thpt chuyên lê quý đôn đề thi thử đại học lần 2 năm học 20092010

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN ANH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN ANH

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... entrepreneurs worked in "women's" fields: cosmetics and clothing, for example But this is changing Consider ASK Computer Systems, a $22 -million-a-year computer software business It was founded ... increase in this 31 _ , it is not surprising that many people with literary interests and a knowledge of languages should think of adopting translating as a full- or part-time 32 _ Some advice ... country? Question 23 : You …………us about the changes in the plans We need time to prepare for everything A should have told B must have told C can’t have told D might tell Question 24 : Occasionally...
 • 7
 • 1,428
 • 32

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 Ngày 03 tháng 3 năm 2012 MÔN SINH HỌC

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 Ngày 03 tháng 3 năm 2012 MÔN SINH HỌC

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 20 9 20 A 357 20 A 485 20 B 1 32 21 C 20 9 21 B 357 21 B 485 21 A 1 32 22 B 20 9 22 A 357 22 A 485 22 D 1 32 23 A 20 9 23 A 357 23 A 485 23 A 1 32 24 B 20 9 24 C 357 24 D 485 24 B 1 32 25 B 20 9 25 A 357 25 ... 485 25 C 1 32 26 A 20 9 26 A 357 26 B 485 26 D 1 32 27 C 20 9 27 B 357 27 D 485 27 B 1 32 28 D 20 9 28 C 357 28 A 485 28 A 1 32 29 D 20 9 29 A 357 29 D 485 29 A 1 32 30 B 20 9 30 C 357 30 C 485 30 B 1 32 ... ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT Trang 6/8 - Mã đề thi 1 32 TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN Ngày 03 tháng năm 20 12 MÔN SINH HỌC made cauhoi dapan made cauhoi dapan made cauhoi dapan made cauhoi dapan 132...
 • 8
 • 1,021
 • 14

Tài liệu TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC có đáp án doc

Tài liệu TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC có đáp án doc

Toán học

... TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I QUÝ ĐÔN Năm học: 20 09 - 20 10 Tổ : Toán – Tin Môn : TOÁN - Khối: D ******* (Thời gian: 180 phút không kể thời gian phát đề) ĐỀ BÀI Câu I: (2 điểm) ... ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I KHỐI D – NĂM HỌC : 20 09 - 20 10 Câu I Ý Nội dung Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số : y TXD: D = lim x x x 3x (1) Điểm 0 .25 lim Sự biến thi n y' 3x x y ... ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I KHỐI D – NĂM HỌC : 20 09 - 20 10 Câu I Ý Nội dung Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số : y TXD: D = lim x x x 3x (1) Điểm 0 .25 lim Sự biến thi n y' 3x x y...
 • 12
 • 1,475
 • 17

Tài liệu TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Môn: Sinh học. Mã đề: 123 pot

Tài liệu TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Môn: Sinh học. Mã đề: 123 pot

Cao đẳng - Đại học

... tri F2 l A 1% B 2% C 20 % D 51% Cõu 27 : Cho cu trỳc di truyn qun th nh sau: 0,2AABb : 0 ,2 AaBb : 0,3aaBB : 0,3aabb Nu qun th trờn giao phi t thỡ t l c th mang cp gen ng hp ln sau th h l A 12, 25% ... hiu kt thỳc phiờn mó Cõu 22 : Mt th lc bi cú kiu gen AAAaaa, quỏ trỡnh gim phõn nu khụng cú trao i chộo xy thỡ cho bao nhiờu t hp giao t tham gia th tinh? A B C 20 D 60 Cõu 23 : Cõy t bi cú kiu gen ... qua th h T l c th mang hai cp gen ng hp tri l 1 12 161 49 A B C D 640 640 25 6 640 Cõu 26 : Cho F1 t th phn i F2 thu c loi kiu hỡnh khỏc ú t l kiu hỡnh mang hai tớnh trng ln chim 1% Nu mt gen...
 • 5
 • 1,717
 • 42

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 Năm học 2012 -2013 MÔN SINH HỌC ĐỀ 1 ppt

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 Năm học 2012 -2013 MÔN SINH HỌC ĐỀ 1 ppt

Cao đẳng - Đại học

... 20 9 21 B 357 21 B 485 21 A 1 32 22 B 20 9 22 A 357 22 A 485 22 D 1 32 23 A 20 9 23 A 357 23 A 485 23 A 1 32 24 B 20 9 24 C 357 24 D 485 24 B 1 32 25 B 20 9 25 A 357 25 A 485 25 C 1 32 26 A 20 9 26 A 357 26 ... 26 D 1 32 27 C 20 9 27 B 357 27 D 485 27 B 1 32 28 D 20 9 28 C 357 28 A 485 28 A 1 32 29 D 20 9 29 A 357 29 D 485 29 A 1 32 30 B 20 9 30 C 357 30 C 485 30 B 1 32 31 C 20 9 31 A 357 31 B 485 31 A 1 32 32 ... TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN DÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT Ngày 03 tháng năm 20 12 MÔN SINH HỌC dapan made 1 32 cauho i A 1 32 1 32 1 32 made dapan made 20 9 cauho i dapan made 357 cauho i C D 20 9 D 20 9...
 • 8
 • 586
 • 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN ĐỂ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: TOÁN docx

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỂ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: TOÁN docx

Cao đẳng - Đại học

... 4x + m -  (1) 2   Đặt t  cos2x + sin2x = 2cos  2x -  (điều kiện:   t  ) 4  Khi sin 4x = 2sin2xcos2x = t  Phương trình (1) trở thành: t  4t  2m   (2) với   t  (2)  t  4t  ... trình cho có dạng: u  v  12  u2  u   v    12 2 v    u  u    v  v  1 u2  v   2 v   u   x2  y2  +   (I) v  x  y   0 ,25 0 ,25 u   x  y   +   ...  y   t  z  2t  Điểm M   nên M  1  2t ;1  t ; 2t  2 2 AM   2  2t    4  t    2t  BM   4  2t    2  t    6  2t  AM  BM   3t     3t     3t  ...
 • 8
 • 663
 • 4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN ĐỂ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: TOÁN potx

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỂ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: TOÁN potx

Cao đẳng - Đại học

... h 2a OM  OI  IM   h a 2 2 0 ,25 2 a a 3a a a  Ta có: R  OA  AM  MO          8 2     0 ,25 3a a 2 a V  R h    , 16 0 ,25 2 2 S xq  2 Rh =2 a a 3 a  2 2 ...  12  (2)  0 ,25 Khử x (1) (2) ta được: x   2 y  10    y  1  20  y  42 y  81    27 x    9  27 33  Vậy có hai điểm thỏa mãn đề là: M  3;  M  ;   2  10  2 2 0 ,25 ... vectơ phương n P   2; 2; 1 qua I nên có phương trình  x   2t   y  1  2t  t  z   t   0 ,25 0 ,25 Tọa độ N0 ứng với t nghiệm phương trình:   2t    1  2t     t   16...
 • 7
 • 781
 • 3

THPT Chuyên Quý Đôn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2009 pot

THPT Chuyên Lê Quý Đôn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2009 pot

Hóa học - Dầu khí

... khí đo đktc A C3H8,C3H4, 0 ,2 mol C3H8, 0,1 mol C3H4 B C3H8,C3H4, 0,1 mol C3H8, 0 ,2 mol C3H4 C C2H6,C2H2, 0 ,2 mol C2H6, 0 ,2 mol C2H2 D C2H6,C2H2, 0,1 mol C2H6, 0 ,2 mol C2H2 Câu 43: Hỗn hợp (X) gồm ... sau: CH3-CH(NH2)-COOH HO-CH2-COOH CH2O C6H5OH C2H4(OH )2 p-C6H4(COOH )2 (CH2)5(NH2 )2 (CH2)4(COOH )2 Các trường hợp sau có khả tham gia phản ứng trùng ngưng? A 3,5 B 1, 2, 3, 4, C 1 ,2 D 3,4 Câu 16: ... Câu 24 : Trong trình đây: 1) H2 + Br2 (t0) ; 2) NaBr + H2SO4 (đặc, t0 dư) 3) PBr3 + H2O 4) Br2 + P + H2O Quá trình không điều chế HBr A (3) (4) B (1) (3) C (2) D (3) Câu 25 : Cho 6,76 gam Oleum H2SO4...
 • 7
 • 280
 • 0

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN ANH ĐỀ 8 pot

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN ANH ĐỀ 8 pot

Cao đẳng - Đại học

... original one Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi .24 h.com.vn/ Question ... be true Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi .24 h.com.vn/ Indeed, ... environment C D Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi .24 h.com.vn/ Question...
 • 8
 • 550
 • 3

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN ANH ĐỀ 9 ppt

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN ANH ĐỀ 9 ppt

Cao đẳng - Đại học

... CODE 21 6 D C A A C A C B 21 D 22 D 23 D 24 A 25 D 26 D 27 C 28 D 41 C 42 B 43 A 44 D 45 B 46 B 47 B 48 C 61 C 62 D 63 B 64 B 65 A 66 A 67 C 68 D Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi ... sympathy in any given Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT conversation can drastically ... for communicating Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT information on science...
 • 8
 • 543
 • 3

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN ANH ĐỀ 10 doc

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN ANH ĐỀ 10 doc

Cao đẳng - Đại học

... Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 14 D 15 D 16 D 17 B 18 C 19 B 20 B ... contrast them to singing Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT D To introduce the ... economic, political, and Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT A B the technological...
 • 8
 • 431
 • 2

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN ANH ĐỀ 11 doc

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐH MÔN ANH ĐỀ 11 doc

Cao đẳng - Đại học

... fast / this / old one A This computer runs fast ten times than the old one B This computer runs ten times faster than the old one C This ten times computer runs faster than the old one D This computer ... face a period of crisis ( 42) _ experts believe that there will be a widespread food (43) _ Other experts think this is too pessimistic, and that man can prevent things from getting worse than ... don't think John will come", said Bill A Bill doubted whether John would come B Bill said he doesn't think John will come C Bill said he don't think John would come D Bill said he didn't think...
 • 5
 • 416
 • 5

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN - ĐỀ THI THỬ LẦN III - MÔN HÓA HỌC doc

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - ĐỀ THI THỬ LẦN III - MÔN HÓA HỌC doc

Cao đẳng - Đại học

... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Mó 301 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 phiếu soi - đáp án (D nh cho giám khảo) Môn : Thi thu hoa lan III Đề số : 01 02 03 04 ... lan III Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Mó 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 301 Mó 301 ... s mol CO2 nhi u hn s mol n c v ỳng b ng s mol andehit thỡ cụng th c chung c a dóy ng ng c a nú l ? A CnH2n-4O2 B CnH2n+2O2 C CnH2n-2O2 D CnH2nO2 .H t Mó 301 Môn Thi thu hoa lan III (Đề số 1)...
 • 7
 • 568
 • 2

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN - ĐỀ THI THỬ LẦN I - MÔN HÓA HỌC potx

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - ĐỀ THI THỬ LẦN I - MÔN HÓA HỌC potx

Cao đẳng - Đại học

... khí c o ktc A C3H8,C3H4, 0 ,2 mol C3H8, 0,1 mol C3H4 B C3H8,C3H4, 0,1 mol C3H8, 0 ,2 mol C3H4 D C2H6,C2H2, 0,1 mol C2H6, 0 ,2 mol C2H2 C C2H6,C2H2, 0 ,2 mol C2H6, 0 ,2 mol C2H2 Câu 43: H n h p (X) g ... : 2H /H2; Zn2+/Zn; Cu2+/Cu; Ag+/Ag l n lư t 0,00V; -0,76V; +0,34V; +0,80V Su t i n ng c a pin i n hoá sau ây l n nh t? A 2Ag + 2H+  2Ag+ + H2 → B Cu + 2Ag+  Cu2+ + 2Ag → + 2+ 2+ C Zn + 2H ... 4,48 lít 21 ,55 gam C 2, 24 lít 33,07 gam D 4,48 lít 33,07 gam Câu 15: Cho h p ch t sau: CH3-CH(NH2)-COOH HO-CH2-COOH CH2O C6H5OH C2H4(OH )2 p-C6H4(COOH )2 (CH2)5(NH2 )2 (CH2)4(COOH )2 Các trư ng h p sau...
 • 5
 • 388
 • 0

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN HÓA

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN HÓA

Hóa

... 1) CaOCl2 + CO2 + H2O → X + Y + Z 2) NaClO + CO2 + H2O → X + T Các chất Y, Z, T A *CaCO3, CaCl2, NaHCO3 B Ca(HCO3 )2, CaCl2, Na2CO3 C D CaCO3, CaCl2, Na2CO3 Ca(HCO3 )2, CaCl2, NaHCO3 Câu 24 Tiến ... 3a = − 22 , 18 22 , 18 22 , 18 22 , 18 A B C D * Câu 39 Hỗn hợp X gồm amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH –NH phân tử), tỉ lệ mO : mN = 24 : Để tác dụng vừa đủ với 31 ,2 gam hỗn hợp X cần 20 0 ml ... tích khí NO lớn nhất? A *(1), (2) , (4) B (2) , (3), (4) C (1), (2) , (3) D (1), (3), (4) Câu 21 Trong cặp chất sau: (1) AgNO3 FeCl2; (2) NO2 NaOH; (3) FeS HCl; (4) Mg CO2 Số cặp chất xảy phản ứng oxi...
 • 6
 • 936
 • 3

THPT chuyên Hồng Phong ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH pdf

THPT chuyên Lê Hồng Phong ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH pdf

Cao đẳng - Đại học

... V B 11 B 21 C 12 C 22 C 13 D B 14 B A 31 D 41 A 32 D 42 23 C 33 C A 24 C 34 15 C 25 A C 16 C 26 B 17 D D 18 C 10 D A 51 B A 52 A 43 A 53 A A 44 B 54 A 35 B 45 A 55 A C 36 A 46 A 56 A 27 B 37 C ... đen: 0 ,24 lông xám: 0 ,25 lông trắng Tần số tương đối alen là: A A = 0, ; a1= 0,1 ; a = 0,5 B A = 0, ; a1 = 0 ,2 ; a = 0,3 C A = 0,7 ; a1= 0 ,2 ; a = 0, D A = 0,3 ; a1= 0 ,2 ; a = 0,5 Câu 29 : Phép ... lợi cho người Câu 25 : Cho loài có giới hạn trên, điểm cực thuận giới hạn nhiệt độ là: Loài =150C, 330C, 410C Loài = 80C, 20 0C, 380C ; Loài = 29 0C, 360C, 500C Loài = 20 C, 140C, 22 0C Giới hạn nhiệt...
 • 7
 • 2,273
 • 102

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Tiếng Anh Lần 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN Đề thi gồm 06 trang, 80 câu trắc nghiệm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Tiếng Anh Lần 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN  Đề thi gồm 06 trang, 80 câu trắc nghiệm

Ngoại ngữ

... Question 22 : at the site of a fort established by the Northwest Mounted Police, Calgary is now one of Canada’s fastest growing cities A Built B It is built C To build D Having built Question 23 : ... evidence that those languages are related (B) and may be derived (C) from same ancestor (D) Trang 2/ 6- Mã đề thi 135 Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that ... she practiced this sport A Though a disabled girl, she was quite confident the first time she practiced this sport B Though she was unable to walk, but the first time she practiced this sport,...
 • 6
 • 719
 • 12

Xem thêm