thiết kế giao diện điều khiển giám sát và cấu hình truyền thông

Báo cáo đề tài:" Thiết kế giao diện điều khiển giám sát hệ thống điện hạ áp" potx

Báo cáo đề tài:

Điện - Điện tử - Viễn thông

... hưởng điến thiết bị khác tòa nhà người sử dụng nhằm tránh rủi thiệt hại Hệ thống điều khiển Hệ thống điều khiển hiển thị giao diện WinCC.Người sử dụng giao tiếp với giao diện điều khiển máy ... TÀI Nội dung: thiết kế giao diện điều khiển giám sát các thiết bị điện một nhà Yêu cầu  Giám sát được trạng thái thiết bị điệnĐiều khiển các thiết bị điện theo ý muốn  ... Hệ thống điều hòa nhiệt độ tự động điều khiển theo nhiệt độ phòng mà cảm biến đo Người sử dụng đặt nhiệt độ để điều hòa điều chinh nhiệt độ thích hợp với người sử dụng Hệ ̉ thống điều hòa có...
 • 15
 • 513
 • 0

nghiên cứu khái quát về điều khiển máy tiện. thiết kế chương trình điều khiển giám sát sự phối hợp truyền động chính truyền động ăn dao cho máy tiện dùng f - đ

nghiên cứu khái quát về điều khiển máy tiện. thiết kế chương trình điều khiển giám sát sự phối hợp truyền động chính và truyền động ăn dao cho máy tiện dùng f - đ

Điện - Điện tử - Viễn thông

... RD1 12 10 RG1 11 13 12 RTé Yellow lanp STOP RUN ĐLT Bộ tự động điều chỉnh tốc độ động truyền động máy tiện hệ F-Đ Board mạch điều khiển CB ERROR CLOCK 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 17 18 ĐK ĐKT ... 4.PW 37.PB 38.PB 39.PB 40.PB 41.PB Đấu nối Tên thiết bị 15 Đấu nối tiếp điểm trung gian động lực ĐLT 3 4 5 6 7 8 Đấu nối tiếp điểm vào cho mạch điều khiển ĐK 3 STT 4.RH 7.ĐL 17.RTĐ 4 5 6 7 8 9 10 ... 15Rs 4.PĐL 12.RG1 16 17 17 18 18 12.RĐ1 17.RTĐ 18.RTĐ 5.PĐL 19.CKĐ 1.ĐKT Đấu nối Tên thiết bị STT Đấu nối Tên thiết bị 7.PĐL 3 8.PĐL 2.ĐKT 3ĐKT 4 5 6 7 OUT 25.RTr2 OUT 40.PB OUT 41.PB OUT IN 4.ĐK...
 • 43
 • 554
 • 1

thiết kế hệ scada điều khiển giám sát thu thập dữ liệu mạng biến tần unidrive v3 trên ngôn ngữ lập trình visual basic lập trình s7 200

thiết kế hệ scada điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu mạng biến tần unidrive v3 trên ngôn ngữ lập trình visual basic và lập trình s7 200

Điện - Điện tử - Viễn thông

... trình lên cấp điều khiển để xử lý chuyển định điều khiển xuống cấu chấp hành Cấp : Là cấp điều khiển cục bộ, hệ thống mạng cơng nghiệp dùng để kết nối máy tính điều khiển máy tính điều khiển cấp ... điều khiển, thiết bị giám sát, máy tính điều khiển giám sát máy tính cấp điều hành xí nghiệp, quản lý cơng ty Đối tượng mạng cơng nghiệp t thiết bị cơng nghiệp Vì dạng thơng tin quan tâm để truyền ... - LỚP 99Đ2A Trang Điều khiển giám sát thu thập liệu mạng biến tần Unidrive V3 Quản lý cơng ty Cấp Mạng cơng ty Điều hành sản xuất Cấp Mạng xí nghiệp Điều khiển giám sát Điều khiển Chấp hành Cấp...
 • 109
 • 648
 • 2

báo cáo khoa học thiết kế hệ scada điều khiển giám sát thu thập dữ liệu mạng biến tầng unidrive v3

báo cáo khoa học thiết kế hệ scada điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu mạng biến tầng unidrive v3

Điện - Điện tử - Viễn thông

... THIEÄU MOÂ HÌNH MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT PLC ĐIỀU KHIỂN MẠNG UNIDRIVE V3 THIẾT LẬP GIAO THỨC MÁY TÍNH CPU 226 Để nâng cao suất chất lượng sản phẩm việc phối hợp hoạt động xử lý trình thiết bị ... người điều hành giám sát liên tục hoạt động mạng biến tần máy tính, để điều khiển trình thông qua PLC thực việc nhận lệnh từ máy tính truyền xuống cho biến tần Ngoài việc biến tần điều khiển ...  Tìm hiểu nghiên cứu mạng truyền thông công nghiệp, để thiết kế hệ SCADA điều khiển giám sát thu thập liệu mạng biến tần UNIDRIVE V3 đề tài việc tích hợp...
 • 10
 • 286
 • 1

Thiết kế hệ SCADA điều khiển giám sát thu thập dữ liệu mạng biến tần UNIDRIVE V3 ngôn ngữ lập trình VISUAL BASIC

Thiết kế hệ SCADA điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu mạng biến tần UNIDRIVE V3 ngôn ngữ lập trình VISUAL BASIC

Hệ thống thông tin

... trình lên cấp điều khiển để xử lý chuyển định điều khiển xuống cấu chấp hành Cấp : Là cấp điều khiển cục bộ, hệ thống mạng cơng nghiệp dùng để kết nối máy tính điều khiển máy tính điều khiển cấp ... định điều khiển Hệ thống điều khiển TĐH QTSX có dạng cấu trúc hình chóp phân thành cấp sau: Cấp : Là cấp tiếp xúc hệ thống điều khiển (HTĐK) cấu chấp hành, sử dụng kỹ thuật truyền tin số để kết ... cơng ty Điều hành sản xuất Cấp Mạng xí nghiệp Điều khiển giám sát Điều khiển Chấp hành Hình 1.1: Mơ hình phân cấp chức nhà máy cơng nghiệp Cấp Bus hệ thống Cấp Bus trường Cấp : Là cấp điều khiển...
 • 90
 • 448
 • 0

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 2

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 2

Điện - Điện tử - Viễn thông

... tiến hành thiết kế 58 4.2.6.1 Khởi tạo dự án 58 4.2.6.2 Thiết kế giao diện đồ họa 60 4.2.7 Truyền Thông Trong Môi Trường WinCC .61 4.2.7.1 Bản chất truyền thông máy tính ... nhận đề tài " NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TRẠM TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG " Với việc ứng dụng kỹ thuật điều khiển PLC Đây đề tài có tính thiết thực với thân em trình công ... 4.2.7.2 Thiết lập cấu hình truyền thông 62 CHƯƠNG 5: SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN, BẢNG PHÂN CÔNG ĐẦU VÀO/RA, CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂU KHIỂN 5.1 Sơ đồ thuật toán 67 5.2 Bảng phân công đầu vào ...
 • 6
 • 3,253
 • 86

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 1

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 1

Điện - Điện tử - Viễn thông

... KHOA ĐIỆN NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Sinh viên thực hiện: Lớp: Ngành: Nguyễn Hữu Tâm 04ĐLT TỰ ĐỘNG HOÁ – ĐO LƯỜNG A NỘI DUNG: I ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT THIẾT KẾ PLC CHO TRẠM TRỘN ... DUYỆT Th.s Lâm Tăng Đức THÔNG QUA BỘ MÔN Đà Nẵng, ngày tháng 12 năm 2004 Trưởng môn Th.s Lâm Tăng Đức NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Đà Nẵng, ngày tháng năm2006 Chủ tịch hội đồng Kết luận Sau tháng ... WinCC để mô trạm trộn bê tông xi măng • Chương 5: Sơ đồ thuật toán, bảng phân công đầu vào/ra chương trình điều khiển • Phụ lục THỜI GIAN: ♦ Ngày nhận nhiệm vụ: ♦ Ngày hoàn thành nhiệm vụ: GIÁO VIÊN...
 • 4
 • 1,081
 • 39

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 3

Thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng dùng PLCS7 300 phần 3

Điện - Điện tử - Viễn thông

... - Cấu hình ghép nối truyền thơng trạm PLC - Các hình giao diện phục vụ việc giám sát tồn mạng giám sát trạm PLC mạng 3.2.1 Xây dựng cấu hình phần cứng cho trạm PLC: Để khai báo Project, từ hình ... PROFIBUS thường bao gồm thiết bị chủ nhiều trạm vào/ra Thiết bị chủ đặt cấu hình để nhận biết loại địa trạm nối vào nó.Sau tự kiểm tra trạm theo cấu hình đặt Thiết bị chủ ghi vào trạm đọc liệu từ ... chứa tệp thơng tin cấu hình cứng trạm Tệp chứa thơng tin cấu hình cứng trạm PLC Để vào hình khai báo cấu hình cứng, ta nháy chuột biểu tượng Hardware Step7 giúp việc khai báo cấu hình cứng đơn giản...
 • 66
 • 1,900
 • 17

nghiên cứu tổng quan hệ thống giám sát trạm nén khí .thiết kế chương trình điều khiển giám sát cho trạm nén khí có nhiều máy nén

nghiên cứu tổng quan hệ thống giám sát trạm nén khí .thiết kế chương trình điều khiển giám sát cho trạm nén khí có nhiều máy nén

Điện - Điện tử - Viễn thông

... :Phải đợc cấp chứng - chơng 3: thiết kế điều khiển giám sát hệ thống nhiều máy nén thiết bị logic khả trình plc s7-300 3.1 Thiết kế sơ lu đồ thuật toán điều khiển giám sát hệ thống nhiều máy nén ... 2.3 Cấu trúc tổng quát hệ thống khí nén sử dụng máy nén piston chơng 3 :thiết kế điều khiển giám sát hệ thống nhiều máy nén thiết bị logic khả trình plc s7-300 3.1 Thiết kế sơ lu đồ thuật toán điều ... trang bị điện cho máy nén Chơng 3 :thiết kế điều khiển giám sát hệ thống nhiều máy nén thiết bị logic khả trình plc s7-300 chơng 4:viết chơng trình điều khiển, giám sát hệ thống Tuy nhiên thời gian...
 • 31
 • 573
 • 5

nghiên cứu tổng quan về giám sát hệ thống lạnh. thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm lạnh có nhiều máy nén lạnh

nghiên cứu tổng quan về giám sát hệ thống lạnh. thiết kế chương trình điều khiển giám sát trạm lạnh có nhiều máy nén lạnh

Điện - Điện tử - Viễn thông

... lạnh 22 CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT TRẠM LẠNH CÔNG NGHIỆP 2.1 Khái quát hệ thống điều khiển giám sát trạm lạnh công nghiệp 2.1.1 Yêu cầu hệ thống điều khiển giám sát đại Trong ... thống điều khiển 48 Hình 2.23 Mạch tạo nguồn 24V 49 2.3.2 Hệ thống mạch điều khiển PLC S7 – 300 Hình 2.24 Sơ đồ kết nối tín hiệu dòng điện điện áp vào PLC để giám sát 50 CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ... TRÌNH ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT TRẠM LẠNH CÔNG NGHIỆP 3.1 Giới thiệu PLC S7 300 Thiết bị điều khiển Logic khả trình PLC loại thiết bị cho phép thực linh hoạt thuật toán điều khiển số thông qua ngôn...
 • 79
 • 1,383
 • 18

GIÁO TRÌNH hệ THỐNG điều KHIỂN GIÁM sát THU THẬP dữ LIỆU TRONG hệ THỐNG điện SCADA CHƯƠNG 5 THIẾT bị MODERN PHÒNG điều KHIỂN TRUNG tâm

GIÁO TRÌNH hệ THỐNG điều KHIỂN GIÁM sát và THU THẬP dữ LIỆU TRONG hệ THỐNG điện SCADA CHƯƠNG 5 THIẾT bị MODERN và PHÒNG điều KHIỂN TRUNG tâm

Điện - Điện tử

... giao diện MODEM CHƢƠNG 5: THIẾT BỊ MODERN PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM §5.2 PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM 5.2.1 Giới thiệu chung Phòng điều khiển trung tâm phải thiết kế lắp đặt để đảm bảo thỏa ... CHƢƠNG 5: THIẾT BỊ MODERN PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM 5.2.2 Thi công lắp đặt & yêu cầu thiết kế phòng điều khiển trung tâm Có số yêu cầu lắp đặt hệ thống máy tính phòng trung tâm điều khiển sau: ... CHƢƠNG 5: THIẾT BỊ MODERN PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM CHƢƠNG 5: THIẾT BỊ MODERN PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM 5.1.2 Chuẩn giao tiếp Modem hoạt động hai chế độ:...
 • 13
 • 541
 • 2

Thiết kế mạch điện điều khiển hai luồng giao thông tại một ngã tư

Thiết kế mạch điện điều khiển hai luồng giao thông tại một ngã tư

Điện - Điện tử

... tử , điều khiển tự động thông tin liên lạc Nó coi nh yêu cầu bắt buộc Là sinh viên theo ngành điện - điện tử với kiến thức học đợc chúng em chọn thiết kế đề tài : Thiết kế mạch điện điều khiển ... dòng khoảng 100mA đến vài A chí vài chục A, điện áp cố định điều chỉnh đợc ,công suất tiêu tán vài w đến vài chục w tuỳ loại IC sử dụng ta có thông số cần thiết - Các IC ổn áp thông dụng họ 78xx,79xx ... hai luồng giao thông ngã t Qua việc tìm hiểu, nghiên cứu tính toán chúng em xin đa mạch điều khiển hai luồng giao thông với yêu cầu sau: dùng IC đếm bốn bít cho đèn đỏ sáng vòng 32s đèn vàng sáng...
 • 68
 • 671
 • 2

GIÁO TRÌNH hệ THỐNG điều KHIỂN GIÁM sát THU THẬP dữ LIỆU TRONG hệ THỐNG điện SCADA CHƯƠNG 3 cấu TRÚC PHẦN mềm hệ THỐNG SCADA

GIÁO TRÌNH hệ THỐNG điều KHIỂN GIÁM sát và THU THẬP dữ LIỆU TRONG hệ THỐNG điện SCADA CHƯƠNG 3 cấu TRÚC PHẦN mềm hệ THỐNG SCADA

Điện - Điện tử

... CHUNG Giao thức giao tiếp hay gọi Giao thức truyền thông, Giao thức liên mạng, Giao thức tương tác, Giao thức trao đổi thông tin (Communication Protocol) - công nghệ thông tin gọi tắt giao ... Chuẩn hóa giao thức - Tốc độ truy cập các thông số cao: Sau sẽ giới số giao thức thông tin phổ biến Giao thức mã chuẩn Mỹ cho trao đổi thông tin ASCII Giao thức ModBus Giao thức Kết nối hệ ... (Protocol) Giao thức truyền thông gì? Trong hệ thống mạng phải cho thiết bị có cấu trúc không tương thích có thể truyền thông cho Như cần đưa thủ tục quy định chuẩn cho tất cả thiết bị muốn...
 • 50
 • 898
 • 2

GIÁO TRÌNH hệ THỐNG điều KHIỂN GIÁM sát THU THẬP dữ LIỆU TRONG hệ THỐNG điện SCADA CHƯƠNG 4 các hệ THỐNG MẠNG cục bộ DÙNG CHO SCADA

GIÁO TRÌNH hệ THỐNG điều KHIỂN GIÁM sát và THU THẬP dữ LIỆU TRONG hệ THỐNG điện SCADA CHƯƠNG 4 các hệ THỐNG MẠNG cục bộ DÙNG CHO SCADA

Điện - Điện tử

... chia sẻ thông tin này, chúng phải kết nối số truyền dẫn trung gian Phương pháp kết nối gọi Topology mạng Chương CÁC HỆ THỐNG MẠNG CỤC BỘ DÙNG CHO SCADA §4.2 CẤU TRÚC LIÊN KẾT MẠNG TRONG HỆ THÔNG ... THÔNG 4.2.1 Topology loại kết nối đầy đủ 4.2.2 Topology loại kết nối hình 4.2.3 Topology loại kết nối hình vòng 4.2.4 Topology loại kết nối Bus 4.2.5 Topology loại kết nối Chương CÁC HỆ THỐNG ... Chương CẤU TRÚC PHẦN MỀM HỆ THỐNG SCADA 4.2.5 Topology loại kết nối Bộ nối Bộ lặp Bộ nối Hình 4.5 Topology loại kết nối Topology loại kết nối bao gồm liên kết nói trên, với phạm vi xử lý thông...
 • 20
 • 757
 • 3

GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT THU THẬP DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN SCADA CHƯƠNG II CẤU TRÚC PHẦN CỨNG HỆ THỐNG SCADA

GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ THU THẬP DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN SCADA CHƯƠNG II CẤU TRÚC PHẦN CỨNG HỆ THỐNG SCADA

Điện - Điện tử

... vào sở liệu gửi thông tin tới trạm chủ cấp quản lý cao qua đường truyền tin Thông thường, RTU thiết bị xử lý thông minh giám sát điều khiển thiết bị đặt xa trung tâm điều khiển truyền tín hiệu ... Terminal Unit); -Ứng dụng khối điều khiển lập trình PLC (Programmale Logic Controllers) hệ thống SCADA; -Cấu trúc trạm điều khiển trung tâm; -Cấu trúc truyền thông; -Giao diện Người – Máy HMI (Human ... truyền thông CPU thường có hai ba cổng RS-232/RS-422 RS-485 dùng cho công việc sau: Giao tiếp với thiết bị kiểm tra lỗi; Giao tiếp với Trạm vận hành; Kết nối truyền thông với Trung tâm điều khiển...
 • 67
 • 730
 • 4

GIÁO TRÌNH hệ THỐNG điều KHIỂN GIÁM sát THU THẬP dữ LIỆU TRONG hệ THỐNG điện SCADA CHƯƠNG mở đầu

GIÁO TRÌNH hệ THỐNG điều KHIỂN GIÁM sát và THU THẬP dữ LIỆU TRONG hệ THỐNG điện SCADA CHƯƠNG mở đầu

Điện - Điện tử

... Trạm điều khiển giám sát trung tâm Hệ thống truyền thông: Giao diện người - máy HMI (Human - Machine Interface): CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG SCADA, CẤU TRÚC THÀNH PHẦN §1.4 TỔNG QUAN VỀ CƠ CẤU ... hoá điều khiển trình liên tục phân bố Công nghệ dầu khí Điều khiển sản xuất, truyển tải phân phối điện Cung cấp nước, làm nước phân phối nước Điều khiển đối tượng vũ trụ; Điều khiển giao thông ... SCADA, CẤU TRÚC THÀNH PHẦN 1-1 KHÁI QUÁT CHUNG -Đây nguyên nhân chủ yếu làm cho hệ thống điều khiển giám sát thu thập số liệu, gọi tắt tiếng anh SCADA phát triển hệ thống -Thiết bị điều khiển...
 • 38
 • 842
 • 7

BÀI TẬP LỚN : Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát cho mô hình trạm trộn bê tông sử dụng phần mềm WinCC bộ điều khiển PLC S7200 Sử dụng khối hàm SBR Subroutine

BÀI TẬP LỚN : Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát cho mô hình trạm trộn bê tông sử dụng phần mềm WinCC và bộ điều khiển PLC S7200 Sử dụng khối hàm SBR Subroutine

Điều khiển và tự động hóa

... + Kim loại: Điều khiến qua trình luyện, cán thép + Năng luợng, giao thông 1.3 Thiết bị điều khiển logic khả trình S7-200 Siemens 1.3.1 Cấu hình phần cứng PLC S7-200 thiết bị điều khiển logic ... thay đối lắp đặt đối thứ tự điều khiển ( hệ thống điều khiển relay ) khả chuyển đổi hệ điều khiến cao (như giao tiếp PLC đế truyền liệu điều khiển lẫn nhau), hệ thống điều khiến linh hoạt Không ... Vì vậy, nhằm tạo điều kiện tốt đế tiếp xúc, làm quen với thiết bị tự động vận dụng kiến thức học vào thực tế Nhóm em chọn đề tài: “ Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát cho mô hình trạm trộn bê...
 • 56
 • 2,993
 • 1

Tài liệu Chương VIII: Tính thiết kế mạch điện điều khiển hệ thống doc

Tài liệu Chương VIII: Tính thiết kế mạch điện điều khiển hệ thống doc

Điện - Điện tử

... 26 số liệu kỹ thuật aptomat kiểu A3100 liên xô chế tạo Ký hiệu theo kết cấu A3160 Igh = 80,4 A - Công tắc tơ theo bảng11.32 thông số công tắc tơ nhsau: Dòng điện sử dụng đến : I = 80,4 A Dùng ... x 1000/1,73 x220 x0,85 =5,56 A Cũng tra bảng nh- ta có: Role nhiệt có dải điều chỉnh từ A Cầu chì có Iđm =6 A Thiết kế sơ đồ trang bị điện cho hệ thống lạnh Hệ thống lạnh kho lạnh bao gồm : Máy ... MC vào dàn lạnh - B9: quạt dàn lạnh chạy - B10: Theo dõi thông số làm việc máy: HP, LP, OP tải động MN ghi nhật ký vận hành Dừng máy nén: - B1: Đóng van cấp dịch để ngừng cấp môi chất lỏng vào...
 • 9
 • 664
 • 4

Xem thêm