tiêu chuẩn chất l­ượng 3 tr4

Một số vấn đề của việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất l­ượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 1994 sang phiên bản 2000 tại Công ty điện tử Hà Nội.DOC

Một số vấn đề của việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất l­ượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 1994 sang phiên bản 2000 tại Công ty điện tử Hà Nội.DOC

Kế toán

... 84.694 30 6.717 188.290 262 .34 3 Tổng nợ phải trả 23. 739 .888 21.622.966 82.584.4 63 73. 727 .33 3 Ngân sách 199.576 32 0.951 2.859.4 63 2.002.005 Ngân hàng 23. 546.262 21 .30 2.015 79.725 .32 8 71.725 .32 8 Tổng ... 44.972.4 83 1.7 83. 815 1.5 43. 835 1 .35 6.516 536 .915 1.105. 931 3. 150 .31 9 135 .661 86.500 40.465.648 1.910.000 870.000 26 .34 5 .37 7 25.110.442 45 .39 4.466 2.804.910 3. 808.225 5.808.225 205 205 205 23. 540.262 ... Thực đến 31 tháng 1999 2000 2001 1998 30 .711.768 28.626.711 90 .36 7.449 4.7 03. 168 5.426.951 7. 235 .5 13 558 .33 8 11.027.745 3. 157.906 25.450.262 22.182.015 39 .586. 536 40 .38 7.500 4 .36 6. 931 3. 516.266...
 • 79
 • 521
 • 0

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của siro laroxen

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của siro laroxen

Báo cáo khoa học

... Siro 36 ,33 ± 4,40 22,92 ± 6, 43 36,91 Laroxen p< 0,05 P L« thí n Số trận Số trận đánh Tỷ lệ % ức chế nghiệm (cặp) đánh XP sau 30 phút hành vi h·n Siro 12 36 ,33 ± 4,40 22,92 ± 6, 43 36,91 32 ,33 ± ... träng tõ 1 ,31 đến 1 ,33 dùng để xây dựng tiêu chuẩn chất lượng Siro Laroxen B¶ng 3: pH cđa Siro Laroxen 3. 1 .3 pH NhËn xÐt: pH cđa Siro Laroxen lµ: 2,1 - 2,5 MÉu ®o TB PH 2 ,34 2,58 2,15 2 ,36 3. 1.4 ... 21, 83 ± 4,07 32 ,48 Laroxen Seduxen P p< 0,05 NhËn xÐt 3. 3 .3 T¸c dơng giảm đau Bảng 13, 14: Tác dụng giảm đau so sánh lô nghiên cứu Lôthí nghiệm n Xuất ph¸t Sau 30 NMSL 14 12,64 ± 3, 1 12,57± 3, 37...
 • 41
 • 1,573
 • 6

Tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất thực phẩm phần 3 pot

Tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất thực phẩm phần 3 pot

Tự động hóa

... 0.98 60-75% Pho mát 0.97 35 -50% Trái 0.88 20 -30 % Xúc xich 0. 83 20 -30 % Quả khô, mật ong 0.75 20 -30 % 0.5 12-14% Mỳ ống khơ Ảnh hưởng nước q trình chế biến Food Chemistry (3rd edit.) Belitz, Grosch, ... thực phẩm Thường xuyên theo dõi Nước thành phần quan trọng tính dẻo thực phẩm – Chất đặc quánh, chất co giãn, chất thơm Nứơc phản ứng mạnh với hầu hết loại thực phẩm – protêin, Đường đơn, đường ... phẩm – Về phạm vi rộng sử dụng nhiều chất hoá học tinh bột – Định hướng phải “tự nhiên” thành phần Có thể đốn trước chức tự hiểu biết cấu trúc Chất Lipid (chất béo) Đóng góp đường tạo lượng calo,...
 • 6
 • 225
 • 0

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của siro laroxen - HV Quân Y

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của siro laroxen - HV Quân Y

Báo cáo khoa học

... 34 , 83  5,42 Siro 36 ,33  4,40 22,92  6, 43 36,91 Laroxen p 0,05 P Lô thí n Số trận Số trận đánh Tỷ lệ % ức chế nghiệm (cặp) đánh XP sau 30 hµnh vi h·n Siro 12 36 ,33  4,40 22,92  6, 43 36,91 32 ,33 ... 1 ,31 đến 1 ,33 dùng để xây dựng tiêu chn chÊt lỵng Siro Laroxen 3. 1 .3 pH NhËn xÐt: pH Siro Laroxen là: 2,1 - 2,5 Mẫu đo TB PH 2 ,34 2,58 2,15 2 ,36 3. 1.4 §é nhiƠm khn RSD% 2,78 1,89 1 ,34 B¶ng 3: ... 12,57 3, 37 Siro Laroxen 14 13, 14  3, 16 p 0,05 22,21  5,85 p  0,05 L« thÝ nghiÖm n Siro Laroxen 14 13, 14  3, 16 Seduxen XuÊt ph¸t Sau 30 22,21  5,85 14 13, 86  3, 42 p> 0,05 23, 07  5, 73 p>...
 • 41
 • 246
 • 0

Cải tiến biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất l¬ượng chữ viết cho học sinh trường tiểu học lê văn tám TP thanh hóa

Cải tiến biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất l¬ượng chữ viết cho học sinh trường tiểu học lê văn tám TP thanh hóa

Mầm non - Tiểu học

... học Lê Văn Tám CHƯƠNG 3: CẢI TIẾN BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VAN TÁM 3. 1 Biện pháp hành 3. 2 Biện pháp tổ chức hoạt động 11 3. 3 Động viên khen thưởng ... xét, so sánh trường với trường bạn phải cố gắng nhiều để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 3. 3 Động viên khen thưởng 3. 3.1 Khuyến khích giáo viên đăng ký thi đua Động viên giao nhiệm vụ ... viết học sinh có vai trò lớn Để đánh giá chất lượng dạy học nhà trường tiểu học người ta vào ba tiêu chí sau: - Chất lượng đạo đức - Chất lượng văn hóa - Chất lượng chữ đẹp Như vậy, việc dạy chữ...
 • 20
 • 72
 • 0

Một số biện pháp nâng cao quản lý chất l­ượng tại công ty công nghệ tin học nhà trư­ờng.DOC

Một số biện pháp nâng cao quản lý chất l­ượng tại công ty công nghệ tin học nhà trư­ờng.DOC

Quản trị kinh doanh

... Lớp quản trị chất lơng 38 khoa quản trị kinh doanh cn&xdcb Chơng I: Chất lợng quản lý chất lợng doanh nghiệp I Những vấn đề chất lợng quản lý chất lợng: Định nghĩa chất lợng : Hiện có ... góc độ xem xét ta có nhiều quan niệm chất lợng sản phẩm khác : Định nghĩa chất lợng tổ chức quốc tế vê tiêu chuẩn hoá iso, tiêu chuẩn thuật ngữ iso 8402 chất lọng toàn đặc tính thực tế tạo cho ... chất lợng cách triệt để Chuyên gia chất lợng tiến Kaoru Ixikaoa nói : Quản lý chất lợng bắt đầu đào tạo kết thúc đào tạo chuyên đề tốt nghiệp nguyễn quôc tuấn 33 Lớp quản trị chất lơng 38 ...
 • 49
 • 363
 • 0

Những giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả quản lý chất l­ượng trong sản xuất kinh doanh của Công ty quan hệ quốc tế đầu tư­ sản xuất.DOC

Những giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả quản lý chất l­ượng trong sản xuất kinh doanh của Công ty quan hệ quốc tế đầu tư­ sản xuất.DOC

Quản trị kinh doanh

... ®ång) Wake up 29. 233 238 .470 25 .37 5 208. 637 3. 848 29. 833 Proud 30 0 2.658 30 0 2.658 -0- -0- Wana 12.585 117.9 93 12.406 116.540 179 1.4 53 Prealm II 17.666 1 43. 1 63 13. 000 107.748 4.666 35 .415 FX 90 2.285 ... thép 10.164 .38 9 27. 633 11.900,51 35 .599,7 128, 83 Nhùa ®êng 3. 700 7.826 3. 052.895 7.054 90, 13 ThÐp tÊm 1. 537 ,39 5. 933 1.984,272 8.094 136 ,42 Tªn vËt t Bùi Thị Minh TuyếtLớp QTCL 40 36 Chuyên đề ... 817.695 2. 135 ,4 688.755 1.790,8 83, 86 Nhùa ®êng 587. 432 1.201,9 34 8,55 7 13, 1 59 ,33 ThÐp tÊm -0- -0- -0- -0- -0- ThÐp èng trßn -0- -0- -0- -0- -0- Tỉng 1.405.1 3. 337 ,4 1. 037 ,3 2.5 03, 9 75,02 (Ngn...
 • 74
 • 451
 • 2

Một số giải pháp nâng cao chất l­ượng sản phẩm ở Công ty Cơ khí & Xây lắp số 7.DOC

Một số giải pháp nâng cao chất l­ượng sản phẩm ở Công ty Cơ khí & Xây lắp số 7.DOC

Quản trị kinh doanh

... 2.5 3. 5 3. 5 3. 3 Độ hao mòn 3 2.5 3. 5 3. 5 3. 15 Tû lƯ 4 4 3. 5 3. 5 4 4.8 Độ rỗ 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 3. 5 2.5 Thang ®iĨm cao nhÊt cho tiêu chuẩn điểm 5; chất lợng tốt đợc điểm, chất lợng từ 3- điểm ... 27 24 23. 4 20 21 24 23 22 20 19 21 26 19 22.8 26 28 22 21 20 21 19 24 22 20 23. 7 22 21 20 31 19 19 22 19 23 21 22.9 12 21 32 20 19 21 24 25 23 24 21 23. 0 8 24 23 24 18 22 23 25 26 27 32 24.4 ... nghiệp Biểu12 : Điểm chất lợng sản phẩm Bi đạn 3/ 2002 Chỉ tiêu chất lợng Tiêu chuẩn Điểm thực Điểm thực kỹ thuật tế đạt đợc đạt đợc (3/ 2002) (3/ 2001) Độ hao mòn 3. 16 3. 05 3. 15 Độ rỗ 2.8 2.72 2.24...
 • 71
 • 275
 • 0

Vấn đề tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và xãhội đối với hàng hoá xuất khẩu sang EU.doc

Vấn đề tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và xãhội đối với hàng hoá xuất khẩu sang EU.doc

Quản trị kinh doanh

... 39 0,2 36 4,5 404 ,3 510 34 ,6 61 ,3 124,9 211,7 30 6, 31 1,6 34 1,2 33 5,1 39 0 57,1 49,8 118,2 144,1 59,4 218,0 237 ,9 2 63, 8 34 0 46,7 62,8 70 ,3 85,5 108, 137 ,2 158,5 178,5 234 Đan Mạch 12,8 23, 7 33 ,2 43, 3 ... 688 ,3 44,4 1.408 ,3 63, 7 31 ,7 1996 900,5 25,1 1. 134 ,2 64,8 2. 034 ,7 44,5 - 233 ,7 1997 1.608,4 78,6 1 .32 4,4 16,8 2. 032 ,8 44,1 284,0 1998 2.125,8 32 ,2 1 .30 7,6 -1 ,3 3. 433 ,4 17,1 818,2 1999 2.506 ,3 17,9 ... - 1 53, 6 - 295,2 - -12 1991 112,2 -20,8 274,5 78,7 38 6,7 31 ,0 -162 ,3 1992 227,9 1 03, 1 233 ,2 -15 461,1 19,2 -5 ,3 19 93 216,1 5,2 419,5 79,9 635 ,6 37 ,8 -2 03, 4 1994 38 3,8 77,6 476,6 13, 6 860,4 35 ,4...
 • 114
 • 547
 • 0

Hệ thống quản lý môi trường tiêu chuẩn ISO 14000 - Chương 3

Hệ thống quản lý môi trường tiêu chuẩn ISO 14000 - Chương 3

Môi trường

... đề xuất: 3. 3.1 Áp dụng tiêu chuẩn cách có hệ thống Để thu kết tích cực từ việc thống tiêu chuẩn quốc gia, nước cần sử dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 làm sở phát triển điều chỉnh tiêu chuẩn quốc ... thành viên ISO tiếp cận với tiêu chuẩn dự thảo nhằm loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực thương mại nước phải điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO cần đảm bảo rằng, tiêu chuẩn quốc tế sử dụng theo ... nghiệm đắt tiền hay trang thiết bò đại nhiều đòi hỏi quản lý chất lượng tiêu chuẩn an toàn sức khỏe, mà tiêu chuẩn lại đòi hỏi sở vật chất đại cao cấp… Ngay nước phát triển có quan cấp chứng riêng...
 • 7
 • 753
 • 13

Quản lý bán tài liệu cho Tổng cục Đo lường Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Quản lý bán tài liệu cho Tổng cục Đo lường Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... cục đo lường tiêu chuẩn chất lượng việt nam,modul cho phep quản lý việc mua bán tài liệu mà cụ thể tiêu chuẩn , văn pháp quy Quản lý bán tài liệu cho Tổng Cục Đo Lường Tiêu Chuẩn Chất Lượng Việt ... dưa vào đơn đặt hàng H3 Sơ đồ nghiệp vụ 10 Quản lý bán tài liệu cho Tổng Cục Đo Lường Tiêu Chuẩn Chất Lượng Việt Nam Mơ tả: • Khách hàng có nhu cầu đặt mua tài liệu(các tiêu chuẩn) ,có thể đến trực ... mơt mã tốn có nhiều lần tốn.(cho phep tốn nhiều lần) II .3 Mơ hình thực thể liên kết 33 Quản lý bán tài liệu cho Tổng Cục Đo Lường Tiêu Chuẩn Chất Lượng Việt Nam Members Member_ID Member_Login Member_PassWord...
 • 57
 • 525
 • 0

Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 5942 - 1995 Chất lượng nước Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt

Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 5942 - 1995 Chất lượng nước Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt

Môi trường

... theo N) mg/l 0,01 0,05 23 Xianua mg/l 0,01 0,05 24 Phenola (tổng số) mg/l 0,001 0,02 25 Dầu, mỡ mg/l không 0 ,3 26 Chất tẩy rửa mg/l 0,5 0,5 27 Coliform 5000 10000 28 Tổng hoá chất bảo vệ thực vật ... 5 Chất rắn lơ lửng mg/l 20 80 Asen mg/l 0,05 0,1 Bari mg/l Cadimi mg/l 0,01 0,02 Chì mg/l 0,05 0,1 10 Crom (VI) mg/l 0,05 0,05 11 Crom (III) mg/l 0,1 12 Đồng mg/l 0,1 13 Kẽm mg/l 14 ... Tổng hoá chất bảo vệ thực vật (trừ DDT) mg/l 0,15 0,15 29 DDT mg/l 0,01 0,01 30 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 0,1 31 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 1,0 100ml MPN/  Chú thích - Cột A áp dụng...
 • 3
 • 1,246
 • 10

Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 5943 - 1995 Chất lượng nước Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ

Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 5943 - 1995  Chất lượng nước Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ

Môi trường

... 0,01 Váng dầu mỡ 0,001 Nhũ dầu mỡ không 0 ,3 mg/l Tổng hố chất bảo vệ thực vật 0,002 khơng mg/l 24 0,02 0,001 mg/l 23 0,01 0,01 mg/l 22 0,01 0,01 mg/l 21 0 ,3 0,005 mg/l 20 0,1 0,1 Thuỷ ngân 0,05 ... BOD5 (20oC)
 • 3
 • 1,587
 • 6

Giải pháp nâng cao chất l¬ượng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

Giải pháp nâng cao chất l¬ượng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

Tài chính - Ngân hàng

... 64.576 100 73. 756 100 121.879 100 64.708 34 .225 53 42.040 57 78.002 64 44.001 28.406 5.819 83 74 26 70.201 7.801 90 17 31 .109 10. 931 10 40.920 3. 081 30 .35 1 47 31 .716 43 43. 877 36 20.707 33 Lớp 18B ... với tiêu tuyệt đối tiêu tỷ lệ nợ tiêu chuẩn Nợ tiêu chuẩn DNVVN Tỷ lệ nợ tiêu chuẩn DNVVN = x 100 Tổng dư nợ DNVVN Tỷ lệ nợ tiêu chuẩn DNVVN phản ánh 100 đồng dư nợ DNVVN có đồng nợ tiêu chuẩn ... hạn 31 .810 100 34 . 832 100 62 .35 7 100 58. 436 - Dư nợ ngắn hạn 17.4 93 54,9 15.944 45,7 35 .618 57,1 29.480 - Dư nợ trung,dài hạn 14 .31 7 45,1 18.888 54 ,3 26. 739 42,9 28.956 - VND 21.517 67,6 24.563...
 • 80
 • 306
 • 0

tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ

tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ

Công nghệ - Môi trường

... peptone 10g Meat extract 10g Yeast extract 5g Detrose 15g Amonium citrate 02g Acetate natri (CH3COONa) 5g Mage sulphate (MgSO4.7H2O) 0.1g Mangan sulphate (MnSO4.H2O) 0.05g Kali hydrophotphoric ... 40g 20g 1000ml Môi trường Hansen, pH=5,6 Glucose Pepton KH2PO4 MgSO4 7H2O Agar Nước cất 50g 10g 3g 2g 15 – 20g 1000ml Phụ lục Một số hình ảnh khu ni tơm cơng nghiệp Thơng Thuận Hình Tồn cảnh khu...
 • 6
 • 402
 • 0

tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh

tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh

Công nghệ - Môi trường

... ồn khu công cộng dân cư Tiêu chuẩn không qui đònh mức ồn bên sở sản xuất, sở kinh doanh, thương mại, dòch vụ Tiêu chuẩn trích dẫn Các tiêu chuẩn sau áp dụng với tiêu chuẩn này: TCVN 5964: 1995 ... vực áp dụng cư Tiêu chuẩn qui đònh mức ồn tối đa cho phép khu vực công cộng dân Tiếng ồn nói tiêu chuẩn tiếng ồn hạot động người tạo ra, không phân biệt loại nguồn gây ồn Tiêu chuẩn áp dụng để ... BOD mg/l 30 30 40 50 200 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 50 60 100 100 Chất rắn lắng mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 KQĐ Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500 500 500 500 KQĐ Sunfua (theo H2S) mg/l 1,0 1,0 3, 0 4,0 KQÑ...
 • 6
 • 1,553
 • 8

Tiêu chuẩn chất lượng EUREP GAP

Tiêu chuẩn chất lượng EUREP GAP

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... liệu đóng gói rau 32 Hoá chất hạn bị cấm phải tiêu hủy theo quy định cách xa khu vực sản xuất phải đặt cách ly với loại hóa chất khác dễ dàng phân biệt 33 Lưu lại hồ sơ sử dụng hóa chất trồng, nêu ... nguyên nhân ô nhiễm triển khai biện pháp ngăn chặn tái nhiễm 37 Đong đo hoá chất xác 38 Khơng để hố chất lên bao bì đóng gói rau 39 Trường hợp phun thuốc vòng ngày trước thu hoạch sản phẩm, phải ... tiếp với sản phẩm phải làm từ chất không độc hại 42 Thùng đựng chất thải, hoá chất chất nguy hiểm khác phải đánh dấu rõ ràng không dùng chung để đựng sản phẩm 43 Bảo dưỡng thường xuyên thiết...
 • 9
 • 437
 • 2

Xem thêm