hoạt động sàn giao dịch việc làm 73 3.1.1 Mục tiêu chung nuớc 73 3.1.2 Mục tiêu thành phố Hà Nội 74 3.1.3 Mục tiêu cụ thể Sở lao động thương binh hội ... làm i Các ngành nghề Đào tạo DN Lao động phổ thông Tuyển dụng D o a n h Lao động chƣa có nghề Lao động qua đào tạo Hình 1.3 Quy trình hoạt động Sàn giao dịch việc làm Ngoài quy trình họat động ... 11 PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG KHÁI LUẬN VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM, THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM 1.1 Khái luận lao động, việc làm, thị trƣờng lao động 1.1.1 Lao động, nguồn lao động, lực...
 • 109
 • 301
 • 0

Nhận diện tháo gỡ những rào cản trong hoạt động của các sàn giao dịch việc làm thuộc sở lao động thương binh

Nhận diện và tháo gỡ những rào cản trong hoạt động của các sàn giao dịch việc làm thuộc sở lao động thương binh

Kiến trúc - Xây dựng

... 3.1 Mục tiêu hoạt động sàn giao dịch việc làm 73 3.1.1 Mục tiêu chung nuớc 73 3.1.2 Mục tiêu thành phố Hà Nội 74 3.1.3 Mục tiêu cụ thể Sở lao động thương binh hội ... dân thành phố Hà Nội; đề án, kế hoạch, báo cáo, tổng kết thành phố Hà Nội Thu thập số liệu theo kết tổng điều tra lao động, việc làm thành phố Hà Nội; thu thập số liệu từ báo cáo kết hoạt động ... 11 PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG KHÁI LUẬN VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM, THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM 1.1 Khái luận lao động, việc làm, thị trƣờng lao động 1.1.1 Lao động, nguồn lao động, lực...
 • 109
 • 264
 • 0

Thủ tục cho ý kiến chấp thuận tiến hành xây dựng cảng thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia, không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài

Thủ tục cho ý kiến chấp thuận tiến hành xây dựng cảng thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia, không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài

Tài liệu khác

... lý Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị thoả thuận vị trí xây dựng cảng thuỷ nội địa nội dung bao gồm: Dự kiến quy mô địa điểm xây dựng, mục đích sử dụng, phạm vi vùng nươc, luồng vào cảng, loại ... - Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực, Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực tiếp nhận hồ sơ trình Cục Đường thuỷ Giải nội địa Việt Nam - Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam thẩm định hồ sơ có văn chấp ... thực TTHC: Nội dung Văn qui định Cảng không nằm khu vực cấm xây dựng theo quy định pháp luật phù hợp với quy Quyết định số hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 07/2005/QĐđường thuỷ nội địa,...
 • 4
 • 317
 • 0

Cho ý kiến chấp thuận tiến hành xây dựng cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. ppsx

Cho ý kiến chấp thuận tiến hành xây dựng cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. ppsx

Thủ tục hành chính

... đồngvăn gửi Sở Giao thông vận tải tờ trình đầu tư xây dựng cảng, nội Mô tả bước Tên bước dung bao gồm: Dự kiến quy mô địa điểm xây dựng, mục đích sử dụng, phạm vi vùng nước, luồng vào cảng, ... nhân có nhu cầu xây dựng công trình cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy Bước nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương có tổng mức đầu tư ... tải thành phố Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận ghi ý kiến văn để chủ đầu tư tiến hành thủ tục đầu tư xây dựng, trường hợp không chấp thuận có Mô tả bước Tên bước văn nêu lý Bước Chủ đầu tư vào ngày...
 • 6
 • 226
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Hợp tác Trung Quốc - Asean tác động của nó đến tiến hành xây dựng cộng đồng Asean " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... Có thể nói, việc xây dựng khu mậu dịch tự Trung Quốc ASEAN kiện lớn lịch sử phát triển quan hệ hai bên Tiến trình xây dựng CAFTA đạt đợc kết thực chất qua số chơng trình dự án, có Chơng trình ... ASEAN? Theo chúng tôi, tác động tích cực hay tiêu cực tùy thuộc vào thân ASEAN Nó tác động tích cực ASEAN đẩy nhanh tiến trình liên kết Bởi vì, có liên kết thành thực thể thống nhất, ASEAN phát ... tế, địa văn hóa mình, ASEAN đứng trớc thời mới, vận hội cho phát triển Một ASEAN mạnh dựa liên kết trụ cột kinh tế, an ninh, văn hoá hội làm tăng vị ASEAN với t cách chỉnh thể nớc thành viên...
 • 6
 • 451
 • 0

CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

Kinh tế

... p không ph n ánh xác trình ñ văn hoá c a ngư i lao ñ ng ðó ñư c coi c ñi m c a vi c ñánh giá trình ñ văn hóa ngư i lao ñ ng qua b ng c p ð i v i ngư i lao ñ ng, trình ñ văn hoá s quan tr ng ñ ... i lao ñ ng v i tư cách m t y u t c a trình lao ñ ng s n xu t nông thôn Tuy nhiên, ngư i tư cách y u t c a trình lao ñ ng s n xu t thành viên c a h i, tham gia ho t ñ ng h i, ñ m b o tái ... I HÓA 1.1 PHÂN CÔNG LAO ð NG H I S C N THI T ðÀO T O NGH CHO LAO ð NG NÔNG THÔN 1.1.1 Khái ni m v ngu n lao ñ ng phân công lao ñ ng nông thôn 1.1.1.1 Khái ni m v ngu n lao ñ ng Ngu n lao...
 • 198
 • 617
 • 3

CHƯƠNG TRÌNH MÔN TRIẾT HỌC dùng cho đối tượng đào tạo sau đại học không chuyên ngành triết học,thuộc khối ngành khoa học hội-nhân văn

CHƯƠNG TRÌNH MÔN TRIẾT HỌC dùng cho đối tượng đào tạo sau đại học không chuyên ngành triết học,thuộc khối ngành khoa học xã hội-nhân văn

Cao đẳng - Đại học

... thức hội tồn hội Mối quan hệ tồn hội ý thức hội a) Tồn hội định ý thức hội - Tồn hội định đời, chất ý thức hội - Tồn hội định nội dung ý thức hội - Tồn hội định ... đối ý thức hội - Tính lạc hậu ý thức hội so với vận động tồn hội - Tính kế thừa ý thức hội trình vận động phát triển - Tính tiên tiến (sáng tạo vượt trước) ý thức hội trình phát ... hội vận động, phát triển tồn hội) - Các điều kiện phát huy khả tác động tích cực ý thức hội tồn hội (bản chất phản ánh sáng tạo ý thức hội, vai trò tích cực chủ thể hoạt động xã...
 • 26
 • 1,255
 • 2

Nghiên cứu về PID fuzzy logic toolkitcủa phần mềm labview tiến hành xây dựng giao diện giám sát tốc độ động cơ một chiều bằng phần mềm labview

Nghiên cứu về PID và fuzzy logic toolkitcủa phần mềm labview tiến hành xây dựng giao diện giám sát tốc độ động cơ một chiều bằng phần mềm labview

Điện - Điện tử - Viễn thông

... dựng Thành phần tỷ lệ P biểu diễn sau: Hình 2.4: Thành phần P Thành phần tích phân I: Hình 2.5: Thành phần I Thành phần vi phân D: Hình 2.6: Thành phần D Bộ điều khiển PID thiết kế tổng ba thành ... thích hợp.” [10] a .Xây dựng kế hoạch giám sát Khi xây dựng kế hoạch giám sát, phải phác thảo sơ đồ bao gồm trình vật lý kiểm soát yếu tố van đo lường Thêm thông tin phản hồi từ trình tính toán cần ... K’D= (2.6) CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN CỨNG GIAO DIỆN GIÁM SÁT TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU 41 3.1.Phương án xây dựng 3.1.1.Yêu cầu xây dựng Chọn động chiều có thông số sau: Tham số động : + Công suất...
 • 62
 • 857
 • 3

Nghiên cứu về PID fuzzy logic toolkitcủa phần mềm labview tiến hành xây dựng giao diện giám sát tốc độ động cơ một chiều bằng phần mềm labview

Nghiên cứu về PID và fuzzy logic toolkitcủa phần mềm labview tiến hành xây dựng giao diện giám sát tốc độ động cơ một chiều bằng phần mềm labview

Điện - Điện tử - Viễn thông

... dựng Thành phần tỷ lệ P biểu diễn sau: Hình 2.4: Thành phần P Thành phần tích phân I: Hình 2.5: Thành phần I Thành phần vi phân D: Hình 2.6: Thành phần D Bộ điều khiển PID thiết kế tổng ba thành ... thích hợp.” [10] a .Xây dựng kế hoạch giám sát Khi xây dựng kế hoạch giám sát, phải phác thảo sơ đồ bao gồm trình vật lý kiểm soát yếu tố van đo lường Thêm thông tin phản hồi từ trình tính toán cần ... K’D= (2.6) CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN CỨNG GIAO DIỆN GIÁM SÁT TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU 41 3.1.Phương án xây dựng 3.1.1.Yêu cầu xây dựng Chọn động chiều có thông số sau: Tham số động : + Công suất...
 • 62
 • 926
 • 4

TIỂU LUẬN ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo NHÀ nước hội NHỮNG vấn đề lý LUẬN THỰC TIỄN

TIỂU LUẬN  ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo NHÀ nước và xã hội  NHỮNG vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN

Khoa học xã hội

... tự phê phán, tự đổi để tự phát triển Và, Đảng dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng quyền Nhà nước, xây dựng đoàn thể, xây dựng phát triển dân chủ Nhân dân đoàn kết lòng, nhân dân giúp Đảng xây ... tạc lực phản động, không nhìn vào số khuyết điểm, tiêu cực hội mà lòng tin vào Đảng, vào chế độ Những hạn chế khuyết điểm cán bộ, đảng viên, tiêu cực tệ nạn hội khó tránh khỏi trình phát ... sáng tạo vận dụng lý luận vào thực tiễn đất nước để không ngừng củng cố kiến thức thực tiễn tham gia vào hoạt động hội, góp phần xây dựng hệ thống trị - hội ngày hoàn chỉnh bảo đảm vận hành...
 • 27
 • 290
 • 1

LUẬN văn THẠC sĩ xây DỰNG đội NGŨ cán bộ, CÔNG CHỨC PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BÌNH hội cấp HUYỆN ở THÀNH PHỐ hải PHÒNG GIAI đoạn HIỆN NAY

LUẬN văn THẠC sĩ  xây DỰNG đội NGŨ cán bộ, CÔNG CHỨC PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BÌNH và xã hội cấp HUYỆN ở THÀNH PHỐ hải PHÒNG GIAI đoạn HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phòng Lao động, Thương binh hội cấp huyện thành phố Hải Phòng 1.2.1 Thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phòng Lao động, Thương binh hội ... cán bộ, công chức vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phòng Lao động, Thương binh hội cấp huyện thành phố Hải Phòng 1.1.1 Đội ngũ cán bộ, công chức phòng Lao động, Thương binh hội ... cán bộ: xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nhận xét đánh giá cán bộ, luân chuyển cán bộ; kiểm tra cán bộ, quản lý cán bộ; sách cán Đối với việc xây dựng...
 • 103
 • 223
 • 0

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương.docx

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương.docx

Quản trị kinh doanh

... kế hoạch tổ chức đào tạo lưu hồ sơ + Các đơn vị: lên yêu cầu đào tạo lưu hồ sơ + Giám đốc: duyệt kế hoạch đào tạo năm kế hoạch 2.3 Những xác định nhu cầu đào tạo 2.3.1 Đào tạo theo kế hoạch Vào ... cầu mục tiêu đào tạo, phân tích kỹ càng, xác làm cho công tác đào tạo hoàn thành 50% Chương trình đào tạo kế hoạch giảng dạy tổng quát cho thấy môn học cần phải dạy dạy Sau xác định mục tiêu cách ... giúp họ hiểu rõ mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, đối tượng đào tạo Khi giáo viên giảng dạy nắm số vấn đề chương trình đào tạo thực cách hiệu Đánh giá chương trình đào tạo – phát triển...
 • 81
 • 992
 • 9

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương Ix

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương Ix

Kinh tế - Thương mại

... Ni dung Trỏch nhim Nhận thông báo yêu Cầu đào tạo Lập danh sách đào tạo Thực kế hoạch đào tạo Phê duyệt Thông báo đào tạo Tổ chức đào tạo Thực đào tạo Đánh giá hiệu đào tạo Cập nhập lý lịch đào ... cho ngi lao ng xut v thc hin cỏc ch , dng cho ngi lao ng tu thuc vo iu kin ca cụng ty, d kin sa i b sung v ụn c thc hin quy ch lao ng Trc tip qun lý v thc hin k hoch iu ng lao ng, nng sut lao ng ... nõng cao tay ngh ca ngi lao ng l cp thit - Th trng sc lao ng: Cú nh hng ln n nhu cu hc v t nõng cao tay ngh ca ngi lao ng doanh nghip Bi l, cung lao ng luụn ln hn cu lao ng, mt khỏc cht lng ngun...
 • 89
 • 706
 • 0

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương I.

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tại Công ty Dược phẩm Trung ương I.

Quản trị kinh doanh

... dung Trỏch nhim Nhận thông báo yêu Cầu đào tạo GĐ TP , CBNV Lập danh sách đào tạo Trưởng phòng Thực kế hoạch đào tạo Phòng tổ chức Phê duyệt Giám Đốc Thông báo đào tạo Phòng tổ chức Tổ chức đào ... Phòng tổ chức Tổ chức đào tạo Phòng tổ chức Thực đào tạo Phòng tổ chức, giáo viên, cán cnv Đánh giá hiệu đào tạo Phòng tổ chức, cán công nhân viên Cập nhập lý lịch đào Tạo cá nhân Phòng tổ chức ... nõng cao tay ngh ca ngi lao ng l cp thit - Th trng sc lao ng: Cú nh hng ln n nhu cu hc v t nõng cao tay ngh ca ngi lao ng doanh nghip Bi l, cung lao ng luụn ln hn cu lao ng, mt khỏc cht lng ngun...
 • 82
 • 567
 • 1

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh hà tĩnh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh hà tĩnh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... nhân dân b) Nội dung quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn Nội dung quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn việc quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo nghề, cho lao động nông ... lý việc xây dựng mục tiêu nội dung đào tạo, kế hoạch đào tạo nội dung chương trình giảng dạy, quản lý trình dạy học thực tế giáo viên, học sinh cho kế hoạch nội dung chương trình giảng dạy thực ... thời gian nội dung, quán triệt yêu cầu mục tiêu đào tạo Quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo bao gồm hai phận: Quản lý xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình kế hoạch đào tạo đánh...
 • 61
 • 2,605
 • 44

Tài liệu Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài các công trình giao thông thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước pptx

Tài liệu Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài các công trình giao thông thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước pptx

Tài liệu khác

... khả thi trình xây dựng từ thiết kế, thi công, nghiệm thu công trình tổng thể công trình - Phải sử dụng số liệu đầu vào có liên quan đến điều kiện đặc thù Việt Nam quy định tiêu chuẩn xây dựng bắt ... Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc ban hành Quy chế áp dụng tiêu chuẩn nước hoạt động xây dựng Việt Nam ... thuỷ văn ; + Phân vùng động đất , cấp động đất; - Tiêu chuẩn xây dựng nước áp dụng phải đáp ứng với yêu cầu quy định Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hành b) Yêu cầu điều kiện 2: - Phải tiêu chuẩn xây...
 • 3
 • 471
 • 0

Tài liệu Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài các công trình thuỷ lợi, đê điều thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước pdf

Tài liệu Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài các công trình thuỷ lợi, đê điều thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước pdf

Tài liệu khác

... khả thi trình xây dựng từ thiết kế, thi công, nghiệm thu công trình tổng thể công trình - Phải sử dụng số liệu đầu vào có liên quan đến điều kiện đặc thù Việt Nam quy định tiêu chuẩn xây dựng bắt ... Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc ban hành Quy chế áp dụng tiêu chuẩn nước hoạt động xây dựng Việt Nam ... thuỷ văn ; + Phân vùng động đất , cấp động đất; - Tiêu chuẩn xây dựng nước áp dụng phải đáp ứng với yêu cầu quy định Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hành b) Yêu cầu điều kiện 2: - Phải tiêu chuẩn xây...
 • 3
 • 378
 • 0

Xem thêm