thu hoạch sò lụa

Tài liệu KINH NGHIỆM NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG ppt

Tài liệu KINH NGHIỆM NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG ppt

Ngư nghiệp

... ăn hấp thu thuốc không hoạt động hữu hiệu, nên việc sử dụng thu c thời điểm không hiệu Giải pháp phòng trị bệnh tốt là: Định kỳ tẩy giun sán cho cá nuôi (Các loại thu c có bán cửa hàng thu c Thú ... Tháp thả nuôi 120.000 cá tra diện tích 2.000 m2, thu hoạch 100 cá thương phẩm có chất lượng thịt trắng (Ðây vụ nuôi thứ ba liên tiếp anh thu hoạch từ 100 - 120 cá 01 vụ) Với thành phần thức ăn ... thủy sản) Tuy nhiên, có thực tế khách quan thu c chuyên dùng tẩy giun sán cho cá chưa có nên thường phải sử dụng thu c gia súc, gia cầm Vì vậy, sử dụng thu c cần phải có cân nhắc cẩn thận Cùng...
 • 7
 • 363
 • 1

Tài liệu XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU (P1) pptx

Tài liệu XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU (P1) pptx

Ngư nghiệp

... Chất đất ao nuôi thịt trắng Thốt Nốt chủ yếu đất sét bùn cát, ao nuôi có độ sâu khoảng 2,5 - 3,0m thu n tiện cho việc cấp thoát nước ao sâu - 6m Hồng ngự - Ao nuôi Thốt Nốt cải tạo kỹ, nạo vét bùn ... trí thí nghiệm nuôi cá tra thịt trắng: Môi trường ao nuôi thịt cá nuôi trắng Do vậy, giải pháp kỹ thu t để quản lý tốt môi trường ao nuôi áp dụng nuôi thâm canh cá tra để cá nuôi có thịt trắng Cá...
 • 5
 • 399
 • 1

Tài liệu XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU (P2) docx

Tài liệu XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU (P2) docx

Ngư nghiệp

... đông lạnh không thu mua) b Kết thu hoạch tỷ lệ thịt trắng Kết thu hoạch tỷ lệ thịt trắng cá ao 1, trình bày bảng Bảng : Kết thu hoạch cá tra nuôi ao ao Sản Ao nuôi lượng thu hoạch (kg) Tỷ lệ ... 10.00; 13.00 17.00 DO 15 mg02/l 3.5 Thu hoạch Thu hoạch toàn cá ao nuôi, sau thu hoạch tát cạn ao cải tạo ao chuẩn bị cho vụ nuôi Nước thải từ ao nuôi phải ... khoảng 88 - 90% Sản lượng cá thu hoạch ao sau tháng nuôi 59 (năng suất 218,5 tấn/ha); Sản lượng cá thu ao sau 11 tháng nuôi 153 (năng suất 306 tấn/ha); Sản lượng cá thu hoạch ao sau 11,5 tháng nuôi...
 • 7
 • 183
 • 0

Tài liệu Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng doc

Tài liệu Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng doc

Ngư nghiệp

... Tháp thả nuôi 120.000 cá tra diện tích 2.000 m2, thu hoạch 100 cá thương phẩm có chất lượng thịt trắng (Ðây vụ nuôi thứ ba liên tiếp anh thu hoạch từ 100 - 120 cá 01 vụ) Với thành phần thức ăn ... tháng ÂL) lúc nước có màu đỏ son khiến cá tra nuôi bè đăng quầng bị ảnh hưởng thịt cá bị đổi màu, thu hoạch lúc giá bán thấp Ðặc biệt ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ nước sông 29oC nhiệt độ nước ... phẩm Do sản phẩm cá tra thịt trắng có nhu cầu ngày cao vấn đề xúc nhà doanh nghiệp chế biến xuất thu sản người nuôi Các yếu tố ảnh hưởng đến màu thịt cá tra Từ thực tiễn sản xuất cho thấy, phân...
 • 8
 • 215
 • 0

Kỹ thuật nuôi cá tra thịt trắng pdf

Kỹ thuật nuôi cá tra thịt trắng pdf

Ngư nghiệp

... nên mô hình nuôi cá hầm anh thành công Vừa qua anh thu hoạch sản lượng 30 cá sau bán trừ chi phí lãi gần 40 triệu đồng Thấy nghề nuôi trồng thu sản có khả phát triển nên anh định đầu tư nuôi ... Pharmachemie cử cán kỹ thu t đến vùng trọng điểm nuôi cá ao hầm để cung cấp kỹ thu t chăm sóc cá nuôi ao thịt trắng Gặp gỡ với ngư dân xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú cán kỹ thu t bà ngư dân trao ... Pharmachemie tiến hành thực nghiệm kỹ thu t nuôi cá tra thịt trắng nhiều nơi tỉnh AG, Đồng Tháp, Vĩnh Long v.v thành công Theo kỹ sư Đặng Hồng Đức, Trưởng phận Thu sản Cty Liên doanh Bio – Pharmachemie...
 • 6
 • 210
 • 0

Nuôi cá tra thịt trắng pptx

Nuôi cá tra thịt trắng pptx

Ngư nghiệp

... sông có màu đỏ son, cá tra nuôi bè, đăng quầng bị ảnh hưởng đến màu thịt Vì người nuôi hạn chế thu hoạch vào thời điểm Trong ngày nắng nóng kéo dài (nhiệt độ nước sông 29oC nhiệt độ nước ao nuôi ... sống đạt 70-75%, thịt cá trắng đẹp Song mô hình phải theo dõi chăm sóc tốt cá thường bị bệnh phụ thu c thường xuyên vào môi trường nước Như vậy, giữ môi trường nước nuôi sạch, không để tảo phát...
 • 5
 • 149
 • 0

Để nuôi cá tra thịt trắng pptx

Để nuôi cá tra thịt trắng pptx

Ngư nghiệp

... ăn hấp thu thuốc không hoạt động hữu hiệu, nên việc sử dụng thu c thời điểm không hiệu Giải pháp phòng trị bệnh tốt là: Định kỳ tẩy giun sán cho cá nuôi (Các loại thu c có bán cửa hàng thu c Thú ... thủy sản) Tuy nhiên, có thực tế khách quan thu c chuyên dùng tẩy giun sán cho cá chưa có nên thường phải sử dụng thu c gia súc, gia cầm Vì vậy, sử dụng thu c cần phải có cân nhắc cẩn thận Cùng ... cá) Cá suy dinh dưỡng thịt cá thường bị vàng Trong thời gian gần số sở bán thu c thú y - thủy sản có giới thiệu số thu c, hoá chất sử dụng trình nuôi để cá tra thịt trắng Chúng xin có lưu ý sau:...
 • 7
 • 182
 • 0

Quy trình nuôi cá tra thịt trắng phục vụ xuất khẩu pptx

Quy trình nuôi cá tra thịt trắng phục vụ xuất khẩu pptx

Ngư nghiệp

... lạnh không thu mua) b Kết thu hoạch tỷ lệ thịt trắng Kết thu hoạch tỷ lệ thịt trắng cá ao 1, trình bày bảng Bảng : Kết thu hoạch cá tra nuôi ao ao Tỷ Sản Tỷ lệ lượn lệ thị A o F g thu số n t ... 10.00; 13.00 - 17.00 DO 15 mg02/l 3.5 Thu hoạch Thu hoạch toàn cá ao nuôi, sau thu hoạch tát cạn ao cải tạo ao chuẩn bị cho vụ nuôi Nước thải từ ao nuôi phải ... khoảng 88 - 90% Sản lượng cá thu hoạch ao sau tháng nuôi 59 (năng suất 218,5 tấn/ha); Sản lượng cá thu ao sau 11 tháng nuôi 153 (năng suất 306 tấn/ha); Sản lượng cá thu hoạch ao sau 11,5 tháng nuôi...
 • 26
 • 202
 • 0

Cách Nuôi Cá Tra Thịt Trắng pdf

Cách Nuôi Cá Tra Thịt Trắng pdf

Ngư nghiệp

... ăn hấp thu thuốc không hoạt động hữu hiệu, nên việc sử dụng thu c thời điểm không hiệu Giải pháp phòng trị bệnh tốt là: Định kỳ tẩy giun sán cho cá nuôi (Các loại thu c có bán cửa hàng thu c thú ... sản) Tuy nhiên, có thực tế khách quan là, thu c chuyên dùng tẩy giun sán cho cá chưa có nên thường phải sử dụng thu c gia súc, gia cầm Vì vậy, sử dụng thu c cần phải có cân nhắc cẩn thận Cùng ... dinh dưỡng thịt cá thường bị vàng Về số thu c, hoá chất cho cá tra thịt trắng Trong thời gian gần đây, số sở bán thu c thú y - thủy sản có giới thiệu số thu c, hoá chất sử dụng trình nuôi để cá...
 • 6
 • 160
 • 0

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG ppt

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG ppt

Ngư nghiệp

... phẩm thu hoạch Các chuyên gia tập đoàn dinh dưỡng AquaTechna (Pháp) chuyên viên kỹ thu t Công ty Vĩnh Thịnh khuyến cáo người nuôi nên sử dụng Hepatofish liên tục từ tháng nuôi thứ tư trở thu hoạch ... nuôi thương phẩm cá tra Bỏ qua yếu tố này, thất bại vụ nuôi, suất thấp chất lượng thương phẩm thu hoạch tất yếu xảy Với kinh nghiệm 40 năm ngành dinh dưỡng với công nghệ đại (sử dụng hoàn toàn ... trình chuyển hóa, hấp thu chất béo thể Mặt khác, cá phải chuyển hóa lượng mỡ dự trữ thành lipid để trì hoạt động sống hàm lượng mỡ máu cá tăng cao, lại thiếu điều kiện hỗ trợ hấp thu nên bị gián đoạn...
 • 5
 • 156
 • 0

Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng ppsx

Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng ppsx

Ngư nghiệp

... sông có màu đỏ son, cá tra nuôi bè, đăng quầng bị ảnh hưởng đến màu thịt Vì người nuôi hạn chế thu hoạch vào thời điểm Trong ngày nắng nóng kéo dài (nhiệt độ nước sông 290C nhiệt độ nước ao nuôi ... sống đạt 70 – 75%, thịt cá trắng đẹp Song mô hình phải theo dõi chăm sóc tốt cá thường bị bệnh phụ thu c thường xuyên vào môi trường nước Như vậy, giữ môi trường nước nuôi sạch, không để tảo phát...
 • 3
 • 176
 • 0

Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng pps

Kinh nghiệm nuôi cá tra thịt trắng pps

Ngư nghiệp

... sông có màu đỏ son, cá tra nuôi bè, đăng quầng bị ảnh hưởng đến màu thịt Vì người nuôi hạn chế thu hoạch vào thời điểm Trong ngày nắng nóng kéo dài (nhiệt độ nước sông 290C nhiệt độ nước ao nuôi...
 • 2
 • 194
 • 0

nghiên cứu sản xuất chả bò từ surimi cá tra (pangasianodon hypophthalmus)

nghiên cứu sản xuất chả bò từ surimi cá tra (pangasianodon hypophthalmus)

Nông - Lâm - Ngư

... Anh  Đào,  2009),  “Thử nghiệm sản xuất chả lụa từ thịt cá tra” (Lê Hữu Phú,2011),  các  nghiên  cứu  gần  đây  điều được  tiến  hành  để  sản  xuất  chả  lụa từ thịt  heo.  Hiện  nay trên  thị  ... Chất mùi và gia vị không thơm.  5  Vị mặn, ngọt hài hòa đặc trưng cho sản phẩm chả lụa.   4  Vị không đậm đà, chưa hoàn toàn đặc trưng cho sản phẩm  chả lụa.     3  Vị mặn, ngọt chưa hài hòa nhưng vẫn chấp nhận được.  ... xuất  chả  lụa từ thịt  heo.  Hiện  nay trên  thị  trường đã xuất  hiện  một số sản  phẩm  chả lụa từ thịt bò nhưng chưa có  nghiên  cứu nào  về  sản  phẩm này.  Kết  hợp với nhu cầu phát triển của surimi và các ...
 • 21
 • 124
 • 2

thử nghiệm sản xuất sản phẩm xúc xích cá từ surimi cá tra (pangasius hypophthalmus)

thử nghiệm sản xuất sản phẩm xúc xích cá từ surimi cá tra (pangasius hypophthalmus)

Thủy sản

... trƣơng nở nƣớc lạnh, lƣợng nƣớc hấp thu khoảng – 10 lần thể tích Khi gia nhiệt chảy ra, hòa tan thành lập gel làm lạnh Sự chuyển dạng từ sol sang gel có tính chất thu n nghịch lặp lặp lại nhiều lần ... 10 Trang iv 3.2.1 Quy trình chế biến xúc xích cá linh từ surimi cá tra dự kiến 10 3.2.2 Thuyết minh quy trình 10 3.2.3 Thí nghiệm 1: Khảo sát tỷ lệ phối trộn surimi cá tra (%) ... phần hóa học gồm nƣớc, protein, lipid, muối vô cơ, vitamin…các thành phần khác nhiều thay đổi phụ thu c vào giống, loài, giới tính, điều kiện sinh sống… Bảng 2.1: Thành phần hóa học cá tra fillet...
 • 74
 • 178
 • 0

Xem thêm