thuong nhau de do

Chấn thương sau đẻ docx

Chấn thương sau đẻ docx

Sức khỏe giới tính

... sát gần lỗ niệu đạo phải đặt sonde tiểu liên tục 48 + Dùng kháng sinh 2.2 Rách âm hộ - tầng sinh môn Hay gặp chấn thương sau đẻ, chiếm 70-80% • Nguyên nhân: + Do kỹ thuật thầy thuốc: Các thủ ... thủ thuật sản khoa Đỡ đẻ không kỹ thuật + Do người mẹ: • Mẹ đẻ so, tầng sinh môn rắn • Tầng sinh môn bất thường: dài, ngắn, lệch, teo đét, phù nề + Do thai: • Thai to toàn phần hay phần (đầu ... tránh máu giảm nguy nhiễm khuẩn + Điều trị nội khoa: • Đảm bảo vệ sinh, giữ vết thương khô • Đặt sonde tiểu cần thiết • Sát khuẩn vết thương 2-3 lần/ngày • Kháng sinh toàn thân • Kháng sinh toàn...
 • 39
 • 257
 • 0

thương nhau thì đừng để đó. docx

Có thương nhau thì đừng để đó. docx

Tâm lý - Nghệ thuật sống

... số còn, ghép cặp với người không vào lúc vào thời điểm khác… Họ chờ, đợi, tin người yêu trở bên nhau, dù có xa nữa… Niềm tin không sai, tình yêu chẳng có tội tình phũ bỏ Chỉ có điều, trái đất ... có đủ can đảm nhìn thêm lần sau đổi dời số phận hay không? Những người có đức tin nói rằng, yêu nhau, thương để đó, chân tình lại tìm thấy hạnh phúc bên Nhưng thật sao? Thời gian vốn kẻ vô tình ... thi nhiệm vụ mà Sau nhiều ngày chờ đợi, sau qua nhiều cung đường nỗi nhớ niềm tin, đối diện với nhau, còn, có thứ tình cảm cũ, nhờ nhờ cảm xúc, quên hẹn hò chờ đợi Vậy nên, yêu thương người,...
 • 4
 • 81
 • 0

HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỂ MỞ RỘNG THỊ PHẦN TRONG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾN HÀ NỘI.DOC

HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỂ MỞ RỘNG THỊ PHẦN TRONG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾN HÀ NỘI.DOC

Kế toán

... Kiếm, tỷ lệ doanh nghiệp dân doanh tỷ lệ doanh nghiệp quốc doanh gần tơng tổng số doanh nghiệp hoạt động địa bàn Mặc dù, NHCT Hoàn Kiếm nêu lên định hớng kinh quan tâm đến doanh nghiệp dân doanh song ... trọng vào doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp Nhà nớc doanh nghiệp có vốn đầu t nớc lại bỏ qua đối tợng khách hàng cá nhân khách hàng hộ sản xuất địa bàn, doanh nghiệp dân doanh Dù doanh nghiệp ... nó, tỷ lệ doanh nghiệp dân doanh mở tài khoản giao dịch ngân hàng Sự trọng quan tâm NHCT Hoàn Kiếm doanh nghiệp hạn chế Các doanh nghiệp đợc hởng sách u đãi ngân hàng +Thứ ba, kinh doanh địa...
 • 55
 • 726
 • 3

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Cao đẳng - Đại học

... thường thiệt hại Các nguồn nguy hiểm cao độ khác pháp luật quy định hướng mở cho nguồn nguy hiểm Do quy định liệt kê số nguồn nguy hiểm cao độ nên đầy đủ chi tiết nên để xác định nguồn nguy hiểm ... toàn Tuy nhiên, nhiều trường hợp hoạt động nguồn nguy hiểm cao độ nằm kiểm soát, ngăn chặn người Do vậy, việc xác định ý nghĩa quan trọng xét trách nhiệm bồi thường thiệt hại Nếu tác động người, ... nghiệp hoạt động… Thứ ba hoạt động gây thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ có tính trái pháp luật Do vậy, hoạt động nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại mà không trái pháp luật bồi thường, ví dụ...
 • 17
 • 1,550
 • 26

Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng công thương Nguyễn Trãi.DOC

Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng công thương Nguyễn Trãi.DOC

Kế toán

... hạn lãi treo phát sinh II Tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh: 2.1Kết hoạt động kinh doanh NHCT Nguyễn Trãi -Tình hình kết hoạt động kinh doanh chi nhánh: Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu Thu nhập ... 50646 13.71 14407 39.75 Doanh số cho vay ngắn hạn có xu hướng tăng qua năm 2007-2008 Năm 2007 doanh số cho vay ngắn hạn 212.141 triệu đồng chiếm tỷ trọng 85.4 % so với tổng doanh số cho vay Sang ... vay để đầu tư vào kinh doanh bất động sản – phù hợp với chủ trương NHNN đề Doanh số cho vay trung dài hạn tăng qua năm Năm 2007 36.239 triệu đồng chiếm tỷ trọng 14.6 % tổng doanh số cho vay Năm...
 • 18
 • 304
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (2).doc

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... xt kinh doanh thc ph¹m vi ®ỵc vay vèn cđa NHNo theo quy ®Þnh nµy lµ : - S¶n xt vµ kinh doanh n«ng , l©m ng , diªm nghiƯp - Kinh doanh dÞch vơ phơc vơ s¶n xt n«ng -ng -diªm nghiƯp - Kinh doanh c¸ ... ri ro xáøy doanh nghiãûp bë máút dáưn väún khäng thãø bo ton sn xút kinh doanh + Ri ro thiãúu thäng tin +do chinh s¸ch cđa chÝnh phđ kh«ng ỉn ®inh lµm ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng khinh doanh cđa ng©n ... kinh doanh, chøc n¨ng, nhiƯm vơ cđa NHNo&PTNT ¤ng Ých Khiªm - §µ N½ng : 2.1.1 §Ỉc ®iĨm kinh doanh : Chi nh¸nh NHNo ¤ng Ých Khiªm lµ ng©n hµng ho¹t ®éng kinh doanh chđ u lµ tiỊn tƯ vµ dÞch vơ Do...
 • 38
 • 396
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (2).doc

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... hàng CVTD Do đó, kết hợp doanh số cho vay nhiều thời kì, ta thấy phần xu hoạt động CVTD Chỉ tiêu phản ánh tăng trởng doanh số CVTD tuyệt đối: Giá trị tăng trởng Tổng doanh số Tổng doanh số DSCVTD ... qua d nợ khối doanh nghiệp quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn, cao nhiều so với khối doanh nghiệp quốc doanh Trong thời đại kinh tế mở cửa, đặc biệt kinh tế nhiều khó khăn, khủng hoảng, doanh nghiệp ... nghiệp nhà nớc với chế cũ khó cạnh tranh phát triển mạnh mẽ so với doanh nghiệp quốc doanh Đẩy mạnh cho vay khối doanh nghiệp quốc doanh thể hớng sáng suốt chi nhánh giai đoạn Tỷ trọng cho vay ngắn...
 • 40
 • 1,234
 • 14

Những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại (2).doc

Những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... bạn đáng tin cậy doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, cá thể sản xuất kinh doanh nông dân địa bàn huyện Như vậy, xét mặt pháp lý NHNo&PTNT nông thôn huyện Châu Thành doanh nghiệp nhà ... đồng/ lít … Sau tình hình cấu doanh số cho vay hộ SXNN so với doanh số cho vay Ngân hàng Ta xem xét bảng số liệu sau: Bảng 7: Cơ cấu doanh số cho vay hộ SXNN so với doanh số cho vay NHNo&PTNT chi ... khác cao Chẳn hạn doanh số cho vay Ngân hàng năm 2007 tăng đến 37,6% tăng trưởng doanh số cho vay hộ SXNN 15,8% Doanh số cho vay ngành nghề khác cho vay cầm đồ, cho vay kinh doanh, cho vay tiêu...
 • 65
 • 608
 • 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (2).doc

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... khách hàng doanh nghiệp sản xuất TMDV, để tăng cờng thu nợ, cần xem xét mặt hàng kinh doanh họ để phân kỳ thu nợ hợp lý Doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng bền kỳ thu nợ dài doanh nghiệp kinh doanh mặt ... phần kinh tế dân doanh, đặc biệt doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực có tiềm phát triển lớn - Cơ cấu lại d nợ, hạn chế cho vay doanh nghiệp kinh doanh thơng mại yếu kém, chiến lợc kinh doanh rõ ràng ... thực cho vay doanh nghiệp thơng mại Chi nhánh yêu cầu doanh nghiệp dùng mặt hàng kinh doanh làm chấp, làm sở cho việc thu nợ Đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ sản phẩm kinh doanh làm chấp,...
 • 47
 • 832
 • 7

Những vấn đề cơ bản về vốn của ngân hàng thương mại (2).Doc

Những vấn đề cơ bản về vốn của ngân hàng thương mại (2).Doc

Tài chính - Ngân hàng

... tăng trởng vốn suốt trình hoạt động Từ đặc trng kinh doanh Ngân hàng, vốn vừa phơng tiện kinh doanh, vừa đối tợng kinh doanh Các NHTM thực kinh doanh loại hàng hoá đặc biệt tiền tệ thị trờng tiền ... lớn giúp Ngân hàng hoạt động kinh doanh với nhiều loại hình khác nh: Liên doanh liên kết, dịch vụ thuê mua tài chính, kinh doanh chứng khoán hình thức kinh doanh nhằm phân tán rủi ro tạo thêm ... có đủ khả tài để kinh doanh đa thị trờng, không đơn cho vay mà mở rộng hình thức liên doanh liên kết, kinh doanh dịch vụ thuê mua (leasing), mua bán nợ (phactoring), kinh doanh thị trờng chứng...
 • 63
 • 736
 • 5

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG.doc

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG.doc

Quản trị kinh doanh

... động xuất cho phép doanh nghiệp xác định doanh thu tiêu thụ, lỗ lãi kinh doanh kết kinh doanh Đánh giá hiệu hoạt động xuất doanh nghiệp quan trọng cần thiết Qua đó, cho phép doanh nghiệp xác định ... kinh doanh doanh nghiệp -33- Khóa luận tốt nghiệp  Khoa Quản trị Doanh nghiệp Khả huy động vốn doanh nghiệp (do nhiều yếu tố tác động) khác Yếu tố tham gia vào việc hình thành khai thác hội doanh ... kinh doanh công ty Còn cồng kềnh, lãng phí nguồn lực công ty hạn chế hiệu kimh doanh công ty + Ban lãnh đạo doanh nghiệp: phận đầu não doanh nghiệp nơi xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh...
 • 101
 • 904
 • 15

đề số 2 bài cá nhân tuần 1 môn luật thương mại 1.docx

đề số 2 bài cá nhân tuần 1 môn luật thương mại 1.docx

Kinh tế - Thương mại

... nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp” Quyền nghĩa vụ doanh nghiệp gắn liền với trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ghi nhận Điều Điều Luật doanh nghiệp 2005 Doanh nghiệp tư nhân thực thể ... mục đích kinh doanh” quyền nghĩa vụ doanh nghiệp tư nhân trùng với quyền nghĩa vụ chủ doanh nghiệp tư nhân Tuy nhiên, bên mục đích kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân bán cho thuê do nh nghiệp ... » sai b Quyền nghĩa vụ doanh nghiệp tư nhân quyền nghĩa vụ chủ doanh nghiệp tư nhân Khẳng định sai, : Khoản Điều 141 Luật Doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp cá nhân làm...
 • 4
 • 4,246
 • 89

Một số vấn đề pháp lý về khuyến mại trong Luật Thương mại 2005.doc

Một số vấn đề pháp lý về khuyến mại trong Luật Thương mại 2005.doc

Kinh tế - Thương mại

... chế kinh doanh, hàng hóa chưa phép lưu thông, dịch vụ chưa phép cung ứng; – Sử dụng hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hàng hóa dịch vụ bị hạn chế kinh doanh, ... trường kinh doanh Để ngăn ngừa tác động tiêu cực này, số hoạt động khuyến mại quy định Điều 100 Luật thương mại 2005 bị Nhà nước cấm thực hiện: – Khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh, ... hàng khuyến mại kèm theo Tuy nhiên, có điều mà người tiêu dùng biết đến nhà kinh doanh xếp sản phẩm vào gói hàng với nhau, họ tính toán kỹ, họ biết “dùng để hấp dẫn kia”, “bắt” sản phẩm ưa thích...
 • 10
 • 419
 • 12

các tập đoàn xuyên quốc gia và vai trò của chúng trong thương mại quốc tế và vấn đề đối với Việt Nam.DOC

các tập đoàn xuyên quốc gia và vai trò của chúng trong thương mại quốc tế và vấn đề đối với Việt Nam.DOC

Quản trị kinh doanh

... ph H Ni cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh ngy 15/06/1995 v ng ký kinh doanh thay i ln s 060256 ngy 21/12/2006 Lnh vc hot ng kinh doanh chớnh ca PJICO gm: Kinh doanh bo him phi nhõn th, tỏi bo him ... mỏy mi ng ký kinh doanh phi mua bo him, vy lm cho doanh thu bo him xe mỏy nm 2006 gim 44,78 t ng lm cho doanh thu nghip v bo him c gii ca PJICO gim so vi nm 2005 kộo theo tng doanh thu bo him ... cng nh lng hng húa xut nhp khu cng tng lờn Do ú, PJICO cng nh cỏc doanh nghip bo him khỏc cú th m rng th trng v tng doanh thu phớ, nõng cao hiu qu kinh doanh b Khú khn: - Mc dự PJICO l cụng ty...
 • 24
 • 596
 • 0

Đề án - Thương hiệu và Doanh Nghiệp

Đề án - Thương hiệu và Doanh Nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... vào mạng Do khách hàng trở lại trào đón hàng theo sở thích họ Uy tín Doanh nghiệp thị trường: uy tín Doanh nghiệp thị trường yếu tố quan trọng giúp Doanh nghiệp có Thương hiệu mạnh Khi Doanh nghiệp ... khách hàng nghĩ tới sản phẩm doanh nghiệp Do tài sản doanh nghiệp thương hiệu đánh giá giá trị tham gia vào trình hợp tác liên doanh nguồn vốn góp Bởi đểthương hiệu doanh nghiệp phải bỏ nhiều ... sản phẩm doanh nghiệp nhiều người tiêu dùng biết đến Tức sản phẩm Doanh nghiệp vượt qua mức tên tiến đến thương hiệu với nghĩa thực Ngoài Doanh nghiệp có uy tín thị trường tức sản phẩm Doanh nghiệp...
 • 46
 • 231
 • 0

Tạo nét riêng biệt để đối đầu thương hiệu mạnh

Tạo nét riêng biệt để đối đầu thương hiệu mạnh

Internet Marketing

... khuynh hướng doanh nghiệp đưa Điều có yếu tố cần thiết doanh nghiệp phải dám dũng cảm dứt bỏ khứ, không phụ thuộc vào kinh nghiệm cổ điển Có dám dứt bỏ khứ có ý tưởng sáng tạo Apple, Dell, Nike… ... thôi, để thay đổi model mới” Người Nhật tạo cách chơi, thị hiếu mới, làm thay đổi thị hiếu tiêu dùng họ thắng Thị trường nội địa đất nước mặt trời mọc trở thành lò luyện cho doanh nghiệp, để từ ... từ Singapore sang đây, thấy máy bay đầy nhóc hành khách Trong mắt nhà kinh doanh giới, Việt Nam có giá trị lớn Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam phải tìm cho chiến lược cạnh tranh rõ ràng” Còn việc...
 • 3
 • 135
 • 0

Thực trạng công tác giám định, bồi thườngđề phòng hạn chế tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Hà Nội (ABIC- Hà Nội).doc

Thực trạng công tác giám định, bồi thường và đề phòng hạn chế tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Hà Nội (ABIC- Hà Nội).doc

Kinh tế - Thương mại

... hợp phân đoạn thị trờng doanh nghiệp bảo hiểm Mục đích nghiên cứu: Là sách xúc tiến hỗn hợp áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm,về mặt lý luận thực tiễn áp dụng doanh nghiệp kinh doanh Từ đó,có giải pháp ... marketing nhiều việc phải nghiên cứu, làm rõ 3.Kinh doanh bảo hiểm : _ Kinh doanh bảo hiểm : hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục tiêu sinh lợi theo doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro ngời đợc ... tiêu nhằm đạt mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp Chiến lợc xúc tiến hỗn hợp hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp hoạt động nhằm thúc đẩy việc bán hàng nâng cao uy tín cho doanh nghiệp bảo hiểm Các...
 • 36
 • 818
 • 3

Hoàn thiện chiến lược khách hàng của ngân hàng thương mại để mở rộng thị phần trong kinh doanh tại Vietinbank Hoàn Kiếm

Hoàn thiện chiến lược khách hàng của ngân hàng thương mại để mở rộng thị phần trong kinh doanh tại Vietinbank Hoàn Kiếm

Tài chính - Ngân hàng

... Kiếm, tỷ lệ doanh nghiệp dân doanh tỷ lệ doanh nghiệp quốc doanh gần tơng tổng số doanh nghiệp hoạt động địa bàn Mặc dù, NHCT Hoàn Kiếm nêu lên định hớng kinh quan tâm đến doanh nghiệp dân doanh song ... trọng vào doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp Nhà nớc doanh nghiệp có vốn đầu t nớc lại bỏ qua đối tợng khách hàng cá nhân khách hàng hộ sản xuất địa bàn, doanh nghiệp dân doanh Dù doanh nghiệp ... nó, tỷ lệ doanh nghiệp dân doanh mở tài khoản giao dịch ngân hàng Sự trọng quan tâm NHCT Hoàn Kiếm doanh nghiệp hạn chế Các doanh nghiệp đợc hởng sách u đãi ngân hàng +Thứ ba, kinh doanh địa...
 • 55
 • 247
 • 0

Xem thêm