tiêu chuẩn về độ biến dạng

HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI - CHỦ THỂ TRONG THƠ HỒ CHỦ TỊCH VÀ TRONG THƠ ĐƯỜNG DƯỚI CÁI NHÌN CỦA LÝ LUẬN VĂN HỌC SO SÁNH

HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI - CHỦ THỂ TRONG THƠ HỒ CHỦ TỊCH VÀ TRONG THƠ ĐƯỜNG DƯỚI CÁI NHÌN CỦA LÝ LUẬN VĂN HỌC SO SÁNH

Khoa học xã hội

... phải dựa chung không tuyệt đối hóa riêng, lấy riêng làm tiêu chuẩn, áp đặt cho chung, lấy riêng văn học làm tiêu chuẩn đánh giá văn học khác Về phương pháp luận phương pháp luận văn so sánh nằm ... gắng đối lập “Ôdissey” “I li át” “Hành động thiên anh hùng ca nói chung cụ thể nhân vật anh hùng coi có ý nghĩa định việc tạo nên biến đổi giới Chẳng hạn hành động tham chiến A chi lees có ý nghĩa ... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chung riêng quan hệ luôn vận động Cái riêng biến thành chung qúa trình tương tác nhằm trì ổn định cộng đồng Phạm trù riêng chung thuộc...
 • 22
 • 918
 • 8

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỀ THI HỌC PHẦN LÝ LUẬN VĂN HỌC I & II

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỀ THI HỌC PHẦN LÝ LUẬN VĂN HỌC I & II

Khoa học xã hội

... tích đặc điểm loại hình độc giả hoạt động tiếp nhận văn học Đáp án: 1- Tiêu chí phân chia loại hình độc giả:(1 điểm) Có nhiều tiêu chí phân loại người đọc: nghề nghiệp, trình độ, lứa tuổi, vò trò ... + Nếu sáng tác văn học hoạt động “sản xuất” tiếp nhận văn học hoạt động tiêu dùng” Tác phẩm văn học trình, không thành bất biến mà gợi mở ý nghóa vô tận từ phía độc giả.Vòng đời tác phẩm chu ... khớp với độc giả tiềm ẩn) Có lượt người đọc có nhiêu hoạt động tiếp nhận văn học (Ví dụ minh họa)(0,5 điểm) 3.1- Có thể phân loại người đọc theo nhiều tiêu chí khác tiêu chí tầm đón nhận tiêu biểu...
 • 62
 • 4,431
 • 20

Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong lý luận văn học ở Việt Nam từ 1975 đến nay

Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong lý luận văn học ở Việt Nam từ 1975 đến nay

Khoa học xã hội

... sâu, viết tỏ động thuận lợi cho thể nghiên cứu bước đầu, thử nghiệm hay kiến nghị định Về chủ nghĩa thực, vấn đề đem bàn luận đa dạng Chúng ta nhận thấy điều qua hàng loạt viết: Về bút pháp thực ... qua” [50, tr.98] Điều cho thấy, thực tiễn sáng tác động, động nhân tố kích thích động đường lối, chủ trương sách Đảng Nhà nước văn nghệ kéo theo động lý luận văn học Thật vậy, năm 1975 – 1985, lý ... lý luận văn học động Càng động biết hướng đến bên ngoài, nắm bắt tình hình nghiên cứu nước khác Về vấn đề chủ nghĩa thực, giai đoạn này, tiếp tục thu nhận thành tựu lý luận Nga, tiêu biểu công...
 • 166
 • 906
 • 4

Phương pháp khai thác các kiến thức lý luận văn học trong đọc hiểu văn bản văn học lớp 11- chương trình nâng cao

Phương pháp khai thác các kiến thức lý luận văn học trong đọc hiểu văn bản văn học lớp 11- chương trình nâng cao

Khoa học xã hội

... thiệu số sáng tác đầu tay em,… Với việc nâng cao dần mức độ, đa dạng hoá loại hình hoạt động học tập phần LLVH trên, theo người viết, đạt mục tiêu kép: học sinh vừa nắm vững khái niệm lí luận văn ... phú đa dạng vô hấp dẫn bổ ích để giúp cho giới tinh thần trí tuệ họ giàu có hơn, sâu sắc hơn, rộng mở tinh tế Dạy văn phải gây rung động cảm xúc, rung động đường bảo đảm hiệu dạy văn rung động ... với mà trình độ am hiểu lí luận tăng cường hỗ trợ thêm cho khả cảm thụ thẩm mĩ Nếu nhấn mạnh khả thưởng thức mà coi nhẹ nâng cao trình độ LLVH vô tình trì trình độ học sinh mức độ thấp kiến thức...
 • 102
 • 1,592
 • 2

VẤN ĐỀ CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC TRONG LÝ LUẬN VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ1975 ĐẾN NAY

VẤN ĐỀ CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC TRONG LÝ LUẬN VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ1975 ĐẾN NAY

Thạc sĩ - Cao học

... sâu, viết tỏ động thuận lợi cho thể nghiên cứu bước đầu, thử nghiệm hay kiến nghị định Về chủ nghĩa thực, vấn đề đem bàn luận đa dạng Chúng ta nhận thấy điều qua hàng loạt viết: Về bút pháp thực ... qua” [50, tr.98] Điều cho thấy, thực tiễn sáng tác động, động nhân tố kích thích động đường lối, chủ trương sách Đảng Nhà nước văn nghệ kéo theo động lý luận văn học Thật vậy, năm 1975 – 1985, lý ... lý luận văn học động Càng động biết hướng đến bên ngoài, nắm bắt tình hình nghiên cứu nước khác Về vấn đề chủ nghĩa thực, giai đoạn này, tiếp tục thu nhận thành tựu lý luận Nga, tiêu biểu công...
 • 166
 • 591
 • 1

PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC CÁC KIẾN THỨC LÝ LUẬN VĂN HỌC TRONG ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC LỚP 11 – CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO –

PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC CÁC KIẾN THỨC LÝ LUẬN VĂN HỌC TRONG ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC LỚP 11 – CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO –

Thạc sĩ - Cao học

... thiệu số sáng tác đầu tay em,… Với việc nâng cao dần mức độ, đa dạng hoá loại hình hoạt động học tập phần LLVH trên, theo người viết, đạt mục tiêu kép: học sinh vừa nắm vững khái niệm lí luận văn ... phú đa dạng vô hấp dẫn bổ ích để giúp cho giới tinh thần trí tuệ họ giàu có hơn, sâu sắc hơn, rộng mở tinh tế Dạy văn phải gây rung động cảm xúc, rung động đường bảo đảm hiệu dạy văn rung động ... với mà trình độ am hiểu lí luận tăng cường hỗ trợ thêm cho khả cảm thụ thẩm mĩ Nếu nhấn mạnh khả thưởng thức mà coi nhẹ nâng cao trình độ LLVH vô tình trì trình độ học sinh mức độ thấp kiến thức...
 • 102
 • 2,370
 • 11

Lý luận Văn học 11NC- Tuần 20

Lý luận Văn học 11NC- Tuần 20

Ngữ văn

... Thiết kế dạy - học: Hoạt động 1: TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút) (hình thức: Làm tập) Giải tập 3-4 “Đọc thơ” Hoạt động 2: DẪN VÀO BÀI T/gian phút HOẠT ĐỘNG THẦY – TRÒ Hoạt động - GV yêu cầu HS tìm ... tiết ( 78) tình, hình ảnh Hoạt động Giáo án 11 NC Tiết Lý Thò Hòa 15 - Hs đọc phần II SGk - Gv hỏi theo tình tự bước đọc – hiểu thơ Nhấn mạnh bước 3,4,5 10 Hoạt động 5: - Có luyện tập Gv hướng ... lòng tự trọng Hoạt động 6: CỦNG CỐ – DẶN DÒ: (7 phút) Củng cố: Đây tiết lý thuyết, GV nhấn mạnh phần “Một số loại nghóa tình thái quan trọng” Đặc biệt loại nghóa thể đánh giá thái độ đánh giá người...
 • 8
 • 424
 • 0

Ôn thi TN - Đề 2 (Lý luận văn học)

Ôn thi TN - Đề 2 (Lý luận văn học)

Tư liệu khác

... mà dội, bi kịch nội tâm, xung đột giằng xé người, số phận, xấu tốt, cao thượng thấp hèn; nhân hậu vị tha ích kỷ, độc ác… Ít có ngòi bút lách sâu đến chỗ tận xung đột âm thầm mà dội ngòi bút Nam ... cảm động Viết người nông dân hay người tiểu tư sản trí thức, ngòi bút Nam Cao trước sau quán Đó thái độ trân trọng, tin yêu đề cao nhân cách phẩm giá người Một mặt tố cáo, lên án xã hội làm biến ... nhân vật Thị Nở để gửi gắm lí tưởng thẩm mĩ, ước mơ sáng tạo độc đáo, độc vô nhị Đọc Nam Cao ta không bị thu hút vấn đề sâu sắc, độc đáo mà nhà văn đưa ra, ta bị thu hút cách viết thật mẻ, hấp...
 • 3
 • 544
 • 6

Ôn thi TN - Đề 3(Lý luận văn học)

Ôn thi TN - Đề 3(Lý luận văn học)

Tư liệu khác

... thời Các tác phẩm họ không cáo trạng đanh thép lên án chế độ thực dân phong kiến tàn bạo thối nát, mà tiếng kêu thương tha thiết cảm động số phận khổ đau tăm tối người dân nghèo thôn quê thành ... trở chung thuỷ với quần chúng nghèo khổ, họ mà sáng tác Từ ý nghĩ thiết tha ấy, Nam Cao đến hành động thực tế tác phẩm đầy sức thuyết phục Trong nhà văn lãng mạn, thi vị hóa sống thoát li thực ... thuật phải có tính chất nhân đạo thực Mà thực to lớn tình trạng thống khổ hàng triệu người lao động lầm than Nghệ thuật chân phải nhìn thẳng vào thực đó, nói lên nỗi khốn khổ nhân dân nhân dân...
 • 2
 • 448
 • 8

Ôn thi TN - Đề 4 (Lý luận văn học)

Ôn thi TN - Đề 4 (Lý luận văn học)

Tư liệu khác

... để độc giả hôm tự nhận diện mình, không ngừng vượt lên hoàn cảnh thân để sống cách xứng đáng hơn, tốt đẹp Nếu tác phẩm “Đời thừa”, nhân vật Hộ trí thức hoàn toàn tốt tác phẩm không làm ta xúc động ... cực việc làm cho người trở nên tốt đẹp, nhân Đó chưa kể đến câu văn chan chứa lòng vị tha độ lượng, thái độ làm hòa với người khác với mình, tình cảm nhân văn, nhân đạo học cách sống, cách xử thế, ... qua, Truyện Kiều tác phẩm đầy nhân đạo Nguyễn Du mãi người bạn tâm tình, nguồn sức mạnh hệ độc giả, kể độc giả trẻ tuổi nay: Dẫu súng đạn nặng lòng hỏa tuyến Đi đường dài, em giữ “Truyện Kiều”...
 • 3
 • 447
 • 10

Ôn thi TN - Đề 5 (Lý luận văn học)

Ôn thi TN - Đề 5 (Lý luận văn học)

Tư liệu khác

... này, háy lên khát vọng giải thoát, truy tìm nhức nhói lời giải đáp đồng thời biểu bế tắc, bất lực độ Câu thơ có sức khái quát cao suy tưởng sâu không thoát li hình ảnh tượng: “Mặt cúi, mặt nghiêng, ... tiết cảm xúc trực tiếp, hữu hạn hữu hình mà mở tới niềm bao la tâm tưởng… Sự suy nghĩ thơ Huy Cận dạng sắc sảo, đập mạnh vào trí tuệ, mà thường thâm trầm, bàng bạc chất men thấm dần, âm điệu thơ...
 • 2
 • 407
 • 2

LÝ LUẬN VĂN HỌC

LÝ LUẬN VĂN HỌC

Cao đẳng - Đại học

... bắt chước, theo khuôn mẫu Lao động nhà văn khác hẳn Đó trình nghiền ngẫm, khám phá, tìm tòi nội dung hình thức diễn tả để tạo sản phẩm độc vô nhò riêng mình, mang sắc độc đáo nghệ só Trong truyện ... mà dội, bi kòch nội tâm, xung đột giằng xé người, số phận, xấu tốt, cao thượng thấp hèn; nhân hậu vò tha ích kỷ, độc ác… Ít có ngòi bút lách sâu đến chỗ tận xung đột âm thầm mà dội ngòi bút Nam ... cảm động Viết người nông dân hay người tiểu tư sản trí thức, ngòi bút Nam Cao trước sau quán Đó thái độ trân trọng, tin yêu đề cao nhân cách phẩm giá người Một mặt tố cáo, lên án xã hội làm biến...
 • 14
 • 431
 • 0

Đóng góp của chế lan viên trong lĩnh vực phê bình, lý luận văn học

Đóng góp của chế lan viên trong lĩnh vực phê bình, lý luận văn học

Khoa học xã hội

... tài liệu bốn phương diện sau: a Về hoàn cảnh vấn đề tương quan với b Trong thể động trình c Về trường hợp biến thể d Về mâu thuẫn chất chứa lòng nó” [99, 17] Về “phương thức tìm tài liệu”, theo ... tế”; “Học tập, nghiên cứu, thưởng thức”; Về khiếu, khả năng, cá tính”; Về đề tài cách thể đề tài”; Về phương pháp làm việc”; “Hình thức thể tài” - Về “Lập trường tư tưởng, tình cảm”, Chế Lan ... thẻ tốt - Về phương pháp làm việc”, ông tin rằng, muốn sáng tác nhà văn “phải chuẩn bị lâu, từ trước lúc viết ‘kịp thời’ hóa ‘lâu dài’ Sự chuẩn bị nhà văn ghi chép tìm tài liệu Khi có chuẩn bị...
 • 136
 • 814
 • 5

Tài liệu Lý luận văn học doc

Tài liệu Lý luận văn học doc

Cao đẳng - Đại học

... thái độ, tình cảm nhà văn Tình cảm xã hội tình cảm người riêng biệt ý thức cấp độ xã hội soi sáng lí tưởng xã hội định Nó không dấu ấn, rung động cá nhân riêng lẻ mà mang tính phổ quát vận động ... linh hoạt Thời gian văn học có nhịp điệu, sắc độ riêng để phản ánh thực Văn học kéo dài thời gian cách miêu tả tỉ mỉ diễn biến tâm trạng, diễn biến hành động nhân vật kiện Trong ngày đường đưa bạn ... nhát để tìm thật hành động Hămlét, lí tưởng chiến đấu độc lập tự chiến sĩ cách mạng văn học Việt Nam Một điều sâu sắc bi là, có không xung đột nhân vật hoàn cảnh, mà tác động hoàn cảnh bên “làm...
 • 209
 • 4,104
 • 103

vấn đề người đọc và tiếp nhận văn học với việc biên soạn giáo trình lý luận văn học ở việt nam sau 1986 và mục lục của khóa luận

vấn đề người đọc và tiếp nhận văn học với việc biên soạn giáo trình lý luận văn học ở việt nam sau 1986 và mục lục của khóa luận

Văn hóa - Lịch sử

... vực lớn lý luận văn học 2.2 Hoạt động tiếp nhận văn học người đọc 2.2.1 Điều kiện, hoàn cảnh hoạt động tiếp nhận 2.2.2 Diễn biến, kết hoạt động tiếp nhận 2.3 Phê bình ... nhau, níu kéo suốt hành trình độc giả vào tác phẩm Người độc giả có khát vọng diện Anh ta rõ rệt chừng anh ta, sức lực Trước mắt độc giả tác phẩm trở thành đối tượng Độc giả chủ thể nhận thức – ... vực lớn lý luận văn học 2.2 Hoạt động tiếp nhận văn học người đọc 2.2.1 Điều kiện, hoàn cảnh hoạt động tiếp nhận 2.2.2 Diễn biến, kết hoạt động tiếp nhận 2.3 Phê bình...
 • 28
 • 912
 • 1

Tài liệu Luận văn " Vấn đề người đọc và tiếp nhận văn học với việc biên soạn giáo trình lý luận văn học ở Việt Nam sau 1986 và Mục lục của khóa luận " ppt

Tài liệu Luận văn

Khoa học xã hội

... vực lớn lý luận văn học 2.2 Hoạt động tiếp nhận văn học người đọc 2.2.1 Điều kiện, hoàn cảnh hoạt động tiếp nhận 2.2.2 Diễn biến, kết hoạt động tiếp nhận 2.3 Phê bình ... nhau, níu kéo suốt hành trình độc giả vào tác phẩm Người độc giả có khát vọng diện Anh ta rõ rệt chừng anh ta, sức lực Trước mắt độc giả tác phẩm trở thành đối tượng Độc giả chủ thể nhận thức – ... vực lớn lý luận văn học 2.2 Hoạt động tiếp nhận văn học người đọc 2.2.1 Điều kiện, hoàn cảnh hoạt động tiếp nhận 2.2.2 Diễn biến, kết hoạt động tiếp nhận 2.3 Phê bình...
 • 28
 • 727
 • 5

LÝ LUẬN VĂN HỌC ppt

LÝ LUẬN VĂN HỌC ppt

Cao đẳng - Đại học

... tác động tác phẩm người đọc, mà họ nói sống văn học, ta khẳng định: Thạch Lam nhà văn xuất sắc văn học Việt Nam giai đọan 1930-1945 Thạch Lam có đóng góp to lớn mặt nghệ thuật mà có tác động ... Khi coi văn chương “một thứ khí giới”, Thạch Lam gần gũi với nhà văn thơ chiến sĩ đấu tranh cho độc lập, tự lịch sử Nguyễn Đình Chiểu cách gần trăm năm: Chở đạo thuyền không khẳm Đâm thằng gian ... hội Nhưng với văn chương mình, Thạch Lam làm để thay đổi “thế giới giả dối tàn ác” ấy? Có lẽ tác động thay đổi nằm tố cáo, tố cáo để xóa bỏ giả dối tàn ác, để thay tàn ác giả dối thiện, chân, mĩ,...
 • 5
 • 429
 • 1

Phần 2: Chương 1: Văn bản ngôn từ của tác phẩm và lời văn nghệ thuật - Lý luận văn học docx

Phần 2: Chương 1: Văn bản ngôn từ của tác phẩm và lời văn nghệ thuật - Lý luận văn học docx

Cao đẳng - Đại học

... G Pospelov nhận xét: "Các chuẩn mực ngôn ngữ văn học dân tộc hình thành qua lời văn nghệ thuật dạng viết, với tính hình tượng tính biểu cảm mức độ lớn nhiều so với dạng lời văn khác (3) Do đặc ... kiện, xung đột, hành động Thứ hai, lời trực tiếp giữ vai trò hành động, kiện nhân vật khác Lời vua Hùng điều kiện truyền hay lời thần nhân đến báo mộng Tiết Liêu lời có ý nghóa hành động hay kiện ... tính chất chuẩn mực ngày cao Do vai trò quan trọng văn học, ngẫu nhiên mà người ta gọi ngôn ngữ chuẩn dân tộc ngôn ngữ văn học Mặt khác, ngôn ngữ văn học dân tộc hình thành qui đònh tính chuẩn mực...
 • 24
 • 1,268
 • 24

Phần 3: Chương 1: Văn bản ngôn từ của tác phẩm và lời văn nghệ thuật - Lý luận văn học ppt

Phần 3: Chương 1: Văn bản ngôn từ của tác phẩm và lời văn nghệ thuật - Lý luận văn học ppt

Cao đẳng - Đại học

... nhiều tiêu chí khác để phân loại tiêu chí cảm hứng, thể văn, nội dung v.v mà trình bày Các cấp độ phân loại văn học a Dựa hình thức lời văn chia thơ (văn vần) văn xuôi Ngoài lại kể thêm cấp độ ... “độc ác” v.v Sự phân loại tác phẩm văn học nhằm nhận thức Nhưng vật, tượng khác, tồn tác phẩm phong phú hơn, đa dạng hơn, nhiều vẻ qui luât loại hình chúng Cho nên tồn chỉnh thể nghệ thuật độc ... hoạt cảnh; thơ hay trường ca, ngâm khúcà Khi gọi tên loại thể tác phẩm theo tiêu chuẩn dung lượng tác phẩm xác đònh độ dài, ngắn tác phẩm n v h c2 o ih u V 83 d Dựa vào cảm hứng phân loại tác...
 • 10
 • 611
 • 6

Xem thêm