tiết 60 hình trụ diện tích xung quanh thể tích của hình trụ

Tiết 60 Bài:H nón,H nón cụt,DTXQ,TT hình nón,hình nón cụt

Tiết 60 Bài:H nón,H nón cụt,DTXQ,TT hình nón,hình nón cụt

Toán học

... nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh thể tích hình nón, hình nón cụt 1) Hình nón: A Đường cao Mặt xung quanh Đường sinh C C O Đáy A Đỉnh O 2) Diện tích xung quanh hình nón: S A O r Sxq=πrl ... l D r2 B h C 5) Diện tích xung quanh thể tích hình nón cụt: r1 l r2 S xq = π (r1 + r2 )l h 2 V = πh(r1 + r2 + r1r2 ) Củng cố: l h r Bài tập 18/117/SGK: Hình ABCD quay quanh BC B A tạo ra: (A) ... Kiểm tra cũ: *) Sửa BT4/110/SGK:(5đ) Một hình trụ có bán kính đáy 7cm, diện tích xung quanh 352cm2 Khi đó, chiều cao hình trụ là: o' (A) 3,2cm (B) 4,6cm h (C) 2,1cm (D) Kết khác r...
 • 17
 • 359
 • 1

Tiết 60 - Cộng, trừ đa thức một biến

Tiết 60 - Cộng, trừ đa thức một biến

Toán học

... x2 + (–x + 5x) + (–1 + 2) 2x5 + 4x4 + x2 + 4x + Tiết 60 - §8 CÔÔNG, TRỪ ĐA THỨC MÔÔT BIẾN Cộng hai đa thức một biến Ví dụ Tính tổng của hai đa thức sau : P(x) = 2x5 + 5x4 − x3 + ... x + x3 + 5x + -1 + = P(x) + Q(x) = + 4x4 + 4x + Tiết 60 - §8 CÔÔNG, TRỪ ĐA THỨC MÔÔT BIẾN Cộng hai đa thức một biến Ví dụ Tính tổng của hai đa thức sau : P(x) = 2x5 + 5x4 − x3 + ... Q(x) = - 5x + x2 P(x) + Q(x) = - + 4x – x2 + 2x3 Tiết 60 - §8 CÔÔNG, TRỪ ĐA THỨC MÔÔT BIẾN Cộng hai đa thức một biến Ví dụ Tính tổng của hai đa thức sau : P(x) = 2x5 + 5x4 − x3 +...
 • 11
 • 188
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, x-quang, mô bệnh học và hóa mô miễn dịch của bệnh paget ở da

nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, x-quang, mô bệnh học và hóa mô miễn dịch của bệnh paget ở da

Y khoa - Dược

... tuyờn vỳ co mt vung tron, goi la qung vỳ, co mau thõm hn vung xung quanh Chớnh gia qung vỳ co mt khụi nhụ lờn goi la nỳm vỳ chung quanh qung vỳ , da vỳ co nhiờu tuyờn mụ hụi va tuyờn bó Biu bi ... mau hụng nhat Biu bi da ph nỳm vỳ va qung vỳ cha nhiờu sc tụ hn da xung quanh nờn co mau thõm hn Ngay di da qung vỳ, chung quanh cỏc ụng dõn sa co nhiờu si c trn xuõt hiờn rụi tiờn vao nỳm vỳ ... tuụi trung binh la 53 - 59 o Nam gii thng la 48 80 tuụi, thng tuụi 50 60 Bờnh Paget ngoai vỳ xuõt hiờn tuụi 50 60 7 1.3.3 Gii tinh , chung tục Bờnh Paget vỳ hu nh gp ph n, Paget vỳ nam...
 • 38
 • 376
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: vai trò của động vật nguyên sinh doc

Bài giảng điện tử môn sinh học: vai trò của động vật nguyên sinh doc

Điện - Điện tử

... góp phần bảo vệ môi trường sống cho động vật nguyên sinh ? - Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường quanh nhà, nơi trường học nơi công cộng - Khai thông cống rãnh, phát quang bụi rậm - Ngủ màn, diệt...
 • 24
 • 576
 • 0

NGHIÊN cứu TÍNH TOÁN VÀ mô PHỎNG QUÁ TRÌNH NẠP điện CHO MUỘI TRONG bầu LỌC TĨNH điện DÙNG để xử LÝ KHÍ XẢ CỦA ĐỘNG cơ TÀU THỦY

NGHIÊN cứu TÍNH TOÁN VÀ mô PHỎNG QUÁ TRÌNH NẠP điện CHO MUỘI TRONG bầu LỌC TĨNH điện DÙNG để xử LÝ KHÍ XẢ CỦA ĐỘNG cơ TÀU THỦY

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Sự phân bố diện trường từ cực phóng đến ống thu Kết trình mô -30 kV Lưuphân lượng vận tốc phóng dòng khí Sự bốquạt diệnvà trường từ cực đến ống thu -50kV Thông số động Sự phân bố diện trường ... nghiêm trọng Ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sức khỏe người dân môi trường xung quanh khói muội ô nhiễm trình sản xuất xả thải môi trường Không vậy, việc xả khí thải động diesel ... cháy 1.1.2 Các thiết bị xử lý muội hiện sử dụng nước và nước ngoài Phân tích ưu nhược điểm của các thiết bị đo Các thiết bị xử lý muội hiện sử dụng nước nước a Phin...
 • 57
 • 272
 • 0

NGHIÊN cứu TÍNH TOÁN VÀ mô PHỎNG QUÁ TRÌNH NẠP điện CHO MUỘI TRONG bầu LỌC TĨNH điện DÙNG để xử LÝ KHÍ XẢ CỦA ĐỘNG cơ TÀU THỦY

NGHIÊN cứu TÍNH TOÁN VÀ mô PHỎNG QUÁ TRÌNH NẠP điện CHO MUỘI TRONG bầu LỌC TĨNH điện DÙNG để xử LÝ KHÍ XẢ CỦA ĐỘNG cơ TÀU THỦY

Điện - Điện tử - Viễn thông

... LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ - BẢNG BIỂU Số hình Tên hình 2.1 Cho thấy cách làm việc bầu lọc tĩnh điện 2.2 Sự phân bố diện trường từ cực phóng đến ống thu -30 kV 2.3 Sự phân bố diện trường từ ... nghiêm trọng Ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sức khỏe người dân môi trường xung quanh khói bụi ô nhiễm trình sản xuất xả thải môi trường Không vậy, việc xả khí thải động diesel ... muội buồng cháy 1.1.2 Các thiết bị xử lý muội hiện sử dụng nước nước Phân tích ưu nhược điểm của các thiết bị đo Các thiết bị xử lý muội hiện sử dụng nước nước a Phin...
 • 56
 • 385
 • 1

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 12: Thiết Bị Phân Chia Các Dung Dịch Của Các Hoạt Chất Hóa Sinh Học Bằng Màng Mỏng] pps

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 12: Thiết Bị Phân Chia Các Dung Dịch Của Các Hoạt Chất Hóa Sinh Học Bằng Màng Mỏng] pps

Điện - Điện tử

... Nàng sút âån vë, l/m2: 46 Cäng sút âäüng cå, kW: 57 Kêch thỉåïc cå bn, mm: 11750× 3600 × 3600 Khäúi lỉåüng, kg: 14700 260 12.2.4 Cạc täø håüp vi lc åí mäüt säú nỉåïc Täø håüp siãu lc ca Hng DDS Hng ... thỉåïc cå bn, mm ca täø håüp ca täø mạy F35 - 1700 38 360 1 1,5 298 0,83 1700 1 1,5 1341 o,72 4900×1900×2000 11900× 3600 ×2000 4900×1900×2000 11900× 3600 ×2000 Täø håüp siãu lc ca Hng Romicon (H Lan) Täø ... dảng hçnh vng (200×200, 400×400, 600 600 Kh nàng cho qua nỉåïc ca cạc bn våïi âỉåìng kênh 300 mm åí nhiãût âäü 200C ± v ạp sút 121 kPa l CΦ, CΦ-1-310, CΦ-2- 360 v Φ låïn hån 220 l/h Nàng sút âån...
 • 22
 • 237
 • 0

Tiết 58. Hình trụ. Diện tich xung quanh của hình trụ

Tiết 58. Hình trụ. Diện tich xung quanh của hình trụ

Toán học

... cho đường sinh hình trụ đáy, đâu mặt xung không quanh, đâu đường Trả hình trụ đó? sinh lời: AC đường sinh hình trụ A Mặt đáy Đường sinh Hình 74 C B Mặt xung quanh Bài tập 1: (Sgk) Hãy điền thêm ... Hình trụ: LK Quan sát hình chữ nhật ABCD Quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh CD cố định Ta hình trụ - AB quét nên mặt xung quanh hình trụ - DA CB quét nên hai đáy hình trụ - DA, CB: hai bán ... xung quanh Bài tập 1: (Sgk) Hãy điền thêm tên gọi vào dấu (…): Bán kính đáy Mặt đáy • Mặt xung Chiều cao quanh • Đường kính đáy Hình 79 Mặt đáy Cắt hình trụ mặt phẳng Mặt cắt hình tròn Cắt hình...
 • 12
 • 336
 • 0

MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC VỐN VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TỪ GÓC NHÌN CỦA LÝ THUYẾT CHI PHÍ ĐẠI DIỆN

MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC VỐN VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TỪ GÓC NHÌN CỦA LÝ THUYẾT CHI PHÍ ĐẠI DIỆN

Tài chính - Ngân hàng

... tưởng về mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và tình hình hoạt động của công ty từ góc nhìn của Lý thuyết chi phí đại diện Đã có nhiều nghiên cứu thực nghiệm chủ đề nước nhiều ... Lý thuyết chi phí đại diện dự báo rằng việc sử dụng đòn bẩy tài chính lớn sẽ làm giảm chi phí đại diện và vì vậy sẽ cải thiện tình hình tài của doanh nghiệp Kết nghiên ... nghiệm Bergar (2002) ủng hộ lý thuyết với kết luận tăng tỷ lệ vay vốn có thể làm giảm chi phí đại diện của vốn cổ phần và cải thiện hiệu tài chính, yếu tố khác giữ nguyên...
 • 20
 • 989
 • 1

SKKN Chỉ Đạo Nâng Cao Hiệu Quả Các Tiết Dạy Về Diện Tích Hình Tam Giác, Hình Thang

SKKN Chỉ Đạo Nâng Cao Hiệu Quả Các Tiết Dạy Về Diện Tích Hình Tam Giác, Hình Thang

Sư phạm toán

... diện tích tam giác MOB O N B C bằng diện tích tam giác NOC b, Biết diện tích tam giác AMN= 5cm2, tính diện tích hình BMNC Phân tích: a, Diện tích tam giác ABN bằng diện tích ... tắc tính diện tích bằng một cách sau : Cách : Hình thành quy tắc diện tích hình thang từ quy tắc tính diện tích hình tam giác Cách 2: Hình thành quy tắc diện tích hình thang ... 3cm thì diện tích hình thang sẽ tăng thêm 12cm Tính diện tích hình thang Phân tích: Muốn tìm diện tích hình thang biết tổng hai đáy chỉ cần tìm chiều cao của hình thang ban...
 • 25
 • 688
 • 0

Toán 8- Tiết 22: Hình vuông

Toán 8- Tiết 22: Hình vuông

Toán học

... vuông - Có trục đới xứng d3 o - Có tâm đới xứng d1 d2 d4 Trục đối xứng TiÕt 22: Hình vng Định nghĩa: Tính chất: Dấu hiệu nhận biết: -Nhắc lại định nghĩa và tính chất của hình vng? ... chất của hình vng? - Nêu các dấ nhà: Hướng dẫn u hiệu nhận biết hình vng Học nắm định nghĩa, tính chất hình vng Làm các bài tập còn lại SGK - Bài tập 82 ( SGK): Cho hình ... hình chữ nhật? -Đònh nghóa hình vuông từ hình thoi? C TiÕt 22: Hình vng Định nghĩa: 2.Tính chất hình vng Tính chất: Hình chữ nhật Hình vng Hình thoi  Cạnh: Cạnh  Cạnh - Các cạnh đối song song...
 • 12
 • 416
 • 1

LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

Toán học

... tính diện tích hình chữ nhật ABCD? Câu 2: (6đ) Một đám đất hình chữ nhật dài 700m, rộng 400m Hãy tính diện tích đám đất đó theo đơn vị m2, km2? Trả lời Câu 1: Diện tích hình ... tích hình chữ nhật tích hai kích thước nó A D SABCD = AB.BC B C Câu 2: Diện tích hình chữ nhật 700 400 = 280 000 (m2) = 0,28 km2 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT TIẾT 28 LUYỆN TẬP Ghi ... (Bài 10 trang 119 SGK) Cho tam giác vuông Hãy so sánh tổng diện tích hai hình vuông dựng hai cạnh góc vuông với diện tích hình vuông dựng cạnh huyền Giải G SABEF = AB2 F D A E B...
 • 13
 • 366
 • 0

Bài giảng DIỆN TÍCH XQ VÀ DIỆN TÍCH TP CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Bài giảng DIỆN TÍCH XQ VÀ DIỆN TÍCH TP CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Tiểu học

... DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT a) Diện tích xung quanh Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của ... rộng Diện xung quanh Để tính được diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, chúng ta cần biết gì? Diện tích hai mặt đáy Bài giải: Diện tích xung quanh của hình hộp ... tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Để tính được diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, chúng ta cần biết gì? Chiều dài, chiều rộng Diện...
 • 12
 • 406
 • 0

Tình hình phát sinh gây hại của một số sâu hại chính trên cây lúa và thiên địch của chúng trong hệ thống thâm canh cây lúa cải tiến tại yên khành, ninh bình

Tình hình phát sinh gây hại của một số sâu hại chính trên cây lúa và thiên địch của chúng trong hệ thống thâm canh cây lúa cải tiến tại yên khành, ninh bình

Nông - Lâm - Ngư

... Dyck ct, 1979) [58], [60] S ngày mưa năm có liên quan ñ n di n tích lúa nhi m r y, ñi u ki n th i ti t khô ho c lư ng mưa th p d n ñ n m t ñ r y nâu tăng (Dyck ct,1979) [60] Nhưng theo k t qu ... tích m i công th c 400m2, kho ng cách gi a m t ñ c y 30cm, không ñ p b , không c y hàng b o v xung quanh Công th c 1: C y m t ñ 11 khóm/m2(30x30cm) Công th c 2: C y m t ñ 16 khóm/m2(25x25cm) Công ... phát tri n t t nh t ñi u ki n nhi t ñ kho ng 24 - 290C Nhi t ñ t i thi u cho sâu non phát tri n 160C ñi u ki n nhi t ñ 17 - 350C sâu non phát tri n t l thu n v i nhi t ñ , sâu non rơi vào thái...
 • 121
 • 444
 • 0

Tiêt 60- Hình nón diện tích xung quanh của hình nón

Tiêt 60- Hình nón diện tích xung quanh của hình nón

Toán học

... gân nón Tiết 60 Hình nón Diện tích xung quanh thể tích hình nón, Diện tích xung quanh hình nón: Cắt mặt xung quanh hình nón dọc theo đường sinh trải ra, hình khai triển mặt xung quanh hình nón ... tích xung quanh diện tích đáy : * Diện tích toàn phần hình nón ( tổng diện tích xung quanh diện tích đáy) là: Stp = rl + r2 Tiết 60 Hình nón Diện tích xung quanh thể tích hình nón, Diện tích xung ... SAAA?là đường sinh +) l: S = = rl quat Tiết 60 Hình nón Diện tích xung quanh thể tích hình nón, Diện tích xung quanh hình nón: * Diện tích xung quanh hình nón là: Sxq = rl Trong đó: +) r : bán...
 • 18
 • 353
 • 0

Tiết 60-Giải bài toán bàng cách lạp phuong trình

Tiết 60-Giải bài toán bàng cách lạp phuong trình

Toán học

... và diện tích bằng 320 m2 Tính chiều dài và chiều rợng của mảnh đất Giai ̉ Gọi chiều rợng của mảnh đất là x ( x > 0, m ) Chiều dài của mảnh đất là x + (m) Diện tích của ... toán có đại lượng đó có mợt đại lượng bằng tích của hai địa lượng (toán chủn đợng, toán śt, dài rợng diện tích, …) nên phân tích các đại lượng bằng bảng tì dễ lập phương ... may xong áo? Phân tích bài toán Giải Đây là bài toán tḥc dạng śt Ta cần phân tích cá đại lượng: Sớ áo may ngày, thời gian may sớ áo Hãy kẻ bảng phân tích các đại lượng...
 • 11
 • 403
 • 1

TIẾT 60.BẤTPHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

TIẾT 60.BẤTPHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Toán học

... >-4 ⇒ b - >b -4 (cộg hai vế i b) n vớ (2) từ ,cho ta: (1) (2) a-1 >b -4 ( đpcm ) 22:25 22:25 Tiết 60: §3 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỢT ẨN Më ®Çu Bµi to¸n: Nam cã 25000 ®ång Mua mét bót gi¸ 4000 ®ång ... Tr­êng THCS TT.Chợ Vàm-Phú Tân –An Giang Tiết 60 ĐẠI SỚ Ng­êi thực hiện: Châu Văn Lộc 22:25 22:25 KIĨM TRA BµI Cò HS1) Ph¸t biĨu tÝnh chÊt ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91...
 • 14
 • 451
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25