thu hoach so che va bao quan lac dau do

GIÁO TRÌNH MODUN THU HOẠCH, CHÉ BẢO QUẢN CÀ PHÊ

GIÁO TRÌNH MODUN THU HOẠCH, Sơ CHÉ VÀ BẢO QUẢN CÀ PHÊ

Nông nghiệp

... dọn cành xung quanh gốc để tận thu rụng - 3.3 - Phương pháp thu hái: Thu hái cà phê cần chia làm đợt: - Đợt 1: Thu hái khoảng - 5% lượng chín chuẩn bị bao, thúng để đựng - Đợt 2: Thu hái thường ... pháp thu hái Thu hoạch cà phê khâu quan trọng trực tiếp ảnh hưởng đến suất, chất lượng cà phê ảnh hưởng tới vụ sau Do vậy, cần nắm bắt thực tốt khâu 2.1 Yêu cầu thu hái cà phê: Trong trình thu ... cà phê vườn cà phê sau thu hái Bài 1: THU HÁI CÀ PHÊ Mã bài: MĐ05-1 Mục tiêu: - Nhận biết thời điểm, phương pháp thu hái; - Thu hoạch yêu cầu kỹ thu t; - Bảo vệ vườn sau thu hái; - Rèn luyện tính...
 • 22
 • 497
 • 0

giáo trình mô đun thu hoạch chế bảo quản cà phê

giáo trình mô đun thu hoạch sơ chế và bảo quản cà phê

Nông nghiệp

... bạt sân phơi thu hái phù hợp làm cỏ, dọn cành xung quanh gốc để tận thu rụng 3.3 Phƣơng pháp thu hái: Thu hái cà phê cần chia làm đợt: - Đợt 1: Thu hái khoảng – 5% lượng chín chuẩn bị bao, thúng ... pháp thu hái Thu hoạch cà phê khâu quan trọng trực tiếp ảnh hưởng đến suất, chất lượng cà phê ảnh hưởng tới vụ sau Do vậy, cần nắm bắt thực tốt khâu 2.1 Yêu cầu thu hái cà phê: Trong trình thu ... lượng cà phê vườn cà phê sau thu hái Bài 1: THU HÁI CÀ PHÊ Mục tiêu: - Nhận biết thời điểm, phương pháp thu hái; - Thu hoạch yêu cầu kỹ thu t; - Bảo vệ vườn sau thu hái; - Rèn luyện tính làm...
 • 21
 • 256
 • 2

Giáo trình thu hoạch, chế bảo quản tiêu mđ07 trồng hồ tiêu

Giáo trình thu hoạch, sơ chế và bảo quản tiêu  mđ07 trồng hồ tiêu

Sinh học

... dụng cụ thu hái Trƣớc thu hoạch tiêu cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ nguồn nhân lực để thu hái Dụng cụ dùng thu hoạch là: bạt, thang, bao, thúng dây cột bao, xe vận chuyển Vệ sinh vƣờn trƣớc thu hoạch ... làm vào bao để cất giữ trƣớc bán Chú ý đóng bao hạt tiêu nguội Nếu bảo quản lâu dài phải đóng bao lớp, lớp bao bóng bên bao ni lôn bên Lớp bao bóng giúp tiêu chống hút ẩm trở lại Các bao tiêu ... thời điểm thu hái cho Kết trình bày sản phẩm tiêu Trải bạt kỹ thu t Quan sát kết mức độ tích cực học viên Hái tiêu kỹ thu t Quan sát kết mức độ tích cực học viên Bài tập 2: Thu gom đóng bao Tiêu...
 • 30
 • 571
 • 0

Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch

Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải chíp sau thu hoạch

Công nghệ thực phẩm

... 300ppm bao gói bao bì LDPE với độ dày màng 0,03mm cho chất lượng cảm quan đạt loại khá, có chất lượng tốt hẳn so với công thức khác Tại công thức đối chứng CT4 (10 giờ) đạt giá trị cảm quan 4.1.2.1 ... rau bao gói độ dày màng LDPE 0,03 mm, giảm mạnh mẫu rau không bao gói 45 4.2.4 Ảnh hưởng bao gói đến hàm lượng vitamin C trình bảo quản rau cải chíp .46 Hình 4.13: Ảnh hưởng bao ... đến mức tối thiểu hao hụt trọng lượng Với điều kiện tồn trữ nhiệt độ, độ ẩm, bao bì, phương pháp bao gói bao bì yếu tố quan trọng giảm khối lượng tự nhiên [3] 2.3.2 Biến đổi sinh hoá * Quá trình...
 • 72
 • 1,195
 • 5

Nghiên Cứu Công Nghệ Chế Bảo Quản Rau Cải Chíp Sau Thu Hoạch

Nghiên Cứu Công Nghệ Sơ Chế Và Bảo Quản Rau Cải Chíp Sau Thu Hoạch

Nông - Lâm - Ngư

... 300ppm bao gói bao bì LDPE với độ dày màng 0,03mm cho chất lượng cảm 35 quan đạt loại khá, có chất lượng tốt hẳn so với công thức khác Tại công thức đối chứng CT4 (10 giờ) đạt giá trị cảm quan ... độ 300ppm bao gói bao bì LDPE với độ dầy 0,03mm cho chất lượng cảm quan đạt loại khá, có chất lượng tốt hẳn so với công thức khác Tại công thức đối chứng CT4 (0,05mm) đạt giá trị cảm quan ... khác tự nhiên khí thải từ động đốt trong, bếp lò, khói thu c, khí ga rò rỉ quan thực vật Etylene không coi hormone chín mà đóng vai trò quan trọng hoạt động sinh lý khác thực vật trình nở hoa,...
 • 69
 • 418
 • 1

Thu hoạch bảo quản lạc giống docx

Thu hoạch và bảo quản lạc giống docx

Nông nghiệp

... Để thu hoạch bảo quản lạc giống tốt, đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cho vụ sau cần làm tốt yêu cầu kỹ thu t sau: 1 .Thu hoạch Xác định thời điểm thu hoạch khâu quan trọng ảnh hưởng đáng ... ráo, mặt ruộng khô để thu hoạch Lạc giống nên thu hoạch kiểm tra thấy vàng, vỏ cứng, chắc, lép, 70-75% chín sinh lí (với dạng phân cành liên tục tỷ lệ thấp hơn) Gần đến ngày thu hoạch nên nhổ mẫu ... cành liên tục tỷ lệ thấp hơn) Gần đến ngày thu hoạch nên nhổ mẫu kiểm tra để xác định thời gian thu thích hợp Sau nhổ, nên rải thành hàng để khử lẫn lần cuối Bất khác dạng có bị bệnh nên loại...
 • 4
 • 229
 • 0

Nghiên cứu quy trình chế bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)

Nghiên cứu quy trình sơ chế và bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)

Nông - Lâm - Ngư

... doanh sau phân Doanh thu thay đổi Doanh thu kỳ Doanh thu kỳ trớc tích số nhóm tiêu.(phụ lục1.2) - Nhóm tiêu phản ánh chi phí: + Tỷ suất giá vốn hàng bán doanh thu + Tỷ suất chi phí bán hàng doanh ... thu + Tỷ suất chi phí quản lý doanh nghiệp doanh thu - Nhóm tiêu phản ánh lợi nhuận + Tỷ suất lợi nhuận gộp doanh thu + Tỷ suất lợi nhuận daonh thu + Tỷ suất lợi nhuận trớc thu (sau thu ) doanh ... công nợ Phải thu khách hàng Số ngày doanh thu bán chịu = x360 Doanh thu Doanh thu Hệ số vòng quay khoản phải thu = Các khoản phỉa 18 Luận văn tốt nghiệp Phạm Ngọc Ba K37 - 21.16 thu bình quân...
 • 55
 • 725
 • 0

nghiên cứu quy trình chế bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)

nghiên cứu quy trình sơ chế và bảo quản súp lơ xanh dạng cắt (fresh-cut)

Sinh học

... 50,12mg% Vy loi bao bỡ PE l loi bao bỡ thớch hp cho bo qun sỳp l xanh ct 3.8 nh hng ca dy bao bỡ n cht lng sỳp l xanh ct sau ngy bo qun Qua nghiờn cu v cht liu bao bỡ ta thy c bao bỡ cú vai trũ rt ... ca bao bỡ T nhng nm 1940, nhng ngi nụng dõn M ó thy c vai trũ, tỏc dng ca bao bỡ i vi cỏc sn phm rau qu sau thu hoch H cho bp ci, salad v bc u hoa sỳp l cỏc túi nilon a n ni tiờu th [16] Bao ... gian bo qun ca rau Cỏc loi bao bỡ khỏc cú s thoỏt hi nc khỏc Trong loi bao bỡ nghiờn cu thỡ loi bao bỡ phự hp nht bao gúi bo qun sỳp l xanh ct l PE Sau ngy bo qun loi bao bỡ ny cú hao ht lng...
 • 76
 • 994
 • 2

giáo trình mô đun khai thác chế bảo quản sản phẩm cây bời lời

giáo trình mô đun khai thác sơ chế và bảo quản sản phẩm cây bời lời

Nông nghiệp

... Bạt tủ 30 Bao đựng sản phẩm Bao c n nguyên vẹn, không rách Bao làm b ng chất liệu bền chắc, mùi vị hấp dẫn chuột, gián Loại bao đựng trọng lượng ≥ 50 kg Bao đủ số lượng cần thiết Hình 3: Bao đựng ... hưởng đến hướng độ gió; mọc xung quanh đổ 13 4.4 Phát dọn xung quanh gốc Phát quanh gốc dây leo, bụi, cành khô mục ảnh hưởng đến việc hạ Hình 13: Phát dọn xung quanh gốc 4.5 Mở miệng Khái niệm ... lời ” biên so n th o hướng tích hợp kiến thức, kỹ cần có nghề Giáo trình cập nhật tiến khoa học kỹ thu t thực tế sản xuất bời lời địa phương nước giới Do vậy, giáo trình tài liệu quan trọng cần...
 • 49
 • 277
 • 1

giáo trình thu hoạch vận chuyển bảo quản sản phẩm nghề nuôi ba ba

giáo trình thu hoạch vận chuyển và bảo quản sản phẩm nghề nuôi ba ba

Ngư nghiệp

... nhân, lương cán kỹ thu t, tiền thu đất), sau thu hoạch tính tổng doanh thu ao nuôi sau vụ Từ đó, ta tính hiệu kinh tế (hay lợi nhuận thu sau vụ nuôi/ao) 3.1 Lập bảng thống kê khoản thu, chi: - Tổng ... phẩm sau thu hoạch - Tuân thủ trình tự qui trình kỹ thu t A Nội dung: Xác định thời điểm, kích cỡ thu hoạch: 1.1 Xác định thời điểm: - Thời điểm thu hoạch ba ba thương phẩm phần lớn phụ thu c vào ... ứng nên tập trung thu hoạch vào từ tháng 11 kết thúc vào 30/12 dương lịch hàng năm (thu trước thời điểm rét đậm – tùy vào năm mà thời gian chênh 30 ngày) Thu hoạch ba ba thu tỉa thu toàn ao sau...
 • 39
 • 444
 • 2

Nghiên cứu quy trình chế bảo quản một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut.

Nghiên cứu quy trình sơ chế và bảo quản một số loại rau gia vị (tía tô, mùi tàu) dạng fresh - cut.

Nông - Lâm - Ngư

... cho tế bào rau [26] Bao gói Bao gói khâu quan trọng trình chế rau Phần lớn nghiên cứu bao gói rau tươi bao gói khí cải biến (MAP) MAP dạng 10 bao gói bao gồm loại bỏ khí từ bao bì thay vào khí ... loại, điều kiện gieo trồng chăm bón, độ già chín thu hái, kĩ thu t thu hái, vận chuyển yếu tố kĩ thu t trình bảo quản Phần lớn biến đổi rau sau thu hái tiếp tục biến đổi trình phát triển chúng ... hexylresorcinol, isoascorbic acid, N - acetyl cysteien canxi propionate, bảo quản 50C giữ chất lượng cảm quan tốt tuần Xoài cắt xử lý với dung dịch gồm 1mM - hexylresorcinol + 50mM potassium sorbate...
 • 80
 • 763
 • 1

Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản dược liệu địa liền.

Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản dược liệu địa liền.

Nông - Lâm - Ngư

... phương, doanh nghiệp chế sản xuất dược liệu địa liền Từ nâng cao chất lượng cho dược liệu địa liền, tạo nguồn nguyên liệu lâu dài cho ngành y số ngành liên quan 3 Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU Tổng quan ... Brooklyn, NewYork) [31] Bao bì Polythene Saran loại chất dẻo bảo quản chè Indonexia vận chuyển tới Amsterdam bao bì polythene cho chè Kenia bảo quản Mombasa vòng vài tháng Bao bì pliofilm, polythene, ... kết nghiên cứu kiểm so t độ xốp chè, độ ẩm chè trước bao gói, baobảo quản điều kiện môi trường bảo quản khí trơ N2 Kết cho thấy độ ẩm chè bảo quản theo mô hình tăng chậm so với mẫu đối chứng,...
 • 62
 • 723
 • 3

Nghiên cứu công nghệ chế bảo quản rau cải ngọt

Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản rau cải ngọt

Nông - Lâm - Ngư

... mở hướng cho công nghệ sau thu hoạch Việt Nam 2.5 Giới thiệu bao bì để bảo quản rau cải sau thu hoạch 2.5.1 Tình hình nghiên cứu nước độ thấm khí bao bì màng chất dẻo bao gói khí điều biến (Modified ... cảm quan Đối 40 với CT sử dụng bao bì hao hụt khối lượng tự nhiên có tăng lên chậm so với CT5 Nhìn chung, rau cải bảo quản CT4 có mức hao hụt thấp hẳn so với công thức lại Như vậy, rau cải bao ... có sử dụng bao bì khoảng 4,5% Đối với CT có sử dụng bao bì biến đổi tỷ lệ vàng hỏng diễn không nhanh nhiều CT không sử dụng bao bì Nhìn chung, rau bao gói CT4 có tỷ lệ vàng hỏng thấp so với CT...
 • 86
 • 1,667
 • 11

Nghiên cứu quy trình công nghệ chế bảo quản dược liệu cốt khí

Nghiên cứu quy trình công nghệ sơ chế và bảo quản dược liệu cốt khí

Khoa học xã hội

... 3 PHN TNG QUAN TI LIU 2.1 Tng quan v cõy dc liu núi chung 2.1.1 Khỏi nim chung v dc liu Dc liu (cõy thuc) l mt dng c bit ca ti nguyờn sinh vt, thuc ti nguyờn cú th tỏi sinh (phc hi), bao gm hai ... thiosulphate n giỏ tr cm quan ca Ct khớ sau sy 35 Hỡnh 4.9 Biu so sỏnh cht lng sau sy ca mu Ct khớ x lý xụng v ngõm trc sy 37 Hỡnh 5.0 Biu so sỏnh cht lng cm quan ca mu Ct khớ ... rt thp so vi ngng cho phộp ca B Y T Hm lng emodin ct khớ ti CT (2,93%) cú giỏ tr cao hn khụng ỏng k so vi CT1 (2,23%) Giỏ tr cm quan mu ct khớ ti cụng thc CT1 (t 19,2 im) li tt hn hn so vi CT2...
 • 71
 • 468
 • 0

GT modun 06 - thu hoạch chế bảo quản tiêu thụ sản phẩm nghề nuôi ong mật

GT modun 06 - thu hoạch sơ chế bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nghề nuôi ong mật

Nông nghiệp

... ong A.cerana Kỹ thu t Thu hoạch sáp - Các loại sáp Thu hoạch để nấu thành sáp ong gọi sáp nguyên liệu hay sáp thô bao gồm: - Sáp thu từ loài ong dã sinh bánh tổ ong khoái (A.dorsata), ong ruồi ... sử dụng 8 - Hàm lượng nước mật ong phụ thu c vào kỹ thu t Thu hoạch độ ẩm không khí mật ong chất hút nước mạnh nên hàm lượng nước mật ong có tương quan thu n với độ ẩm không khí Bảng 1.1: Hàm ... Lợi nhuận kết hoạt động sản xuất kinh doanh hoa mang lại Lợi nhuận phần chênh lệch doanh thu chi phí Nếu kết âm (-) nghĩa hoạt động sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ, ngược lại kết dương (+) nghĩa...
 • 56
 • 802
 • 10

Thu hoạch bảo quản lạc giống

Thu hoạch và bảo quản lạc giống

Nông nghiệp

... Tỷ lệ nảy mầm giống phụ thu c nhiều vào trình bảo quản Nếu bảo quản kho lạnh 12oC sau 12 tháng tỷ lệ nảy mầm đạt 95,6%, ... 50 % *Đóng gói bảo quản Lạc giống thật khô (khi hạt tách khỏi vỏ, lắc thấy long được), đóng gói bao tải có túi nilon chum vại có lót lớp vôi đáy bịt chặt nilon đầu chum Cũng cho lạc vào chum phủ ... hạt nhiễm bệnh, hạt bị vỡ, hạt không màu sắc giống nên loại bỏ Trước đem gieo hạt giống nên sử lí thu c trừ nấm sâu thích hợp Nên ngâm hạt giống 8-10 tiếng, đãi chua chộn trấu đem ủ Cần kiểm tra...
 • 2
 • 540
 • 1

Nghiên cứu công nghệ đặc chế bảo quản dược liệu hoài sơn sau thu hoạch

Nghiên cứu công nghệ đặc chế và bảo quản dược liệu hoài sơn sau thu hoạch

Khoa học tự nhiên

... huỳnh 24 nhiệt độ 50 - 60oC đến khô [7] Theo tài liệu (Cây thu c động vật làm thu c Việt Nam, Những thu c vị thu c Việt Nam, Kỹ thu t trồng thu c,…) có giới thiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam – ... Ví dụ nồng độ SO2 0,01% vi khuẩn E.coli không phát triển Tác dụng bảo quản SO2 H 2SO3 nhiệt độ bình thường nồng độ 0,05-0,2% khối lượng sản phẩm có tác dụng tốt Hiệu SO2 H 2SO3 phụ thu c vào nồng ... gặp ẩm phổi thành H 2SO3 (axit xunfurơ) chất ôxy hóa, ảnh hưởng đến phổi hệ thần kinh nên độc người trực tiếp bào chế thu c Khi dược liệu bị xông, sấy phân tử SO2 SO3 ngấm vào thu c Những phân tử...
 • 104
 • 1,021
 • 4

Cách chế biến bảo quản lạc pdf

Cách chế biến và bảo quản lạc pdf

Khéo tay hay làm

... cho vào túi nilon đồ đựng bịt kín Lạc không bị mọc mầm hay bị mốc Để vào túi nilon đồ đựng - điếu thu c thơm, bịt kín không để không khí lọt vào, lọt Lạc để thời gian lâu ...
 • 3
 • 440
 • 1

Xem thêm