thi pháp trong tiểu thuyết tạ duy anh

Dấu ấn văn học hậu hiện đại trong tiểu thuyết tạ duy anh

Dấu ấn văn học hậu  hiện đại trong tiểu thuyết tạ duy anh

Khoa học tự nhiên

... chi u kích, có thi n, có ác, có thi n th n” “ác qu ” B n th c a xã h i dư i ngòi bút T Duy Anh t t c nh ng x u xa, ñ n hèn ñang l n át sáng, thánh thi n Ti u thuy t c a T Duy Anh ng p tràn bóng ... t i (2008) Trong ñó, ñi sâu làm rõ: C m quan v hi n th c ngư i, ngôn ng , k t c u ti u thuy t T Duy Anh Phương pháp nghiên c u Trong trình th c hi n ñ tài, v n d ng linh ho t phương pháp nghiên ... ti u thuy t T Duy Anh Chương 2: C m quan v hi n th c ngư i mang d u n h u - hi n ñ i ti u thuy t T Duy Anh Chương 3: Ngôn ng , k t c u mang d u n h u - hi n ñ i ti u thuy t T Duy Anh Chương H...
 • 26
 • 2,769
 • 15

Nhân vật mang tâm thức hiện sinh trong tiểu thuyết tạ duy anh và nguyễn bình phương (LV1235)

Nhân vật mang tâm thức hiện sinh trong tiểu thuyết tạ duy anh và nguyễn bình phương (LV1235)

Khoa học xã hội

... sinh tiểu thuyết Tạ Duy Anh Tạ Duy Anh nhà văn trăn trở hành trình kiếm tìm đƣờng riêng để đến với trái tim bạn đọc Chính đột phá sáng tạo Tạ Duy Anh nguyên nhân khiến sáng tác ông gây nhiều tranh ... ngƣời tiểu thuyết Tạ Duy Anh nhƣ: Tác giả Việt Hoài viết Tạ Duy Anh ranh thi n – ác” nhận xét này: “ chất ngƣời luôn ranh giới thi n - ác Nhân vật luôn bị đặt trạng thái lựa chọn - đấu tranh ... liệu Trong khuôn khổ luận văn, vào khảo sát kiểu nhân vật mang tâm thức sinh tiểu thuyết Tạ Duy Anh Nguyễn Bình Phƣơng Đối tƣợng khóa luận khảo sát tiểu thuyết sau: * Tạ Duy Anh với tiểu thuyết: ...
 • 161
 • 450
 • 3

Giọng điệu trong tiểu thuyết tạ duy anh

Giọng điệu trong tiểu thuyết tạ duy anh

Văn học - Ngôn ngữ học

... bi: Li vit tiu thuyt Vit Nam bi cnh hi nhp (qua trng hp T Duy Anh) ó trung kin gii cho cõu hi: Ti li chn T Duy Anh? (qua trng hp ca T Duy Anh) , Ti li chn li vit? Cui bi, tỏc gi Vũ Thị Huần K32B ... gii ngh thut T Duy Anh Cun sỏch c hp t cỏc lun vn: Th nht, T Duy Anh vi vic lm mi ngh thut tiu thuyt ca Nguyn Th Hng Giang nghiờn cu v vic lm mi chng, lm mi tiu thuyt ca T Duy Anh; lm mi thc ... gii nhõn vt sỏng tỏc T Duy Anh ca V Lờ Lan Hng i sõu khỏm phỏ hnh trỡnh hc T Duy Anh; mt th gii nhõn vt ngoi biờn v nhng th phỏp xõy dng nhõn vt ỏng chỳ ý sỏng tỏc ca T Duy Anh Th ba, Quan nim ngh...
 • 57
 • 516
 • 0

Người kể chuyện trong tiểu thuyết tạ duy anh

Người kể chuyện trong tiểu thuyết tạ duy anh

Văn hóa - Lịch sử

... học Tạ Duy Anh, giới nhân vật ngoại biên thủ pháp xây dựng nhân vật đáng ý sáng tác Tạ Duy Anh Thứ ba, Quan niệm nghệ thuật người tiểu thuyết Tạ Duy AnhThị Thanh Hà nghiên cứu Tạ Duy Anh ... nhất, Tạ Duy Anh với việc làm nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Thị Hồng Giang, nghiên cứu việc “làm mới” văn chương, “làm mới” tiểu thuyết Tạ Duy Anh Thứ hai, Thế giới nhân vật sáng tác Tạ Duy Anh ... nay, Tạ Duy Anh trình làng sáu tiểu thuyết: Khúc dạo đầu, Lão Khổ, Đi tìm nhân vật, Thi n thần sám hối, Giã biệt bóng tối, Sinh để chết Trừ tiểu thuyết đầu không gây tiếng vang, năm tiểu thuyết...
 • 73
 • 452
 • 0

Tiểu thuyết tạ duy anh từ góc nhìn thi pháp thể loại

Tiểu thuyết tạ duy anh từ góc nhìn thi pháp thể loại

Khoa học xã hội

... trình tiểu thuyết Tạ Duy Anh Chơng Thi pháp nhân vật tiểu thuyết Tạ Duy Anh Chơng Thi pháp trần thuật tiểu thuyết Tạ Duy Anh Chơng Hành trình tiểu thuyết Tạ Duy Anh 1.1 Vài nét thi pháp tiểu thuyết ... cấu số tiểu thuyết huyền ảo triết luận Tạ Duy Anh Đến thời điểm này, Tạ Duy Anh có có ba tiểu thuyết trình làng: Lão Khổ, Thi n thần sám hối, Đi tìm nhân vật Năm 2008, tiểu thuyết Tạ Duy Anh lại ... Xuân (ĐH Vinh, 2009) thực đề tài Đặc điểm tiểu thuyết Tạ Duy Anh Trong tác giả dành chơng để bàn thi pháp tiểu thuyết ông Lúc Tạ Duy Anh cho mắt thêm tiểu thuyết Giã biệt bóng tối gây xôn xao d...
 • 128
 • 842
 • 7

Thi pháp tiểu thuyết Tạ Duy Anh

Thi pháp tiểu thuyết Tạ Duy Anh

Khoa học xã hội

... chương Tạ Duy Anh, đặc biệt mảng tiểu thuyết, chọn đề tài: Thi pháp tiểu thuyết Tạ Duy Anh Nghiên cứu tiểu thuyết Tạ Duy Anh góc độ thi pháp học có ý nghĩa quan trọng việc đánh giá tài Tạ Duy Anh ... hai: Thế giới hình tượng tiểu thuyết Tạ Duy Anh Chương ba: Kết cấu ngôn từ nghệ thuật tiểu thuyết Tạ Duy Anh 5 CHƢƠNG TIỂU THUYẾT TẠ DUY ANH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI TIỂU THUYẾT VIỆT NAM SAU 1975 ... thời khác thi pháp tiểu thuyết 3 - Phương pháp tiếp cận hệ thống : trọng phương pháp coi thi pháp tiểu thuyết Tạ Duy Anh chỉnh thể toàn vẹn, thể thống tác giả mặt thi pháp viết tiểu thuyết Những...
 • 26
 • 647
 • 12

Thi pháp tiểu thuyết tạ duy anh 2015

Thi pháp tiểu thuyết tạ duy anh 2015

Khoa học xã hội

... khác thi pháp tiểu thuyết - Phƣơng pháp tiếp cận hệ thống: trọng phƣơng pháp coi thi pháp tiểu thuyết Tạ Duy Anh chỉnh thể toàn vẹn, thể thống tác giả mặt thi pháp viết tiểu thuyết Những phƣơng pháp ... hai: Thế giới hình tƣợng tiểu thuyết Tạ Duy Anh Chƣơng ba: Kết cấu ngôn từ nghệ thuật tiểu thuyết Tạ Duy Anh 12 CHƢƠNG TIỂU THUYẾT TẠ DUY ANH TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI TIỂU THUYẾT VIỆT NAM SAU 1975 ... vật Tạ Duy Anh thấp thoáng bóng dáng thân nhà văn Tác giả Tạ Duy Anh lằn ranh thi n ác [52] gọi Tạ Duy Anh “nhà văn thời điểm” đƣa số nhìn quan niệm ngƣời tác giả Tạ Duy Anh: “Nhân vật Tạ Duy Anh...
 • 132
 • 481
 • 0

Đặc điểm tiểu thuyết tạ duy anh

Đặc điểm tiểu thuyết tạ duy anh

Khoa học xã hội

... 2: Đặc điểm tiểu thuyết Tạ Duy Anh phương diện nội dung Chương 3: Đặc điểm tiểu thuyết Tạ Duy Anh phương diện thi pháp thể loại Chương TIỂU THUYẾT TẠ DUY ANH TRONG BỐI CẢNH CỦA TIỂU THUYẾT VIỆT ... nghĩa tiểu thuyết nhà tiểu thuyết gì, theo hay nghĩ nôm na tiểu thuyết truyện bịa y thật Nhà tiểu thuyết người biết bịa truyện” Nguyễn Đình Thi 16 bàn tiểu thuyết sau: Tiểu thuyết sáng tạo kỳ ... 27 Chương ĐẶC ĐIỂM TIỂU THUYẾT TẠ DUY ANH TRÊN PHƯƠNG DỆN NỘI DUNG 2.1 Cuộc sống đại với muôn mặt phức tạp, biến động qua tiểu thuyết Tạ Duy Anh 2.1.1 Khái quát chung Tạ Duy Anh thường hướng ngòi...
 • 107
 • 1,034
 • 7

Nhân vật tiểu thuyết tạ duy anh

Nhân vật tiểu thuyết tạ duy anh

Khoa học xã hội

... 1.3 T Duy Anh v nhng n lc cỏch tõn tiu thuyt 46 1.3.1 T Duy Anh - mt gng mt mi 46 1.3.2 T Duy Anh : T Lóo Kh n Thi n thn sỏm hi 50 1.3.3 Nhng cỏch tõn tiu thuyt T Duy Anh ... vi T Duy Anh cú th k: - T Duy Anh - Ngi i tỡm nhõn vt ca Thy Khuờ Trong bi bỏo ny Thy Khuờ ch yu nghiờn cu T Duy Anh t tiu thuyt i tỡm nhõn vt Bi bỏo ỏnh giỏ cao nhng n lc cỏch tõn ca T Duy Anh ... thụn sỏng tỏc ca T Duy Anh ca Nguyn Th Mai Loan(HSP HN, 2004) Trong lun ny tỏc gi nghiờn cu nhng i mi ca T Duy Anh v mt t tng v ngh thut tiu thuyt ti nụng thụn - Khúa lun: T Duy Anh t quan nim...
 • 123
 • 844
 • 8

Ngôn ngữ nghệ thuật tiểu thuyết tạ duy anh

Ngôn ngữ nghệ thuật tiểu thuyết tạ duy anh

Sư phạm

... giả Tạ Duy Anh nhƣ Giọng điệu tiểu thuyết Tạ Duy AnhThị Huần; Tổ chức trần thuật tiểu thuyết Tạ Duy Anh từ “Lão khổ” đến Thi n thần sám hối” Trần Thuỳ Trang… Cảnh báo xã hội tác phẩm Tạ Duy ... ánh ngƣời nghệ sĩ 1.3 Sự xuất tiểu thuyết Tạ Duy Anh 1.3.1 Quá trình sáng tác Tạ Duy Anh Tạ Duy Anh tên thật Tạ Viết Đãng, có bút danh khác nhƣ: Lão Tạ, Chu Quý, Quý Anh, Bình Tâm Ông sinh ngày ... phát nét độc đáo ngôn ngữ tiểu thuyết Tạ Duy Anh; thủ pháp tiêu biểu sáng tạo ngôn ngữ tiểu thuyết Tạ Duy Anh Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu ngôn ngữ nghệ thuật qua số tiểu thuyết: Khúc dạo đầu, Lão...
 • 140
 • 468
 • 2

những đặc điểm cơ bản của tiểu thuyết tạ duy anh

những đặc điểm cơ bản của tiểu thuyết tạ duy anh

Thạc sĩ - Cao học

... : TIỂU THUYẾT TẠ DUY ANH TRONG SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TIỂU THUYẾT VIỆT NAM SAU ĐỔI MỚI 1.1 Tiểu thuyết Việt Nam sau đổi 1.2 Tiểu thuyết Tạ Duy Anh 16 1.2.1 Tạ Duy Anh – nhà tiểu thuyết ... Tiểu thuyết Tạ Duy Anh vận động tiểu thuyết Việt Nam sau đổi Ở chương này, người viết trình bày nhận định khái quát tiểu thuyết Tạ Duy Anh tiểu thuyết Việt Nam sau đổi Chương 2: Tiểu thuyết Tạ ... phẩm Tạ Duy Anh thực khiến người ghê sợ ác nhìn nhận lại Và nói, khả “lay thức thi n” tác phẩm Tạ Duy Anh có thực Đó ý nghĩa kiểu nhân vật tha hóa tác phẩm Tạ Duy Anh Trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh, ...
 • 113
 • 594
 • 5

Đời sống thị dân trong tiểu thuyết hồ anh thái

Đời sống thị dân trong tiểu thuyết hồ anh thái

Sư phạm

... tiểu thuyết Hồ Anh Thái - Chỉ đặc điểm đời sống thị dân người thị dân tiểu thuyết Hồ Anh Thái - Chỉ nét nghệ thuật thể đời sống thị dân tiểu thuyết Hồ Anh Thái Phương pháp nghiên cứu Phương pháp ... 2012, Hồ Anh Thái tiếp tục cho đời tiểu thuyết SBC săn bắt chuột Tác giả Thi Thi Chuyện đời sinh động đăng trang http://hoanhthai.vn có nhận xét thực đô thị thể tiểu thuyết này: “Đó tiểu thuyết ... sống người thị dân tiểu thuyết Hồ Anh Thái Chương 3: Nghệ thuật thể đời sống thị dân tiểu thuyết Hồ Anh Thái Chương1 NHÌN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI ĐỜI SỐNG THỊ DÂN TRONG TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI 1.1 Khái...
 • 131
 • 534
 • 1

Hiện thực nông thông trong truyện ngắn tạ duy anh

Hiện thực nông thông trong truyện ngắn tạ duy anh

Khoa học xã hội

... H ng Giang, T Duy Anh ngh thu t làm m i ti u thuy t - Vũ Lê Lan Hương, Th gi i nhân v t sáng tác c a T Duy Anh - Võ Th Thanh Hà, Quan ni m ngh thu t v ngư i ti u thuy t c a T Duy Anh 5 Các công ... Duy Anh Trong công trình khoa h c Văn xuôi Vi t Nam 1975 – 1995 nh ng ñ i m i b n c a tác gi Nguy n Th Bình, sáng tác c a T Duy Anh m t nh ng ñ i tư ng nghiên c u 6 Có th nói, tác gi T Duy Anh ... trao ñ i ý ki n c a T Duy Anh v i báo chí ñư c nhà xu t b n H i nhà văn t ng h p l i Các tr l i c a T Duy Anh ñư c ñăng t i m ng ho c qua vi t ñư c t ng h p cu n: T Duy Anh, Thi n th n sám h i -...
 • 26
 • 426
 • 5

cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn tạ duy anh

cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn tạ duy anh

Thạc sĩ - Cao học

... http://.laodong.com.vn/pls/pld/folder/.view$_item_detail 14 Tạ Duy Anh, Nhà văn chả phải thực tế, http://www.vnExpss.net/vietnam/van-hoa 15 Tạ Duy Anh lằn ranh thi n – ác, http://www.vnn.vn/vanhoc/diembao 29 16 Tạ Duy Anh – Nhà văn Tạ Duy Anh khơng ... truyện ngắn Tạ Duy Anh 30 Phạm Quỳnh Dương, Thế giới nhân vật sáng tác Tạ Duy Anh 31 Nguyễn Thị Kim Lan, Nghệ thuật kết cấu số tiểu thuyết huyền ảo triết luận Tạ Duy Anh, Châu Diên, Hồ Anh Thái ... 32 Võ Thị Xuân Hà, Nhân vật tiểu thuyết Tạ Duy Anh 33 Nguyễn Thị Hồng Giang, Tạ Duy Anh việc làm nghệ thuật 34 Vũ Lê Lan Hương, Thế giới nhân vật sáng tác Tạ Duy Anh 35 Trần Nhật Thu với luận...
 • 33
 • 778
 • 4

Đặc điểm thi pháp của tiểu thuyết Lời hứa lúc bình minh (Romain Gary)

Đặc điểm thi pháp của tiểu thuyết Lời hứa lúc bình minh (Romain Gary)

Khoa học xã hội

... mình, diện mạo tiểu thuyết không ngừng thay đổi, tiểu thuyết mang đặc điểm riêng tạo nên mạnh vượt trội so với thể loại khác Xét từ phương diện thi pháp, Bakhtin cho thể loại tiểu thuyết có ba ... thông thái, nằm cú pháp tiểu thuyết, tiểu thuyết truyền thống hay tiểu thuyết mới.” [Serge Doubrovsky, Fils, NXB Galilée, 1977.] Khái niệm auto-fiction (giả tự truyện) cấu tạo từ tiền tố auto ... phong cách học tiểu thuyết gắn liền với ý thức đa ngữ thể tiểu thuyết Thứ hai thay đổi tọa độ thời gian hình tượng văn học tiểu thuyết Thứ ba khu vực mới, nơi xây dựng văn chương tiểu thuyết khu...
 • 101
 • 310
 • 0

Những đặc điểm thi pháp của tiểu thuyết huyền thoại hiện đại qua Nghệ nhân và Margarita của M.Bulgakov

Những đặc điểm thi pháp của tiểu thuyết huyền thoại hiện đại qua Nghệ nhân và Margarita của M.Bulgakov

Thạc sĩ - Cao học

... M.Bulgakov tiểu thuyết cặp đôi” (двойной роман), tiểu thuyết tiểu thuyết, tiểu thuyết tiểu thuyết [75, tr 52] Theo ông, Nghệ nhân Margarita không trùng với diện mạo thể loại tiểu thuyết (ông ... thức hiệu ứng châm biếm tạo Tuy nhiên, cách định danh Nghệ nhân Margarita tiểu thuyết châm biếm không bao trùm tất đặc điểm thi pháp tiểu thuyết 10 Nghệ nhân Margarita - tiểu thuyết chủ nghĩa đại ... Luận án đề cập đến vấn đề liên quan đồng thời đến thi pháp trào lưu, thi pháp thể loại thi pháp tác giả Bởi phương pháp chủ đạo sử dụng thi pháp học lịch sử, nhìn đối tượng nghiên cứu lát cắt...
 • 197
 • 531
 • 6

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết cúa hồ anh thái (LV00920)

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết cúa hồ anh thái (LV00920)

Thạc sĩ - Cao học

... chung quan niệm nhân vật qua tiểu thuyết Hồ Anh Thái, đồng thời so sánh với nhà văn khác Phương pháp tiếp cận thi pháp học: Vận dụng khái niệm, phương pháp tri thức thi pháp học để làm rõ khái niệm ... vật tiểu thuyết Từ đó, muốn khẳng định tài năng, phong cách đóng góp Hồ Anh Thái tiểu thuyết Việt Nam đương đại Đối với đề tài này, đối tượng nghiên cứu là: Thế giới nhân vật tiểu thuyết Hồ Anh ... dựng nhân vật… số tiểu thuyết Hồ Anh Thái Dự kiến đóng góp Luận văn công trình nghiên cứu có hệ thống giới nhân vật tiểu thuyết Hồ Anh Thái Từ đó, thấy vai trò nhân vật tiểu thuyết quan niệm,...
 • 87
 • 696
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học đặc TRƯNG sử DỤNG PHƯƠNG TIỆN từ VỰNG – cú PHÁP TRONG TIỂU THUYẾT của ĐÔSTÔIEVSKI

Báo cáo nghiên cứu khoa học   đặc TRƯNG sử DỤNG PHƯƠNG TIỆN từ VỰNG – cú PHÁP TRONG TIỂU THUYẾT của ĐÔSTÔIEVSKI

Thạc sĩ - Cao học

... sử dụng phương tiện cú pháp tiểu thuyết Đôstôievski Ở bình diện cú pháp câu Đôstôievski có cách sử dụng riêng tạo nét đặc trưng Đặc trưng sử dụng phương tiện cú pháp tiểu thuyết Đôstôievski dễ ... Nga nhằm tạo tính biểu cảm cao ngôn ngữ, phục vụ mục đích sáng tác nhà văn 2.1 Đặc trưng sử dụng phương tiện từ vựng tiểu thuyết Đôstôievski Nét đặc trưng sử dụng phương tiện từ vựng tiểu thuyết ... cú pháp tiểu thuyết Đôstôievski Phương tiện ngôn ngữ phận quan trọng tạo tác phẩm văn học Phương tiện ngôn ngữ định thành công hay thất bại tác phẩm Mỗi nhà văn có cách sử dụng ngôn ngữ riêng tạo...
 • 6
 • 150
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25