thi cấp chứng chỉ hq

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

Đơn từ

... STT Môn thi Pháp luật thuế Kế toán Cộng Điểm thi Giấy chứng nhận điểm thi có giá trị để lập hồ sơ thi tiếp môn chưa thi, thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu./ Nơi nhận:...
 • 2
 • 612
 • 0

Tài liệu Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi) pptx

Tài liệu Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi) pptx

Tài liệu khác

... được tham dự kỳ thi Đồng thời, danh sách thí sinh thông tin địa điểm thi, thời gian thi công bố công khai trang điện tử Tổng cục Thuế trước ngày thi 15 ngày - Đối tượng thực thủ ... 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 Bộ Tài Mẫu số 01 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ *** -ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ Họ, chữ đệm tên thí sinh (viết giấy khai sinh chữ ... Thuế - Kết thực thủ tục hành chính: Thông báo thí sinh dự thi công bố danh sách thí sinh dự thi - Lệ phí (nếu có): quy định loại lệ phí thi, chưa quy định mức thu cụ thể - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai...
 • 3
 • 299
 • 0

Tài liệu Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu) ppt

Tài liệu Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu) ppt

Tài liệu khác

... 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 Bộ Tài Mẫu số 01 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ *** -ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ Họ, chữ đệm tên thí sinh (viết giấy khai sinh chữ ... Lệ phí (nếu có): quy định loại lệ phí thi, chưa quy định mức thu cụ thể - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm sau thủ tục a): Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 01 - Yêu cầu, điều kiện ... theo chuyên ngành: từ đến từ đến Số chứng minh nhân dân (ghi số vào ô) cấp ngày … …/ ……/… … Khi cần báo tin cho ai, đâu: ...
 • 3
 • 248
 • 0

Tài liệu Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi) ppt

Tài liệu Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi) ppt

Tài liệu khác

... được tham dự kỳ thi Đồng thời, danh sách thí sinh thông tin địa điểm thi, thời gian thi công bố công khai trang điện tử Tổng cục Thuế trước ngày thi 15 ngày - Đối tượng thực thủ ... 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 Bộ Tài Mẫu số 01 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ *** -ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ Họ, chữ đệm tên thí sinh (viết giấy khai sinh chữ ... Thuế - Kết thực thủ tục hành chính: Thông báo thí sinh dự thi công bố danh sách thí sinh dự thi - Lệ phí (nếu có): quy định loại lệ phí thi, chưa quy định mức thu cụ thể - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai...
 • 3
 • 240
 • 0

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN Điểm thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm …… ppt

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN Điểm thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm …… ppt

Biểu mẫu

... STT Môn thi Pháp luật thuế Kế toán Cộng Điểm thi Giấy chứng nhận điểm thi có giá trị để lập hồ sơ thi tiếp môn chưa thi, thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu./ Nơi nhận:...
 • 2
 • 289
 • 0

chương trình ôn thi cấp chứng chỉ hành nghề thuế - chuyên đề thuế thu nhập cá nhân

chương trình ôn thi cấp chứng chỉ hành nghề thuế - chuyên đề thuế thu nhập cá nhân

Giáo dục hướng nhiệp

... lương, tiền cơng Các khoản phụ cấp & trợ cấp khơng chịu thuế: Phụ cấp người có cơng với cách mạng Phụ cấp quốc phòng, an ninh Phụ cấp theo quy định Bơ Luật Lao động Trợ cấp theo quy định Bộ Luật Lao ... nhân cư trú Phụ cấp trợ cấp khơng chịu thuế Các khoản phụ cấp, trợ cấp thuộc lĩnh vực cơng tác, ngành nghề mà Nhà nước có quy định như: Phụ cấp người có cơng với cách mạng Phụ cấp quốc phòng, ... cấp theo quy định Bộ Luật Lao động Bộ Luật BHXH: Trợ cấp khó khăn, thơi việc, việc, thất nghiệp ấ ấ ấ Trợ cấp giải tệ nạn xã hội Phụ cấp, trợ cấp số ngành nghề theo quy định 28 14 Thu nhập chịu...
 • 109
 • 340
 • 0

hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2014

hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2014

Thủ tục hành chính

... dự thi công tác nhiều đơn vị phải có giấy xác nhận đơn vị Mẫu số 04 TỔNG CỤC THUẾ HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2014 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ... 2014 Đăng ký dự thi lần đầu: Thi môn Pháp luật thuế Xét miễn thi môn Kế toán Thi môn Kế toán Xét miễn thi môn Pháp luật thuế Đăng ký dự thi lại môn chưa đạt đăng ký thi môn chưa thi: Thi môn Pháp ... quan, đơn vị nơi người đăng ký dự thi công tác) (Địa quan, đơn vị) Tên là: Ngày sinh: Số giấy Chứng minh nhân dân: cấp ngày: ………… Nơi cấp: Mã số thuế thu nhập cá nhân:...
 • 6
 • 339
 • 0

Thủ tục đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thủ tục đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Biểu mẫu

... ngày 3/4/2008 Bộ Tài Mẫu số 01 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ *** ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ Họ, chữ đệm tên thí sinh (viết giấy khai sinh chữ ... theo chuyên ngành: từ đến từ đến Số chứng minh nhân dân (ghi số vào ô) cấp ngày … …/ ……/… … Khi cần báo tin cho ai, đâu: Điện ... Đăng ký môn dự thi: Pháp luật thuế (lần ) Kế toán (lần ) 10 Đăng ký dự thi tại: Tôi xin cam đoan lời khai đơn thật Nếu sai...
 • 3
 • 64
 • 0

Hồ sơ thực hành thi cấp chứng chỉ luật sư

Hồ sơ thực hành thi cấp chứng chỉ luật sư

Tài liệu khác

... thời gian ghi list cấp phát dầu Nên toàn việc đối chiếu theo thời gian sổ cấp dầu list cấp dầu để xác định xe lĩnh dầu kết suy đoán chủ quan, thi u khoa học Về lời khai nhân viên cấp phát dầu Các ... Để kiểm chứng thêm tính xác sổ cấp dầu, kiểm tra ca ngày 13/8/2012 (được xác định tượng bán dầu lái xe) nhận thấy có sai lệch thông tin cấp phát nhiên liệu cho ông Hồng, cụ thể là: o Sổ cấp dầu ... o Kiểm tra list 20 phút thông tin ghi sổ cấp dầu thấy có mã dầu bơm 450 lít vòi 5, số dầu ghi sổ cấp dầu cho ông Hồng; Nếu mã dầu cấp cho ông Hồng sổ cấp dầu ghi sai vòi thành vòi (BL1907/1691)...
 • 15
 • 37
 • 0

Ban hành quy chế thicấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán

Ban hành quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán

Kế toán

... bảo lưu, người dự thi thi tiếp chuyên đề chưa thi thi lại chuyên đề thi chưa đạt yêu cầu Mỗi chuyên đề thi dự thi tối đa lần thi Thi nâng điểm: Người đạt yêu cầu chuyên đề thi (1), (2), (3), ... thi đạt yêu cầu thi kỳ thi thứ xếp loại A; Người dự thi đạt yêu cầu thi kỳ thi thứ hai xếp loại B người dự thi đạt yêu cầu thi kỳ thi thứ ba xếp loại C Sau chữ A, B, C số năm cấp Chứng (Ví dụ: ... Người đăng ký dự thi phải nộp hồ sơ cho Hội đồng thi đơn vị Hội đồng thi uỷ quyền chậm 30 ngày trước ngày thi Lệ phí thi tính cho chuyên đề thi kỳ thi Hội đồng thi thông báo cho kỳ thi, sau Bộ Tài...
 • 22
 • 435
 • 0

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THICẤP CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN

Kế toán

... bảo lưu, người dự thi thi tiếp chuyên đề chưa thi thi lại chuyên đề thi chưa đạt yêu cầu Mỗi chuyên đề thi dự thi tối đa lần thi Thi nâng điểm: Người đạt yêu cầu chuyên đề thi (1), (2), (3), ... thi đạt yêu cầu thi kỳ thi thứ xếp loại A; Người dự thi đạt yêu cầu thi kỳ thi thứ hai xếp loại B người dự thi đạt yêu cầu thi kỳ thi thứ ba xếp loại C Sau chữ A, B, C số năm cấp Chứng (Ví dụ: ... Người đăng ký dự thi phải nộp hồ sơ cho Hội đồng thi đơn vị Hội đồng thi uỷ quyền chậm 30 ngày trước ngày thi Lệ phí thi tính cho chuyên đề thi kỳ thi Hội đồng thi thông báo cho kỳ thi, sau Bộ Tài...
 • 22
 • 255
 • 0

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Đơn từ

... (ghi tên sở đào tạo) cấp Chứng hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày: ………… Mã số chứng chỉ: ………… Chứng hành nghề giám sát thi công xây dựng công ... tên văn bằng, chuyên ngành), số cấp ngày , (ghi tên sở đào tạo) cấp + Chứng hành nghề hoạt động xây dựng cấp (nếu có) số: ngày (ghi tên tổ chức cấp chứng chỉ) cấp Kinh nghiệm nghề nghiệp: - ... tên văn bằng, chuyên ngành), số cấp ngày , (ghi tên sở đào tạo) cấp + Chứng hành nghề hoạt động xây dựng cấp (nếu có) số: ngày (ghi tên tổ chức cấp chứng chỉ) cấp Kinh nghiệm nghề nghiệp: -...
 • 19
 • 468
 • 3

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Đơn từ

... Đề nghị cấp chứng hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng với nội dung sau: - Loại công trình: - Lĩnh vực thi t kế: Tôi cam đoan công chức làm công việc ... bàn giao - Công việc cá nhân giao thực hiện: (Chủ trì / Tham gia Thi t kế quy hoạch xây dựng/ Thi t kế kiến trúc công trình/ Thi t kế nội ngoại thất) Chủ đầu tư địa điểm xây dựng - Chủ đầu tư: ... quan: … - Địa chỉ: … - Thời gian tham gia quan, tổ chức: Từ ngày… tháng…năm… Đến ngày …… tháng…năm (Nếu hoạt động độc lập ghi: Hoạt động độc lập theo Giấy đăng ký kinh doanh số …… cấp ngày… tháng...
 • 3
 • 453
 • 0

Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên

Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên

Tư liệu khác

... người dự thi thi tiếp môn chưa thi thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu Mỗi môn thi dự thi tối đa kỳ thi Người đạt yêu cầu môn thi tổng số điểm môn thi chưa đủ 50 điểm lựa chọn môn thi chưa thi đủ ... giấy chứng nhận điểm thi 10 11 Những người dự thi chưa thi đủ chưa đạt yêu cầu đủ môn thi Chủ tòch Hội đồng thi cấp Giấy chứng nhận điểm thi Giấy chứng nhận điểm thi sở để lập hồ sơ xin dự thi ... Việc chấm thi thực theo quy trình lần độc lập người chấm thi Cán chấm thi (CBCT) vào nội dung thi đáp án đề thi Chủ tòch Hội đồng phê duyệt để chấm thi; 4- Chỉ chấm thi hợp lệ thi làm giấy thi Hội...
 • 17
 • 221
 • 0

Tài liệu Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình docx

Tài liệu Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình docx

Tài liệu khác

... tục hành chính: - Chứng hành nghề 3.9 Lệ phí (nếu có): - Lệ phí cấp chứng hành nghề - Mức phí: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) 3.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn xin cấp chứng hành nghề (đính ... có hồ sơ xin cấp chứng nộp lệ phí theo quy định b) Yêu cầu điều kiện 2: Có tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng hành nghề loại màu đỏ) tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng hành nghề ... nghề, sở đào tạo hợp pháp Việt Nam nước cấp c) Yêu cầu điều kiện 3: Đã trực tiếp tham gia thực thi t kế thi công xây dựng từ năm trở lên tham gia thực thi t kế, thi công xây dựng công trình nghiệm...
 • 3
 • 357
 • 1

Tài liệu BM.XD.11 - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình docx

Tài liệu BM.XD.11 - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình docx

Tài liệu khác

... chịu trách nhiệm toàn nội dung đơn cam kết hành nghề hoạt động theo chứng hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cấp tuân thủ quy định pháp luật có liên quan ., ngày tháng năm 200 Người...
 • 2
 • 336
 • 1

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ppt

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ppt

Thủ tục hành chính

... nghị họp Hội đồng tư vấn cấp chứng hành nghề Bước 3: Họp hội đồng tư vấn xét, cấp chứng hành nghề để thẩm định cấp chứng Bước 4: Phòng chuyên môn tổng hợp in ấn chứng chỉ, đóng dấu, chuyển Bộ ... sơ: 1- Đơn xin cấp chứng hành nghề 2- Bản văn bằng, chứng liên quan đến nội dung xin cấp chứng hành nghề Bản chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng (phô tô công chứng) 3- Bản ... hiệu lực thi hành) + Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng sở đào tạo Bộ Xây dựng công nhận cấp; - Thời hạn sử dụng chứng 05 năm...
 • 9
 • 430
 • 0

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng pot

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng pot

Thủ tục hành chính

... (Nếu xin cấp chứng hành nghề lĩnh vực khai kinh nghiệm lĩnh vực đó): + Thi t kế kết cấu công trình; + Thi t kế điện công trình; + Thi t kế cấp- thoát nước công trình; + Thi t kế cấp nhiệt; + Thi t ... Bản có công chứng kèm theo gốc để đối chiếu Giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng sở đào tạo Bộ Xây dựng công nhận cấp - Số lượng ... cấp - Yêu cầu điều kiện 3: + Đã trực tiếp tham gia thực thi t kế thi công xây dựng từ năm trở lên tham gia thực thi t kế, thi công xây dựng công trình nghiệm thu bàn giao + Đã thực giám sát thi...
 • 8
 • 209
 • 0

Xem thêm